۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1361
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 449
  • شماره تلفن دفتر : 33901149-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yakhchalian@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی عمران-عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران-مهندسی زلزله دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
3 دکترای مهندسی عمران-مهندسی زلزله پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The effect of pile cap stiffness on the seismic response of soil-pile-structure systems under near-fault ground motions 2021 Earthquakes and Structures نمایش پیوند
2 Assessment of the Seismic Performance and the Base Shear Contribution Ratios of the RC Wall-frame Dual System Considering Soil–Structure Interaction 2022 Journal of Earthquake Engineering نمایش پیوند
3 An advanced intensity measure for residual drift assessment of steel BRB frames 2021 Bulletin of Earthquake Engineering نمایش پیوند
4 Evaluation of approximate methods for estimating residual drift demands in BRBFs 2020 Engineering Structures نمایش پیوند
5 ارزیابی اثر نامنظمی پیچشی و شدت لرزه خیزی ساختگاه برپتانسیل خرابی پیشرونده در قابهای خمشی فولادی 1399 نشریه مهندسی عمران و محیط زیست نمایش پیوند
6 ارزیابی احتمالاتی دریفت پسماند در سازه‌های خمشی فولادی با میراگرهای ویسکوز خطی و غیرخطی 1399 فصلنامه علمی علوم و مهندسی زلزله نمایش پیوند
7 An advanced intensity measure for aftershock collapse fragility assessment of structures 2022 Structures نمایش پیوند
8 Selection of optimal wavelet-based damage-sensitive feature for seismic damage diagnosis 2020 Measurement نمایش پیوند
9 Predicting the seismic collapse capacity of adjacent structures ‎prone ‎to pounding 2020 Canadian Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
10 Seismic damage assessment using improved wavelet-based damage-sensitive features 2020 Journal of Building Engineering نمایش پیوند
11 Evaluation of deflection amplification factor for steel buckling restrained braced frames 2020 Journal of Building Engineering نمایش پیوند
12 Effects of ground motion directionality on seismic behavior of skewed bridges considering SSI 2019 Soil Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند
13 New vector-valued intensity measure for predicting the collapse capacity of steel moment resisting frames with viscous dampers 2019 Soil Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند
14 Reliable fragility functions for seismic collapse assessment of reinforced concrete special moment resisting frame structures under near‐fault ground motions 2019 The Structural Design of Tall and Special Buildings نمایش پیوند
15 Progressive collapse potential of different types of irregular buildings located in diverse seismic sites 2019 Heliyon نمایش پیوند
16 Probabilistic seismic collapse and residual drift assessment of smart buildings equipped with shape memory alloy connections 2019 Engineering Structures نمایش پیوند
17 Probabilistic residual drift assessment of SMRFs with linear and nonlinear viscous dampers 2018 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH نمایش پیوند
18 Advanced scalar intensity measures for collapse capacity prediction of steel moment resisting frames with fluid viscous dampers 2018 SOIL DYNAMICS AND EARTHQUAKE ENGINEERING نمایش پیوند
19 Evaluation of the P-Delta Effect on Collapse Capacity of Adjacent Structures Subjected to Far-field Ground Motions 2018 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
20 انتخاب سنجه شدت مناسب برای پیش بینی ظرفیت فروریزش سازه های فولادی کوتاه تا میان مرتبه با سیستم قاب خمشی ویژه 1396 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
21 بررسی توزیع فضایی زلزله بر منحنیهای شکنندگی اجزای پلهای بزرگراهی با نشیمن مورب در حوزه دور و نزدیک زلزله 1396 مهندسی زیرساخت های حمل و نقل نمایش پیوند
22 بررسی اثر رکوردهای زلزله های حوزه نزدیک حاوی پالس در پاسخ لرزه ای یک سیستم خاک-شمع-سازه 1396 مهندسی عمران شریف نمایش پیوند
23 مقایسه اثر زلزله های حوزه نزدیک و زلزله های حوزه دور بر پاسخ لرزه ای سیستم خاک-شمع سازه 1394 مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 SOIL-STRUCTURE INTERACTION EFFECTS ON THE SEISMIC PERFORMANCE OF THE RC WALL-FRAME DUAL SYSTEM 2019 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) نمایش پیوند
2 Evaluation of FEMA P-58 Method For Estimating Residual Drift Demands in ‎Buckling Restrained Braced Frames 2019 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) نمایش پیوند
3 SEISMIC COLLAPSE RISK ASSESSMENT OF A STEEL MRF CONSIDERING NEAR-FAULT DIRECTIVITY EFFECTS 2019 8th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering (SEE8) نمایش پیوند
4 Smart Material Application in Moment Resisting and Eccentric Braced Frames 2018 International Conference on Innovation in Civil Architecture Ecology and Materials Engineering نمایش پیوند
5 INVESTIGATING THE P-DELTA EFFECTS ON THE SEISMIC COLLAPSE CAPACITY OF ADJACENT STRUCTURES 2018 16th european conference on earthquake engineering نمایش پیوند
6 ENHANCING THE SEISMIC PERFORMANCE OF ADJACENT POUNDING STRUCTURES USING VISCOUS DAMPERS 2018 16th european conference on earthquake engineering نمایش پیوند
7 Investigation on the ability of intensity measures for reliable seismic collapse assessment of steel SMRFs with linear viscous dampers 2017 16th World Conference on Earthquake Engineering 16WCEE نمایش پیوند
8 Collapse capacity prediction of SDOF systems Equipped with Fluid Viscous Dampers 2017 Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی سازه های بتن آرمه 1 نمایش پیوند
2 طراحی سازه های بتن آرمه 2 نمایش پیوند
3 پروژه سازه های بتن آرمه نمایش پیوند
4 نرم افزارهای مهندسی عمران نمایش پیوند
5 مقاومت مصالح 1 نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لرزه شناسی و مهندسی زلزله نمایش پیوند
2 ارتعاشات تصادفی نمایش پیوند