۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 680
  • شماره تلفن دفتر : 33901315
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bonyadi_z@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری زمین شناسی اقتصادی 1382 1390 دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی) ---
2 کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی 1375 1378 دانشگاه شیراز ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی در دانشگاه Tasmania استرالیا 2010 2011 دپارتمان زمین شناسی دانشگاه Tasmania استرالیا نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 نحوه تشکیل کانسارهای آهن تیپ IOA، IOCG و اسکارن نمایش پیوند
2 نحوه تشکیل کانسارهای سرب و روی و دگرسانی های مرتبط نمایش پیوند
3 اکتشاف کانسارها با استفاده از تصاویر ماهواره ای نمایش پیوند
4 دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانه زایی نمایش پیوند
5 کانه زایی مس اسکارن و پورفیری نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Mapping lithology, hydrothermal alteration, and Fe mineralization using satellite data in the Champeh salt dome, South of Iran 2021 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند
2 Significance of apatite REE depletion and monazite inclusions in the brecciated Se–Chahun iron oxide–apatite deposit, Bafq district, Iran: Insights from paragenesis and geochemistry 2011 Chemical Geology نمایش پیوند
3 Reply to Discussion by Sadegh Mohseni and Alijan Aftabi of "Significance of apatite REE depletion and monazite inclusions in the brecciated Sehchahun iron oxide-apatite deposit, Bafq district, Iran: Insights from paragenesis and geochemistry 2012 Chemical Geology نمایش پیوند
4 ارتباط شورابه های تبخیری کامبرین آغازین با ژئوشیمی و ژنز کانسار آهن آنومالی شمالی در شمال بافق (ایران مرکزی) 1388 مجله علوم دانشگاه تهران نمایش پیوند
5 زمین شناسی و تشکیل کانسار آهن-منگنز ناریگان، بافق، استان یزد 1384 فصلنامه علوم زمین نمایش پیوند
6 Hydrothermal alteration associated with magnetite mineralization in the Bafq iron deposits, Iran 2020 Journal of Asian Earth Sciences نمایش پیوند
7 مقایسه عملکرد تصاویر ماهواره ای ASTER و لندست-8 OLI در بارزسازی رخداد آهن و دگرسانی ها در منطقه شهرک، استان کردستان 1398 1399 مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته نمایش پیوند
8 بارزسازی کانه‌زایی روی - سرب و دگرسانی‌های مرتبط در کانسار مهدی‌آباد، استان یزد، با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای ASTER و لندست8 OLI- 1398 1399 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
9 Geochemistry and genesis of igneous rocks and skarn of Shahrak iron ore (Northeast of Kurdistan) 2018 2020 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند
10 ژئوشیمی و کانه زایی زون کانسنگ یال شرقی در کانسار روی-سرب- باریت مهدی آباد، استان یزد 1400 مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
11 ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﻧﯽﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺎﻧﻪزاﯾﯽ و دﮔﺮﺳﺎﻧﯽ در ﮐﺎﻧﺴﺎر روی-ﺳﺮب اﻧﮕﻮران، زﻧﺠﺎن 1400 1400 ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻠﻮرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻧﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﺮان نمایش پیوند
12 3D Modeling and Determination of Factors Responsible for Zinc-Lead Mineralization in the Mehdiabad Deposit, Central Iran, based on Statistical Analysis of Geochemical Data 2021 2022 Acta Geologica Sinica (English Edition) نمایش پیوند
13 Evaluation of alteration zones around Parmagasu copper indication, Kuh Zar, Damghan, Iran, using ASTER satellite data 2021 2022 Geocarto International نمایش پیوند
14 استخراج طیف کانی‌های دگرسانی در کانسار روی و سرب انگوران با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره‌ای 1399 1401 مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بارزسازی کانه زایی آهن با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ و ASTER در منطقه هنشک، استان فارس 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، تبریز نمایش پیوند
2 پتروگرافی سنگهای آذرین و اسکارن کانسار آهن شهرک، استان کردستان 1395 سی و پنجمین گردهمایی علوم زمین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
3 پتروگرافی و مینرالوگرافی کانسار آهن آنومالی VIII، بافق، یزد 1394 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان نمایش پیوند
4 مطالعات کانه نگاری کانسار آهن منگنزدار هنشک، استان فارس 1394 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان نمایش پیوند
5 دگرسانی های گرمابی مرتبط با کانه زایی آهن در کانسارهای منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی 1394 هفتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، دانشگاه دامغان نمایش پیوند
6 توده گرانیتوئیدی ده بالا (جنوب بوئین زهرا) 1394 سی و چهارمین گردهمایی علوم زمین و دومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین نمایش پیوند
7 Enrichment mechanism of rare earth elements in Se-Chahun deposit, Bafq, Central Iran 2014 The 32st national and the 1st international geosciences congress, Iran نمایش پیوند
8 زمین‌شیمی مگنتیت و کاربرد آن در تعیین ژنز و تاریخچه تحولات کانسار آهن سه‌چاهون، بافق، ایران مرکزی 1392 اولین همایش زمین شیمی کاربردی ایران، دانشگاه دامغان نمایش پیوند
9 متاسوماتیزم آپاتیت در کانسار آهن سه‌چاهون، بافق، استان یزد 1390 سی‌امین گردهمایی علوم زمین، تهران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
10 Apatite chemistry and its application to the hydrothermal evolution of the Se-Chahun magnetite-apatite deposit 2010 The 1st international applied geological congress نمایش پیوند
11 بررسی ماهیت کربنات های موجود در کانسار آهن آپاتیت سه چاهون، بافق، یزد 1394 1394 بیست و سومین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
12 زمین شناسی و ژنز کانسار منگنز ناریگان، بافق، استان یزد 1379 چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تبریز نمایش پیوند
13 بارزسازی دگرسانی های مرتبط با کانه زایی طلا در منطقه موته با استفاده از تصاویر ASTER 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
14 شناسایی رخساره های دگرسانی در کانسار روی- سرب انگوران با استفاده از داده های سنجنده ASTER 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
15 بررسی دگرسانی های گنبدنمکی زندان و تعیین ژنز با استفاده از داده های ماهواره ای 1397 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
16 بررسی دگرسانی گنبد نمکی سیاتَک با استفاده از داده های ماهواره ای 1398 1398 یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران نمایش پیوند
17 بررسی زمین شناسی، سنگ شناسی و دگرسانی کانسار مس کوه ریزو، جنوب دامغان 1400 1400 سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین آمار و کاربردهای آن در علوم زمین 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 زمین شناسی فیزیکی نمایش پیوند
2 زمین شناسی اقتصادی نمایش پیوند
3 ارزیابی ذخایر معدنی نمایش پیوند
4 سنجش از دور نمایش پیوند
5 سامانه اطلاعات جغرافیایی نمایش پیوند
6 خاک شناسی نمایش پیوند
7 زمین شناسی زغال‌سنگ نمایش پیوند
8 زمین ریخت شناسی نمایش پیوند
9 زمین شناسی زیست محیطی نمایش پیوند
10 زمین شیمی آلی نمایش پیوند
11 مبانی زمین شیمی نمایش پیوند
12 منابع انرژی زمین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ذخایر رسوبی نمایش پیوند
2 ذخایر معدنی ایران نمایش پیوند
3 تجزیه نمونه های معدنی نمایش پیوند
4 دورسنجی اکتشافی نمایش پیوند
5 کاربرد ایزوتوپ ها در زمین شناسی اقتصادی نمایش پیوند
6 زمین ساخت صفحه ای و کانه زایی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مطالعه گسترش فضایی زونهای آهن‌دار در منطقه هنشک (استان فارس) با استفاده از تصاویر ماهواره ای ETM+ و ASTER 1395 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 کانسارزایی و دگرسانی های مرتبط با سنگهای آذرین منطقه شهرک، استان کردستان بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 1395 گلاله دربندی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 زمین‌شناسی، ژئوشیمی و ژنز زون کانسنگ غربی، کانسار سرب و روی مهدی آباد، جنوب‌شرقی یزد بین المللی امام خمینی (ره) تیر 1399 ابولقاسم ذوالفقاری / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 ژئوشیمی و ژنز زون کانسنگ شرقی کانسار روی –سرب-باریت مهدی آباد، استان یزد بین المللی امام خمینی (ره) مهر 1399 سیما مهرداد/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 بررسی ژئوشیمیایی هاله‌های دگرسانی اطراف کانسار انگوران و ارتباط آن با کانی‌زایی بین المللی امام خمینی (ره) مهر 1399 ارمغان فروزش/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 مطالعه زمین‌شناسی، ژئوشیمی و کانه‌زایی مس در گنبدنمکی زندان، بندر‌لنگه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) احسان دریانورد/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 ژئوشیمی و کانه‌زایی مس در اندیس پرمگسو، منطقه کوه‌زر، جنوب دامغان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهناز کاکاوند/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 ژئوشیمی و کانه‌زایی مس در کانسار پنج کوه، دامغان، استان سمنان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نسیم خلیلی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 زمین‌شناسی، دگرسانی و کانه‌زایی مس در منطقه کوه ریزو، جنوب دامغان بین المللی امام خمینی (ره) آرزو غلامرضازاده/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 زمین‌شناسی زیرسطحی و کانه‌زایی مس در منطقه کوه ریزو، جنوب دامغان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) حامد ملک پور طالکوئی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 تحلیل آماری داده‌های ژئوشیمیایی کانسار سرب و روی مهدی آباد، استان یزد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شقایق توسلی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 ویژگی‌های ژئوشیمیایی نسل‌های مختلف آپاتیت در کانسار اسفوردی، استان یزد بین المللی امام خمینی (ره) الهه خراسانی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه زمین شناسی خرداد 97 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 دبیر اجرایی بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی نمایش پیوند
2 رتبه اول آزمون کارشناسی ارشد گرایش پترولوژی نمایش پیوند
3 رتبه دوم آزمون ورودی کارشناسی ارشد گرایش زمین شناسی اقتصادی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کانه زایی و بررسی تیپ های کانساری آهن استان آذربایجان غربی، شمال غرب ایران. ارومیه اصغر براتی لک نمایش پیوند