۱۵ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : ریاضی محض
  • تاریخ تولد : 1358
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 705
  • شماره تلفن دفتر : 02833691321
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : azami@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1378 1382 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1382 1384 دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند
3 دکتری 1388 1392 دانشگاه صنعتی امیر کبیر نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1385 1394 دانشگاه آزاد - دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
2 کارشناسی 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد 1394 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 دکتری 1396 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 شارهای هندسی - گروههای لی- خواص عملگرهای هندسی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Inequalities for eigenvalues of fourth order elliptic operators in divergence form on Riemannian manifolds 2019 JOURNAL OF MATHEMATICAL ANALYSIS AND APPLICATIONS نمایش پیوند
2 Ricci-Bourguignon flow coupled with harmonic map flow 2019 INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS نمایش پیوند
3 Existance and uniqueness for solution of Ricci flow on finsler maifolds 2013 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRIC METHODS IN MODERN PHYSICS نمایش پیوند
4 Eigenvalues variation of the P Laplacian under the Ricci flow on SM 2016 Journal of Indonesian Mathematical Society نمایش پیوند
5 Yamabe flow on Berwald manifolds 2015 International journal of geometric methods in modern physics نمایش پیوند
6 Eigenvalues variation of the p-Laplacian under the Yamabe Flow on SM 2016 Journal of Informatics and Mathematical Sciences (JIMS) نمایش پیوند
7 General natural metallic structure on tangent bundle 2018 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions نمایش پیوند
8 Some results for slant submanifolds in generalized Sasakian space forms 2016 Balkan Journal of Geometry and Its Applications نمایش پیوند
9 Eigenvalues variation of the p-Laplacian under the Yamabe flow 2016 Cogent Mathematics نمایش پیوند
10 Monotonicity of eigenvalues of Witten-Laplace operator along the Ricci-Bourguignon flow 2017 AIMS Mathematics نمایش پیوند
11 Harmonic –hyperbolic geometric flow 2017 Electronic Journal of Differential Equations نمایش پیوند
12 First eigenvalues of geometric operator under the Ricci-Bourguignon flow 2018 Journal of the Indonesian Mathematical Society نمایش پیوند
13 The first eigenvalue of some (p, q)-laplacian and geometric estimates 2018 Communications of the Korean Mathematical Society نمایش پیوند
14 Deformation of spectrum and length spectrum on some compact nilmanifolds under the Ricci flow 2018 Eurasian Mathematical Journal نمایش پیوند
15 Eigenvalue monotonicity of (p,q)-Laplacian along the Ricci-‌‌B‌‌ourguignon flow 2018 Communications of the Korean Mathematical Society نمایش پیوند
16 Evolution of the First Eigenvalue of Weighted p-Laplacian along the Yamabe Flow 2019 Kyungpook Mathematical Journal نمایش پیوند
17 Eigenvalues of a (p, q)-Laplacian System Under the Mean Curvature Flow 2019 Iranian Journal of Science and Technology Transaction A-Science نمایش پیوند
18 Evolution of the first eigenvalue of the clamped plate on manifold along the Ricci flow 2019 Complex Variables and Elliptic Equations نمایش پیوند
19 شار ریچی-بورگویگنون روی منیفلدهای سایا 2019 پژوهش های ریاضی نمایش پیوند
20 The set of Zoll metrics is not preserved by some geometric flows 2019 Communications of the Korean Mathematical Society نمایش پیوند
21 THE RICCI-BOURGUIGNON FLOW ON HEISENBERG AND QUATERNION LIE GROUPS 2019 Matematicki Vesnik نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Variation eigenvalues of P_Laplacian under the Ricci-bourguignon flow 1394 هشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
2 Variation eigenvalues of (p q)-Laplacian under the Yamabe flow 1394 هشتمین سمینار بین المللی هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
3 The geometry of metallic conjugate connections 1395 چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران نمایش پیوند
4 Variation formula for eigenvalues of Laplace-Beltrami under the Kahler-Ricci flow 1395 چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران نمایش پیوند
5 Metallic structure on tangent bundles of order r اولین همایش ملی ریاضی و آمار 1397 اولین همایش ملی ریاضی و آمار نمایش پیوند
6 the metallic and product shaped hypersurfaces in real space forms 1397 اولین همایش ملی ریاضی و آمار نمایش پیوند
7 Four dimensional metallic-Walker structure 1396 نهمین سمینار هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
8 The compactness theorem for the Ricci-Bourguignon flow 1396 نهمین سمینار هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
9 Metallic-Hessian on manifolds 1396 نهمین سمینار هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
10 Harnak Estimate For Positive Solutions to a Nonlinear Equation Under Geometric Flow 1397 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران نمایش پیوند
11 The first eigenvalue of the bukling problem on manifold under the Ricci flow 1397 International conference recent achievements in mathematical science نمایش پیوند
12 Geometry of left-invariant Randers metrics on the Heisenberg group 1397 International conference recent achievements in mathematical science نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات مهندسی خردمندان نمایش پیوند
2 جبر خطی پردازش نمایش پیوند
3 معادلات دیفرانسیل سرافراز نمایش پیوند
4 معادلات دیفرانسیل کنکور کارشناسی ارشد سپاهان نمایش پیوند
5 ریاضیات مهندسی کنکور کارشناسی ارشد سپاهان نمایش پیوند
6 مقدمه‌ای بر منیفلدهای هموار(ترجمه) سپاهان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی هندسه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 هندسه دیفرانسیل موضعی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 توپولوزی جبری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 هندسه جبری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
5 مبانی ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
6 ریاضیات مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره-دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
7 ریاضی عمومی 1و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
8 معادلات دیفرانسیل دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
9 جبر خطی دانشگاه پام نور نمایش پیوند
10 توابع مختلط دانشگاه ییام نور نمایش پیوند
11 مبانی آنالیز و آنالیز ریاضی دانشگاه صنعتی امیر کبیر- دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
12 ریااضیات پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
13 استراتژی حل مساله در جبر و ترکیبیات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
14 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 منیفلد 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
2 منیفلد2 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
3 توپولوزی جبری دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
4 توپولوژی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
5 کوهمولوژی فیبره‌های اصلی و فضاهای همگن دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
6 جبر لی و گروه لی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه ریاضی محض مهر 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طبقه بندی ابرسطوح طلایی شکل در فضای لورنتز 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه تیموری نمایش پیوند
2 مثبت بودن انحنای ریچی، انحنای مقطعی و عملگر انحنا 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پریسا جعفربگل نمایش پیوند
3 ژئودزیکهادر خمینه های ریمانی مرزدار 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شکوفه ارشیدار نمایش پیوند
4 وجود و تقریب نقاط ثابت نگاشت های ترکیبی تعمیم یافته در فضاهای هیلبرت 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه نامورخلیلی ده نمایش پیوند
5 مقادیر ویژه و آنتروپی ها تحت شار هارمونیک - ریچی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رستم یارکه سلخوری نمایش پیوند
6 استغراق ریمانی شیبدار از منیفلد ساساکی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محسن غفاری نمایش پیوند
7 معادلات تکاملی تانسورهای انحنا در امتداد شار هندسی هذلولی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سیدعمار قوامی میرمحله نمایش پیوند
8 سطوح دورانی ونگاشت گوس 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محمد اسکندری نمایش پیوند
9 انحنای کلی منحنی ها در خمینه های ریمانی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) راضیه سادات موسوی نژاد نمایش پیوند
10 سالیتون های ریچی بر منیفلدهای های کنموتسوی تقریباً اتااینشتین سه بعدی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) معصومه خلیلی نمایش پیوند
11 فضای تایشمولر بر روی ساختارهای ابرکهلر و همتافته 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مصطفی بگان نمایش پیوند