۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : معارف اسلامی
  • تاریخ تولد : 1364
  • نشانی : ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
  • شماره اتاق : 634
  • شماره تلفن دفتر : 33901334
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : qorbani@ISR.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی، فلسفه و کلام اسلامی مهر 1382 خرداد 1386 دانشگاه زنجان ---
2 کارشناسی ارشد، فلسفه و کلام اسلامی مهر 1386 آبان 1388 دانشگاه تهران ---
3 دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی مهر 1389 آبان 1392 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی دانشگاه زنجان ---
3 کارشناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فلسفه اسلامی ---
2 معنویت اسلامی/ نقد و بررسی معنویتهای کاذب ---
3 اخلاق کاربردی ---
4 کلام و دین شناسی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تقریب مذاهب(4ساعت) اسفند 1394 1394 دانشگاه علوم انتظامی تهران ---
2 سخنران کرسی آزاداندیشی نقد و بررسی مدعیات قانون جذب اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین/ به همت انجمن علوم قرآن و حدیث و کانون قرآن دانشگاه ---
3 کارگاه غرب شناسی 16 ساعت تیر 1397 تیر 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)/ به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه ---
4 کارگاه اخلاق حرفه ای 16 ساعت تیر 1397 تیر 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
5 معاد، مرگ آگاهی و زندگی(4ساعت) 1398 1398 دانشگاه مازندران ---
6 کارگاه طرح اندیشه تمدن ساز رمضان 1400 رمضان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) / 16 ساعت ---
7 کارگاه طرح اندیشه تمدن ساز/ 32 ساعت آبان 1400 بهمن 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
8 16 ساعت گارگاه تخصصی روش تدریس دی 1393 دی 1393 نهاد رهبری - دانشگاه قم ---
9 فلسفه برای کودکان پانزده اسفند 1393 پانزده اسفند 1393 موسسه آموزش عالی آل طه تهران ---
10 کارگاه مبانی نظری اسلام/ 16 ساعت دی 1394 دی 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره به اهتمام نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ---
11 مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی / 16 ساعت 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
12 مدرس و برگزارکننده کارگاه نقد و بررسی عرفان های نوظهور/ 8 ساعت 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
13 مدرس کارگاه بررسی جنبش های نوظهور معنوی در ایران معاصر 1395 1395 دانشگاه مذاهب اسلامی تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تصحیح رساله «تحقیق فی الدلالات» قطب رازی 1391 1391 مجموعة مقالات به مناسبت مرحوم نورانی ---
2 معنای زندگی از دیدگاه فرانکل 1387 - 88 پاییز 1388 مجلة علمی پژوهشی تامّلات فلسفی  دریافت فایل Download ---
3 تحلیل انتقادی دیدگاه استاد مطهری دربارة ارتباط علم پیشین، قضا و قدر الهی و اختیار بشری 1391 1391 شماره ششم مجله علمی پژوهشی عقل و دین ---
4 مقالة پژوهشی «تاملی در انگارة اشتراک معنوی و پندار اشتراک لفظی وجود نزد فخر رازی و ابهری» 1388 شماره 24، پائیز 1389 فصلنامة علمی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آئینه معرفت  دریافت فایل Download ---
5 مقالة پژوهشی «الرساله الزاهره نوشتة اثیرالدین ابهری: نسخه شناسی، متن شناسی، تصحیح و تحلیل» 1389 شماره 2، 1390 فصلنامة علمی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی دانشکده الهیات(مقالات و بررسی‌های سابق)  دریافت فایل Download ---
6 مقالة پژوهشی «تحلیل انتقادی پنج رهیافت به مسالة شر در عالم حیوانات» 1391 - 92 زمستان 1392 مجلة اندیشه نوین دینی  دریافت فایل Download ---
7 مقاله پژوهشی «الگوی مقایسه‌ای؛ راهکاری کارآمد برای تدریس دروس معارف اسلامی در دانشگاه‌ها در ساحت تبیین و دفاع از آموزه‌های اسلامی» 1397 1399 مجله علمی پژوهشی تربیت اسلامی  دریافت فایل Download ---
8 ارزش معرفتی ظن بر پایه تصویرسازی فخر رازی(از اعتبار معرفت‌شناختی ظن تا کارکردهای آن در خداشناسی و دواعی فعل) 1397 1398 فصلنامه علمی پژوهشی اندیشه دینی شیراز  دریافت فایل Download ---
9 سلامت نفس نزد خواجه نصیرالدین طوسی 1397 1398 دوفصلنامه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی  دریافت فایل Download ---
10 مقاله علمی پژوهشی تحلیل پیش انگاره های معرفتی و غیر معرفتی رفتار در اندیشه فخر رازی 1397 1398 پژوهشنامه فلسفه دین/ بهار و تابستان 98  دریافت فایل Download ---
11 الگوی رشد اخلاقی از دیدگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1397 1398 مجله اخلاق وحیانی  دریافت فایل Download ---
12 مقاله پژوهشی تحلیل انتقادی آموزه اخلاقی ـ معنوی ترک تعلقات این دنیائی 1399 مجله پژوهش نامه اخلاق  دریافت فایل Download ---
13 بررسی انتقادی ارتباط معنائی «دعا» و «خواستن» در آموزه‌های اسلامی و قانون جذب بهار 1400 مجله اندیشه نوین دینی ---
14 سنخ شناسی مسائل فلسفی کلامی در اندیشه اثیرالدین ابهری بهار و تابستان 1400 مجله معارف عقلی  دریافت فایل Download ---
15 فلسفه درمانی تحجر زدگی؛ روشی بنیادین در نگاه داشت سرمایه اجتماعی 1400 1401 مدیریت سرمایه اجتماعی دانشگاه تهران  دریافت فایل Download ---
16 واکاوی تصویرسازی ملاصدرا از اخلاق برپایه رویکرد سنجشگرایانه فلسفی در پرتو آراء اندیشمندان 1398 1400 مجله حکمت صدرائی  دریافت فایل Download ---
17 روش شناسی فلسفة ملاصدرا 1390 1390 چاپ شده در کتاب ارمغان نقد ---
18 بررسی دیدگاه فیض کاشانی در تحلیل مفهوم، معیار و حکم اخلاقی حسد 1392 1392 مجموعة فیض پژوهی ---
19 مقالة پژوهشی «تبیین کثرت راه‌های خداشناسی عقلی در سنت اسلامی: از تحویل‌گروی تا جامع‌نگری» 1390 تابستان 1391 فصلنامة پژوهش‌های فلسفی ـ کلامی قم  دریافت فایل Download ---
20 مقالة پژوهشی «امکان تکثّر ادلّة اثبات وجود خدا در خداشناسی(بر اساس تبیین قاعدة برهان واحد بر مطلوب واحد)» 1391 شماره 2، 1391 دو فصلنامة پژوهش‌های هستی شناختی  دریافت فایل Download ---
21 مقالة پژوهشی «مفهوم‌سازی استاد مطهری از وحی: از تحویلی‌نگری تا جامع‌نگری، و ارتباط آن با فطرت و ایمان» 1391 بهار 1392 مجلة فلسفه دین  دریافت فایل Download ---
22 مقاله پژوهشی تبیین کارکردی تکثر دلایل اثبات خدا: فخر رازی و ریچارد سوئین برن 1393 1394 مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش های اعتقادی ـ کلامی ساوه شماره 17 بهار 94  دریافت فایل Download ---
23 تغییرپذیری اخلاق در اندیشه راغب اصفهانی 1395 1395 مجله علمی ـ ترویجی اخلاق  دریافت فایل Download ---
24 تحلیلی جامع از مفهوم سعادت نزد طوسی و رابطه آن با کمال و لذت 1393 1394 مجله پژوهشی متافیزیک اصفهان/ پائیز و زمستان 1394  دریافت فایل Download ---
25 دگردیسی تاریخی و پیش انگاره های اصالت وجود در ترسیم تحلیل خواجه نصیرالدین طوسی 1394 تابستان 1395 مجله عملی ـ پژوهشی تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download ---
26 الگوی مبناگرائی فیلسوفان مسلمان: تحلیل ابتنا و بازگشت گزاره های غیرپایه به گزاره های پایه 1394 1395 مجله علمی پژوهشی تاملات فلسفی زنجان  دریافت فایل Download ---
27 الزامات و راهکار تدریس عرفان عملی در اسلام: مطالعه ای آسیب شناسانه ... 1396 - 97 1397 مجله علمی پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی  دریافت فایل Download ---
28 بررسی مسائل (نا)اخلاقی فرآیند جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها در ساحت اخلاق اسلامی 1391-93 1397 مجله علمی پژوهشی پژوهشنامه اخلاق  دریافت فایل Download ---
29 بازخوانی انتقادی تاریخی تحلیل ابهری از مؤلفه ها و گونه شناسی دلالت بر پایه تمایز دو الگو: الگوی اراده متکلم و الگوی معنامخاطب 1399 1399 مجله تاریخ فلسفه  دریافت فایل Download ---
30 تحلیل عقل نظری و عقل عملی در اندیشه فخر رازی(از گونه شناسی کمالات قوا تا واکاوی ارتباط آنها با زیست سعادتمندانه) 1399 1399 مجله حکمت اسلامی نمایش پیوند
31 فلسفه درمانی رفع یاس و تقویت امید پائیز 1400 مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت  دریافت فایل Download ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معناداری زندگی و هم‌سازگاری ساحات انسان 1397 1397 همایش معنای زندگی در گستره علم و دین/ ارومیه ---
2 چاپ بیش از20 مقاله تخصصی در مجلات تخصصی  دریافت فایل Download ---
3 ارتباط اخلاقی زیستن با مؤلفه موقعیت‌شناسی 1398 1398 همایش اخلاق نظری و اخلاق کاربردی با تاکید بر اندیشه های ابن سینا دانشگاه بوعلی همدان  دریافت فایل Download ---
4 سنجش ارتباط ارزشهای بنیادین در تصویرسازی زندگی معنادار برپایه آموزه های اسلامی 1398 1398 کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی  دریافت فایل Download ---
5 تحجرزدگی، حسادت‌ورزی و ناآگاهی: سه‌گانه خطاناک موانع رشد اخلاقی سازمان‌ها با تاکید بر انگاره‌داشت تضعیف سرمایه اجتماعی سازمان 1398 همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی ---
6 بازسازی و ارتقای هویت دینی ـ مذهبی به‌سان سرمایه‌ای بنیادین در ساخت جامعه اسلامی 1398 همایش ملی سرمایه اجتماعی بر پایه آموزه های اسلامی ---
7 تحلیل ارزشهای بنیادین اسلامی و مساله تعالی در سنجش کیفیت زندگی انسان 1399 چهارمین همایش اسلام و ارزشهای متعالی ---
8 ضرورت توانمندسازی اخلاقی جامعه در دوران همه‌گیری بیماری کرونا 1400 همایش ملی فرهنگ(با تاکید بر جنبه های فرهنگی و اجتماعی کرونا) ---
9 سنجش تصویرسازی‌های مختلف از اخلاق با شاخص ارتباط زیست اخلاقی با سلامت معنوی و تعالی 1400 دومین کنفرانس بین المللی دین، معنویت و کیفیت زندگی ---
10 نشانگان کاربستی ایمان دینی در مواجهه با شرایط کرونائی 1400 1400 همایش ملی کرونا در آئینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی ---
11 الزامات هم‌طرازی عدالت‌ورزی با خداباوری در آموزه‌های اسلامی 1401 1401 پنجمین همایش ملی اسلام و ارزشهای متعالی ---
12 «الگوهای توصیفی تبیینی دانشمندان مسلمان در کثرت‌گرائی در اثبات وجود خداوند»(ارائه) 1392 دی 1392 همایش بین‌المللی فلسفة دین معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
13 «مواضع تبیین محور و توصیف محور تکثّر ادله و راه‌های خداشناسی در اندیشة استاد مطهری» 1393 خرداد 1393 همایش بین المللی استاد مطهری ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تصحیح انتقادی کتاب خلاصه الافکار اثیرالدین ابهری 1397 موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران  دریافت فایل Download ---
2 سنجش تحلیلی ـ عقلانی معنویت اسلامی و شبه معنویت های نوظهور 1400 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی ره  دریافت فایل Download ---
3 تحلیل فلسفی نظریه اخلاقی فخر رازی 1401 بوستان کتاب قم  دریافت فایل Download ---
4 تصحیح انتقادی کتاب منتهی الافکار اثیرالدین ابهری 1395 انتشارات حکمت  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عرفان نظری بهمن 1389 خرداد 1390 دانشگاه زنجان ---
2 کلام قدیم بهمن 1389 خرداد 1390 دانشگاه زنجان ---
3 فلسفه اسلامی 1391 1392 دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
4 منطق تخصصی 1391 1392 دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
5 کلام جدید 1391 1392 دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
6 روش تحقیق بهمن 1391 خرداد 1392 دانشگاه الزهراء ---
7 فلسفه علم 1391 1392 دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
8 فلسفه اسلامی 1 1391 1391 دانشگاه تهران ---
9 اندیشه اسلامی 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
10 ایین زندگی (اخلاق کاربردی) 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی حضرت امام خمینی(ره) ---
11 دانش خانواده 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
12 عرفان عملی در اسلام 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---
14 انسان در اسلام 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
15 کلام 1393 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 اموزش منطق بر اساس روان شناسی رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1392(استاد مشاور) سحر کریم پور ـ ارشد ---
2 ریشه های ایران باستانی نور و ظلمت در فلسفه سهروردی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره (فروردین 1401)استاد راهنما خانم نانکلی ---
3 استنباط و تبیین مضامین اخلاقی از اصول حکمی در حکمت متعالیه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره استاد راهنما(شهربور 1400) ارسطو مفیدیان ---
4 بررسی مفهوم عدم از منظر حکمت متعالیه دانشگاه بین المللی امام خمینی ره شهریور 1400(استاد مشاور) شعله میرسلامی ---
5 بررسی آثار و دیدگاه های فلسفی قطب الدین شیرازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره استاد مشاور(اسفند 1400) فاطمه عباسی ---
6 کرونا و مساله شر دانشگاه بین المللی امام خمینی ره بهار(1401) استاد مشاور هندم ---
7 روش شناسی تحلیل مسائل کلامی نزد فاضل مقداد (استاد راهنما)آبان 1401 فاطمه مشهدی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه معارف اسلامی دی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
2 داور مجلات علمی پژوهشی 1392 تاکنون ---
3 عضو پیوسته انجمن علمی اخلاق کاربردی ایران 1398 تاکنون ---
4 عضو کارگروه بررسی توانمندی علمی گروه معارف اسلامی 1397 تاکنون ---
5 همکار ویژه تدوین ویژه نامه منطق 1391 1391 موسسه خانه کتاب ---
6 مسئول کارگروه های گرایشهای ششگانه معارف اسلامی استان 1399 ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 استاد نمونه آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
3 پژوهشگر برتر گروه های معارف اسلامی سراسر کشور 1399 پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی ---
4 پژوهشگر برتر دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
5 دانشجوی استعدادهای درخشان دانشگاه زنجان 1385 دانشگاه زنجان ---
6 رتبه 7 کارشناسی ارشد 1386 ---
7 رتبه 3 دکترای تخصصی فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران 1389 ---
8 مجوز تدریس دروس معارف اسلامی 1393 ---
9 استاد نمونه گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1394 دفتر استانی دانشگاههای قزوین ---