• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : 1362/06/30
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 402
  • شماره تلفن دفتر : 0283390115
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m.fazlavi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی عمران 1380 1384 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی عمران - گرایش ژئوتکنیک 1384 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 دکتری مهندسی عمران - مهندسی زلزله - گرایش ژئوتکنیک لرزه ای 1387 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش پرسیومتری 1393 شرکت مادر تخصصی وزارت راه و ترابری ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح‌های احیای ملات ساروج 1381 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
2 بتن سبک 1382 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
3 گردآوری و ترجمه استانداردهای آزمایش‌های مقاومت مصالح 1381 1383 انستیتو مقاومت مصالح دانشکده فنی، دانشگاه تهران ---
4 تثبیت زمین‌لغزش گرزینه خیل سوادکوه 1386 آبخیزداری استان مازندران ---
5 آزمایش برجای شکست هیدرولیکی در سد گتوند علیا 1386 شرکت آب نیرو و شرکت گمانه کاو ---
6 استخراج مدل های دو بعدی آبرفت های تهران 1390 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
7 ریزپهنه بندی لرزه ای شهر کرج 1393 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
8 ریز پهنه بندی شهر اراک 1392 پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ---
9 تعیین مدل سرعت موج برشی آبرفت های عمیق هتل 6 ستاره در دست احداث پاسارگارد ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئوتکنیک لرزه ای و دینامیک خاک ---
2 ریز پهنه بندی لرزه ای آبرفت و بررسی اثر ساختگاه در شرایط زلزله ---
3 تحلیل پایداری استاتیکی و دینامیکی گودها و زمین‌لغزش‌ها ---
4 مطالعات تئوری و تجربی گسترش کاربرد روش های مبتنی بر آرایه ها و ارتعاشات محیطی ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 قوانین و مقررات ISO-9001:2008 TÜV Rhinland Institutet ---
2 روش تعالی مدیریت سازمانی EFQM TÜV Rhinland Institutet ---
3 Ambient Viberation training course 2014 İstanbul Technical University ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 In-situ stress measurements by hydraulic fracturing method at Gotvand Dam site, Iran 2012 Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences ---
2 Importance of Mode Detection in Ambient Noise Array Application for Shear Wave Velocity Profile Determination 2015 International Journal of Civil Engineering ---
3 Determination of deep shear wave velocity profiles along north-south of Tehran (Iran), using join inversion of ellipticity and dispersion curves 2015 Bulletin of Earthquake engineering ---
4 بررسی اثرات ساختگاهی با استفاده از امواج میکروترمورها در شهر کرج 1394 نشریه زمین‌شناسی مهندسی ---
5 تعیین سرعت موج‌برشی در شهر اراک با پهنه‌بندی آماری بیضی‌واری امواج رایلی 1395 1395 فصلنامه‌ی علمی- پژوهشی علوم و مهندسی زلزله ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Estimating concrete strength with Impact Echo System using a neuro-fuzzy method 2004 Annual Conference of the British Institute of Non-destructive Testing (BINDT), Torquay, United Kingdom ---
2 آزمایش شکست هیدرولیکی در سد گتوند علیا 1386 پنجمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ، اسفند 1386، تهران ---
3 شناسایی محدوده و تاریخچه فعالیت زمین‌لغزش‌های بزرگ با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (مطالعه موردی: زمین‌لغزش گرزینه خیل) 1388 ششمین کنفرانس زمین‌شناسی مهندسی و محیط‌زیست ، مهر 1388، تهران ---
4 Deep subsurface shear wave velocity investigation in south of Tehran, using large aperture ambient noise array measurement. 2012 15 World Conference of Earthquake Engineering, Lisboan, Portugal ---
5 تأثیر مود های بالاتر در استخراج پروفیل سرعت موج‌برشی 1393 16 کنفرانس ژئوفیزیک ایران، اردیبهشت 1393، تهران ---
6 Determination of deep shear wave velocity structure using combination of dispersion curves from cross-correlation and array of ambient noises recording 2014 Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology(2ECEES), Istanbul, Turkey ---
7 تعیین ساختار سه بعدی سرعت موج برشی آبرفت های شهر اراک با استفاده از خاصیت بیضی واری امواج ریلی 1394 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE7، اردیبهشت 1394، تهران ---
8 آنالیز پارامترهای حساسیت در استخراج منحنی های بیضی واری امواج ریلی 1394 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله SEE7، اردیبهشت 1394، تهران ---
9 Estimation of subsurface structure using microtremor in Karaj city, Iran 2015 10th Asian Regional Conference of IAEG, Japan Society of Engineering Geology ---
10 بررسی قابلیت استفاده از خاصیت بیضیواری امواج رایلی در تعیین ساختار سرعت موج برشی(مطالعه ی موردی جنوب و شرق تهران) 1395 1395 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ---
11 تعیین پروفیل سرعت موج برشی توسط بیضی واری امواج ریلی با داده های زلزله و میکروترمور (مطالعه موردی در شهر اراک) 1395 1395 هفدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران ---
12 تخمین پارامتر فشار حدی در آزمایش پرسیومتری(PMT) بر اساس نتایج آزمایش‌ نفوذ استاندارد(SPT) در خاک‌های رسی(مطالعه موردی آبرفت ریزدانه جنوب تهران) 1395 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ---
13 Velocity Structure Imaging Inversions of Rayleigh Wave Ellipticity Applications 1395 1395 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقشه برداری عمومی 1395 ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 دینامیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مقاومت مصالح 1 و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 نقشه برداری عمومی و زیر زمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مکانیک خاک دانشگاه صدرا ---
6 مهندسی پی موسسه آموزش عالی علا الدوله سمنانی ---
7 زمین شناسی مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 مهندسی زلزله موسسه آموزش عالی پارسیان ---
9 اصول مهندسی ژئوتکنیک دانشگاه صدرا ---
10 بارگذاری موسسه آموزش عالی پارسیان ---
11 اصول مدیریت ساخت دانشگاه آزاد بوشهر ---
12 اقتصاد مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
13 آزمایشگاه خاک، بتن و مصالح ساختمانی 1395 دانشگاه الزهرا (س) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحقیقات صحرایی دانشگاه علم و فرهنگ ---
2 ژئوتکنیک لرزه ای دانشگاه تربیت مدرس ---
3 مباحث ویژه موسسه آموزش عالی پارسیان ---
4 مهندسی پی پیشرفته دانشگاه علم و فرهنگ ---
5 دینامیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 اندرکنش خاک و سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 سمینار تخصصی 1394 موسسه آموزش عالی پارسیان ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تعیین پریود طبیعی سازه ها به روش های عددی، تحلیلی و تجربی عباس زمانی (کارشناسی ارشد) ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئول آتلیه نقشه برداری 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتاب های مرجع درس دینامیک خاک  دریافت فایل Download ---