۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 1365/10/21
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 452
  • شماره تلفن دفتر : 33901272
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : azizian@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی- مهندسی آب 1383/7/1 1387/6/24 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 کارشناسی ارشد - سازه های آبی 1387/7/1 1389/6/30 دانشگاه تهران ---
3 دکتری- سازه های آبی 1389/7/1 1393/11/5 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزش پهنه بندی سیلاب در بستر GIS تهران - دانشگاه شهید عباسپور ---
2 کارگاه آموزش مدلسازی دوبعدی و سه بعدی رودخانه دانشگاه تربیت مدرس- نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران ---
3 کارگاه آموزش مدل هیدرولیکی HEC-RAS و پهنه بندی سیلاب در بستر GIS دانشگاه تهران ---
4 کارگاه آموزش مدلسازی دوبعدی رودخانه موسسه آب دانشگاه تهران ---
5 کارگاه آموزش GIS کاربردی برای مهندسی آب موسسه آب دانشگاه تهران ---
6 کارگاه آموزشی مدلسازی جریان و رسوب با مدل HEC-RAS موسسه آب دانشگاه تهران ---
7 کارگاه آموزش مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از HEC-HMS موسسه جهاد تحقیقات و انرژی ---
8 کارگاه آموزشی مدلسازی هیدرولوژیکی در بستر GIS موسسه جهاد تحقیقات و انرژی ---
9 کارگاه آموزش مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از SWMM موسسه جهاد تحقیقات و انرژی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدلسازی بارش- رواناب ---
2 توسعه مدلهای بارش- رواناب توزیعی در بستر GIS ---
3 توسعه مدلهای بزرگ مقیاس ---
4 هیدرولوژی محاسباتی در بستر GIS ---
5 کاربرد تئوری های آنتروپی و فرکتال در مدلسازی ---
6 توسعه سامانه هشدار سیل نمایش پیوند
7 پیش بینی بارش و سیلاب نمایش پیوند
8 پیش بینی خسارات سیل و خشکسالی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارزیابی اثر توان تفکیک مدل‌های رقومی ارتفاعی و آستانه شکل‌گیری آبراهه‌ها بر نتایج مدل‌ بارش– رواناب ژئومورفولوژیکی مبتنی بر موج سینماتیک (KW-GIUH) 1392 مجله علمی پژوهشی انجمن هیدرولیک ایران ---
2 ارزیابی اثر استفاده از مدل‌های رقومی ارتفاعی راداری و نقشه‌های زمینی بر نتایج شبیه‌سازی مدلهای ژئومورفولوژیکی 1392 مجله علمی و پژوهشی مهندسی و مدیریت آبخیز ---
3 بررسی اثر روش‌های مختلف ساخت مدلهای رقومی ارتفاعی بر عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL 1392 مجله علمی پژوهشی مدیریت منابع آب ایران ---
4 توسعه روشی نوین برای تخمین شماره منحنی حوضه با استفاده از مفهوم مازاد اشباع 1393 مجله علمی پژوهشی مدیریت منابع آب ایران ---
5 اثر توان تفکیک مدلهای رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL 1392 مجله علمی پژوهشی آب دانشگاه ارومیه ---
6 شبیه سازی یک بعدی و دو بعدی الگوی جابجائی گودال‌های برداشت شن و ماسه 1392 مجله علمی پژوهشی آب دانشگاه ارومیه ---
7 ارزیابی اثر مقیاس بر تخمین شماره منحنی حوضه با استفاده از مفهوم مازاد اشباع 1393 مجله علمی پژوهشی تحقیقات آب و خاک دانشگاه تهران ---
8 اثر منابع مختلف تهیه مدل‌های رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و نتایج حاصل از مدل نیمه توزیعی TOPMODEL 1393 مجله علمی پژوهشی عمران تربیت مدرس ---
9 Effects of Data resolution and stream delineation threshold on the results of a Kinematic Wave based GIUH model 2014 Water S.A. Journal ---
10 An Investigation on the Effects of DEM Creation Methods on the Performance of a Semi Distributed Model 2015 Hydrologic Journal, ASCE ---
11 DEM resolution and stream delineation threshold effects on the results of geomorphologic based rainfall runoff model 2014 Turkish Journal of Engineering and Enviroment ---
12 Development of a New Method for Estimating SCS Curve Number using TOPMODEL concept of wetness index 2018 2019 Acta Geophysica- Springer نمایش پیوند
13 ارزیابی مدل هیدرولوژیکی بزرگ مقیاس VIC-3L برای شبیه‌سازی دبی رودخانه و تحلیل حساسیت آن در مقیاسهای زمانی مختلف 1396 1396 مجله علمی- پژوهشی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز نمایش پیوند
14 The Effects of Topographic Map Scale and Costs of Land Surveying on Geometric Model and Flood Inundation Mapping 2018 2019 Water Resources Management- Springier نمایش پیوند
15 تعیین درجه سیلخیزی حوضه های آبریز مازندران با استفاده از یک روش توزیعی در بستر GIS 1397 1398 مجله علمی پژوهشی هیدرولیک ایران نمایش پیوند
16 بررسی اثر روشهای مختلف برآورد فاکتورتوپوگرافی بر تخمین میزان رسوب خروجی از حوضه به روش RUSLE (مطالعه موردی: حوضه آبریز باراجین، قزوین) 1396 1397 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
17 ارزیابی مدل‌های رقومی ارتفاعی مبتنی بر سنجش از دور جهت کاربرد در مدلسازی هیدرولیکی سیلاب 1397 1397 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
18 پایش زمانی و مکانی داده های بازتحلیل شده ECMWF و منابع بارشی مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور 1397 پذیرش مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
19 ارزیابی کارائی منابع بارشی بازتحلیل شده و مبتنی بر تکنیکهای سنجش از دور جهت مدلسازی هیدرولوژیکی با استفاده از مدل بزرگ مقیاس VIC-3L 1397 1398 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
20 واسنجی مدل هیدرولوژیکی VIC-3L با استفاده از داده‌های ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک 1398 پذیرش مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
21 بررسی اثر الگوریتم‌های روندیابی جریان و توان تفکیک مدل‌های ارتفاعی رقومی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL (مطالعه موردی: حوضه‌های آبریز کسیلیان و کارده) 1396 1397 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
22 تعیین مقیاس نقشه بهینه برای استفاده در مدلسازی هیدرولیکی سیلاب (با رویکرد اقتصادی-هیدرولیکی) 1396 1397 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
23 ارزیابی و تحلیل عدم قطعیت معادلات مختلف برآورد زمان تمرکز (حوضه مورد مطالعه: حوضه‌های آبریز امامه و کسیلیان) 1395 1396 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
24 ارزیابی عملکرد روش پردازش تصویر در تخمین ضریب زبری مانینگ در لایه سطحی بستر رودخانه‌ها 1394 1395 تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
25 ارزیابی عملکرد داده‌های بازتحلیل ‌شده Era-Interim در تخمین بارش روزانه و ماهانه 1397 پذیرش تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
26 پتانسیل‌یابی معادن شن و ماسه خارج از بستر رودخانه با تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل‌های ژئومورفولوژیکی، مطالعه موردی: حوزه‌های آبخیز فردوس و قائن 1396 1397 مجله مهندسی و مدیریت آبخیز نمایش پیوند
27 تحلیل حساسیت مدل مبتنی بر موج سینماتیک KW–GIUH نسبت به روش‌های مختلف برآورد نفوذ و ضرایب زبری 1395 1396 مجله مهندسی و مدیریت آبخیز نمایش پیوند
28 مطالعه عددی الگوی جابجایی گودال‌های برداشت شن و ماسه با مدل‌ها‌ی یک بعدی و دوبعدی 1395 1396 پژوهشهای ژئومورفولوژی کمی نمایش پیوند
29 Comparison between Salt Experiments and Empirical Time of Concentration Equations (Case study: Meime Watershed in Iran) 2017 2018 Water Manegment نمایش پیوند
30 اثر منابع مختلف تهیه مدلهای رقومی ارتفاعی بر شاخص توپوگرافی و عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL 1394 1395 مجله مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
31 ارزیابی اثر مقیاس نقشه های مبتنی بر سنجش از دور و برداشتهای زمینی بر عملکرد مدل بارش-رواناب HEC-HMS 1396 1397 مجله مهندسی عمران مدرس نمایش پیوند
32 بررسی عملکرد مدلهای بازتحلیل شده پایگاه Earth2Observe و مدل سطح زمین VIC-3L در برآورد رواناب خروجی از حوضه های آبریز 1398 پذیرش نشریه حفاظت منابع آب و خاک نمایش پیوند
33 Determining the Best Remotely Sensed DEM for Flood Inundation Mapping in Data Sparse Regions 2020 2020 International Journal of Remote Sensing نمایش پیوند
34 The Reliability of Reanalysis and Remotely Sensed Precipitation Products for Hydrological Simulation over the SRB, Iran 2020 2020 Hydrological Sciences Journal نمایش پیوند
35 Spatiotemporal drought monitoring using bottom-up precipitation dataset (SM2RAIN-ASCAT) over different regions of Iran 2021 2021 Science of The Total Environment (Elsevier) نمایش پیوند
36 The effects of applying different DEM resolutions, DEM sources and flow tracing algorithms on LS factor and sediment yield estimation using USLE in Barajin river basin (BRB), Iran 2021 2021 Paddy and Water Environment volume نمایش پیوند
37 How reliable are TIGGE daily deterministic precipitation forecasts over different climate and topographic conditions of Iran? 2021 2021 Meteorological Applications نمایش پیوند
38 اصلاح و بهبود کارائی منبع بارشی مبتنی بر رطوبت خاک SM2RAIN-ASCAT در سطح ایران در گام‌های زمانی روزانه و ماهانه 1400 1400 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
39 بررسی تغییرات هیدرومورفولوژیکی رودخانه کرج بر اثر اجرای طرح‌های توسعه منابع آب و مهندسی رودخانه 1400 1400 نشریه هیدرولیک ایران نمایش پیوند
40 ارزیابی دقت مدل مبتنی بر توپوگرافی HAND در برآورد پهنه های سیل گیر رودخانه 1400 1400 نشریه هیدرولیک ایران نمایش پیوند
41 تعیین مقیاس زمانی مناسب پیش‎بینی‎ های کوتاه و میان‎ مدت مدلهای عددی هواشناسی جهانی در بخشهای مختلف ایران 1399 1399 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
42 بهبود عملکرد سامانه‎های پیش‎بینی بارش جهانی در اقلیم‌های مختلف ایران با روش تصحیح اریبی نگاشت چندک 1399 1399 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
43 تخمین بارش با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای رطوبت سطحی خاک ASCAT در حوضه‌های نیمه‌خشک و مرطوب ایران 1399 1399 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
44 Evaluating the Evolution of ECMWF Precipitation Products Using Observational Data for Iran: From ERA40 to ERA5 2022 Earth and Space Science نمایش پیوند
45 The probabilistic behavior of AquaCrop parameters: a Monte-Carlo study 2022 Stochastic Environmental Research and Risk Assessment نمایش پیوند
46 The Effects of Climate Change on Drought Conditions Using Fuzzy Logic under SSP3 and SSP5 scenarios 1401 مجله تحقیقات منابع آب ایران نمایش پیوند
47 Calibration of a Distributed Hydrological Model (VIC-3L) Based on Global Water Resources Reanalysis Datasets 2022 Water Resources Management نمایش پیوند
48 Integrating the Sacramento Conceptual Rainfall-Runoff Model and Reanalyzed Datasets for Runoff Simulation 1401 مجله تحقیقات آّب و خاک ایران نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شبیه‌سازی فرآیند مهاجرت پیچان رودها (رودخانه‌های مئاندری) با استفاده از مدل عددی CCHE2D 1388 هشتمین کنفرانس بین‌المللی رودخانه، دانشگاه چمران اهواز ---
2 اثر نوسانات دبی و آنالیز منحنی‌های هیستریس جهت ارزیابی پروسه تأثیرگذار بر کیفیت آب رودخانه کارون 1388 هشتمین کنفرانس بین‌المللی رودخانه، دانشگاه چمران اهواز ---
3 ارزیابی آبشستگی پایه پل‌ها با استفاده از مدل عددی HEC-RAS4.1 و نتایج آزمایشگاهی 1389 پنجمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران ، دانشگاه فردوسی مشهد ---
4 تعیین مکان‌های مناسب جهت برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل عددی HEC-RAS4.1 1389 پنجمین کنـگره ملی مهنـدسی عمـران ، دانشگاه فردوسی مشهد ---
5 تأثیر فرم بستر در رودخانه‌های آبرفتی بر روی منحنی دبی- اشل 1389 چهارمین همایش ملّی فرسایش و رسوب، دانشگاه نور مازندران ---
6 تعیین مکان‌های مناسب جهت حفاظت سواحل در برابر سیلاب با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) 1389 ششمین همایش ملی آبخیزداری، دانشگاه نور مازندران ---
7 واسنجی نتایج حاصل از مدل عددی HEC-RAS4.1 در حوضه‌های فاقد ایستگاه هیدرومتری 1389 ششمین همایش ملی آبخیزداری، دانشگاه نور مازندران ---
8 کاربرد مدل عددیCCHE2D-DAMBREAK در پیش‌بینی سیلاب ناشی از شکست سد 1389 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس ---
9 بررسی روند حرکت گودال‌های برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل دوبعدی CCHE2D 1390 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان ---
10 مدلسازی روند رسوب‌گذاری در مخزن سد شهریار با استفاده از مدل‌های شبه دوبعدی و دوبعدی 1390 اولین کنفرانس بین‌المللی سد و نیروگاه‌های برق آبی کشور، وزارت نیرو ---
11 مقایسه مدل دوبعدی و تک‌بعدی انتقال رسوب رودخانه کارون 1391 نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه چمران اهواز ---
12 ارزیابی مدل‌های یک‌بعدی و دو بعدی جهت بررسی نحوه حرکت گودال‌های برداشت مصالح رودخانه‌ای 1391 نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه چمران اهواز ---
13 استفاده از تکنیک پردازش تصویر جهت استخراج منحنی دانه‌بندی مصالح سطحی بستر 1391 نهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی رودخانه، دانشگاه چمران اهواز ---
14 اثر روش‌های مختلف ساخت DEM بر روی شاخص توپوگرافی و نتایج حاصل از مدل هیدرولوژیکی TOPMODEL 1392 هفتمین کنگره ملی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
15 بررسی اثرات الگوهای مختلف برداشت مصالح رودخانه‌ای با استفاده از مدل عددی شبیه‌سازی جریان و رسوب 1392 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تهران ---
16 ارزیابی دقت نقشه‌های راداری در مدلسازی بارش- رواناب مدل‌های مبتنی بر پارامترهای ژئومورفولوژیکی 1392 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه شهید عباس پور ---
17 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) در شناسائی محل‌های مناسب جهت توسعه فضای سبز شهری 1392 اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار، تهران ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اموزش کاربردی مدلسازی جریان و رسوب در HEC-RAS 1392 2000 نوآور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 آموزش کاربردی CCHE2D در مدل سازی هیدرودینامیک و انتقال رسوب مجاری روباز 1393 1000 نوپردازان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 آموزش مدلسازی دوبعدی سیلاب در بستر مدل عددی HEC-RAS5 1397 1000 انتشارات پارسیا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 کتاب کاربرد کوانتوم GIS در علوم مهندسی آب 1396 1000 انتشارات پارسیا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 مقدمه ای بر GIS و سنجش از دور در هیدرولوژی 1399 1000 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سازه های انتقال آب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
2 کاربرد کامپیوتر در مهندسی فضای سبز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
3 مقاومت مصالح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
4 کارتوگرافی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 تفسیر عکسهای هوائی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 هیدرولیک مجاری روباز دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیدرولیک پیشرفته موسسه علمی- آموزشی صائب ابهر ---
2 روشهای عددی در مهندسی آب موسسه علمی- آموزشی صائب ابهر ---
3 مهندسی رودخانه موسسه علمی- آموزشی صائب ابهر ---
4 مهندسی رودخانه پیشرفته دانشگاه تهران ---
5 سنجش از دور و GIS دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
6 ریاضیات مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
7 سنجش از دور تکمیلی- دکتری 1398 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
8 مدلسازی ریاضی در هیدرولوژی 1397 اکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
9 هیدرولیک سیلاب 1396 اکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
10 نرم افزارهای تخصصی آب 1396 اکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه یک کنکور کارشناسی ارشد سازه های آبی 1387 وزارت علوم ---
2 رتبه یک کنکور دکتری رشته سازه های آبی 1389 وزارت علوم ---
3 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 پژوهشگر برتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند