• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد : دی 1344
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 402
  • شماره تلفن دفتر : 0281-37811
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : izadifard@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)