• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : 10/09/1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 445
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : bijankhan@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لیسانس- مهندسی آب 1382 1386 دانشگاه تهران ---
2 فوق لیسانس-سازه های آبی 1386 1388 دانشگاه تهران ---
3 دکتری- سازه های آبی 1389 1393 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش مدلسازی عددی OpenFoam آگوست 2015 SupAgro-France ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 هیدرولیک مجاری روباز ---
2 مدلسازی عددی در علوم آب ---
3 سازه های اندازه گیری و کنترل بده ---
4 تحویل حجمی آب ---
5 ابزار دقیق در علوم آب و آزمایشگاه ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 The hydraulics of parallel sluice gates under low flow delivery condition. 2015 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
2 Free Hydraulic Jump Due to Parallel Jets 2015 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
3 Closure to the discussion of ”New Stage-Discharge Relationship for Weirs of Finite Crest Length.” 2015 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
4 "Discussion of “Discharge Coefficient Analysis for Triangular Sharp-Crested Weirs Using Low-Speed Photographic Technique” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
5 ”Discussion of “Revisiting the Energy-Momentum Method for Rating Vertical Sluice Gates under Submerged Flow Conditions” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
6 New Stage-Discharge Relationship for Weirs of Finite Crest Length 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
7 ”Discussion of “Discharge Characteristics of Weirs of Finite Crest Length with Upstream and Downstream Ramps” 2014 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
8 New Stage-Discharge Relationships for Radial Gates 2013 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
9 ”Discussion of “New Method for Modeling Thin-Walled Orifice Flow under Partially Submerged Conditions” 2013 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
10 ”Discussion of “Iterative Formulas and Estimation Formulas for Computing Normal Depth of Horseshoe Cross-Section Tunnel” 2012 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
11 New stage-discharge relationships for free and submerged sluice gates 2012 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
12 No choke flow in USBR horseshoe channel cross section 2011 Journal of Water management ---
13 ”Discussion of “Energy and Momentum Velocity Coefficients for Calibrating Submerged Sluice Gates in Irrigation Canals” 2012 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
14 Distinguishing condition curve for radial gates 2011 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
15 Egg-shaped cross section: Uniform flow direct solution and stability identification 2011 Journal of Flow measurement and instrumentation, Elsevier ---
16 ”Discussion of “Benchmark of Discharge Calibration Methods for Submerged Sluice Gates” 2011 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
17 Choke free flow in the circular and ovoidal channels 2009 Journal of Water management ---
18 ”Discussion of “Quick Method for Estimating Furrow Infiltration” 2010 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
19 Baffle Modules: Improved Design Based on Variable Hydraulic Sensitivity Concept 2012 Journal of irrigation and drainage, ICID ---
20 Discussion of “Method of Solution of Nonuniform Flow with the Presence of Rectangular Side Weir 2009 J. Irrig. Drain Eng. ASCE ---
21 بهبود طراحی مدول تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها 1388 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
22 توسعه روابط کاربردی برای سرریزهای دایره‌ای لبه‌تیز بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی 1388 مجله هیدرولیک ایران ---
23 طراحی مدول 2 تیغه‌ای بر اساس مفهوم حساسیت هیدرولیکی سازه‌ها 1389 مجله هیدرولیک مشهد ---
24 بررسی آزمایشگاهی روش‌های مختلف طراحی مدول تیغه‌ای 1390 مجله علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب ایران، دانشگاه شهید باهنر کرمان ---
25 تدوین ضوابط طراحی برای کاربرد موازی مدول های تیغه ای 1393 مجله هیدرولیک ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Parallel jets emerging from multiple gates: Distinguishing flow condition 2015 5th International Junior Researcher and Engineer Workshop on Hydraulic Structures, Belgium, Spa ---
2 اثر انتخاب ضریب بده بر نتایج طراحی مدول‌های تیغه‌ای 1389 کنگره ملی عمران، مشهد ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هیدرولیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 استاتیک دانشگاه تهران ---
4 پمپ ها و ایستگاه های پمپاژ دانشگاه تهران ---
5 مقاومت مصالح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 نقشه برداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تدوین ضوابط نظری طراحی جدید برای مدول‌های تیغه‌ای 1389 ---
2 بررسی آزمایشگاهی ضوابط طراحی هیدرولیکی دریچه‌های چند تیغه‌ای 1386 قطب ارزیابی و بهسازی شبکه‌های آبیاری و زهکشی ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محقق برتر گروه آبیاری و آبادانی در مقطع فوق لیسانس دانشگاه تهران 1388 دانشگاه تهران ---
2 محقق برتر گروه آبیاری و آبادانی در مقطع دکتری 1393 دانشگاه تهران ---