۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران-برنامه ریزی حمل و نقل
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 418
  • شماره تلفن دفتر : 33901148
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : behnood at eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترا - راه و ترابری دانشگاه فردوسی مشهد ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی عمران مهر 1387 خرداد 1389 دانشگاه فردوسی مشهد ---
2 کارشناسی عمران بهمن 1388 خرداد 1390 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ---
3 کارشناسی عمران مهر 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 کارشناسی ارشد راه و ترابری و مهندسی حمل و نقل مهر 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
5 دکترای راه و ترابری و برنامه ریزی حمل و نقل مهر 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تدوین برنامه عملیاتی ایمنی راه های کشور فروردین 1393 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ---
2 ارزیابی و بررسی نقاط حادثه‏خیز راه‏های استان ایلام 1393 1394 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ---
3 مطالعات ارزیابی ایمنی ر اه های استان خراسان رضوی 1392 1394 اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی ---
4 براورد هزینه جراحات ترافیکی در ایران 1391 1392 سازمان بهداشت جهانی ---
5 تهیه و تدوین ضوابط چک لیست های بازدید ایمنی معابر و مطالعات ممیزی ایمنی در شهر تهران 1391 1392 معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ---
6 بررسی اثربخشی پروژه های رفع نقاط حادثه خیز در ارتقای ایمنی جاده ای 1390 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری ---
7 ارائه الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های ایمن سازی راه و ارائه نرم افزار مربوطه 1386 1388 پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی فروردین 1391 شهریور 1391 مرکز تحقیقات حمل و نقل IMOB، دانشگاه هاسلت (Hasselt)، بلژیک ---
2 فرصت مطالعاتی مهر 1400 مهر 1401 موسسه تحقیقات ملی راه و حمل و نقل سوئد - VTI ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1. ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R 1387 فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه حمل ونقل ---
2 تاثیر افزایش سرعت ناشی از بهسازی راه های برون شهری بر سودها و هزینه های اقتصادی 1388 نشریه علمی-پژوهشی فنّی و مهندسی مدرس ---
3 فرایند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در ایمن سازی مشخصه های هندسی راه 1390 نشریه علمی- پژوهشی مهندسی حمل و نقل ---
4 بررسی تطبیقی روند تخصیص منابع مالی در طرح های ایمن سازی راه 1388 نشریه فناوری حمل و نقل ---
5 تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها 1392 نشریه علمی و پژوهشی مهندسی حمل و نقل ---
6 ایجاد سیستم پشتیبانی از تصمیم فازی در مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه 1392 نشریه علمی و پژوهشی مهندسی حمل و نقل ---
7 Road Safety Performance Evaluation and Policy Making by Data Envelopment Analysis: a Case Study of Provincial Data in Iran 2013 Scientia Iranica نمایش پیوند
8 بررسی افزایش هزینه اقدامات ایمنسازی راه بر مقدار بهینه کاهش ، تصادف؛ مطالعه موردی راههای اصلی استان خراسان رضوی 1395 نشریه علمی پژوهشی راهور ---
9 A fuzzy decision support system in road safety planning 2017 ICE Transport نمایش پیوند
10 Medical costs and economic production losses caused by Road Traffic Injuries in Iran 2016 Trauma Monthly نمایش پیوند
11 Lost Output by Road Traffic Injuries in Iran an Estimate Based on Disability-Adjusted Life Years Index 2016 IJTE نمایش پیوند
12 Best practice analysis of action for road safety in Iran amongst the leading developing countries using an optimized success indicator 2018 Transport Policy نمایش پیوند
13 بررسی فاکتورهای تاثیرگذار بر تمایل به پرداخت عابرین پیاده به منظور انتخاب راهبرد مناسب بهبود ایمنی معابر پیاده به کمک مدل های انتخاب گسسته 1397 مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیتها ---
14 برآورد هزینه تلفات ترافیکی در ایران براساس رویکرد ارزشگذاری مشروط 1396 مطالعات مدیریت ترافیک ---
15 بررسی تاثیر کاربرد آسفالت بازیافتی بر مقاوت لغزندگی رویه راه 1396 جاده ---
16 براورد هزینه کاهش ظرفیت عملکردی ناشی از جراحات ترافیکی در ایران 1396 مطالعات مدیریت ترافیک ---
17 ایجاد سیستم خبره در انتخاب نوع گذرگاه عابر پیاده در معابر بین تقاطعی 1397 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
18 اثرسنجی احداث خطوط اتوبوس تندرو بر فراوانی تصادف در بزرگراههای شهری (مطالعه موردی بزرگراه رسالت تهران) 1396 مهندسی حمل و نقل ---
19 بررسی تأثیر استفاده از تلفن همراه بر عملکرد رانندگان شهر گرگان با استفاده از تحلیل عاملی 1397 ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها نمایش پیوند
20 برآورد هزینه سوانح ترافیکی با به کارگیری روش تمایل به پرداخت در رانندگان وسایل نقلیه (مطالعه موردی رانندگان شهر تهران) 1398 نشریه علمی پژوهشی راهور ---
21 پیش بینی شدت تصادف در تقاطع‏های چراغ‏دار با استفاده از مدل لوجیت ترتیبی 1398 نشریه علمی پژوهشی راهور ---
22 اثرسنجی نصب دوربین‌های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه‌های چندخطه برون‌شهری 1400 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
23 ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش‌های فرارتبه‌ای 1399 پژوهشنامه حمل و نقل نمایش پیوند
24 اثرسنجی ایمنی اجرای پروژه‌های روشنایی در راه‌های برون‌شهری 1400 مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
25 اثرسنجی مسیرنمایی طولی در کاهش فراوانی تصادفات انحرافی در راه‌های چندخطه برون‌شهری 1399 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز نمایش پیوند
26 مدل شاخص ترکیبی ایمنی راه‌های دوخطه برون‌شهری تحت تأثیر وضعیت کاربری‌های اطراف راه 1399 مهندسی حمل و نقل نمایش پیوند
27 Efficiency Analysis of Road Safety Pillars by Applying the Results of a Structural Equations Model in Data Envelopment Analysis 2020 International Journal of Transportation Engineering (IJTE) نمایش پیوند
28 Road safety resource allocation using the costeffectiveness approach; case study in Iran 2020 Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Transport نمایش پیوند
29 A Behavioral Model of Drivers’ Mean Speed Influenced by Weather Conditions, Road Geometry, and Driver Characteristics Using a Driving Simulator Study 2021 Advances in Civil Engineering نمایش پیوند
30 Developing the crash modification model for urban street lighting 2021 Innovative Infrastructure Solutions نمایش پیوند
31 Pedestrian Crash Exposure Analysis Using Alternative Geographically Weighted Regression Models 2021 Journal of Advanced Transportation نمایش پیوند
32 Composite performance indicators for helmet and seat-belt enforcement as imprecise data 2021 Traffic Injury Prevention نمایش پیوند
33 Dangerous and Aggressive Driving: Detecting the Interrelationship by Data Mining 2021 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering نمایش پیوند
34 Exposure based geographic analysis mode for estimating the expected pedestrian crash frequency in urban traffic zones; case study of Tehran 2022 Accident Analysis & Prevention نمایش پیوند
35 Composite Road Safety Performance Indicators in Developing Countries; a Result Focus Comparison Analysis 2023 International Journal of Transportation Engineering (IJTE) نمایش پیوند
36 Vibration and Noise Assessment of Prefabricated Crush Rubber Sinusoidal Rumble Strips 2023 (in press) Transportation Research Record ---
37 A bootstrap-based Markov chain Monte Carlo reliability assessment of crash modification factors calculated by full Bayesian method 2023 Innovative Infrastructure Solutions نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی مقایسه ای میزان و نحوه اعمال قوانین و مقررات ترافیکی در ایران و کشورهای توسعه یافته 1385 همایش ملی ترافیک شهری، معضلات و راهکارها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) ---
2 بررسی نقش کاهش زمان سفر ناشی از بهسازی آزادراه ها در افزایش منافع اقتصادی کاربران 1385 کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری، مشهد ---
3 بررسی کاربرد ضرایب تعدیل تصادف (AMF) در تعیین تاثیر مشخصات هندسی مسیر بر میزان تصادفات جاده ای 1385 هفتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران ---
4 Developing an Integer Programming Sketch to Optimize the Expenses on Promoting the Road Safety and Social Traffic Culture 2007 14th International Conference "Road Safety on Four Continents"، Bangkok،Thailand ---
5 The Burden of Fatalities Resulting from Road Accidents: An Epidemiological Study of Iran 2007 14th International Conference "Road Safety on Four Continents"، Bangkok، Thailand ---
6 ارائه طرح اولیه ای در بودجه بندی هزینه های آموزش اجتماعی ترافیک 1387 هشتمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران، سازمان حمل ونقل و ترافیک تهران ---
7 Determining the Accident Modification Factors Based on Iranian Road Accident Models 2010 4th International Symposium on Highway Geometric Design, Valencia, Spain ---
8 Economic Appraisal and Optimization Process in Road Safety Projects 2010 14th International Conference "Road Safety on Four Continents"، AbuDhabi, UAE ---
9 فرآیند ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی در طرح های ایمن سازی راه 1388 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، دانشگاه تهران ---
10 سیستم مدیریت ایمنی (SMS)؛ رویکردی در مدیریت دارایی راه 1388 دومین همایش بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای، دانشگاه تهران ---
11 Application of a Fuzzy Decision Making System in Determining Road Safety Strategies 2010 4th International Conference of Fuzzy Information & Engineering (ICFIE2010), Shomal University, Amol, Iran ---
12 براورد و بررسی اثر انتخاب دوره تحلیل در ارزیابی اقتصادی پروژه های ایمن سازی راه 1389 دهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک تهران ---
13 کاربرد برنامه ریزی فازی در تعیین راهبردهای ایمنی راه 1390 یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک تهران ---
14 مروری بر روش های بررسی اثربخشی پروژه های رفع نقاط حادثه خیز 1390 یازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک تهران ---
15 Performance Evaluation and Planning for Road Safety Measures using Data Envelopment Analysis and Fuzzy Decision Making 2012 25th ICTCT (International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety) Workshop in Hasselt, Belgium ---
16 مدیریت و برنامه ریزی اقدامات ایمن سازی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده ها و برنامه ریزی در محیط فازی 1391 دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک تهران ---
17 ارائه مدل مفهومی برای ساختار سازمانی مدیریت ایمنی ترافیک شهری 1391 دوازدهمین کنفرانس بین المللی حمل ونقل و ترافیک تهران ---
18 آثار ایمنی اصلاح رویه و بهسازی در راه های غیرآسفالته روستایی 1394 نخستین کنفرانس ملی حمل و نقل روستایی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران ---
19 تخصیص بودجه بهینه در ارایه راهکارهای ایمنسازی در نقاط پرتصادف؛ مطالعه موردی استان ایلام 1394 چهارمین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای ---
20 بررسی تاثیر نصب دوربین های کنترل سرعت در تصادفات منجر به فوت متناسب با سن رانندگان (مطالعه موردی محور رشت-لاهیجان در استان گیلان) 1394 پانزدهمین کنفرانس بینالمللی حملونقل و ترافیک تهران ---
21 بررسی کاربرد سیستمهای خبره در مدلسازی رفتار و ایمنی عابر پیاده 1395 دومین همایش ملی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ---
22 مروری بر روش های اثرسنجی اقدامات ایمن سازی راه 1395 چهارمین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران ---
23 بررسی ایمنی راههای دوخطه برونشهری تحت تثیر وضعیت کاربریهای اطراف راه 1396 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان ---
24 اثرسنجی ایمنی کاربرد تجهیزات مسیرنمایی راه 1396 اولین کنفرانس ملی مهندسی راه و ترابری دانشگاه گیلان ---
25 پیش بینی شدت تصادف عابران پیاده در راههای برونشهری 1396 اولین کنفرانس ملی حمل و نقل، دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی ---
26 مدلسازی آلودگی صوتی در تقاطع 1396 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی راه آهن - مفاهیم و مبانی 1401 جهاد دانشگاهی قزوین ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهسازی ---
2 مهندسی راه آهن ---
3 مهندسی ترابری ---
4 برنامه ریزی حمل و نقل شهری ---
5 مهندسی ترافیک ---
6 روسازی راه ---
7 طراحی شبکه معابر شهری ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایمنی ترافیک ---
2 تجزیه و تحلیل ایمنی راه ---
3 عوامل انسانی در ایمنی راه ---
4 تحقیق در عملیات ---
5 مهندسی راه آهن پیشرفته ---
6 حمل و نقل همگانی ---
7 حمل و نقل ریلی ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تعیین اولویت معیارهای پیاده مداری در توسعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) 1395 علیخانی محمدرضا ---
2 بررسی تاثیر کاربرد آسفالت بازیافتی بر مقاومت لغزندگی روسازی راه 1395 کیهانفر مهرداد ---
3 ایجاد سیستم خبره در انتخاب نوع گذرگاه عابرپیاده در معابر بین تقاطعی 1396 رستمی توحید ---
4 برآورد ضریب کاهش تصادف مربوط به اقدامات بهسازی رویه آسفالتی در راههای برون شهری 1396 حاجی باقری ایمان ---
5 مدل ایمنی راه دو خطه برون شهری تحت تاثیر وضعیت کاربری راه ها 1396 بختیاری محمدرضا ---
6 تحلیل کارایی مداخلات و ارکان ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه 1396 رجب پورهدشی مینا ---
7 اثرسنجی نصب تجهیزات مسیرنمایی راه در کاهش تصادفات جاده‌ای 1396 بحیرائی مائده ---
8 اثرسنجی دوربین های کنترل سرعت متوسط در کاهش سرعت وسایل نقلیه در راه های برون شهری 1396 حیدری مهدی ---
9 پیش بینی شدت تصادفات در تقاطع های چراغ دار با استفاده از مدل‌های انتخاب گسسته 1397 برهوم ازدشیر ---
10 اثر سنجی ایمنی نصب چراغ های روشنایی در معابر درون شهری 1397 سلجوقی مسعود ---
11 اثرسنجی ایمنی اجرای پروژه های روشنایی در راههای برون شهری 1397 حافظی علی ---
12 ایجاد توابع عملکرد ایمنی در سطح نواحی شهری بر اساس ویژگی سفرهای درون شهری 1397 گوگونانی رضا ---
13 ارزیابی عملکرد ایمنی راه در ایران و کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش های فرارتبه ای 1397 شادی ساریخانی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون 1387 1394 مرکز تحقیقات فنی و اقتصادی ایمنی جاده ای، دانشگاه فردوسی مشهد ---