۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : 88
  • شماره اتاق : 828
  • شماره تلفن دفتر : 1628
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : khazaei@hum.ikiu.ac.ir;y.khazaei@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ ـ دانشگاه خوارزمی 1387 1388 دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
2 کارشناسی، کارشناسی ارشد 1390 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
3 کارشناسی تاریخ ـ دانشگاه پیام نور تهران 1391 1392 دانشگاه پیام نور ـ واحد تهران نمایش پیوند
4 کارشناسی ارشد تاریخ و تمدن ـ دانشگاه بین المللی امام خمینی 1395 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 دکتری تاریخ ایران اسلامی 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
6 کارشناسی و کارشناسی ارشد 1393 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 روش و روش شناسی نمایش پیوند
2 تاریخ اجتماعی ایران نمایش پیوند
3 تاریخ معاصر ایران نمایش پیوند
4 نظریه های فلسفی و جامعه شناختی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره کامل ترجمه متون به روش گشتاری نوآم چامسکی 1382 1383 دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اعتصاب غذا کنشی نوین در ساختار زندان مدرن 1392 1392 تحقیقات تاریخ اجتماعی نمایش پیوند
2 بررسی پدیدارشناختی مفهوم وحشی: با تکیه بر مفهوم وحشی در مطالعات تاریخی 1395 1396 مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 29 نمایش پیوند
3 تحلیلی بر ساختار زندان پیشامدرن و مدرن: نمونه پژوهی انبار و زندان قصر 1396 1397 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
4 تاریخ نویسی افضل الملک؛ تجربه زیسته در دو زیست جهان سنتی و مدرن 1395 1397 تاریخ نامه ایران بعد از اسلام نمایش پیوند
5 تحول دستگاه قضا و نهاد زندان در دوره پهلوی اول» 1394 1395 فرهنگ امروز، شماره اول نمایش پیوند
6 مساله جرم از منظر خواجه نصیر الدین طوسی: همنشینی لوگوس یونانی و اخلاق شرعی در ذهن دو جایگاهی 13/9/96 13/9/96 مجموعه مقالات نشست زمینه های رشد و شکوفایی فرهنگ شیعی در ایران پیش از عصر صفوی نمایش پیوند
7 تحول در آئین های اعدام در گذار از دوره ی قاجار به مشروطه و پهلوی؛ 4/11/97 4/11/97 مجله پژوهش های تاریخی ایران و اسلام نمایش پیوند
8 در دفاع از تفکر: بررسی انتقادی سه اثر در زمینۀ روش تحقیق در تاریخ دوره 18، شماره 10 - شماره پیاپی 62، دی 1 دی 1397 پژوهشنامه انتقادی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بایسته های صورتبندی نقد پدیدار شناختی 1396 1396 مجموعه مقالات اولین همایش ملی نقد متون و کتب علوم انسانی، نمایش پیوند
2 دیالکتیک کشاورزان و دولت در نهاوند دوره رضاشاه 1389 1389 همایش «نهاوند در آئینه اسناد» دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 کردهای قزوین: از واگرایی در جامعه قزوین تا همگرایی در آن آبان ماه 94 94 آینده پژوهی فرهنگی و اجتماعی قزوین نمایش پیوند
4 بایسته های بین المللی شدن دانشگاههای ایران: بررسی سنجه های نرم افزاری و سخت افزاری 30 ـ 28 اردیبهشت 95، دانشگاه بین المللی 30 ـ 28 اردیبهشت 95، دانشگاه بین المللی آینده پژوهی آموزش عالی ایران نمایش پیوند
5 تاملی نوین از ماهیت معرفت تاریخی 10/2/96 10/2/96 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
6 «پدیدارشناسی و تاریخ» مورخ 25/2/96 مورخ 25/2/96 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 میرشکار و کارویژه های آن در عهد ناصرالدین شاه قاجار 1396 1397 دیوانسالاری در شرق جهان اسلام نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرایند ساخت یابی نهاد زندان اسفند 95 آگه نمایش پیوند
2 فرایند ساخت یابی نهاد زندان دوم بهار 96 چاپ سوم بهار 98 آگه نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ اندیشه های اقتصادی 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 تاریخ ایران در دوره سامانیان، دیلمیان و غزنویان 1393 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 تاریخنگاری در ایران 1394 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تاریخ اندیشه های سیاسی در دوره قاجار 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 روش تحقیق در تاریخ 1394 ادامه دارد دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
6 روش تحقیق در تاریخ 1391 1392 دانشگاه پیام نور ـ واحد باقرشهر تهران نمایش پیوند
7 تاریخ دیپلماسی ایران و جهان 1387 1388 دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
8 تاریخ احزاب سیاسی در ایران 1388 1388 دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
9 مبانی جامعه شناسی 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب 1393 1396 دانشگاه آزاد تهران مرکز نمایش پیوند
11 ترجمه متون فارسی 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 روش تحقیق در تاریخ 1393 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
13 قوم شناسی و مردم شناسی تاریخی ایران 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
14 شناخت و نقد منابع تاریخ ایران بعد از اسلام 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق در تاریخ ـ مقطع دکتری ـ گرایش تاریخ تمدن اسلامی 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
2 روش تحقیق در تاریخ ـ مقطع دکتری ـ گرایش تاریخ ایران اسلامی 1396 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
3 ترجمه متون انگلیسی به فارسی 1395 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
4 فلسفه تاریخ ـ کارشناسی ارشد 1393 1396 دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد تهران مرکز نمایش پیوند
5 فلسفه تاریخ ـ کارشناسی ارشد 1395 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی ـ گروه تاریخ و تمدن نمایش پیوند
6 ترجمه متون انگلیسی به فارسی 1396 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ـ گروه تاریخ و تمدن نمایش پیوند
7 ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی ـ کارشناسی ارشد 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 شناخت مقایسه ای و تحلیلی انقلاب ایران با انقلاب های بزرگ جهان 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 تاریخ سیاسی و اجتماعی جهان اسلام تا قرن 4 1396 1396 دانشکده تحقیقات اسلامی ـ گروه نهج البلاغه نمایش پیوند
10 روش تحقیق در تاریخ مهر 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 عنوان «سیاست نامه های پارسی» دفتر بر نامه ریزیهای اجتماعی وزارت علوم 1388 1390 دفتر بر نامه ریزیهای اجتماعی وزارت علوم نمایش پیوند
2 «آسیب شناسی استقلال قضایی در دوران پهلوی» 1393 1395 معاونت حقوقی قوه قضائیه نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتاب نخست و برگزیده سومین جشنواره دهخدا آبان ماه 96 وزارت علوم، فرهنگ و کار نمایش پیوند