۷ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زمین شناسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 663
  • شماره تلفن دفتر : 33901363
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : dehbozorgi@sci.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری - زمین شناسی - گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 1385 1392 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - زمین شناسی - گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی 1380 1383 دانشگاه تهران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 پالینولوژی و پالینوفاسیس نمایش پیوند
2 بایوستراتیگرافی (فرامینیفرا) نمایش پیوند
3 پالئواکولوژی نمایش پیوند
4 میکروفاسیس نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزشی مدیریت خدمات مرکز ملی داده های اقیانوسی و دریایی خرداد 1398 خرداد 1398 مرکز ملی داده های اقاینوسی و دریایی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نمایش پیوند
2 بایوفاسیس حوضه زاگرس (فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک) اسفند 1385 بهار 1386 شرکت ملی نفت ایران مرکز آموزش مدیریت اکتشاف نمایش پیوند
3 کارگاه آموزشی با عنوان فرامینیفرهای آزاد نئوژن 7 اردیبهشت ماه 1392 8 اردیبهشت ماه 1392 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چینه نگاری زیستی نهشته های دریایی بخش فوقانی سازند پابده- بخش تحتانی سازند آسماری در برش نره (پهنه فارس، تتیس شرقی) 1401 نشریه علمی پژوهشی اقیانوس شناسی نمایش پیوند
2 Palynostratigraphy and foraminiferal stratigraphy of the early Miocene Qom Formation in the northeastern margin of the Tethyan Seaway 2021 Accepted Paleontological Journal نمایش پیوند
3 پالینوستراتیگرافی، آب و هوا و محیط دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی بشم (البرز شرقی) تابستان 1399 دو فصلنامه رخساره های رسوبی دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
4 لزوم بهره مندی سیستم قضایی ایران از گرده شناسی جنایی در روند رسیدگی به جرایم زمستان 1397 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی نمایش پیوند
5 پالینوستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی پل دختر، البرز مرکزی تابستان 1397 نشریه علمی - پژوهشی رسوب شناسی کاربردی دانشگاه همدان نمایش پیوند
6 بررسی دیرینه‌اقلیم سازند گورپی در جنوب استان ایلام بر پایه پالینومورف‌ها و روزن‌بران پاییز 1396 فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین نمایش پیوند
7 استفاده از گروه‌های اسپورومورفی (SEGs) در بازسازی محیط رسوبی سازند دلیچای در دو برش چینه‌شناسی شرف (البرز مرکزی) و تپال (البرز شرقی) پاییز 1396 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
8 بیواستراتیگرافی سازند پابده بر مبنای نانوفسیل‌های آهکی در جنوب غرب ایلام، زون ساختاری ایلام پاییز 1396 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
9 A new lycophyte miospore species from the middle Juraasic of Iran 2015 Revista Brasileira de Paleontologia نمایش پیوند
10 Middle Jurassic palynomorphs of the Dalichai Formation, central Alborz Ranges, northeastern Iran: Paleoecological inferences 2013 Science China: Earth Sciences نمایش پیوند
11 پالینواستراتیگرافی و محیط رسوبی دیرینه سازند دلیچای در برش چینه شناسی دیکتاش، شمال شرق سمنان زمستان 1393 فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
12 Middle Jurassic palynomorphs of the Kashafrud Formation, Koppeh Dagh Basin, Northeastern Iran 2007 Micropaleontology نمایش پیوند
13 پالئواکولوژی سازند کشف رود بر اساس پالینومورفها در برش سنجدک، جنوب شرق مشهد مجله علمی - پژوهشی، علوم دانشگاه تهران بخش زمین شناسی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پوشش گیاهی و پالئواکولوژی نهشته‌های ژوراسیک میانی در منطقه تویه دروار، شمال باختری دامغان، البرز شرقی، بر اساس میوسپورها 1401 دومین همایش ملی دوسالانه زمین شناسی کوهزاد البرز و دریای خزر نمایش پیوند
2 پترولوژی توالی آتشفشانی پهنه افیولیتی جنوب سلطان آباد (شمال خاوری سبزوار) 1400 سیزدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی نمایش پیوند
3 ریزرخساره و محیط زمین ساخت – رسوبی سازند لار در حوضه البرز، جنوب بهشهر 1399 سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین نمایش پیوند
4 بیواستراتیگرافی بر مبنای نانوفسیل های آهکی در گذر سازند پابده به سازند آسماری در تنگ خویز، خوزستان 1399 سی و نهمین کنگره ملی و چهارمین کنگره بین المللی علوم زمین نمایش پیوند
5 تناوب آتشفشانی زیر دریایی کرتاسه در برش چینه شناسی مرس سازند چالوس، البرز شمالی بهمن 1397 بیست و ششمین همایش ملی بلورشناسی و کانی شناسی ایران نمایش پیوند
6 ارزیابی محیط رسوبی سنگ مخزن ایلام در یکی از چاه های میدان نفتی سعادت آباد واقع در جنوب شرق شیراز 1397 چهارمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران–دانشگاه زنجان نمایش پیوند
7 زیست چینه نگاری سازند قم بر اساس روزن بران بنتیک، غرب ساوه 8 اسفند ماه 1396 سی و ششمین گردهمایی و سومین گنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
8 پالینوستراتیگرافی سازند کشف رود در برش چینه شناسی کارغش، جنوب شرق مشهد، شرق کپه داغ 13 الی 14 اردیبهشت ماه 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیام نور تبریز نمایش پیوند
9 پالینومورف های ژوراسیک میانی سازند کشف رود، جنوب شرق مشهد، شرق کپه داغ 1 الی 3 اسفند ماه 1395 سی و پنجمین گردهمایی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
10 بازسازی محیط دیرینه سازند دلیچای در البرز مرکزی (جاده هراز) بر اساس پالینومورفها 16 الی 18 شهریور ماه 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
11 بازسازی آب و هوای دیرینه سازند دلیچای در جاده هراز بر اساس میوسپورها 16 الی 18 شهریور ماه 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
12 تعیین سن سازند دلیچای در شمال سمنان بر اساس داینوسیست ها 16 الی 18 شهریور ماه 1395 بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه تهران نمایش پیوند
13 بازسازی محیط تشکیل سازند دلیچای در برش کنز، شمال شرق سمنان، بر اساس داده های پالینولوژیکی 23 الی 24 آذر ماه 1390 پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه تربیت معلم نمایش پیوند
14 پالینولوژی سازند کشف رود در برش سنجدک، جنوب شرق مشهد 14 الی 16 شهریور ماه 1383 هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران دانشگاه صنعتی شاهرود نمایش پیوند
15 پالینواستراتیگرافی سازند کشف رود در برش سنجدک، جنوب شرق مشهد 26 الی 28 بهمن ماه 1383 بیست و سومین گردهمایی علوم زمین وزارت صنایع و معادن سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 میوسپورهای ژوراسیک میانی ایران 1400 انتشارات دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 یافته های زمین شناسی از روی نقشه ها، ترجمه مشترک 1397 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 چینه شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 دیرینه شناسی 1 (ماکروفسیل) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 دیرینه شناسی 2 (میکروفسیل) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 دیرینه شناسی گیاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 زمین شناسی تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مبانی کامپیوتر (زمین شناسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 زمین شناسی گروه مهندسی آب - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ریز رخساره ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 زمین شناسی فیزیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی و مطالعه میکروفسیل های گیاهی و میزان بلوغ حرارتی البرز حرارتی بر اساس میوسپورها تیر ماه 1395 تیر ماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند
2 مطالعه جامع حوضه رسوبی (پتروگرافی، ژئوشیمی، پالینولوژی) و چینه نگاری سکانسی سازندهای فراقان، زاکین و سرچاهان – سیاهو در میدان پارس جنوبی (چاه شماره SPD1-14) و انطباق نتایج با میادین مجاور 1395 1397 پژوهشگاه شرکت نفت نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد مشاور بیست و چهارمین المپیاد علمی دانشجویی - زمین شناسی 1397 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 عضو کمیته ی ناظر بر نشریات دانشگاهی 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مشاور انجمن علمی زمین شناسی 1394 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مسول پژوهش مهر ماه 1384 مهر ماه 1385 آموزشکده فنی و حرفه ای سازمان سما ورامین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب عنوان استاد نمونه آموزشی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 نفر اول آزمون دوره دکتری تخصصی (Ph.D) 1385 دانشگاه تهران نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پترولوژی توده‌های نفوذی منطقه لات، شمال قزوین شهریور 1401 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) نرجس خوشرفتار دیلمی نمایش پیوند
2 پترولوژی توالی آتشفشانی جنوب سلطان آباد (شمال خاوری سبزوار) شهریور 1401 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره نسرین قربانی نمایش پیوند
3 پترولوژی سنگهای آذرین کرتاسه در جنوب مرزن اباد شهریور 98 (دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره اکرم یداله پور نمایش پیوند
4 زیست چینه نگاری و محیط رسوبی سازند قم در غرب ساوه شهریور1397 دانشگاه ارومیه امید بداغی نمایش پیوند
5 پالینولوژی سازند کشف رود در برش چینه شناسی کارغش، شرق کپه داغ شهریور 1396 دانشگاه خوارزمی سیما قمری نمایش پیوند