۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان
  • تاریخ تولد : 1355/3/16
  • نشانی : 16818-34149
  • شماره اتاق : 755
  • شماره تلفن دفتر : 33901893-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : golpour@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای زبانشناسی همگانی 89/11/27 94/3/27 تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران ---
2 کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی 82 85 دانشگاه پیام نور تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش مهارت های زبان فارسی (شنیدن، خواندن، بیان‌شفاهی، نگارش) به غیرفارسی زبانان 84/7/1 تا کنون مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 آموزش زبان‌ انگلیسی عمومی و زبان پیش‌دانشگاهی 85 86 مؤسسه آموزش عالی کار قزوین ---
3 استاد مدعو در نخستین "دوره‌ی دانش‌افزایی ِاستادان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی ،‌ایران‌شناسی و شرق‌شناسی" 90/11/3 90/11/28 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
4 استاد مدعو در هفتادو‌هشتمین "دوره‌ی دانش‌افزایی ِدانشجویان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی ، ‌ایران‌شناسی ، شرق‌شناسی و مترجمی زبان فارسی" 91/4/17 91/5/10 دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
5 استاد مدعو در هفتادو‌نهمین "دوره‌ی دانش‌افزایی ِدانشجویان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی ، ‌ایران‌شناسی ، شرق‌شناسی و مترجمی زبان فارسی" 91/5/21 91/6/14 دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
6 استاد مدعو در هشتادمین "دوره‌ی دانش‌افزایی ِدانشجویان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی ، ‌ایران‌شناسی ، شرق‌شناسی و مترجمی زبان فارسی" 92/5/20 92/6/10 دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
7 استاد مدعو در هشتادویکمین "دوره‌ی دانش‌افزایی ِدانشجویان غیر ایرانی زبان و ادبیات فارسی ، ‌ایران‌شناسی ، شرق‌شناسی و مترجمی زبان فارسی" 93/5/11 93/6/5 دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی ---
8 مدرس کارگاه آموزشی" آموزش افعال فارسی به غیرفارسی زبانان: ضرورت و راهکارها 95/12/11 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
9 نظریه های ارزشیابی و آزمون سازی و کاربرد آن در زبان (ارشد) 95/6/27 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
10 آزمون سازی( دوره کارشناسی ارشد) 95/11/18 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
11 مبانی زبان شناسی 97/06/25 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 مدرس کارگاه آموزشی " تجزیه و تحلیل خطاهای گفتاری و نوشتاری غیرفارسی زبانان " آذر 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
13 نظام آوایی زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
14 صرف زبان فارسی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
15 معنی شناسی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
16 مددرس کارگاه آموزشی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1398/11/16 1398/11/16 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
17 نظریه های آموزش و یادگیری 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
18 تهیه و تدوین مواد آموزشی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
19 روش تحقیق در آموزش زبان 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 روش‌های ارزیابی زبان‌فارسی در سه سطح پایه ،‌ میانی ، پیشرفته و آزمون‌سازی 6 ماه 1 سال سامانه‌‌ی آزمون‌سازی ---
2 آموزش زبان فارسی روش ها و رویکرها نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزشی " مقاله نویسی و روش تحقیق" 95/11/27 95/11/27 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
2 کارگاه آموزشی" مدیریت اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی " شهریور 1395 شهریور 1395 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 کارگاه اموزشی«فناوری یارانه و کاربرد ان در اموزش زبان فارسی» ویژه استادان اموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 90/3/19 90/3/19 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 کارگاه آموزشی «رویکردهای نوین آموزش زبان» ویژه‌ی استادان آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان 89/2/15 89/2/15 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 کارگاه آموزشی " تاریخ و فلسفه‌ی علم " تیرماه 1395 تیرماه 1395 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 کارگاه آموزشی " تدریس تلفیقی مهارت‌های زبانی در کلاس‌های آنلاین" 95/7/28 95/7/28 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
7 کارگاه آموزشی " آموزش دستور و نگارش در فضای مجازی " 95/7/29 95/7/29 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
8 کارگاه آموزشی " آمار توصیفی و استنباطی در آموزش زبان" 95/12/4 95/12/4 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 «تحلیل مقایسه‌ای برخی ساختارهای صرفی- نحوی گفتار کودکان کم‌شنوای شدید- عمیق در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبانان» 85/2/12 مجله‌ی علمی- پژوهشی شنوایی‌شناسی (دوره 15، شماره 2، سال 85) ---
2 "آزمون چندگزینه‌ای شنیدن: مقایسه و تاثیر ارائه‌ی گزینه‌ها در دو قالب نوشتاری و گفتاری" فصل‌نامه‌ی علمی-پژوهشی پژوهش‌نامه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان" تابستان 93 ---
3 "فرهنگ افعال فارسی بر اساس ظرفیت فعلی " چکیده مقالات نخستین همایش فرهنگ نویسی علامه ی دهخدا در تاریخ اسفند 1389 ---
4 "راهکاهای شناختی افزایش حافظه در آموزش زبان فارسی" مجموعه مقالات همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی : چشم انداز ، راهکارها و موانع در تاریخ دی ماه 1390 ---
5 "بررسی تعامل تصویر و زبان در کتاب های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان" مجموعه مقالات همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی : چشم انداز ، راهکارها و موانع در تاریخ دی ماه 1390 ---
6 " کنش گفتاری درخواست کردن توسط فارسی‌آموزان پیشرفته چینی زبان " مجموعه مقالات نهمین همایش زبان‌شناسی ایران اسفند1393 ---
7 " نقش حافظه در آموزش زبان خارجی " اسفند 1394 مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی پژوهش علوم در دبی نمایش پیوند
8 " راهکارهای ارزشیابی مهارت درک خوانداری زبان فارسی ویژه‌ی غیرفارسی-زبانان" 94/8/8 دانشگاه تهران کنفرانس پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان نمایش پیوند
9 " استانداردسازی آزمون مهارت درک شنیداری ویژه‌ی غیرفارسی‌زبانان " اردیبهشت 1395 دانشگاه گیلان همایش ملی و دانشجویی مطالعات زبان و ادبیات نمایش پیوند
10 " بازنمایی مؤلفه‌های هویت ملی ایرانیان در کتب آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان" مهر 1395 دانشگاه شهید بهشتی مقالات همایش واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیرف نمایش پیوند
11 طراحی و اعتباربخشی آزمون استاندارد زبان فارسی بر پایه ی چهار مهارت زبانی پذیرش شده جستارهای زبانی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 «تحلیل مقایسه‌ای برخی ساختارهای صرفی- نحوی گفتار کودکان کم‌شنوای شدید- عمیق در حال آموزش با کودکان عادی 5-4 ساله فارسی زبانان» 27-25 اردیبهشت 86 ششمین کنگره شنوایی شناسی ایران , تالار علامه‌ی امینی دانشگاه تهران ---
2 " ارزشیابی مهارت درک شنیداری غیرفارسی زبانان " 13 اسفند1393 نخستین همایش آموزش زبان فارسی .دانشگاه تربیت مدرّس ---
3 راهکارهای ارزشیابی مهارت درک خوانداری زبان فارسی ویژه‌ی غیرفارسی‌زبانان 8 بهمن 1394 سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های کاربردی در مطالعات زبان، دانشگاه تهران ---
4 the role of memory in teaching second language 27 February 2016 International conference on research in engineering ,science and technology.DUBAI , ---
5 " کنش گفتاری درخواست کردن توسط فارسی‌آموزان پیشرفته چینی زبان " اسفند1393 نهمین همایش زبان‌شناسی ایران . دانشگاه علامه طباطبایی ---
6 استاندارد سازی آزمون مهارت درک شنیداری ویژه ی غیرفارسی زبانان 8 اردیبهشت 1395 همایش ملی و دانشجویی "مطالعات زبان و ادبیات" دانشگاه گیلان ---
7 ترتیب و آرایش معنایی موجود در فرهنگها و نیاز کاربران فرهنگ 96/8/10 نخستین همایش دانشگاهی ملی فرهنگ نویسی دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
8 ارزشیابی مهارت گفتاری غیرفارسی زبانان 1396/4/26 دومین همایش ملی آموزش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
9 راهکارهای ارزیابی مهارت نوشتاری غیرفارسی زبانان شهریور 1397 همایش زبان شناسی تجربی با همکاری مدرسه تابستانی زبان شناسی نمایش پیوند
10 بررسی مقایسه ای سؤال پایه و چارچوب دار در نوشتار فارسی آموزان چینی زبان مهر 1397 1397/11/10 سومین همایش بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه ی کتاب ازمون سازی برای مدرسان زبان پاییز 97 فرهیختگان نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه های ارزشیابی و آزمون سازی و کاربرد آن در زبان 95/6/27 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
2 آزمون سازی 95/11/18 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی نمایش پیوند
3 مبانی زبان شناسی 97/06/25 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مسئول آزمون‌سازی گروه عمومی و تکمیلی 92 93 ---
2 مسئول آزمون‌سازی گروه عمومی 95بهار کنون ---
3 مدیر اجرایی کارگاه آموزشی "مقاله نویسی و روش تحقیق" 95/11/27 95/11/27 نمایش پیوند
4 مدیر اجرایی کارگاه آموزشی "آمار توصیفی و استنباطی در آموزش زبان " 95/12/4 95/12/4 نمایش پیوند
5 سرپرست گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1397/09/21 1397/11/02 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 مدیر گروه کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 1397/11/02 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی آزمون درک‌ شنیداری در دو سطح پایه و پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 طراحی آزمون درک‌ خوانداری در دو سطح پایه و پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 طراحی آزمون دستور و نگارش در دو سطح پایه و پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 طراحی سؤالات مکالمه در دو سطح پایه و پیشرفته مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 طراحی آزمون بسندگی زبان فارسی 92-93 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 طراحی آزمون سنجش استاندارد مهارت های زبان فارسی (سامفا) بهمن ماه 1396 وزارت علوم سازمان امور دانشجویان غیرایرانی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان قزاق برپایه ی انگارهی کوردر دانشگاه بین المللی امام خمینی بکنوف استم نمایش پیوند
2 بررسی ساخت آغازگری - پایان بخشی در نوشتار فارسی آموزان غیرایرانی دوره ی تکمیلی : تحلیلی بر پایه دستور نظام مند نقش گرا دانشگاه بین المللی امام خمینی پولادستون حمیده نمایش پیوند
3 روایی آزمون های درک خواندن فارسی آموزان غیرایرانی : تحلیلی بر اساس اصول آزمون شناسی دانشگاه بین المللی امام خمینی کارخانه مریم نمایش پیوند
4 خطاهای نوشتاری فارسی آموزان چینی سطح میانی: تحلیل گروه فعلی بر پایه ی دستور مقوله و میزان دانشگاه بین المللی امام خمینی حسینی سید جواد نمایش پیوند
5 تآثیر تصحیح آزمون درک واژه به صورت خودارزیابی و همتاارزیابی بر یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مریم اکثیری نمایش پیوند
6 ویژگی های مدرس کارآمد زبان فارسی از دیدگاه فارسی آموزان غیرایرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) انیس کشاورز افشار نمایش پیوند
7 بررسی ارتباط میان جویادگیری کلاس و انگیزه فارسی آموزان برای فعالیت های کلاس دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا افلاطونی نمایش پیوند
8 بررسی مقایسه ای رویکردهای آموزشی ارتباطی و شنیداری/زبانی در تقویت مهارت شنیداری غیرفارسی زبانان براساس انگاره پیچیدگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی ابراهیمی نمایش پیوند
9 واکاوی ساختمان گروه اسمی در نوشتار فارسی آموزان عرب سطح فرامیانی B2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هنا بهار نمایش پیوند
10 بررسی مقایسه ای ظرفیت فعلی در متون فارسی کتاب های درسی: مطالعه ی موردی کتاب های علوم تجربی و مطالعات اجتماعی پایه سوم بر پایه دستور وابستگی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بهاره هاشمی نمایش پیوند
11 بررسی تآثیرات تداخل واژه های عربی بر یادگیری زبان فارسی عربی زبانان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هبه عیسی نمایش پیوند
12 تحلیل نارسانویسی املای فارسی آموزان چینی زبان بر پایه دیدگاه شناختی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا سادات موسوی نمایش پیوند