۱۱ خرداد ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 1656
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : yousefli@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی 1380 1384 دانشگاه کردستان ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش صنایع 1384 1386 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دکتری مهندسی صنایع گرایش صنایع 1387 1391 دانشگاه علم و صنعت ایران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه مجموعه های فازی 1387 1392 دانشگاه علم و صنعت ایراان ---
2 طراحی سیستم های صنعتی دانشگاه آزاد قزوین ---
3 اقتصاد مهندسی پیشرفته دانشگاه آزاد قزوین ---
4 تحقیق در عملیات 1و2 دانشگاه آزاد قزوین ---
5 طرح ریزی واحدهای صنعتی دانشگاه آزاد قزوین ---
6 ارزیابی کار و زمان دانشگاه آزاد قزوین ---
7 آمار و احتمالات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 مدیریت منابع انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تصمیم گیری فازی ---
2 بهینه سازی تصادفی ---
3 مدیریت زنجیره تامین ---
4 نظریه مجموعه های فازی ---
5 مدل های کمی در مدیریت ---
6 طراحی سیستم های صنعتی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 A new optimization model for market basket analysis with allocation considerations: A genetic algorithm solution approach 2017 Management & Marketing. Challenges for the Knlg نمایش پیوند
2 Stochastic transfer point location problem: A probabilistic rule-based approach 2017 Uncertain Supply Chain Management ---
3 Fuzzy transfer point location problem: a possibilistic unconstrained nonlinear programming approach 2014 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 70(5-8), 1043-1051. ---
4 An Integrated Model for Optimization Oriented Decision Aiding and Rule Based Decision Making in Fuzzy Environment 2014 Journal of Fuzzy Set Valued Analysis, 2014, 1-13. ---
5 A new robust fuzzy approach for aggregate production planning 2014 Scientia Iranica. Transaction E, Industrial Engineering, 21(6), 2307.2014. ---
6 Ranking vague sets using TOPSIS method 2013 Journal of Intelligent & Fuzzy Systems: Applications in Engineering and Technology, 25(4), 853-858. ---
7 A stochastic decision support system for economic order quantity problem 2012 Advances in Fuzzy Systems, 2012, 26. ---
8 An application of possibilistic programming to the fuzzy location–allocation problems 2011 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 53(9-12), 1239-1245 ---
9 Optimal pricing for internet service providers: Fuzzy geometric programming model 2011 African Journal of Business Management, 5(17), 7291-7295. ---
10 Fuzzy pricing and marketing planning model: A possibilistic geometric programming approach 2010 Expert Systems with Applications, 37(4), 3392-3397 ---
11 Development of Linear Programming Technique for Multidimensional Analysis of Preference in Fuzzy Environment 2009 Journal of Uncertain Systems, 3(2), 108-113. ---
12 A new approach to solve time–cost trade-off problem with fuzzy decision variables 2009 The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 42(3-4), 408-414 ---
13 A new heuristic model for fully fuzzy project scheduling 2008 Journal of Uncertain Systems, 2(1), 75-80 ---
14 An application of possibility goal programming to the time-cost trade off problem 2008 Journal of Uncertain Systems, 2(1), 22-30 ---
15 رتبه بندی پارامترهای تاثیرگذار بر جریان اطلاعات در زنجیره تامین بر اساس تاپسیس فازی 1396 اندیشه آماد ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مدلی جهت تحلیل سلسله مراتبی عملکرد کارکنان 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ---
2 سیستم های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین - مروری بر مقالات ارائه شده در سال های 2000 الی 2016 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ---
3 ارائه مدل ارزیابی عملکرد مدیران با استفاده از روش TOPSIS و تخصیص خطی 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت ---
4 داده کاوی در سلامت: نگاهی بر روندها و پیشرفت های اخیر 1396 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری ---
5 سیستم استنتاج قاعده پایه فازی – احتمالی برای تعیین اندازه اقتصادی سفارش 1394 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، 1394، دانشگاه خوارزمی ---
6 مدل‌های بهینه سازی در شرایط عدم اطمینان: مرور و دسته بندی ادبیات موضوع 1394 کنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران ---
7 مدیریت زنجیره تامین در بستر فناوری ارتباطات و اطلاعات 1394 کنفرانس پژوهش‌های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع، تهران ---
8 مدلسازی وحل مساله قیمت گذاری پویای کالاهای چندتایی با تقاضای فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی 1391 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ---
9 ارائه مدل فازی قیمت گذاری آب در شبکه آبیاری و زهکشی ورامین 1390 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی ---
10 ارائه یک روش جامع برای انتخاب پرتفولیوی پروژه‌های تحقیق و توسعه مبتنی بر Fuzzy ANP 1388 دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ---
11 بررسی و دسته بندی مدل های برنامه ریزی پروؤه با محدودیت منابع در محیط فازی 1386 پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت ---
12 روشی جدید برای محاسبه توزیع امکان متغیرهای فازی در یک مسئله PLP 1386 اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران ---
13 Fully Fuzzy Resource Constrained Project Scheduling 2008 2nd International Operational Research Conference, Iran ---
14 A New Approach to Obtain Possibility Distributions of Fuzzy Decision Variables in Possibility Linear Programming Problems 2007 in FRONTIER SCIENCE SERIES, 49; 59-60; International conference on optimization - techniques and applications ICOTA7, To ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل های جدید در لجستیک پایدار جهاد دانشگاهی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحقیق در عملیات 1 و 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 طرح ریزی واحدهای صنعتی دانشگاه آزاد قزوین ---
3 آمار و احتمالات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 ارزیابی کار و زمان دانشگاه آزاد قزوین ---
6 مدیریت منابع انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظریه مجموعه های فازی 1387 1392 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 طراحی سیستم های صنعتی دانشگاه آزاد قزوین ---
3 اقتصاد مهندسی پیشرفته دانشگاه آزاد قزوین ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 اجرای بیش از 10 عنوان پروژه عارضه یابی در شرکت های تولیدی ---
2 پیاده سازی چرخه بهره وری در 8 شرکت تولیدی و خدماتی ---
3 اجرای پروژه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در 5 شرکت خدماتی ---
4 اجرای پروزه برنامه ریزی استراتژیک در 2 شرکت تولیدی ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیرعلمی اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت 4/9/1395 4/9/1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 مشاور مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1395 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 عضو کمیته مرکزی مرکز رشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1394 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی نمونه دانشگاه علم و صنعت ایران 1389 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
2 2- رتبه اول دانشجویان دکتری دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران 1388 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
3 دانشجوی نمونه کشور 1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
4 دانشجوی ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران 1385 دانشگاه علم و صنعت ایران ---
5 دانشجوی برتر دانشگاه کردستان 1383 دانشگاه کردستان ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه مدلی جهت سنجش سطح آمادگی سازمان برای پیاده سازی مدیریت استعداد با استفاده از سیستم سلسله مراتبی استنتاج فازی (مورد مطالعه: شرکت کاله) بهمن 1395 سازمان مدیریت صنعتی زهرا یوسفلی ---
2 ارزیابی درجه سبز بودن محصولات شرکت های تولید کننده مشتقات نفتی با استفاده از پایگاه قواعد فازی بهمن 1395 دانشگاه آزاد وحید کریم پور خامنه ---