۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 418
  • شماره تلفن دفتر : 02833901189
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hadei@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- ژئومکانیک 1388 1392 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- مکانیک سنگ 1384 1387 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 کارشناسی - مکانیک سنگ 1380 1384 دانشگاه ارومیه نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 شکست هیدرولیکی نمایش پیوند
2 مکانیک شکست سنگ نمایش پیوند
3 طراحی سازه تونل نمایش پیوند
4 رفتار برشی و هیدرولیکی درزه های سنگی نمایش پیوند
5 طراحی سیستم های پیش تحکیم در تونل نمایش پیوند
6 پایداری چاههای نفت نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Visiting Research Scholar 2012 2013 Univesrity of Arizona نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Mixed mode crack propagation in low brittle rock-like materials 2013 2013 Arabian Journal of Geosciences نمایش پیوند
2 An experimental investigation of hydraulic fracturing of stratified rocks 2021 2021 Bulletin of Engineering Geology and the Environment نمایش پیوند
3 Shear behavior of inherently anisotropic rocks 2013 2013 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences نمایش پیوند
4 Effect of discontinuity orientation and confinement on the strength of jointed anisotropic rocks 2012 2012 International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences نمایش پیوند
5 New Development to Measure Mode I. Fracture Toughness in Rock 2017 2017 Periodica Polytechnica Civil Engineering نمایش پیوند
6 A new approach for measurement of tensile strength of concrete 2016 2016 Periodica Polytechnica Civil Engineering نمایش پیوند
7 Numerical Investigation of Closed-Form Solutions for Seismic Design of a Circular Tunnel Lining (by Quasi-Static Method) 2018 2018 Civil Engineering Journal نمایش پیوند
8 Google Scholar نمایش پیوند
9 A new development cracked chevron notched direct tension method for determining the mode I fracture toughness of rocks 2020 2020 Theoretical and Applied Fracture Mechanics نمایش پیوند
10 Numerical investigation of the interaction of adjacent tunnels-Influence of excavation sequence (Case: East access tunnels of Iran Mall) 2021 2021 Journal of Analytical and Numerical Methods in Mining Engineering نمایش پیوند
11 Numerical Investigation of Innovative Support Frame of Openings in the Segmental Tunnel Lining 2021 2021 The Open Construction & Building Technology Journal نمایش پیوند
12 On Applicability of Some Indirect Tests for Estimation of Tensile Strength of Anisotropic Rocks 2020 2020 Journal of Mining and Environment نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Behavior of mechanical anisotropic specimens under triaxial testing 2008 2008 The 42nd US Rock Mechanics Symposium (USRMS) نمایش پیوند
2 Effect of seismic load frequency on the behavior of underground structures 2010 2010 ISRM International Symposium-6th Asian Rock Mechanics Symposium نمایش پیوند
3 Behavior And Failure Mechanism of Angoran Schists Under Uniaxial Compression Loading 2012 2012 ISRM International Symposium-EUROCK 2012 نمایش پیوند
4 An appraisal and modification of Ramamurthy criterion on anisotropic rocks 2011 2011 12th ISRM Congress نمایش پیوند
5 Effects of Discontinuities Dip-Direction On Anisotropy Strength 2009 2009 ISRM International Symposium on Rock Mechanics-SINOROCK 2009 نمایش پیوند
6 Physical and Particle Flow Modeling of Shear Behavior of Non-Persistent Joints 2011 2011 한국암반공학회 학술대회 및 세미나 자료집 نمایش پیوند
7 A Laboratory Investigation of the Effect of Bedding Plane Inclination Angle on Hydro-Fracturing Breakdown Pressure in Stratified Rocks 2019 2019 53rd US Rock Mechanics/Geomechanics Symposium نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاتیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مقاومت مصالح دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات پیشرفته مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مکانیک شکست سنگ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 طراحی سازه های فلزی و بتنی در تونلسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 روش های عددی در ژئومکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مکانیک سنگ در مهندسی نفت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 پی سازی پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تاثیر سطوح لایه بندی سنگ بر نحوه گسترش ترک در آزمایش شکست هیدرولیکی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) تیر 96 علی رضا ویس کرمی - کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 بررسی شروع و انتشار ترکهای بسته در محیطهای سنگی تحت بارگذاری تک محوری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شهریور 96 علی رحیم زاده - کارشناسی ارشد نمایش پیوند