۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
  • تاریخ تولد : 1360
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 842
  • شماره تلفن دفتر : 02833901642
  • وبگاه شخصی : http://mnasrollahi.ir
  • رایانامه : m.nasrollahi@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مدیریت صنعتی 1378 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی - تولید و عملیات 1382 1385 دانشگاه تهران ---
3 دکتری مدیریت صنعتی - تحقیق در عملیات 1388 1392 دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه بندی شرکت ها بر اساس معیار های مدل سرآمدی – روش PROMETHEE 1386 فصلنامه مدرس علوم انسانی نمایش پیوند
2 تعیین اهمیت نسبی قطعه سازان گروه خودرو سازی سایپا با روش های کمی تصمیم گیری 1386 مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد نمایش پیوند
3 شناسایی و تعیین وزن شاخص های موثر در انتخاب پیمانکاران پروژه های عمرانی 1387 پژوهش های مدیریت نمایش پیوند
4 توسعه سیاست جدید وارانتی PRW برای برآورد هزینه ها 1393 مدیریت صنعتی نمایش پیوند
5 بکارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه بندی پیمانکاران پروژه های عمرانی «مطالعه موردی: انبوه سازان مسکن مهر شهر جدید هشتگرد». 1394 مدیریت صنعتی نمایش پیوند
6 مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با خریداران ریسک گریز 1395 پژوهش های مدیریت در ایران نمایش پیوند
7 خوشه بندی و رتبه بندی پیمانکاران با استفاده از مدل های خوشه بندی و وکیور (مطالعه موردی مسکن مهر شهر جدید هشتگرد) 1395 1395 مدیریت شهری نمایش پیوند
8 Improving Inventory Control in Production Process using Value Stream Mapping (VSM) and Production Line Simulation using Software Arena in urban economic centers 1395 1395 مدیریت شهری نمایش پیوند
9 برآورد هزینه های وارانتی تولید کننده و خریدار بر اساس نوعی سیاست جدید وارانتی PRW 1395 1395 مدیریت صنعتی نمایش پیوند
10 مدل تعیین قیمت وارانتی PRW با تولید کنندگان ریسک گریز 1396 1396 مطالعات مدیریت صنعتی نمایش پیوند
11 Investigating factors affecting psychological empowerment of employees (Case Study Qazvin Province Water and Wastewater Company 2016 BULLETIN DE LA SOCIETE ROYALE DES SCIENCES DE LIEGE نمایش پیوند
12 PRIORITIZING THE FACTORS AFFECTING THE PRODUCTIVITY OF HUMAN RESOURCES USING MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING TECHNIQUES IN WATER AND WASTEWATER COMPANY OF QAZVIN 2017 QUID نمایش پیوند
13 The impact of firm's Social Media Applications on Green Supply Chain Management 2018 International Journal of Supply Chain Management نمایش پیوند
14 بررسی تاثیر دورکاری بر وفاداری کارکنان پروژه محور سازمان های دولتی مطالعه موردی مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 1394 1394 فصلنامه مدیریت نظامی نمایش پیوند
15 طراحی مدلی برای ارزیابی کانال های بازاریابی مبتنی بر روش های بهترین و بدترین فازی و EDAS فازی 1396 1397 نشریه مدیریت بازرگانی نمایش پیوند
16 بررسی تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد مالی شرکت های شهرک صنعتی البرز استان قزوین نقش میانجی قابلیت یادگیری سازمانی و نوآوری 1395 1395 بررسی های بازرگانی نمایش پیوند
17 کنترل موجودی در سیستمهای چند کالایی با تقاضای احتمالی توسط الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی شرکت نوین قطعه کاسپین) 1396 1397 مدیریت صنعتی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ابزارهای کارا در رتبه بندی گزینه ها: مقایسه روش های AHP، بردا، و PROMETHEE. 1385 اولین کنفرانس ملی مدیریت صنعتی ---
2 تعیین وزن شاخص های مدل سرآمدی EFQM در صنعت خودروی ایران 1385 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ---
3 مقایسه وزن دهی آنتروپی و فازی در بکارگیری PROMETHEE برای تعیین قطعه سازان برتر سایپا 1385 چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت ---
4 برآورد هزینه های وارانتی برای تولید کننده و خریدار بر اساس یک سیاست جدید وارانتی PRW 1393 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت ---
5 ارزیابی کیفیت و رتبه بندی نرم افزارهای ERP با استفاده از روش PROMETHEE 1393 اولین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری ---
6 بررسی پیشینه هوش تجاری در شرکت ها و سازمان ها. 1393 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری و اقتصاد ---
7 تاثیر فن آوری اطلاعات بر ساختار های سازمانی نوین 1394 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت ---
8 شیوه های یادگیری سازمانی در فرایند انتقال تکنولوژی 1394 کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ---
9 هزینه یابی سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده در زنجیره تامین دو سطحی 1395 اولین همایش بین المللی نوآوری، توسعه و کسب و کار نمایش پیوند
10 بررسی ارکان توانمند سازی کارکنان 1395 سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی نمایش پیوند
11 بررسی مدل های توانمندسازی روانشناختی کارکنان 1395 کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت نمایش پیوند
12 طبقه بندی موجودی به روش ABC با استفاده از رویکرد AHP-DEA (مطالعه موردی شرکت زمزم رشت) 1395 اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری نمایش پیوند
13 روش ارزیابی 360 درجه: مفاهیم و بررسی پیشینه 1395 کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
14 رتبه بندی اهرم‌های سیستم تولیدی JIT با روش DEMATEL (مطالعه موردی: مجتمع کارخانجات صنعت فولاد شهرستان بناب) 1395 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی نمایش پیوند
15 قیمت گذاری و کنترل موجودی برای کالاهای فصلی ،جایگزین و مکمل فسادناپذیر 1395 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی نمایش پیوند
16 تحلیل پوششی داده ها ابزاری برای ارزیابی کارایی 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، تهران نمایش پیوند
17 رتبه بندی عوامل موثر بر تمایل رفتاری مشتریان برای استفاده از سیستم های خرید آنلاین 1395 اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت نمایش پیوند
18 بررسی رابطه ساختار سازمانی با امکان استقرار نظام ارزیابی عملکرد 360 درجه در شرکت پترو پارس 1395 چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
19 بررسی نقش فناوری اطلاعات در چابکی زنجیره تامین و تاثیر آن بر عملکرد سازمان 1395 دومین کنفرانس بین المللی پارادایمهای نوین مدیریت نوآوری و کارآفرینی نمایش پیوند
20 یادگیری سازمانی مروری بر مفاهیم و مدل ها 1395 اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت نمایش پیوند
21 رویکردی جدید در مدیریت موجودی قطعات یدکی مطالعه موردی مجتمع صنعتی ماموت 1396 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا نمایش پیوند
22 ارزیابی کارایی شعب بانک ملی استان قزوین با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها 1396 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و حسابرسی پویا نمایش پیوند
23 مقایسه کارایی شبکه عصبی فازی تطبیقی(ANFIS-PSO) و شبکه عصبی (ANN) در پیش بینی تقاضا (مطالعه موردی شرکت نوین قطعه) 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی نمایش پیوند
24 رتبه بندی فناوری های سالن های مونتاژ خودرو با استفاده از الکتره 1396 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی نمایش پیوند
25 مروری بر مفاهیم و مولفه های کیفیت زندگی کاری 1397 1397 پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری نمایش پیوند
26 مدل کنترل موجودی برای محصولات کشاورزی فصلی فاسدشدنی با در نظر گرفتن امکان مواجهه با کمبود 1397 1397 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری، و حسابرسی پویا نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدل های جدید در لجستیک پایدار درونی سازی هزینه های محیطی در مدیریت 1396 1000 جهاد دانشگاهی نمایش پیوند
2 لجستیک و حمل‌ونقل سبز چشم‌انداز مدیریت زنجیره تأمین پایدار 1396 1000 جهاد دانشگاهی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحقیق در عملیات 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 تحقیق در عملیات 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 تحقیق در عملیات 3 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 ریاضی پایه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 آمار و کاربرد آن در مدیریت 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 آمار و کاربرد آن در مدیریت 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 مدیریت تولید دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مدیریت رفتار سازمانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 مبانی سازمان و مدیریت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 سیستم های خرید، انبارداری و توزیع دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الگوهاى تصمیم گیرى کارآفرینان دانشگاه تهران ---
2 روش های کمی تصمیم گیری دانشگاه تهران ---
3 مدل سازی ریاضی دانشگاه تهران ---
4 اصول شبیه سازی دانشگاه تهران ---
5 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 تحلیل آماری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سهروردی ---
7 روش تحقیق موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سهروردی ---
8 مدیریت تولید پیشرفته موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سهروردی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تحلیل شهرک‌ها و نواحی صنعتی (برخوردار) و امکانات آنها برای استقرار سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به شرایط پساتحریم 1394 1395 شرکت شهرک ‌های صنعتی استان قزوین نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 ررسی رابطه بین بلوغ سیستم هوش تجاری و عدالت سازمانی ادراک شده در تعاونی ها (مطالعه موردی تعاونی مصرف دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)) 1394 سعید خدادای کارشناسی ارشد ---
2 شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار موجود استان قزوین با رویکرد توسعه خوشه ای 1394 حسین اسدی ملک رودی کارشناسی ارشد ---
3 شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در توسعه محصولات جدید شوینده و بهداشتی در سطح استان قزوین 1394 ندا محمدی حسن آبادی کارشناسی ارشد ---
4 اول‍ویت بندی عوامل موثر دربهره وری منابــع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1394 سعید زارع پور کارشناسی ارشد ---
5 بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر توانمند سازی منابع انسانی در شرکت آب و فاضلاب استان قزوین 1394 عماد معصومی ورکی کارشناسی ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه پژوهشی آینده نگاری 1397/04/20 پژوهشکده آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند