۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی مواد
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 439
  • شماره تلفن دفتر : 1186
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : msaghafi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی مواد 1388 1393 دانشگاه امیر کبیر ---
2 کارشناسی ارشد مهندسی مواد گرایش شناسایی 1386 1388 دانشگاه تهران ---
3 کارشناسی متالورژی صنعتی دانشگاه تهران 1382 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برگزاری کارگاه لیتو گرافی در همایش مسابقه ملی عکس متالوگرافی 1393 1393 دانشگاه امیرکبیر ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی راکتور جهت سنتز نانو ذرات اکسید مولیدن به روش تبخیر و چگالش 1388 1391 ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 دستگاه های ذخیره انرژی : ابرخازن ها، باتری یون لیتیوم ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Effects of different anionic dopants on the charge storage properties of binder less polypyrrole/vertically aligned carbon nanotube composites 2018 Electrochimica Acta نمایش پیوند
2 Effect of processing parameters on the mechano-chemical synthesis of nano crystalline Mo-Cu/Al2O3 composite 2018 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
3 Mechanical activation of MoO3-CuO/C powder mixture to synthesis nano crystalline Mo-Cu alloy 2018 Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
4 Preparation of Co-Ni Oxide/Vertically aligned carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2015 Materials and Manufacturing Process ---
5 Effects of mechanical activation of MoO3/C powder mixture in the processing of nano-crystalline molybdenum 2011 Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
6 Preparation of vertically aligned carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2014 Synthetic Metals ---
7 Longitudinal unzipping of carbon nanotubes and their electrochemical performance in supercapacitors 2014 Current Applied Physics ---
8 Synthesis and electrochemical investigation of polyaniline/unzipped carbon nanotube composites as electrode material in supercapacitors 2014 Synthetic Metals ---
9 Synthesis of nanocrystalline molybdenum by hydrogen reduction of mechani- cally activated MoO3 2012 Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
10 Effect of different parameters on synthesis of MoO3 nano-powder by evaporation–condensation technique 2012 Materials and Manufacturing Processes ---
11 Effects of mechanical activation of MoO3/C powder mixture in the processing of nano-crystalline molybdenum carbide 2012 Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials ---
12 Microstructural evolution during isothermal aging and strain-induced transformation followed by isothermal aging in Co-Cr-Mo-C alloy 2010 Materials Science and Engineering A نمایش پیوند
13 Heat treatment effect on the microstructure, tensile properties and dry sliding wear behavior of A356–10%B4C cast composites 2010 Materials and Design نمایش پیوند
14 Effect of isothermal aging on the microstructural evolution of Co–Cr–Mo–C alloy 2010 Materials Science and Engineering A نمایش پیوند
15 مقایسه تجربی افت تراگسیل صدای فوم‌های آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با 3 درصد وزنی نانولوله کربن و نانو صفحه گرافن 1400 انجمن مهندسی صوتیات ایران نمایش پیوند
16 Mixed ternary metal MFeCo (M = Al, Mg, Cu, Zn, or Ni) oxide electrodes for high performance energy storage devices 2021 IONICS نمایش پیوند
17 A comparative study on the effect of pH values and carbonic additives on the supercapacitive performance of LDH-derived Ni-Co-Al oxide 2021 Journal of Energy Storage نمایش پیوند
18 ساخت نانوکامپوزیت نیکل-کبالت-آلومینیوم/گرافن و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن به عنوان ابرخازن 1399 مجله مواد نوین نمایش پیوند
19 Synthesis and characterization of in vitro properties and biological behavior of Ag/Li co-doped 68S bioactive glass with and without phosphate 2021 Journal of Non-Crystalline Solids نمایش پیوند
20 The effect of Ag substitution on physicochemical and biological properties of sol-gel derived 60%SiO2–31%CaO–4%P2O5–5%Li2O (mol%) quaternary bioactive glass 2021 Ceramics International نمایش پیوند
21 بررسی اثر الکترولیت بر رفتار صوتی پوششهای سرامیکی ایجادشده به شیوه اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی روی تیتانیوم 1399 انجمن مهندسی صوتیات ایران نمایش پیوند
22 Synthesis, Characterization and Investigation of Hydrogen Evolution Activity of Ni-Mo/Al2O3 Composite 2020 ChemistrySelect نمایش پیوند
23 The Effect of Cyclic Solution Heat Treatment on the Martensitic Phase Transformation and Grain Refinement of Co‐Cr‐Mo Dental Alloy 2020 metals نمایش پیوند
24 Sol-gel derived silicate-based bioactive glass: Studies of synergetic effect of zirconium and magnesium on structural and biological characteristics 2021 Journal of Non-Crystalline Solids نمایش پیوند
25 Production and characterization of high-performance cobalt-nickel selenide catalyst with excellent activity in HER 2021 Journal of materials research and technology نمایش پیوند
26 Effects of number of freeze-thaw cycles and freezing temperature on mode I and mode II fracture toughness of cement mortar 2019 Journal of Mining and Environment (JME) نمایش پیوند
27 بررسی فشار محصور کننده بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان 1398 نشریه مهندسی عمران امیر کبیر نمایش پیوند
28 بررسی اثر درجه حرارت بر بر روی چقرمگی شکست مود اول و مود دوم ماسه سنگ لوشان 1398 مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران نمایش پیوند
29 بررسی تاثیر میزان یون استرانسیوم بر خواص حرارتی، زیست‌فعالی، ضد‌باکتریایی و رفتار سلول‌های استئوبلاست MC3T3-E1 شیشه زیست‌فعال پایه سیلیکاتی 1400 فرایند های نوین در مهندسی مواد نمایش پیوند
30 Effect of freezing temperature and number of freeze-thaw cycles on mode I and mode II fracture toughness of sandstone 2020 THEORETICAL AND APPLIED FRACTURE MECHANICS نمایش پیوند
31 Comparison of Binary and Ternary Compositions of Ni-Co-Cu Oxides/VACNTs Electrodes for Energy Storage Devices with Excellent Capacitive Behaviour 2020 Int. J. Nanosci. Nanotechnol نمایش پیوند
32 Ternary nanostructured MZnCo oxides (M=Al, Mg, Cu, Fe, Ni) prepared by hydrothermal method as excellent charge storage devices 2020 IONICS نمایش پیوند
33 Synthesis and optimization of MoeNieSe@NiSe core-shell nanostructures as efficient and durable electrocatalyst for hydrogen evolution reaction in alkaline media 2022 2022 Int. Jou. of Hydrogen Energy نمایش پیوند
34 Tribological and corrosion performance of electrodeposited Ni–Fe/Al2O3 coating 2022 2022 Results in Surfaces and Interfaces نمایش پیوند
35 Hydrothermally grown mixed ternary nickel ferrite oxides as hybrid battery-type electrodes 2022 2022 J Mater Sci: Mater Electron نمایش پیوند
36 بررسی تاثیر میزان یون استرانسیم بر خواص حرارتی-زیست فعالی، ضد باکتریایی و رفتار سلول های اساتئوبلاست mc3t3-e1 شیشه زیست فعال سیلیکاتی 1400 1400 فرایند های نوین در مهندسی سطح نمایش پیوند
37 بررسی تاثیر پارامتر های پوشش دهی HVOF بر روی کیفیت و خواص سایشی پوشش کاربید تنگستن ایجاد شده روی فولاد 4130 1400 1400 فرایند های نوین در مهندسی سطح نمایش پیوند
38 The Effect of the Amount of Ferrous Sulfate in the Electrolyte on the Hardness of the Ni-Fe Alloy Coating Generated by Electrical Deposition Method 2022 2022 Journal of Environmental Friendly Materials نمایش پیوند
39 مقایسه تجربی افت تراگسیل صدا در فومهای آلومینیوم خالص و کامپوزیت آلومینیوم با 3درصد وزنی نانولوله کربنی و نانوصفحه گرافنی 1400 1400 مجله انجمن مهندسی صوتیّات ایران نمایش پیوند
40 ElectroCatalytic Activity of Nickel Foam with Co, Mo, and Ni Phosphide Nanostructures 2022 2022 Plasma نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنتز مولیبدن نانو کریستالی به روش آسیا کاری مکانیکی مخلوط پودری MoO3 و گرافیت 1389 هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو در مشهد ---
2 Effect of mechanical activation and subsequent hydrogen-reduction of MoO3 on synthesis of nano-crystalline Mo 2010 International Conference on Nanoscience and Technology, Indian Institue of Technology, Bambba Atomic Research Center ---
3 The influence of graphene nanosheet content on the supercapacitive behavior of graphene nanosheet/MnO2 composites 2014 2014 5th International Congress on Nanoscience & Nanotechnology نمایش پیوند
4 Graphene oxide nano ribbons and their applications to supercapacitors 2013 4th International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
5 Nickel oxide coated on pretreated MWCNTs as an electrode for supercapacitor 2013 4th International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
6 Solid state reduction of MoO3 with carbon via mechanical alloying to synthesize nano-crystalline MoO2 2009 2009 4th International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
7 Effect of Al-5Ti-1B and Al-5Zr master alloys on structure and tensile properties of A713 alloy 2009 Proceeding of Iran International Aluminum conference نمایش پیوند
8 Preparation and electrochemical characterization of Ni-Co oxides/CNT composites for supercapacitor application 2017 6th International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials نمایش پیوند
9 سنتز و مشخصه‌یابی آلیاژ مولیبدن-نیکل نانوساختار تولید شده به روش آسیاکاری مکانیکی 1396 ششمین کنفرانس بین المللی مواد نمایش پیوند
10 جذب صدا در مواد متخلخل 1399 هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران (ملی)- اص‌ا 1399 نمایش پیوند
11 مطالعه تجربی افت تراگسیل و جذب صدای ساختار فومی و توده‌ای آلومینیوم تولیدشده به روش متالورژی پودر 1399 هفتمین کنگره انجمن مهندسی صوتیات ایران (ملی)- اص‌ا 1399 نمایش پیوند
12 مطالعه رفتار برونتنی تشکیل هیدروکسیآپاتایت بر روی سطح شیشه زیست-فعال 58Sآلایش یافته با استرانسیوم سنتز شده به روش سل-ژل 1399 نخستین کنفرانس ملی مواد نوین نمایش پیوند
13 بررسی خواص تریبولوژیکی پوشش کامپوزیتی Ni-Co/Al2O3 ایجاد شده به روش رسوب دهی الکتریکی 1399 انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران نمایش پیوند
14 سنتز و مشخصه یابی کاتالیست نانو ساختار فسفید نیکل به روش هیدروترمال و بررسی اثر دمای سنتز در عملکرد الکترو شیمیایی آن 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
15 سنتز نانو ذرات مولیبدن فسفید روی فوم نیکل به روش هیدروترمال و بررسی فعالیت الکتروکاتالیستی آن در آزادسازی هیدروژن 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
16 بررسی آزادسازی گاز هیدروژن توسط الکتروکاتالیست فسفید کبالت سنتز شده به روش هیدروترمال در فرآیند الکترولیز آب 1399 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
17 بررسی پارامتر های فرایند بر سنتز اکسید نیکل کبالت به روش هیدروترمال جهت کاربردهای ابرخازنی 1399 هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی نمایش پیوند
18 سنتز و بررسی برونتنی تشکیل هیدروکسیآپاتایت شیشه زیست فعال 77 1401 1401 مجموعه مقالات سومین همایش ملی میکرو/نانو فناوری نمایش پیوند
19 مشخصهیابی شیشه زیستفعال 77Sآلایشیافته با منیزیم سنتزشده به روش سُل-ژل 1401 1401 مجموعه مقالات سومین همایش ملی میکرو/نانو فناوری نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش عالی در 2040 1401 1000 جهاد دانشگاهی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آز عملیات حرارتی 1390 1393 دانشگاه امیر کبیر ---
2 آز عملیات حرارتی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 شیمی فیزیک مواد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تاریخچه مهندسی مواد 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 انتقال مطالب علمی و فنی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 ترمودینامیک مواد (معدن) 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 نقشه کشی صنعتی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 لایه نازک 1398 1399 نمایش پیوند
9 مهندسی علم مواد 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مهندسی سطح پیشرفته 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 آز آنالیز مواد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون مرکز رشد واحد های فناور و توسعه کارآفرینی 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 مدیر توسعه کسب و کار حوزه صنایع فلزی و معدنی ستاد نانو 1393 1395 ستاد ویژه توسعه فناوری نانو نمایش پیوند
3 عضویت در هیات مدیره 1397 تا کنون انجمن نانوفناوری ایران نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهنمای نرم افزار Endnote  دریافت فایل Download ---
2 راهنمای جستجو در Scopus  دریافت فایل Download ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی پارامترهای موثر بر سنتز مکانوشیمیایی آلیاژ مولیبدن_مس نانوساختار (استاد راهنما) 1397 بین المللی امام خمینی (ره) علرضا نجاری نمایش پیوند
2 بررسی پارمترهای موثر بر سنتز مکانوشیمیایی کامپوزیت مولیبدن_مس/آلومینای نانوساختار (استاد راهنما) 1397 بین المللی امام خمینی (ره) شیوا مرادی نمایش پیوند
3 سنتز و مشخصه یابی آلیاژ نانوساختار مولیبدن- نیکل تولید شده به روش آسیاکاری مکانیکی (استاد راهنما) 1396 بین المللی امام خمینی (ره) وحید سالاروند نمایش پیوند
4 سنتز نانو ذرات آلیاژی مس-قلع به روش آلیاژسازی مکانیکی (استاد راهنما) 1397 بین المللی امام خمینی (ره) محمد رضایت نمایش پیوند
5 تولید کامپوزیت نانو لوله های کربنی باز شده/ پلی پیرول به روش پلیمریزاسیون درجا و بررسی خواص الکتروشیمیایی آن برای استفاده در ابرخازن ها (استاد مشاور) 1396 بین المللی امام خمینی (ره) بهاره یزدان شناس نمایش پیوند
6 تولید و مشخصه یابی کاتالیست نانوساختار سلنید کبالت-نیکل سنتز شده به روش هیدروترمال و بررسی فعالیت آن در واکنش آزادسازی هیدروژن شهریور 99 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاتح احمدیان نمایش پیوند
7 بررسی مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni_Fe/Al2O3ایجاد شده به روش رسوب دهی همزمان شهریور 99 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امیر آقا جعفری نمایش پیوند
8 بررسی مقاومت به سایش پوشش کامپوزیتی Ni-Co/Al2O3ایجاد شده به روش رسوبدهی همزمان الکتریکی شهریور 99 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) بیژن بستانی نمایش پیوند
9 بررسی تأثیر حضور همزمان دو عنصر لیتیم و نقره بر روی رفتار بایولوژیکی شیشه زیست فعال سنتز شده به روش سل ژل شهریور 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محسن رحمانی نمایش پیوند
10 مشخصه یابی و بررسی رفتار سایشی پوشش کاربید تنگستن بر روی قطعات مکانیکی شیرهای سر چاهی از جنس فولاد 4130پوشش دادهشده به روش پاشش حرارتی شهریور 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جواد انصاری نمایش پیوند
11 تولید و مشخصه یابی کاتالیست نانوساختار فسفوسلنید کبالت به روش هیدروترمال و بررسی فعالیت الکتروشیمیایی آن شهریور 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نفیسه سادات میران نمایش پیوند
12 اثر فرایند یخبندان-ذوب بر روی چقرمگی شکست مود I و I I سنگ (مطالعه موردی ماسه سنگ لوشان و بتن) بهمن 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) کوروش عبدالغنی زاده نمایش پیوند
13 سنتز هیدروترمال اکسید سه تایی نیکل کبالت منگنز و بررسی عملکرد الکتروشیمیایی آن 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه طالبی نمایش پیوند
14 تهیه و مشخصه یابی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/تیتانیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی تراب پور نمایش پیوند
15 تهیه و مشخصه یابی پوشش کامپوزیتی هیدروکسی آپاتیت/زیرکونیا به روش رسوب نشانی الکتروفورتیک 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امیر محمد شه پناه نمایش پیوند
16 بررسی خواص سایشی و خوردگی سوپر آلیاژ پایه نیکلی اینکونل 738 تهیه شده توسط روکش کاری لیزری با پودر اینکونل 625 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) امیر حسین ابوترابی نمایش پیوند
17 بررسی پارامترهای موثر بر بهبود فرآیند و خواص آندایزینگ سخت آلیاژ آلومینیوم 7075 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محسن توکلی نمایش پیوند