۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1361
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 765
  • شماره تلفن دفتر : 2833901891
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hatami@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1380 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 کارشناسی ارشد 1384 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دکتری 1391 1394 دانشگاه تربیت مدرس تهران ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخنگاری ---
2 فلسفه تایخ ---
3 روش شناسی ---
4 تاریخ ایران در قرون میانه ---
5 تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شعوبی گری و ضد شعوبی گری در ادب عربی 1389 لسان مبین نمایش پیوند
2 تفکر دینی و ماهیت جنبش ضد رژی 1387 متین نمایش پیوند
3 انقلاب اسلامی و رسانه های جمعی در دوره اقامت امام خمینی در پاریس 1389 مطالعات انقلاب اسلامی نمایش پیوند
4 تقابل و تعامل آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی در جریان انقلاب مشروطه 1387 علوم انسانی دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
5 کاوشی تاریخی در مفهوم بیضه اسلام 1393 مطالعات تاریخ اسلام نمایش پیوند
6 دلالت های دوبنی در اندیشه سیاسی ایران 1395 مطالعات تاریخ اسلام نمایش پیوند
7 زمینه های تاریخی تأثیر ادب ایرانی بر ادب عربی 1396 تاریخ اسلام نمایش پیوند
8 تحلیل و بررسی نام گذاری جاده ابریشم با تکیه بر جغرافیای اقتصادی 1396 1396 مطالعات تاریخی جهان اسلام نمایش پیوند
9 تحول کارکرد دیوان اشراف در دوره غزنوی و سلجوقی 1396 1396 مطالعات تاریخ انتظامی نمایش پیوند
10 کرامات اولیاء در اندیشه اسلامی و نقد معتزله بر ان 1397 1397 تاریخ و تمدن اسلامی نمایش پیوند
11 افق های تجربه گرایانه در تاریخنگاری اسلامی، تاریخنگاری ابویحان بیرونی 1397 1398 پژوهشنامه تاریخ اسلام نمایش پیوند
12 بررسی انتقادی پژوهش های هرمنوتیکی ـ پست مدرنیستی در باب تاریخ 1397 1397 پژوهش نامه انتقادی نمایش پیوند
13 تحلیل و بررسی بازنمایی تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی بر مبنای دیدگاه لوکاچ 1398 1398 پژوهش ادبیات معاصر جهان نمایش پیوند
14 بررسی انتقادی سنت عجایب نگاری در جهان اسلام 1398 98 پژوهشنامه تاریخ اسلام نمایش پیوند
15 بررسی تحول تاریخی مفهوم دهقان؛ از زمین دار اشرافی به روستایی کشاورز 1399 1399 پژوهش های تاریخی ایران و اسلام نمایش پیوند
16 علل و پیامدهای اجتماعی شکل گیری محله خراباتیان شیراز در عصر زندیه 1399 1399 جامعه شناسی تاریخی نمایش پیوند
17 بررسی و تحلیل جایگاه و اهمیت اقتصادی سمرقند در عصر سامانی 1399 1399 مطالعات تاریخی جهان اسلام نمایش پیوند
18 تحلیل و بررسی اندیشه حکومت اسلامی در «کشف اسرار» 1399 1399 پژوهش سیاست نظری نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1  ضرورت آموزش فلسفه تاریخ به زبان ساده اسفند 1395 آموزش تاریخ در مدارس نمایش پیوند
2  مدارس شیراز در عصر ایلخانان آذر 1396 فارس تاریخی - شیراز نمایش پیوند
3  اینترنت و دانش تاریخ؛ فرصت یا تهدید آذر 1396 چهارمین کنگره تاریخدانان نمایش پیوند
4  ابوحامد غزلی؛ احیاگر یا خردستیز اردیبهشت 1396 سومین کنگره فرهنگ و اندیشه دینی نمایش پیوند
5  خردگرایی رازی آذر 1396 بزرگداشت رازی نمایش پیوند
6 مراکز علمی و آموزشی اصفهان در دوره اسلامی تا صفویه 1397 چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه اسلامی نمایش پیوند
7 نقش قدرت سیاسی در تأسیس مرکز علمی ـ فرهنگی جندی شاپور در دوره ساسانی و 2018 سومین کنگره بین المللی شرق شناسی: صلح و دیپلماسی نمایش پیوند
8 کارنامه اندرزنامه نویسی ظهیری سمرقندی اسفند 1397 قراخانیان در گستره فرهنگ و تمدن ایران نمایش پیوند
9 بررسی تطبیقی نقد تاریخی و نقد ادبی با تکیه بر تفسیرگرایی و تاریخ گرایی نو 1397 1397 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی نمایش پیوند
10 دیدگاه انتقادی علامه محمد قزوینی نسبت به جریان سره نویسی در تاریخ معاصر ایران 1398 1398 همایش ملی نقد تاریخنگاری و مطالعات تاریخی قزوین نمایش پیوند
11 تاریخنگاری حمزه اصفهانی؛ مورخ دوره آل بویه 1399 1399 همایش ملی نقش آل بویه در فرهنگ و تاریخ ایران و جهان اسلام نمایش پیوند
12 اینترنت و دانش تاریخ: فرصت یا تهدید 1399 1399 چهارمین کنگره تاریخ‌دانان ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش و بینش در تاریخ نگاری مقریزی 1396 پژوهشکده تاریخ اسلام نمایش پیوند
2 تجددگرایی و اصلاح طلبی دینی از جنبش های آغازین تا انقلاب اسلامی 1395 انتشارات عروج نمایش پیوند
3 پایان دو قرن سکوت 1397 ققنوس نمایش پیوند
4 پژوهش و نگارش تاریخ در عصر دیجیتال 1398 پژوهشکده تاریخ اسلام نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی علم تاریخ مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 تاریخنگاری مهر 1394 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 فلسفه تایخ مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مبانی علم سیاست مهر 1394 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 روش تحقیق در تاریخ مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مبانی تاریخ اجتماعی مهر 1394 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 انقلاب اسلامی مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 تاری ایران از ورود اسلام تا پایان علویان مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
9 تاریخ ایران در دوره سلاجقه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 تاریخ ایران در دوره غوریان و خوارزمشاهیان بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
11 تاریخ تحولات ایران از سقوط ایلخانان تا صفویه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
12 متون تاریخی به زبان انگلیسی یک و دو بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
13 متون تاریخی به زبان عربی بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
14 تاریخ ایران در دوره سامانیان و غزنویان بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
15 تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن هفتم تا دهم هجری دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تحولات ایران از شهریور 1320 تا ... مهر 1394 تا کنون دانشگاه البرز ---
2 تاریخ تحولات ایران از 1342 تا انقلاب اسلامی مهر 1394 تا کنون دانشگاه البرز ---
3 فلسفه تاریخ مهر 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 نقد و بررسی اسناد و متون تاریخی از مهر 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 متون تاریخی به زبان انگلیسی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 جغرافیای تاریخی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 گونه شناسی تاریخنگاری در دوره ممالیک دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 1397 مرضیه سالاری نمایش پیوند
2 بررسی تطبیقی آراء فقهی سیاسی آخوند خراسانی و امام خمینی بین المللی امام خمینی آذر 1397 مریم سلیمی نمایش پیوند
3 بازتاب چهره خسرو پرویز در متون تاریخی و تاریخنگارانه اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی آبان 1398 محمدباقر شعبانپور نمایش پیوند
4 بررسی کاربست نظریه جیمز دیویس در تحلیل انقلاب اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی دی ماه 1398 نفیسه لطفی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین بهمن 1399 سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخنگاری در ایران از ایلغار مغول تا صفویه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی محسن پرویش نمایش پیوند