۸ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد : 1358/01/28
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 424
  • شماره تلفن دفتر : 33901168
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alimoradi@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی مهندسی اکتشاف معدن 1377 1382 دانشگاه صنعتی شاهرود نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن 1383 1386 دانشگاه صنعتی شاهرود نمایش پیوند
3 دکتری اکتشاف معدن 1386 1390 دانشگاه صنعتی شاهرود نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه روشی برای تخمین اشباع هیدروکربور مخازن کربناته به کمک نشانگرهای لرزه ای و داده های چاه 1386 1390 مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران نمایش پیوند
2 بررسی روش TSP به منظور تشخیص ناپیوستگی ها و تخمین خواص مهندسی سنگ های مسیر حفر تونل 1383 1385 شرکت ژئوتک نمایش پیوند
3 مطالعات فرونشست دشت تهران 1386 1386 سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نمایش پیوند
4 مطالعات سونداژ و پروفیل زنی لرزه ای به منظور تعیین موقعیت گسلها در غرب شهرستان شاهرود 1385 1385 دانشگاه صنعتی شاهرود نمایش پیوند
5 سونداژ الکتریکی به منظور مطالعه سفره های آب زیرزمینی در استانهای خراسان شمالی و جنوبی 1382 1382 سازمان آب منطقه ای استانهای خراسان شمالی و جنوبی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ژئوفیزیک کاربردی، توصیف لرزه ای کمی و کیفی مخازن هیدروکربوری، مخاطرات زمین شناسی، مدلسازی مخزن، هوش مصنوعی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Remote Sensing and Geophysical Exploration with IP/RS Method in Zarshouran Gold Mine Area, North West of Iran, 2017 Applied Geophysical Research Journal نمایش پیوند
2 Improved Gassmann Velocity Equation to Determine the Effect of Pores Sizes in Carbonate Reservoirs Characterization 2014 Universal Journal of Geoscience نمایش پیوند
3 Application of Artificial Neural Networks and Support Vector Machines for Carbonate Pores Size Estimation from 3D Seismic Data 2013 Journal of Mining and Environment (ISI) نمایش پیوند
4 Reservoir Porosity Determination from 3D Seismic Data – Application of Two Machine Learning Techniques 2012 Journal of Seismic Exploration (ISI) نمایش پیوند
5 Improved RMR Rock Mass Classification Using Artificial Intelligence Algorithms 2012 Rock Mechanics and Rock Engineering (ISI) نمایش پیوند
6 Magnetic Inverse Modeling of a Dike Using the Artificial Neural Network Approach 2011 The Journal of Near Surface Geophysics (ISI) نمایش پیوند
7 Methods of Water Saturation Estimation – Historical Perspective 2011 The Journal of Petroleum and Gas Engineering نمایش پیوند
8 Prediction of Shear Wave Velocity in Underground Layers Using SASW and Artificial Neural Networks 2011 The Journal of Engineering نمایش پیوند
9 Prediction of Geological Hazardous Zones in Front of a Tunnel Face Using TSP-203 and Artificial Neural Networks (Hottest Article) 2008 Tunneling and Underground Space Technology (ISI) نمایش پیوند
10 مطالعات سنجش از دور و اکتشافات ژئوفیزیکی به روش IP و مقاومت ویژه در محدوده معدن طلای زرشوران، شمال غرب ایران 1396 نشریه پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Numerical Modeling of Finite Elements for Prediction of Water Level in Pit of Zarshuran Gold Mine 2018 7th Iranian Mining Engineering Conference نمایش پیوند
2 Integration Gravity and Magnetic Geophysical Data to Detect the Lineaments in Charak-Namakin Area 2018 1st National Conference of Modelling in Mining Engineering نمایش پیوند
3 Determining Proper IP/RS Geophysical Attributes and Estimation of Silver Grade in Zarshouran Gold Mine using Artificial Neural Network Technique 2018 1st National Conference of Modelling in Mining Engineering نمایش پیوند
4 Kahang Copper Grade Estimation using Geophysical Data and Extreme Learning Machine Algorithm 2018 1st National Conference of Modelling in Mining Engineering نمایش پیوند
5 Geostatistical Multivariate Modeling of Zarshouran Gold Mine Based on Geoelectric and Borehole Data 2018 The 36th National and 3rd International Geosciences Congress نمایش پیوند
6 Gold Geophysical Exploration in Zarshouran Gold Mine Area 2017 The 10th National Geology Conference of Payame Noor University نمایش پیوند
7 Predicting the Geological Hazardous Zones using TSP-203 and Fuzzy Clustering 2014 5th Iranian Mining Engineering Conference نمایش پیوند
8 Synthetic Forward Modeling of Carbonate Hydrocarbon Reservoirs Using Water Saturation Values – Case Study: An Iranian Carbonate Reservoirs 2011 Third National Petroleum Engineering Congress نمایش پیوند
9 Optimizing Bulk Modulus as an Indicator for Pore Volumes - Case Study: An Iranian Carbonate Oil Field 2011 The First Virtual Conference on Underground... نمایش پیوند
10 Shear Wave Velocity Determination Using Intelligent Seismic Inversion 2011 6th International Conference on Seismology and Ear نمایش پیوند
11 Prediction of Tunnels’ Route Using TSP Method, 2007 The 11th Symposium of the Geological Society of نمایش پیوند
12 اکتشافات ژئوفیزیکی طلا در محدوده معدن طلای زرشوران 1396 دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژئوتکنیک، ژئوفیزیک، زمین شناسی ساختمانی، زبان تخصصی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ژئوفیزیک اکتشافی پیشرفته، هوش مصنوعی، لرزه نگاری، نمودارگیری چاه پیشرفته، پتروفیزیک پیشرفته نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاور 1392 تا کنون شرکت مهندسین مشاور کاوشگران نمایش پیوند
2 مشاور ارشد مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در مطالعات ژئوفیزیک 1396 تاکنون شرکت تهیه و تولید مواد معدنی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو بنیاد ملی نخبگان 1386http://ikiu.ac.ir/IKIUProfiles/index نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تعیین نشانگرهای ژئوفیزیکی IP/RS مرتبط با مقادیر عیار و تخمین عیار در معدن طلای زرشوران با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) احمد کریمی ---
2 تخمین ذخیره معدن مس کهنگ با استفاده از الگوریتم ماشین یادگیری حدی ELM (Extreme Learning Machine) 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی سعید آذرشب نمایش پیوند