۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 838
  • شماره تلفن دفتر : 1926
  • وبگاه شخصی : t.m/Pmavashan
  • رایانامه : Chehreghani@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدیر گروه آموزش زبان فارسی

 عضو وابسته انجمن همکاری های علمی ایران شناسی

عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی

عضو انجمن نقد ادبی ایران

عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

عضو انجمن هنر و ادبیات تطبیقی(کمیته شبه قاره هند و کشورهای عربی و آفریقا)

تلفن: 33902235-028

 

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • کارشناسی زبان و ادبیات فارسی ---
2 • کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی ---
3 • دکتری زبان و ادبیات فارسی ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آیین نگارش و مکاتبات اداری 1392/06/13 1392/06/14 سازمان تبلیغات اسلامی استان همدان نمایش پیوند
2 کارگاه آموزش ویراستاری 1397/09/04 1397/09/04 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 مؤلفه‌های داستان کوتاه 1396/09/21 1396/09/21 جهاد دانشگاهی- سرای سعد السلطنه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 خاطره نویسی و ادبیات 1397/07/23 1397/07/23 دانشگاه بین المللی امام خمینی-دانشکده مهندسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقد و بررسی ادبیات پایداری در شعر پارسی گویان افغان 1380 1381 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 جریان شناسی تطبیقی شعر پایداری در ایران، افغانستان و تاجیکستان 1389 1392 دانشگاه بوعلی سینا نمایش پیوند
3 ویراستار مجله علمی-پژوهشی لسان مبین 1396 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ادبیات عرفانی، ادبیات معاصر، ادبیات سیاسی، ادبیات پایداری ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دوره آموزش روزنامه نگاری 1377/06/11 1377/08/07 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  دریافت فایل Download ---
2 • دوره آموزش صادرات، واردات و بازاریابی بین‌المللی 1375 1375 وزارت بازرگانی  دریافت فایل Download ---
3 • کارگاه آموزشی کد بین‌المللی اخلاق جهانگردی 1388 1388 سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  دریافت فایل Download ---
4 • کارگاه آموزشی نقد ادبی بر اساس نظریه چند صدایی ساموئل باختین 1392 1392 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 • رایانه کار ICDL درجه2 1389 1389 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  دریافت فایل Download ---
6 • رایانه کار ICDL درجه1 1389 1389 سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور  دریافت فایل Download ---
7 آموزش مهارت های زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1396/04/22 1396/04/22 دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 روش های آموزش نگارش زبان فارسی 1396/04/22 1396/04/22 دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 روانشناسی اجتماعی آموزش زبان فارسی 1396/04/23 1396/04/23 دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 روش و مدیریت تحقیق تیرماه 1396 تیرماه 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 تاریخ و فلسفه علم تیرماه 1395 تیرماه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 اخلاق حرفه ای (سطح 1) تیرماه 1395 تیرماه 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 اقتصاد مقاومتی شهریور 1396 شهریور 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 تعلیم و تربیت (سطح 1) شهریور 1396 شهریور 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 روش و مدیریت تحقیق 1397/11/17 1397/11/17 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 آموزش زبان فارسی به زبان آموزان چینی-فرهنگ و تکنیک‌ها 1398/01/28 1398/01/28 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 خوان آسمان( پیرامون داستان رستم و سهراب) 1377 1377 کیهان فرهنگی  دریافت فایل Download ---
2 تأملی در نسبت پایداری و ادبیات 1380 1383 فصلنامه شعر-حوزه هنری  دریافت فایل Download ---
3 جریانشناسی شعر معاصر افغانستان 1382 1383 رودکی (فصلنامه رایزنی فرهنگی ج.ا.ا در تاجیکستان)  دریافت فایل Download ---
4 آسیب شناسی تصوف در کشف المحجوب و رساله قشیریه 1379 1380 کیهان فرهنگی  دریافت فایل Download ---
5 سیری درشعرمقاومت افغانستان راه نجات (افغانستان)  دریافت فایل Download ---
6 صورت ومضمون شعر مهاجرت افغانستان 1385 1386 مجله گوهرگویا دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 شعر پایداری افغانستان از کودتای مارکسیستی تا جمهوری اسلامی 1388 1389 مجله ادبیات پایداری دانشگاه کرمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بازتاب عناصر اقلیمی در رمان تنگسیر 1394 1395 فصلنامه مطالعات خلیج فارس(بنیاد ایرانشناسی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 خلیل‌الله خلیلی شاعر بیداری و پایداری 1391 1392 مجله ادبیات پارسی معاصر-پژوهشگاه علوم انسانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 تاریخ و جغرافیا در شعر مقاومت افغانستان 1389 1390 مجله تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 تاریخ منظوم جنگ در افغانستان 1380 1383 فرهنگ پایداری-سازمان حفظ آثار ---
12 بازگشت ادبی در شعر افغانستان 1390 1391 مجله فنون ادبی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 مضامین پایداری در ادبیات عامیانه افغانستان 1380 1382 کیهان فرهنگی نمایش پیوند
14 شاهنامه فردوسی نخستین منظومه پایداری 1380 1383 فصلنامه شعر-حوزه هنری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 شعر مقاومت، شعر مهاجر 1381 1387 راه نجات افغانستان (کابل)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 تحلیل جلوه های مقاومت در ادبیات عامیانه کشورهای فارسی زبان 1394 1395 فصلنامه «پژوهش زبان و ادبیات فارسی»  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 ادبیات پایداری در ایران؛ بازشناسی مولفه ها، فرصت ها و چالشها 1396 1396 فصلنامه ادبیات پارسی معاصر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمدکاظم کاظمی ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ فصلنامه کاوش‌نامه زبان و ادبیات فارسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 ادوار شعر فارسی افغانستان از مشروطه تا سقوط سلطنت آل یحیی 1397 1397 مجله علمی–پژوهشی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
20 زبان و ادب فارسی، بستر نواندیشی و تجدد در تاجیکستان 1397 1398 مطالعات فرهنگ و هنر آسیا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 تاملی ریشه شناختی در خاستگاه و معنای کلمة «مکه» 1398 1398 لسان مبین نمایش پیوند
22 مؤلفه‌های شاخص شعر زنانه در آثار سیمین بهبهانی 1399 1399 کاوش (دانشگاه جی سی لاهور-پاکستان) نمایش پیوند
23 بررسی سنت ادبی «استقبال» در دیوان واصل کابلی 1399 1400 فنون ادبی نمایش پیوند
24 بررسی تاثیر جنبش زنان پاکستان در ادبیات زنانه اردو 1399 1399 پژوهش های ادبیات معاصر جهان نمایش پیوند
25 تحلیل تطبیقی نقد نظام اجتماعی مردسالار در شعر سیمین بهبهانی و فهمیده ریاض 1399 1400 نشریه ادبیات تطبیقی دانشگاه کرمان نمایش پیوند
26 مفهوم «ولایت» در آثار فخرالدین عراقی و عبدالغنی نابلسی 1398 1399 متن پژوهی ادبی نمایش پیوند
27 مولفه های شاخص شعر زنانه در آثار سیمین بهبهانی 1397 1398 کاوش(لاهور-پاکستان) نمایش پیوند
28 بررسی شیوه‌های اثرپذیری اقبال‌لاهوری از شعر حافظ شیرازی 1398 1400 دوفصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سیستان‌و‌بلوچستان نمایش پیوند
29 بازخوانی نقش و کارکرد فراخوانی شخصیت های اسطوره ای در شعر پایداری افغانستان (مطالعه موردی اشعار واصف باختری بر اساس نظریه ژرار ژنت) 1401 1401 نشریه ادبیات پایداری دانشگاه کرمان نمایش پیوند
30 پرندگان اساطیری، سمبولیسم عرفانی و محیط زیست با تکیه بر شعر عرفانی فارسی 1400 1401 مطالعات عرفانی نمایش پیوند
31 سیر بازتاب مضامین و روایات اساطیری? حماسی در شعر معاصر افغانستان از مشروطه تا 1380خورشیدی 1401 1401 فنون ادبی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقدمه‌ای بر جریان شناسی شعر معاصر افغانستان 1382 1383 نخستین همایش بین المللی شعر معاصر فارسی نمایش پیوند
2 تأثیر بن مایه های دینی در شعر مقاومت افغانستان 1387 1389 گردهمایی بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
3 بازشناسی مولفه ها، فرصت ها و چالش های ادبیات پایداری در ایران 1395 1395 مولفه ها، فرصت ها و چالش های ادبیات پایداری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 سعدی شاعر عقلانیت و اعتدال 1395 1395 سعدی پیامبر شعر فارسی نمایش پیوند
5 تاثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان 1395 1395 همایش ملّی ادبیات پایداری – دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 درنگی در ماهیت مقاومت ادبی 1391 1391 سومین نشست بین المللی شعر مقاومت نمایش پیوند
7 بررسی پشتوانه های فرهنگی در شعر مهاجرت افغانستان 1393 1393 پنجمین کنگره سراسری ادبیات پایداری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 عنصر زبان در جمال شناسی شعر مهاجران افغان 1396 1396/09/30 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 بررسی تأثیر گویش بوشهری و تنگستانی در رمان تنگسیر 1395 1396/09/30 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 بررسی مختصات آوایی روضه خلد مجد خوافی 1395 1396/09/30 پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 جلوه های تاثیر قرآن و حدیث در شعر معاصر ایران 1399 1399 دهمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
12 بررسی سبک شناختی سطح زبانی در شعر دلتنگ از شهر علی معلم دامغانی 1398 1399 ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران نمایش پیوند
13 تحلیل بینامتنی تلمیحات قرآنی در دیوان عراقی بر اساس نظریه کریستوا 1398 1399 ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران نمایش پیوند
14 غم غربت در شعر محمدکاظم کاظمی و سیدضیا قاسمی 1398 1399 ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران نمایش پیوند
15 جلوه های ادبیات اعتراضی در شاهنامه ی فردوسی 1398 1398 سومین کنفرانس بین المللی شرق شناسی، فردوسی و فرهنگ و ادب پارسی نمایش پیوند
16 سیمای پیامبر اعظم در آیینه اشارات و تلمیحات شعر اقبال 1400 1400 اندیشه اقبال در جهان معاصر  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 از حنجره‌های شرقی(سیری در شعر پایداری افغانستان) 1390 هزاره ققنوس نمایش پیوند
2 از حنجره‌های شرقی(سیری در شعر پایداری افغانستان) چاپ دوم 1394 هزاره ققنوس نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه شعر 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 غزلیات صائب 1393 1394 دانشگاه بوعلی سینا نمایش پیوند
3 مثنوی 1 و 2 1393 1394 دانشگاه بوعلی سینا نمایش پیوند
4 آیین نگارش فارسی(رشته مترجمی زبان انگلیسی) 1391 ادامه دارد دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 کارگاه مقاله نویسی 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 تاریخ بیهقی 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 تاریخ ادبیات فارسی 1 تا 5 1393 1397 دانشگاه بوعلی سینا و دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 شاعران عراق 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
9 شاعران خراسان 1396 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 اسطوره شناسی و تمثیل (رشته مطالعات فرهنگی) 1391 1393 دانشگاه فرهنگ و هنر نمایش پیوند
11 فن بیان و اصول سخنوری (رشته روابط عمومی) 1390 1393 دانشگاه فرهنگ و هنر نمایش پیوند
12 آشنایی با مبانی دفاع مقدس 1388 1394 دانشگاه آزاد اسلامی(شهرستان بهار) نمایش پیوند
13 فرهنگ و تمدن اسلامی 1388 1394 دانشگاه آزاد اسلامی(شهرستان بهار)؛ جهاددانشگاهی نمایش پیوند
14 غزلیات حافظ، غزلیات سعدی، بوستان سعدی، کلیله و دمنه، متون تفسیری، کشف الاسرار و... 1384 1389 دانشگاه پیام نور همدان نمایش پیوند
15 مقدمات زبان شناسی و تاریخ زبان فارسی 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
16 دستور زبان فارسی 1 و 2 1390 1391 دانشگاه بوعلی سینا نمایش پیوند
17 مرجع شناسی و روش تحقیق 1394 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
18 مکاتبات تجاری و گزارش نویسی 1399 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
19 متون نثر ادبی-عرفانی 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
20 جریان شناسی شعر معاصر 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
21 سایر دروس دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 1383 1401 دانشگاه پیام نور، بوعلی سینا، بین المللی امام خمینی و ... نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی پژوهشهای تطبیقی در زبان وادبیات فارسی 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 رویکرد ها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تحقیق در شعر معاصر ایران 1396 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 پیوند های ادبی ایران و جهان عرب 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 مطالعات زبانی در متن ادبی 1399 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 سیر تحول ادبیات فارسی(دکتری گرایش عرفانی) 1400 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طرح پژوهشی با عنوان«بررسی مولفه‌های گفتگوی فرهنگ‌ها و تمدنها در شعر فارسی» 1380 1383 پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی  دریافت فایل Download ---

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی اصول، مبانی و آموزه‌های حقوق بشر و شهروندی در متون برگزیده‌ی ادبیات حماسی، تعلیمی و عرفانی فارسی. 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 • سردبیر سایت خبری تیک نیوز(وایمکس نیوز پیشین) 1390 1400 فعالیت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایش پیوند
2 سردبیر فصلنامه تخصصی پرنیان 1385 حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 • سردبیر ماهنامه پیام همدان 1384 شرکت مخابرات استان همدان  دریافت فایل Download ---
4 سردبیر مجله حماسه بیست 1387 سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس  دریافت فایل Download ---
5 ارزباب برنامه، گوینده، نویسنده، تهیه کننده و ... 1384 صداو سیمای مرکز همدان ---
6 دبیر و سردبیر شبکه خبر 1379 معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما ج.ا.ا. ---
7 کارشناس ارشد ارتباط با رسانه 1383 روابط عمومی شرکت مخابرات استان همدان نمایش پیوند
8 تأسیس اولین حسینیه اینترنتی در کشور 1390 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 عضویت در کمیته علمی هشتمین همایش ملی پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی 1394 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 عضو کمیته علمی سومین، چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 عضو کمیته علمی نخستین جشنواره ملی کتاب سال ایلام 1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایش پیوند
12 داوری مجله علمی-پژوهشی پژوهش زبان و ادبیات فارسی 1393 پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی نمایش پیوند
13 داوری مجله علمی-پژوهشی ادبیات پارسی معاصر 1396 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
14 داوری مجله علمی-پژوهشی لسان مبین 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
15 استاد مشاور بیست و سومین المپیاد دانشجویی رشته زبان و ادبیات فارسی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 داور هیأت پژوهشی گروه تخصصی علوم انسانی در بیست و ششمین جشنواره دانشجوی نمونه 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 داوری هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی 1394 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 داوری سومین، چهارمین و پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان 1393 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 داوری یازدهمین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی 1395 دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 داور هیأت پژوهشی گروه تخصصی علوم انسانی در بیست و هفتمین جشنواره دانشجوی نمونه 1397 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
21 مدیر گروه آموزشی آموزش زبان فارسی 1398 1399 مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
22 داور مجله علوم ادبی 1399 دانشگاه قم نمایش پیوند
23 داور مجله ادبیات تطبیقی 1399 دانشگاه کرمان نمایش پیوند
24 داور مجله نقد و نظریه ادبی 1399 دانشگاه گیلان نمایش پیوند
25 داور مجله فرهنگ و هنر آسیا 1399 پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی نمایش پیوند
26 عضو کارگروه بررسی توانایی علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان قزوین 1399 1399 دانشگاه جامع علمی کاربردی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 داور مجله ادبیات پایداری 1399 دانشگاه کرمان نمایش پیوند
28 داور مجله تاریخ ادبیات 1400 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
29 داور مجله مطالعات دستوری-بلاغی 1400 دانشگاه قم نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نخستین جایزه بین ‌المللی دوسالانه کتاب بلخ 1392 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی  دریافت فایل Download ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول سخنوری در روابط عمومی 1389 رشته روابط عمومی ---
2 آئین نگارش فارسی 1390 رشته مترجمی زبان انگلیسی ---
3 تمثیل و اسطوره شناسی 1391 رشته مدیریت فرهنگی ---
4 نظم فارسی(شاعران حوزه ادبی خراسان) 1394 رشته زبان و ادبیات فارسی ---
5 نظم فارسی(شاعران حوزه ادبی عراق) 1395 رشته زبان و ادبیات فارسی ---
6 کارگاه شعر 1399 نیمسال اول کارشناسی ادبیات نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی ویژگی های سبکی و زبانی کتاب روضه خلد مجد خوافی 1395/06/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی خدیجه حاجی پور  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تحلیل بینامتنی تلمیحات در شعر محمد کاظم کاظمی 1396/06/28 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی محبوبه ذوالقدر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 تحلیل زیبایی شناختی بخش اول غزلیات وحید قزوینی 1396/6/25 دانشکاه بین المللی امام خمینی نبی اله بهرامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری در اشعار محمود درویش و محمدکاظم کاظمی 1396/6/26 دانشگاه بین المللی امام خمینی علیجان هزاره ای نمایش پیوند
5 بررسی شکلی و محتوایی دام گستران صنعتی زاده و لارابویوز بالزاک 1396/06/26 دانشکاه بین المللی امام خمینی فرزانه صمدیار  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 مقایسه و تطبیق کیفیت توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی و حماسه رولان 1396/06/29 دانشکاه بین المللی امام خمینی سید محمود افتخاری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی اثرپذیری شکلی و محتوایی شعر واصل کابلی از حافظ 1396/09/28 دانشگاه بین المللی امام خمینی سید هاشم شهیر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری درآثار محمود درویش و علیرضا قزوه 1396/09/29 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی نغمه بهروزی نمایش پیوند
9 نمود اتوپیا و دستوپیا در آثار فانتزی کودک و نوجوان با تکیه بر آثار رولد دال ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ دانشگاه بین المللی امام خمینی علیرضا رسولی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 بررسی و تطبیق کیفیت بازتاب رئالیسم اجتماعی در برجسته ترین رمان های اینیاتسیو سیلونه و بزرگ علوی ۱۳۹۶ پاییز دانشگاه بین المللی امام خمینی مجید غلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 مقایسه و تطبیق کیفیت توصیف میدان های نبرد در شاهنامه فردوسی و حماسه رولان شهریور ۱۳۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی سید محمود افتخاری نمایش پیوند
12 تحلیل زیباشناختی بخش اول غزلیات وحید قزوینی بهار ۱۳۹۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی نبی الله بهرامی نمایش پیوند
13 بررسی تصویر امید به زندگی در اشعار شاعران برجستة دیماه 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی معصومه ایزدفر نمایش پیوند
14 بررسی و نقد ساختارگرایانه اشعار روایی محمد حسین بهرامیان بهمن 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا باقری نمایش پیوند
15 بررسی و مقایسه رمان‌های عبدالحسین صنعتی زاده و جرجی زیدان بهمن 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی لیلا منیری توتونسیز نمایش پیوند
16 بررسی تأثیرپذیری نمایشنامه‌های عبدالحسین نوشین از آثار ماکسیم گورکی شهریور-1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مریم امامی میبدی نمایش پیوند
17 بررسی و تحلیل عناصر داستان در مجموعه انجیرهای سرخ مزار، نوشته محمد حسین محمدی بهمن 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی علی حسین موسوی نمایش پیوند
18 تحلیل سبک شناختی سطح زبانی اشعار علی معلم دامغانی پاییز 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی محمدرضا امیری نمایش پیوند
19 تاثیر موضوعی و مضمونی امهات شعر عرفانی سبک عراقی بر نگارگری معاصر پاییز 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی الهه پایدارنوبخت نمایش پیوند
20 تحلیل شگردهای طنز پردازی در اشعار مشفقی بخارایی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی شوکت قاسمی نمایش پیوند
21 راهکارهای ترجمه ی افعال گروهی انگلیسی به فارسی در ترجمه های «بادبادک باز» بر اساس انگاره ی چسترمن 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی میلاد ربیعی نژاد نمایش پیوند
22 بررسی و تحلیل کیفیت اقتباس از بوف کور هدایت، بچه مردم آل‌احمد و گاو ساعدی در آثار سینمایی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا قنبرزمانی نمایش پیوند
23 مقایسه و تحلیل مولفه‌های چند صدایی در سه رمان: ثریا در اغما، میرامار و ساعت بغداد 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی زهرا غلامحسینی نمایش پیوند
24 بررسی جلوه های گرایش به تشیع و تسنن در اشعار اقبال لاهوری 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی مرضیه سلطان آبادی نمایش پیوند
25 حلیل تطبیقی مولفه‏های ادبیات کارگری و سوسیالیستی در آثار محمود اعتماد زاده(م.ا. به آذین) و ایتالو کالوینو 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی عاطفه رجبلو نمایش پیوند
26 تحلیل جامعه شناختی رمان کلیدر محمود دولت آبادی و در جست و جوی زمان از دست رفته مارسل پروست 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی سمانه مقیسه نمایش پیوند
27 بررسی و تحلیل مالفه های هوش معنوی در شعر سهراب سپهری 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی معصومه جدیدی نمایش پیوند
28 تحلیل شگردهای طنز پردازی در اشعار مشفقی بخارایی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی شوکت قاسمی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل نقش شاهنامه در ذهن و زبان ایرانی در دوره غرنوی و سلجوقی بر اساس نظریه تاریخ ذهنیت 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی مصطفی آرزومند لیاکل نمایش پیوند
2 تحلیل جامعه‌شناختی شعر زنانه در ایران وپاکستان (با تکیه برآثار فروغ فرخزاد، سیمین بهبهانی، طاهره صفارزاده، پروین شاکر، فهمیده ریاض، ادا جعفری). 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی علی احمد شیرازی نمایش پیوند
3 بررسی و تحلیل تاثیر حافظ شیرازی بر شاعران پاکستان با تکیه بر معز الله مومند، علامه اقبال لاهوری، واقف لاهوری و کاظم خان شیدا 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی جاوید عاصم نمایش پیوند
4 تحلیل جایگاه محیط زیست در عرفان اسلامی بر اساس امهات شعر عرفانی فارسی از قرن چهارم تا نهم هجری 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی اصغر طارمی نمایش پیوند
5 بررسی و تطبیق مولفه‌های عرفان نظری در آثار عبدالغنی نابلسی و فخرالدین عراقی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی منصوره برزگر کلورزی نمایش پیوند
6 کارکرد اسطوره در شعر نو فارسی و عربی با تکیه بر آثار شاعران منتخب ( شاملو ، اخوان، الیانی، ادونیس ) 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی قصی محفوض نمایش پیوند