۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق- کنترل
  • تاریخ تولد : 1367/01/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 488
  • شماره تلفن دفتر : 33901285
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sahosseini@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دریافت فایل رزومه  دریافت فایل Download ---
2 کارشناسی مهندسی برق - الکترونیک 1385 1389 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی ادوات نیمه هادی 1389 1391 دانشگاه تهران نمایش پیوند
4 دکتری مهندسی برق - الکترونیک - افزاره های نیمه هادی 1391 1395 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ثبت اختراع: Isolation and detection of circulating tumor cells (CTCs) 2020/02/11 ایالات متحده / US Patent نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 میکرو و نانوسیستمهای الکترومکانیکی (MEMS & NEMS) نمایش پیوند
2 نانو الکترونیک - NANO-Electronics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 حسگرهای زیستی Bio-Sensors نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرصت مطالعاتی 2015 2016 University of Twente, The Netherlands نمایش پیوند
2 Hands On Research June 2018 July 2018 ICTP, Trieste, Italy ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Formation of homogenous nanofibers using silicon microneedle 2012 Microsystem Technologies ---
2 Monitoring the spreading stage of lung cells by silicon nanowire electrical cell impedance sensor for cancer detection purposes 2015 Biosensors and Bioelectronics ---
3 Nanoelectromechanical Chip (NELMEC) Combination of Nanoelectronics and Microfluidics to Diagnose Epithelial and Mesenchymal Circulating Tumor Cells from Leukocytes 2016 Small نمایش پیوند
4 Microfluidic device for label-free quantitation and distinction of bladder cancer cells from the blood cells using micro machined silicon based electrical approach suitable in urinalysis assays 2017 journal of pharmaceutical and biomedical analysis ---
5 Effects of different anionic dopants on the charge storage properties of binder less polypyrrole/vertically aligned carbon nanotube composites 2018 Electrochimica Acta نمایش پیوند
6 Numerical Study of Sub-10 nm Tunneling Field Effect Transistors Performance Based on Graphene Nanoribbons in Conventional Very Large-Scale Integrated Circuits 2019 Electronic Materials نمایش پیوند
7 Charge storage properties of mixed ternary transition metal ferrites MZnFe oxides (M= Al, Mg, Cu, Fe, Ni) prepared by hydrothermal method 2019 SN Applied Sciences نمایش پیوند
8 Ternary nanostructured M0.5Zn0.5Co2O4 (M=Zn, Al, Mg, Cu, Fe, Ni) prepared by hydrothermal method as excellent charge storage devices 2019 Ionics ---
9 Comparison of Binary and Ternary Compositions of Ni-Co-Cu Oxides/VACNTs Electrodes for Energy Storage Devices with Excellent Capacitive Behaviour 2020 International journal of nanoscience and nanotechnology ---
10 بررسی پارامترهای موثر در به دام اندازی ذرات به کمک جریان های ثانویه در میکروکانال های با مقطع مستطیلی متغیر 2021 مدلسازی در مهندسی ---
11 Mixed ternary metal Fe-Co Oxides Electrode for High-performance Energy Storage Devices 2021 IONICS ---
12 Ultra-Low-Power IoT Communications: A novel address decoding approach for wake-up receivers 2021 IEEE Transactions on Green Communications and Networking نمایش پیوند
13 Inertial microfluidics: Determining the effect of geometric key parameters on capture efficiency along with a feasibility evaluation for bone marrow cells sorting 2021 Biomedical Microdevices نمایش پیوند
14 Recent Advances in Device Engineering and Computational Analysis for Characterization of Cell-Released Cancer Biomarkers 2022 Cancers نمایش پیوند
15 Computational and Experimental Model to Study Immunobead-Based Assays in Microfluidic Mixing Platforms 2022 Analytical Chemistry نمایش پیوند
16 Numerical and experimental study of different geometries of expansion-contraction microchannels in particle sorting 2021 Journal of Modeling in Engineering ---
17 Hydrothermally grown mixed ternary nickel ferrite oxides as hybrid battery-type electrodes 2022 Journal of Materials Science: Materials in Electronics ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Study and characterisation of two types of isolated cells using simulation of combination of EIS and IFC methods in a microfluidic chi 2021 بیستمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ---
2 Label Free Detection of Epithelial and Mesenchymal CTCs by Combination of Size Filtration and Impedance Measurement in a microfluidic approach سخنرانی Oral 2016 BIOSENSORS, SWEDEN نمایش پیوند
3 Micro and Nano-machining Suitable for Micro-fluidic Silicon-based Electronic Device Fabrication سخنرانی Oral 2016 First national congress on Microfluidics and its application in medicine and engineering نمایش پیوند
4 Label Free Discrimination of CTCs from Whole Blood by Electrically Characterization and Size Filtration of Blood Cells سخنرانی Oral 2016 6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) نمایش پیوند
5 Integrated Nano biosensor for drug resistance assaying of cancer cells by functional correlation between microtubules and membrane Poster 2016 Biosensors نمایش پیوند
6 The effect of entrapped Ni particles on the resistance and current density of MWCNTs Poster 2014 2nd International Conference on Nanotechnology نمایش پیوند
7 Fabrication of Silicon microneedle spinneret to realize uniform nanofibers Poster 2012 Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures نمایش پیوند
8 Diffraction micro and nano-lithography by Talbot effect Poster 2012 ICNN نمایش پیوند
9 Palladium–Doped SnO2 Nanostructure Thin Film Prepared Using SnCl4 Precursor for Gas Sensor Application Poster 2012 Proceedings of the 4th International Conference on Nanostructures نمایش پیوند
10 Particles Sorting by inertial Focusing in Contraction-Expansion channels Array Oral 2019 27th Annual International Conference on Mechanical Engineering (ISME 2019) ---
11 Live and Dead Yeast Cells Separation Parameters in Microfluidic Chips Using the Dielectrophoretic Force سخنرانی Oral 2019 The First National Conference on Computational and Experimental Mechanics ---
12 Intact Entrapment of Floating Cells and Particles on Chip by Streamlines Manipulation for single Cell Analysis Oral سخنرانی 2018 1st National conference on Micro/Nanoscale Technologies نمایش پیوند
13 Graphene Nano Ribbon Field Effect Transistors Based Logic Gates Design and Simulation سخنرانی Oral 2018 1st National conference on Micro/Nanoscale Technologies ---
14 شبیه سازی و ساخت تراشه میکروسیالی تولید گرادیان غلظت به روش درختی برای سنجش های پزشکی 2021 دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری ---
15 شبیه سازی حرکت اینرسی و موقعیت تعادلی ذرات کروی در میکرو کانال مستطیلی 2020 دومین کنفرانس ملی میکرو/نانوفناوری ---
16 تاثیر نیروی مگنوس بر تمرکز اینرسی کروی شکل در میکروکانالهای مستقیم 2021 بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ---
17 بررسی تاثیر ورودی و ایجاد گردابه ها بر اختلاط دو میکرومیکسر هم طول T شکل و مارپیچ 2021 بیست و نهمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ---
18 Impedance Spectroscopy for measurement of tumor cells proliferation and their differentiation 2021 بیستمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
2 الکترونیک 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
3 فیلتر و سنتز مدار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
4 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
5 مبانی مهندسی برق 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
6 اصول سیستمهای مخابراتی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند
7 سیستمهای دیجیتال 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مکاترونیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نمونه سوالات میانترم الکترونیک 2 از سال 92 الی سال 97 کارشناسی  دریافت فایل Download ---
2 مجموعه سوالات بیشتر برای میانترم الکترونیک 2 92 1 کارشناسی  دریافت فایل Download ---
3 نمونه سوال میانترم سیستمهای دیجیتال 1 از سال 95 الی سال 97 کارشناسی  دریافت فایل Download ---
4 نمونه سوالات میانترم سیستمهای دیجیتال 1 مربوط به دانشگاه تهران  دریافت فایل Download ---
5 نمونه سوال میانترم درس فیلتر و سنتز مدار 96 2 کارشناسی  دریافت فایل Download ---
6 نمونه سوال پایانترم و میانترم فیلتر و سنتز مدار 95 2 کارشناسی  دریافت فایل Download ---
7 نمونه سوالات بیشتر برای فیلتر و سنتز مدار(توجه: در حل بعضی سوالات ایرادات کوچکی دیده میشود و فایل خالی از اشکال نیست ولی همچنان قابل بهره برداری می باشد) کارشناسی  دریافت فایل Download ---
8 نمونه سوالات پایان ترم سیستمهای دیجیتال 1 بخش اول دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 نمونه سوالات پایان ترم سیستمهای دیجیتال 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 نمونه سوال پایان ترم الکترونیک 2 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جداسازی و مرتب سازی میکروذرات توسط عبور جریان از یک مسیر باریک شده 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) رضا کاظمی ---
2 تاثیر هندسه‌ی میکروکانال‌ها بر نحوه‌ی مرتب سازی ذرات بر اساس اندازه با هدف تشخیص سرطان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) هانیه حیدری ---
3 طراحی و شبیه سازی تراشه میکروسیالی تولید گرادیان غلظت به روش درختی برای امکان سنجی کاربرد آن در فرآیند MTT 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پیمان جلالی ---
4 اثیر خواص فیزیک میکروسیالات در جداسازی آنها با استفاده از نیروی دی الکتروفورسیس در یک تراشه ی میکروسیالی 98/11/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) پارسا آراسته نمایش پیوند
5 جداسازی ذرات زیستی در تراشه های میکروسیال با آرایه هایی از میکروکانالهای فشرده – گسترده 98/11/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) محمد مهدی قدیری ---