۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی عمران
  • تاریخ تولد :
  • نشانی : ٣٤١٤٨٩٦٨١٨
  • شماره اتاق : 401
  • شماره تلفن دفتر : 33901173-028
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : raminansari@ENG.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

Link to Web of ScienceLink to Scopus, Link to GoogleScholar, Link to ORCIDLink to ResearchGate, Link to MDPI SciProfiles, Link to Linkedin

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت 1391 1395 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آموزش روش های تحقیق، تدوین و نگارش مقالات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه ریزی استوار پروژه مبتنی بر مدیریت اختلال (رساله دکتری) ١٣٩٢ ١٣٩٥ دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
2 ارائه رویکردی برای اجرای استراتژی های سازمان از طریق پروژه ها (پایان نامه کارشناسی ارشد) ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 برنامه ریزی استوار پروژه سد رودبار لرستان ١٣٩٢ ١٣٩٤ دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
4 برنامه‌ریزی و مدیریت طرح استراتژیک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
5 برنامه‌ریزی و مدیریت طرح استراتژیک احداث صنایع انرژی بر ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
6 برنامه‌ریزی و مدیریت طرح استراتژیک شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
7 برنامه‌ریزی و مدیریت پروژه استراتژیک پل جدید کابلی جوادیه تهران ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
8 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک ساماندهی رودخانه کارون ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
9 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک نظام شماره کارهای پروژه و اعتبارات آنها ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
10 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک نظام قراردادهای داخلی ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
11 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک نظام پیگیری و پایش پروژه ها ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
12 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک تعریف و طراحی نرم افزارهای مورد نیاز دفتر مدیریت پروژه ها ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
13 برنامه ریزی و مدیریت طرح استراتژیک تدوین و تنظیم مدارک آغازین پروژه ١٣٨٧ ١٣٨٩ دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و گروه مهندسین مشاور ره‌شهر نمایش پیوند
14 عضو کمیته علمی اولین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت 1398 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمایش پیوند
15 Reviewer ٢٠١٦ Technological and Economic Development of Economy - Taylor & Francis نمایش پیوند
16 Reviewer ٢٠١٨ International Journal of Production Research - Taylor & Francis نمایش پیوند
17 Reviewer ٢٠١٩ Journal of Construction Engineering and Management - ASCE نمایش پیوند
18 Reviewer 2020 International Journal of Construction Management - Taylor & Francis نمایش پیوند
19 Reviewer 2020 International Journal of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
20 Reviewer 2020 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
21 داور مقالات علمی و پژوهشی 1399 مجله علمی اندیشه معماری (Journal of Architectural Thought) نمایش پیوند
22 Reviewer 2020 Engineering, Construction and Architectural Management - EMERALD نمایش پیوند
23 Reviewer 2020 Journal of Civil Engineering and Management - Taylor & Francis نمایش پیوند
24 Reviewer 2020 Smart and Sustainable Built Environment - EMERALD نمایش پیوند
25 Reviewer 2019 Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. (IEEE) نمایش پیوند
26 Reviewer 2020 KSCE Journal of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
27 Reviewer 2021 International Journal of Business Excellence - Inderscience Enterprises نمایش پیوند
28 Reviewer 2021 International Journal of Fuzzy Systems - Springer نمایش پیوند
29 Reviewer 2021 E&M Economics and Management Journal نمایش پیوند
30 Reviewer 2021 Journal of Engineering, Design and Technology - Taylor & Francis نمایش پیوند
31 داور مقالات علمی و پژوهشی 1400 نشریه مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
32 عضو کمیته علمی داوران 1398 یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز نمایش پیوند
33 عضو کمیته علمی داوران 1400 دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
34 Reviewer 2021 International Journal of Engineering نمایش پیوند
35 Reviewer 2021 Concurrent Engineering - SAGE نمایش پیوند
36 Reviewer 2021 Journal of Construction in Developing Countries نمایش پیوند
37 داور مقالات علمی و پژوهشی 1400 نشریه آینده پژوهی ابران نمایش پیوند
38 Reviewer 2021 Built Environment Project and Asset Management - EMERALD نمایش پیوند
39 Reviewer 2021 Advances in Civil Engineering - Hindawi نمایش پیوند
40 Reviewer 2022 AUT Journal of Civil Engineering نمایش پیوند
41 عضو هیات تحریریه 1400 نشریه مهندسی و مدیریت ساخت نمایش پیوند
42 عضو هیات تحریریه 1401 نشریه عمران و پروژه نمایش پیوند
43 Reviewer 2022 Journal of Infrastructure Systems - ASCE نمایش پیوند
44 Reviewer 2022 Soft Computing - ELSEVIER نمایش پیوند
45 Reviewer 2022 Buildings - MDPI نمایش پیوند
46 Reviewer 2022 International Journal of Environmental Research and Public Health - MDPI نمایش پیوند
47 Reviewer 2022 International Journal For Numerical Methods in Engineering نمایش پیوند
48 Reviewer 2022 Sustainability - MDPI نمایش پیوند
49 Reviewer 2023 Journal of Civil Engineering Education - ASCE نمایش پیوند
50 عضو کمیته داوران سومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت 1401 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی نمایش پیوند
51 Reviewer 2023 ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems, Part A: Civil Engineering نمایش پیوند
52 Reviwer 2023 Journal of Building Engineering - ELSEVIER نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 مدیریت پروژه (مدل های انتخاب، تصمیم گیری و برنامه ریزی پروژه ها، برنامه ریزی استوار پروژه، بهینه سازی و شبیه سازی در برنامه ریزی و مدیریت پروژه، مدل های پویایی سیستم برای ارزیابی پایداری پروژه ها، تجزیه و تحلیل تاب آوری در برنامه ریزی پروژه تحت محدودیت منابع و احتمالی بودن زمان اجرای فعالیت ها، مدیریت عملکرد، بهره وری، زمان، هزینه، ریسک، محدوده، ذینفعان و منابع انسانی پروژه، مدیریت طرح و سبد پروژه ها، مهندسی و مدیریت پروژه های بین المللی ساخت، مدیریت استراتژیک پروژه و سازمان و ...) نمایش پیوند
2 مدیریت پیمان (مدیریت مناقصات، قراردادها، تغییرات، دعاوی، تسهیم ریسک و حقوق پروژه های مهندسی و ساخت و ... ) نمایش پیوند
3 اقتصاد مهندسی و مدیریت مالی پروژه (ارزیابی و امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری، مهندسی و مدیریت ارزش پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت مالی در سازمان پروژه محور، حسابداری مدیریت و پیمانکاری و کاربرد آن در مدیریت پروژه، مدیریت ماشین آلات و تجهیزات ساخت و...) نمایش پیوند
4 مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست در صنعت ساخت نمایش پیوند
5 مدیریت ماشین آلات ساخت نمایش پیوند
6 مدیریت نگهداری پروژه های عمرانی نمایش پیوند
7 روش های مدل کردن ساخت (BIM)، مدل سازی اطلاعات ساخت (CMM) و سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) نمایش پیوند
8 تحقیق در عملیات و تحلیل و طراحی سیستم های مهندسی عمران نمایش پیوند
9 کاربرد بهینه سازی، شبیه سازی، روش های تصمیم گیری، سیستم های خبره و محاسبات نرم در مدیریت پروژه های ساخت نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت پروژه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - گروه تخصصی سپانیر نمایش پیوند
2 مدیریت امور قراردادهای ساخت قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
3 مدیریت امور مناقصات شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - معاونت فنی و زیربنایی نمایش پیوند
4 مدیریت سرمایه گذاری سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
5 اقتصاد مسکن سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
6 قانون اوقاف سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
7 قانون ابطال سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
8 نرم افزار Microsoft Project خانه عمران نمایش پیوند
9 نرم افزار Primavera خانه عمران نمایش پیوند
10 مدیریت ریسک پروژه در عمل موسسه مدیریت پروژه آریانا نمایش پیوند
11 برنامه ریزی و تحلیل کمی ریسک با نرم‌افزار (Oracle Risk Analysis (Pertmaster موسسه مدیریت پروژه آریانا نمایش پیوند
12 برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاربردی حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و نیروگاه موسسه مدیریت پروژه آریانا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Subjective Assessment of Urban Quality of Life Indices - Case Study in Yazd 2015 Armanshahr Architecture and Urban Development Journal - ISC نمایش پیوند
2 Framework for Aligning Project Management with Organizational Strategies 2015 Journal of Management in Engineering - ASCE نمایش پیوند
3 An improved robust buffer allocation method for the project scheduling problem 2017 Engineering Optimization - Taylor & Francis نمایش پیوند
4 A Risk-Oriented Buffer Allocation Model Based On Critical Chain Project Management 2017 KSCE Journal of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
5 An Algorithmic Framework for Improving the Performance of the Critical Chain Buffer Sizing Method 2018 Scientia Iranica, Transactions on Civil Engineering (A) نمایش پیوند
6 A Dynamic Simulation Model for Project Change Management Policies: An Engineering Project Case 2019 Journal of Construction Engineering and Management - ASCE نمایش پیوند
7 Schedule Risk Assessments Using a Precedence Network: An Object-Oriented Bayesian Approach 2020 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
8 Dynamic Optimization for Analyzing Effects of Multiple Resource Failures on Project Schedule Robustness 2021 KSCE Journal of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
9 A Systematic Analysis of Construction Performance Management: Key Performance Indicators from 2000 to 2020 2021 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
10 An Integrated Decision Support Model Based on BWM and Fuzzy-VIKOR Techniques for Contractor Selection in Construction Projects 2021 Sustainability - MDPI نمایش پیوند
11 Multi-Phase Projects Selection and Scheduling Problem: A Multi-Objective Optimization Approach 2021 Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
12 بهینه‌سازی فرآیند انتخاب پیمانکار در قانون مناقصات ایران با روش ویکور (مطالعه موردی: صنعت آب استان آذربایجان‌شرقی) 1400 نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز نمایش پیوند
13 Developing a Novel Cash Flow Risk Analysis Framework for Construction Projects Based on 5D BIM 2021 Journal of Building Engineering - ELSEVIER نمایش پیوند
14 A Multi-objective Dynamic Optimization Approach to Project Schedule Management: A Case Study of a Gas Field Construction 2021 KSCE Journal of Civil Engineering - Springer نمایش پیوند
15 تحلیل عوامل موثر بر توسعه مدل بلوغ ایمنی پیمانکاران در پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی 1400 نشریه مهندسی عمران امیرکبیر نمایش پیوند
16 Decision Support System for Analyzing Key Performance Indicators in the Construction Projects Management 2022 International Journal of Engineering, Transactions B: Applications نمایش پیوند
17 Performance Prediction of Construction Projects Based on the Causes of Claims: A System Dynamics Approach 2022 Sustainability - MDPI نمایش پیوند
18 روشی ترکیبی برای تحلیل عوامل کلیدی عملکرد بر مبنای علل ایجاد دعاوی در پروژه های صنعت ساخت با رویکرد نظریه مجموعه های فازی 1401 نشریه مهندسی سازه و ساخت نمایش پیوند
19 بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها 1398 نشریه مهندسی و مدیریت ساخت نمایش پیوند
20 شبکه های بیزین، رویکردی نوین برای مدل سازی عدم قطعیت ها در مدیریت پروژه های ساخت 1399 نشریه مهندسی و مدیریت ساخت نمایش پیوند
21 روش پویایی سیستم: رویکردی جامع برای مدیریت عملکرد در پروژه های ساخت 1398 نشریه مهندسی و مدیریت ساخت نمایش پیوند
22 Cost Overrun Risk Assessment and Prediction in Construction Projects: A Bayesian Network Classifier Approach 2022 Buildings - MDPI نمایش پیوند
23 A Novel Safety Risk Assessment Based on Fuzzy Set Theory and Decision Methods in High-Rise Buildings 2022 Buildings - MDPI نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ارائه رویکردی جهت اجرای استراتژی های سازمان از طریق پروژه ها 1389 ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه نمایش پیوند
2 بررسی انواع مدل های مدیریت استراتژیک پروژه ها 1390 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها نمایش پیوند
3 مقایسه ای تطبیقی میان روش‌های تدوین استراتژی 1390 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها نمایش پیوند
4 تخصیص ریسک در شرایط همسان قراردادهای طرح و ساخت (EPC & DB) در چارچوب نظام فنی اجرایی کشور 1390 دومین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها نمایش پیوند
5 توسعه و بهبود مدل استراتژیک جهت همراستایی پروژه‌های ستادی 1394 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، مهندسی و تکنولوژی نمایش پیوند
6 توسعه و بهبود مدلی برای همراستایی استراتژیک پروژه ها در یک سازمان پروژه محوربا تاکید بر سه عامل: چشم انداز، اهداف و تعریف محصول 1394 یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه نمایش پیوند
7 بررسی و تحلیل میزان اهمیت مشارکت عمومی خصوصی در اجرای پروژه های حمل و نقل شهرداری های ایران با مطالعه درس آموخته های سایر کشورها 1396 هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک نمایش پیوند
8 ابعاد مختلف اجرای سیاست قیمت‌گذاری عوارض تراکم با نگاهی فراتر از مسأله ترافیک 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
9 تحلیل اثر مهندسی ارزش در مدیریت دعاوی پروژه های ساخت با رویکرد مدیریت هزینه 1397 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران نمایش پیوند
10 بررسی عوامل بحرانی موفقیت پروژه های زیرساخت با روش مشارکت عمومی خصوصی 1397 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران نمایش پیوند
11 بررسی رویکردهای یکپارچه سازی مدیریت ارزش کسب شده و مدیریت ریسک در برآورد نتایج هزینه و زمان پروژه های ساخت 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
12 بررسی، شناسایی و طبقه بندی ریسک ها در مشارکت های عمومی خصوصی پروژه ها 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
13 بررسی تحلیلی عوامل اصلی رویداد و فرآیند مدیریت دعاوی در صنعت ساخت ایران و سایر کشورها 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
14 ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی کاربرد انرژی خورشیدی در مصارف خانگی ایران و مقایسه تطبیقی با عملکرد کشورهای توسعه یافته 1397 سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران، معماری و صنعت ساختمان ایران نمایش پیوند
15 بررسی توابع هدف به کار رفته در مساله برنامه ریزی تخصیص منابع محدود (RCPSP) در پروژه های ساخت و ساز 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
16 بررسی نقش تفکر ناب در صنعت ساخت مبتنی بر مدیریت بهینه پروژه های عمرانی با رویکرد LPS 1397 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران – دانشگاه تهران نمایش پیوند
17 مدلسازی اطلاعات ساخت، رویکردی نوین در مدیریت ریسک پروژه ها 1397 کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی نمایش پیوند
18 مدل سازی اطلاعات ساختمان، رویکردی نوین در مدیریت هزینه پروژه ها 1397 دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
19 رویکرد یکپارچه در مدلسازی اطلاعات ساختمان و توسعه پایدار صنعت ساخت و ساز ۱۳۹۸ ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
20 بررسی استفاده از سرباره مس به جای ریز دانه در تعیین مقاومت فشاری بتن ۱۳۹۷ سومین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران نمایش پیوند
21 بررسی روش های بهسازی انرژی ساختمان های مسکونی با رویکرد عملکرد انرژی ۱۳۹۷ اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان نمایش پیوند
22 بررسی مشوق ها تاثیرات آن بر توسعه ساختمان سبز ۱۳۹۷ اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان نمایش پیوند
23 بتن ژئوپلیمری جایگزینی مناسب برای بتن سیمانی ۱۳۹۷ پنجمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نمایش پیوند
24 توسعه پایدار شهری با تاکید بر الزامات پدافند غیرعامل در طراحی ساختمان ها و بلوک های شهری ۱۳۹۷ دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
25 بررسی مفاهیم و شاخص های شهر هوشمند با رویکرد توسعه پایدار ۱۳۹۷ کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران نمایش پیوند
26 مدیریت ذی نفعان، رویکردی نوین برای افزایش موفقیت پروژه های ساخت ۱۳۹۷ کنفرانس ملی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن 21 نمایش پیوند
27 بررسی مزایا و موانع موجود در اجرای روش مدل سازی اطلاعات ساختمان ۱۳۹۷ ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران نمایش پیوند
28 بررسی نقش مهندس مشاور در مدیریت زمان و هزینه پروژه های عمرانی ۱۳۹۷ ششمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران نمایش پیوند
29 بررسی علل ایجاد و روش های آنالیز تاخیرات در پروژه های ساخت ۱۳۹۸ سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت نمایش پیوند
30 مدیریت ارزش کسب شده، رویکردی نوین در مدیریت بهینه پروژه های ساخت با روش پرداخت قیمت واحد ۱۳۹۸ ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری نمایش پیوند
31 مدیریت تغییرات رویکردی نوین در مدیریت بهینه پروژه های ساخت ۱۳۹۷ کنفرانس ملی چشم اندازهای های نوین در حسابداری، مدیریت و کارآفرینی نمایش پیوند
32 مدل سازی اطلاعات ساختمان، روشی نوین برای مدیریت دعاوی در پروژه های ساخت ۱۳۹۷ دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
33 بررسی رویکردهای بهینه سازی در انتخاب استراتژی پاسخ به ریسک های پروژه 1399 کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت نمایش پیوند
34 ارزیابی پارامترهای موثر بر توسعه مدل بلوغ ایمنی پیمانکاران صنعت ساخت 1399 کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت نمایش پیوند
35 مروری بر روش‌ها و معیارهای مبتنی بر مفهوم بهترین ارزش در انتخاب پیمانکار پروژه‌های ساخت 1399 کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت نمایش پیوند
36 مروری بر کاربرد روش شبکه های بیزین در حوزه های دانشی استاندارد مدیریت پروژه ۱۳۹۹ هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران نمایش پیوند
37 روش پویایی سیستم: رویکردی جامع برای مدیریت عملکرد در پروژه های ساخت ۱۳۹۹ هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری پایدار ایران نمایش پیوند
38 مروری بر مدل‌سازی پارامتری در برآورد هزینه‌ی پروژه‌های ساخت با استفاده از روش‌های هوش‌ مصنوعی 1400 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها نمایش پیوند
39 تحلیل سیستماتیک مدیریت ایمنی در ساختمان های بلند از 2010 تا 2021 1400 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها نمایش پیوند
40 معماری و چشم انداز کاربرد یادگیری عمیق در پروژه های صنعت ساخت 1401 دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نمایش پیوند
41 بررسی روش های تحلیل ریسک های زمان بندی و تاخیر در پروژه های صنعت ساخت 1401 دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نمایش پیوند
42 ارزیابی روش های آنالیز تأخیر در پروژه های صنعت ساخت مبتنی بر تحقیقات منطقه ای 1401 دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب نمایش پیوند
43 مقاومت فشاری ملات های ژئوپلیمری برپایه سرباره کوره آهن گدازی دردماهای مختلف 1400 یازدهمین کنگره ملی سراسری فناوریهای نوین در حوزه توسعه پایدار ایران نمایش پیوند
44 روش های مدیریت ضایعات در پروژه های ساخت و تخریب: مروری برادبیات 1401 ششمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی سازه نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول مدیریت ساخت دانشگاه های بین المللی امام خمینی (ره) و جامع امام حسین (ع) نمایش پیوند
2 اقتصاد مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مهندسی سیستم ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ماشین آلات ساختمانی و راهسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مبانی تحقیق در عملیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 کنترل پروژه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 متره و برآورد و پروژه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 روش های اجرای ساختمان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 رسم فنی و نقشه کشی ساختمان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 طراحی معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
13 مدیریت تشکیلات کارگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیریت و مقررات پیمان دانشگاه های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 حقوق ساخت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 مدیریت پروژه دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
4 برنامه ریزی و کنترل پروژه دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
5 مدیریت ریسک پروژه دانشگاه های علم و صنعت ایران و بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 مدیریت استراتژیک پروژه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
7 مدیریت مالی و حسابداری پروژه دانشگاه های صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) و بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 تحلیل و طراحی سیستم ها دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 مدیریت ماشین آلات ساخت دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
10 سمینار و روش تحقیق دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت پروژه در طرح های توسعه فازهای ١٣، 15-16 و 22-24 پارس جنوبی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - گروه تخصصی سپانیر نمایش پیوند
2 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت امور قراردادهای ساخت قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
3 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت تغییرات پروژه و دعاوی ذینفعان قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
4 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت برونسپاری در پروژه قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
5 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت تامین کنندگان کالا و خدمات مشاوره و پیمانکاری در پروژه قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
6 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت امور قراردادهای ساخت سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
7 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع مدیریت پروژه سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
8 تدوین، اجرا و ارزیابی نظام جامع امکان سنجی فنی و اقتصادی پروژه های سرمایه گذاری سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نظارت و ارزیابی طرح های هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نمایش پیوند
2 عضو شورای تدوین سند راهبردی و استقرار نظام جامع مدیریت پروژه گروه نفت و گاز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - گروه تخصصی سپانیر نمایش پیوند
3 دبیر کارگروه های تدوین، اجرا و ارزیابی حوزه های دانشی مدیریت زمان، هزینه و ریسک پروژه مبتنی بر استاندارد مدیریت پروژه آمریکا - PMBOK قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - گروه تخصصی سپانیر نمایش پیوند
4 ناظر عالی و نماینده PMO گروه (رهبر کنسرسیوم) در طرح توسعه فاز ١٣ پارس جنوبی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) - گروه تخصصی سپانیر نمایش پیوند
5 مدیر امور قراردادها در پروژه ملی راه آهن چابهار - زاهدان قرارگاه سازندگی کربلا نمایش پیوند
6 مدیر پروژه امور مناقصات، قراردادها، پیمان و رسیدگی و کنترل پروژه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران - معاونت فنی و زیربنایی نمایش پیوند
7 عضو کمیته فنی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
8 دبیر شورای راهبردی معاونت بهره وری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
9 عضو کمیته فنی احیاء، توسعه و عمران موقوفات کشور سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
10 مدیر اجرایی کمیسیون عالی احیاء، توسعه و عمران موقوفات کشور سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
11 رئیس اداره برنامه ریزی و کنترل طرح های اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه نمایش پیوند
12 عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
14 نماینده تام الاختیار دانشگاه در برگزاری آزمون های زبان MSRT و بسندگی زبان (ELPT) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
15 عضو کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
16 عضو تخصصی در کارگروه بررسی توانایی علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
17 عضو شورای مرکزی انجمن صنفی استادان (منتخب پنجم در انتخابات دوره سوم) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
18 داور محتوایی مرحله دانشگاهی پانزدهمین جشنواره ملی حرکت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
19 عضو کمیته هوشمندسازی نظام آموزشی دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
20 عضو شورای اقامه نماز در دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
21 مسوول شبکه رسانه استادی دانشگاه و عضو کمیته رسانه استادی استان قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
22 دبیر شورای هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
23 استاد مشاور تیم بیست و هشتمین آزمون المپیاد دانشجویی گروه مهندسی عمران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه دوم دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی 1395 دانشگاه علم و صنعت ایران نمایش پیوند
2 رتبه اول داوران برتر 2020 American Society of Civil Engineers - ASCE - Journal of Construction Engineering and Management  دریافت فایل Download نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه فعالیت های دانشجویان و ضوابط درس طراحی معماری و شهرسازی 1401 2 دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 برنامه فعالیت های دانشجویان و ضوابط درس اصول مدیریت ساخت 1401 2 دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 برنامه فعالیت های دانشجویان و ضوابط درس مهندسی سیستم ها 1401 2 دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 برنامه فعالیت های دانشجویان و ضوابط درس مصالح ساختمان و آز 1401 2 دانشجویان کارشناسی مهندسی عمران  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پیش‌بینی عملکرد پروژه‌های ساخت بر مبنای علل ایجاد دعاوی با رویکرد پویایی سیستم 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 ارائه رویکردی برای تحلیل ریسک های زمان بندی پروژه های ساخت با استفاده از شبکه های بیزین 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 ارائه یک چارچوب برای تحلیل ریسک جریان نقدی پروژه های ساخت بر اساس مدل سازی اطلاعات ساختمان 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 انتخاب، زمانبندی و تخصیص منابع یکپارچه پروژه ها با رویکرد بهینه سازی چند هدفه 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 مدل انتخاب بهینه استراتژی های پاسخ به ریسک پروژه مبتنی بر هم افزایی پاسخ ها و وابستگی بین عوامل ریسک 1398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند
6 انتخاب پیمانکار برای پروژه های ساخت بر مبنای بهترین ارزش با روش تصمیم گیری بهترین ـ بدترین 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 پیش بینی خسارات تجمعی ناشی از دوباره کاری در پروژه های ساخت بر مبنای مدیریت ارزش حاصله 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 پیش بینی هزینه پروژه های ساخت توسط سری های زمانی با استفاده از شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 بهینه سازی جریان نقدینگی سبد پروژه ها مبتنی بر مدل موازنه زمان - هزینه 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 ارزیابی عوامل موثر بر توسعه بلوغ ایمنی پیمانکاران در پروژه های ساخت با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
11 تلفیق مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) و سیستم رتبه بندی ساختمان سبز ایران 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
12 یکپارچه سازی پایداری و ساخت و ساز ناب در پروژه های زیرساختی عمرانی ایران 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
13 ارائه رویکردی ترکیبی مبتنی بر مدل‌سازی ساختاری تفسیری و تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی جهت بررسی همبستگی ریسک‌های استراتژیک پروژه و انتخاب استراتژی چندگانه بهینه پاسخ به ریسک 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
14 مدیریت سبد پروژه‌های پالایشگاه نفت مبتنی بر عوامل ریسک، ایمنی، کیفیت و زمان با رویکرد بهینه‌سازی چندهدفه و تحلیل پوششی داده ها 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
15 حل مساله زمانبندی پروژه با منابع محدود چند مهارتی چند هدفه و در نظر گرفتن مصرف منابع در حالت عادی و اضافه کاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
16 ارائه مدل چند هدفه فازی برای انتخاب بهینه استراتژی های پاسخ دهی به ریسک با در نظر گرفتن ارتباط بین ریسک ها 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
17 رویکرد تصمیم گیری گروهی فازی جهت ارزیابی ریسک افزایش هزینه پروژه ها دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین نمایش پیوند
18 مدل زمانبندی پروژه برای تسطیح منابع اجاره ای با درنظرگرفتن فعالیت های انقطاع پذیر و حالت هویت 1401 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
19 رویکردی برای تحلیل ریسک های افزایش هزینه پروژه های ساخت مبتنی بر الگوریتم یادگیری ماشین 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
20 بررسی چالش های فراروی جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی مبتنی بر مشارکت عمومی- خصوصی (PPP) 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
21 ارزیابی فنی و اقتصادی نمونه های بتن ژئوپلیمری حاوی نانوسیلیس بر پایه GGBFS در مقابل آتش سوزی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
22 ارزیابی اقتصادی و بهینه سازی مقاومت ملات های سبز ژئوپلیمری برپایه سرباره کوره آهن‌گدازی حاوی دوده سیلیس در برابر آتش 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
23 بهبود فرآِیند طراحی در پروژه های ساختمانی با استفاده از داده های ذخیره شده در نرم افزار بر بستر مدلسازی اطلاعات ساختمان موسسه آموزش عالی معماری و هنر پارس نمایش پیوند
24 تحلیل ریسک های ایمنی پروژه های ساخت مبتنی بر روش ویکور 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
25 رویکردی برای تحلیل عوامل موثر بر بهبود عملکرد پروژه های ساخت بر مبنای روش بهترین بدترین 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
26 ارزیابی ریسک پروژه‌ها با استفاده از تلفیق سه رویکرد FMEA، MULTIMOORA و سوارا به همراه مطالعه موردی 1400 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
27 امکان سنجی ، فرصت ها ، ریسک ها و چالش های توسعه پروژه های نیروگاه های بادی دریایی در ایران ( از منظر دانش مدیریت پروژه ) دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
28 مدلسازی و حل مسئله چند هدفه چند مهارته فازی شهودی زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع و فعالیتهای انقطاع پذیر با روش فراابتکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات نمایش پیوند
29 بهینه سازی مدل موازنه زمان، هزینه، مصرف انرژی و انتشار کربن در پروژه های ساخت با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
30 سیستم پشتیبان تصمیم جهت کاهش تاخیرات در پروژه های ساخت بر مبنای تحلیل بیزی ریسک تاخیر و هزینه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
31 پیش بینی تاخیر مبتنی بر ریسک در پروژه های ساخت با تلفیق روش بهترین- بدترین و شبیه سازی مونت کارلو 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
32 سیستم پشتیبان تصمیم جهت مدیریت بهینه ضایعات در پروژه های صنعت ساخت برمبنای داده های خاکستری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
33 بررسی ریسک های مالی پروژه های ساختمانی در کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش بهترین - بدترین و ماباک در محیط فازی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند