۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • تاریخ تولد : 1360/01/27
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 1347
  • شماره تلفن دفتر : 33901347
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : nourian@isr.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1379 1383 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد 1384 1387 دانشگاه تهران ---
3 دکتری 1391 1395 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 متوسطه 1388 1396 دبیرستان پیام غدیر (تهران) ---
2 متوسطه 1393 1395 دبیرستان باقر العلوم (تهران) ---
3 کارشناسی 1388 1394 پیام نور البرز ---
4 کارشناسی 1392 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---
5 کارشناسی ارشد 1395 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فقه رسانه ---
2 فقه و سیاست جنایی ---
3 فقه مدنی ---
4 حقوق شهری ---
5 حقوق شهروندی ---
6 فقه فرهنگ ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه روش شناسی پژوهش های تطبیقی 1396 1396 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
2 کارگاه آموزشی ویراستاری؛ ویرایشِ زبانی (فنّی و نگارشی) 1396 1396 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---
3 برگزاری کارگاه ارث 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 برگزاری کارگاه سیاست نامه نویسی راهبردی 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 اصول تعلیم و تربیت سطح ٢ 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 غرب شناسی 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 اخلاق علمی حرفه ای سطح ٢ 1397 1397 دانشگاه بین المللی خمینی (ره) ---
8 آشنایی با تهدیدات، آسیب ها و فرصت ها در سفرهای خارجی 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 اصول تعلیم و تربیت سطح 1 1396 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 امنیت روانی در قرآن کریم از تاثیر اجتماعی تا تضمین مدنی - جزایی در فقه امامیه نشریه مطالعات راهبردی ناجا ---
2 درنگی فقهی- حقوقی بر راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از «افشای سِرّ» (بررسی موردی امنیت فردی در فضای مجازی) پژوهش های فقهی ---
3 جایگاه حق و تکلیف در اطلاع رسانی (انطباق مصادیق حقوق موضوعه ایران بر مفاهیم آیات‌الاحکامی قرآن) مطالعات فقه و حقوق اسلامی ---
4 بررسی حکم اطلاع‌رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی ---
5 الزامات سیاست گذاری فرهنگی بر مبنای فرمان مالک اشتر پژوهش های نهج البلاغه ---
6 دسترسی و مشارکت فرهنگی، حق شهروندی در برخورداری های فرهنگی (مشروعیت سنجی بند ط منشور حقوق شهروندی) «مطالعات میان فرهنگی » ---
7 حدود و ثغور اطلاع رسانی در شریعت اسلامی انجمن معارف اسلامی قم ---
8 اعتبار امنیت درسیاست گذاری عمومی حقوق جزایی اسلام فصلنامه مطالعات بین‌رشته‌ای دانش راهبردی ---
9 Pillars of Imam sadiq(a.s) 's school of education Modern Journal of language Teaching Methods ---
10 امنیت و رسانه؛ رویکرد فقهی – حقوقی فصلنامه مطالعات فرهنگ - ارتباطات ---
11 خطرپذیری در درمان و مشروعیت اقدامات مبتنی بر آن مجله علمی پژوهشی فقه پزشکی ---
12 احداث، نگهداری و ترمیم معبد اقلیت های دینی در فقه امامیه جستارهای فقهی اصولی ---
13 ماهیت بغی و محاربه؛ از ترادف تا تفاوت (درنگی در اندیشه فقهی مذاهب اسلامی) پژوهشنامه مذاهب اسلامی ---
14 حق نشاط و شادی و ملاکات برخورداری از آن در فقه فریقین مطالعات فقه تربیتی ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی مشروعیت امنیت جانی و روانی از منظر قرآن کریم امنیت و سرمایه اجتماعی ---
2 کرونا به مثابه مانعی فراگیر بر قراردادهای اجاره کرونا در آینه قرآن و اندیشه های فقهی و حقوقی ---
3 آزادی مشروع اقلیت های دینی در پرتوی عمومیت ادلۀ ضمان قهری ظرفیت های راهبردی آموزه های اسلام در تحقق همزیستی مسالمت آمیز‎ ---
4 مصائب و مشکلات و کارآمدی مذهب امامیه (با رویکرد به راهبرد اجتماعی مواسات) سی و چهارمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی ---
5 اخلاق حرفه ای در قضاوت اسلامی با رویکرد به نهج البلاغه نخستین همایش دوسالانه ملی اخلاق و تربیت علوی ---
6 دولت اسلامی و الزام زوج به پرداخت نفقه در دوران بیماری های فراگیر همچون کرونا (از گزاره های تحلیلی تا راهبردهای عملیاتی فقه امامیه) همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا ---
7 آسیب های اجتماعی ناشی از افشای اسرار در فضای مجازی و بازدارنده های فرهنگی - حقوقی سومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ---
8 علم و همگرایی مبتنی بر عقلانیت اندیشمندان مسلمان در فقه تمدنی (مورد پژوهی مشتق اصولی) نقش عقلانیت و همگرایی مسلمانان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ادبیات عرب - اصول فقه - فقه - مبانی فقه و اصول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و دانشگاه پیام نور البرز ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول فقه - فقه استدلالی - فقه تطبیقی - قواعد فقه جزایی - متون فقه جزایی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین و پیام نور البرز ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاور انجمن علمی گروه فقه و حقوق اسلامی ---
2 عضو هیئت علمی کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 عضو هیئت داوری جشنواره ملی حرکت ---
4 عضو کمیته گزینش علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین ---
5 سرپرست گروه فقه و حقوق اسلامی 1396/07/17 1398/07/17 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه تطبیقی مبانی اصولی امام خمینی (ره) با شیخ انصاری (ره) و آرا آنها در موضوع تعارض ادله دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 بررسی شرایط متعاقدین در عقد بیع با رویکردی به کتاب مصباح الفقاهه و تطبیق آن با حقوق موضوعه ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 تحلیل حقوقی جرم محاربه و افساد فی الارض و تغییرات آن در نظام حقوقی ایران بعد از انقلاب اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 جایگاه وکالت با اتکائ بر کتاب جامع المقاصد و تطبیق آن با حقوق موضوعه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 احکام ومبانی فقهی معاطات بااتکاء بر کتاب بلغه الفقیه وتطبیق آن با حقو ق موضوعه ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مبانی فقهی بیع فضولی با رویکردی بر کتاب بلغه الفقیه و قانون مدنی (جمهوری اسلامی ایران) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---