۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 1363/09/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 765
  • شماره تلفن دفتر : 02833901891
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : BAKHTIARI@HUM.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی- تاریخ 1382 1385 دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- تاریخ ایران بعد از اسلام 1386 1388 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری- تاریخ ایران بعد از اسلام 1389 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ اجتماعی ایران با تاکید بر تاریخ روستا نمایش پیوند
2 تاریخ ایران در دوره قاجار و معاصر نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روابط سیاسی ایران و اتریش در دوره ناصری (1264- 1313 ه.ق) 1389 تاریخ ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 مدخل- شاه عباس اول 1390 دانشنامه اسلام معاصر نمایش پیوند
3 مدخل- رها 1390 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
4 مدخل- میاندوآب 1390 دایره المعارف تشیع نمایش پیوند
5 مدخل- شنب غازان 1390 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
6 مدخل - زنجان 1391 دانشنامه جغرافیای تاریخی جهان اسلام نمایش پیوند
7 مقایسه تطبیقی چاپ اول و بیستم کتاب دو قرن سکوت 1391 تاریخ پژوهی نمایش پیوند
8 شباهت ها و همانندی های روش و بینش تاریخی زرین کوب و مکتب آنال 1392 پژوهشهای علوم تاریخی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 منصب داروغه در دوره صفویه 1392 پژوهشنامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 منصب کدخدا در جامعه روستایی دوره قاجار 1393 تاریخ اسلام و ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 بازخوانی و نقد روایات ایلغار مغول بر اساس روش مطابقت ابن خلدون 1393 تاریخنامه ایران بعد از اسلام  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 تأثیر روابط جامعه روستایی و عشایری بر زندگی روستاییان 1394 پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 بررسی تطبیقی عملکرد حزب دموکرات کردستان ایران و عراق در دفاع مقدس 1395 مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بررسی تطبیقی ساختار فکری جریان های افراطی معاصر با خوارج 1396 فصلنامه مطالعات خاورمیانه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 بررسی تطبیقی مواضع علمای حوزه علمیه قم و نجف به جنگ ایران و عراق 1397 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 کاربست و سنجش نظریه محرومیت نسبی در انقلاب اسلامی ایران 1397 پژوهشهای اجتماعی اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیاستهای شاه عباس در قفقاز 1388 همایش بین المللی قفقاز در بستر تاریخ نمایش پیوند
2 ایران و روسیه در قراباغ نامه‌های فارسی 1389 همایش بین المللی نقد و بررسی منابع مطالعاتی آذربایجان و اران نمایش پیوند
3 مبارزات ضد استعماری مردم کازرون به رهبری ناصر دیوان در هنگامه جنگ جهانی اول 1389 همایش بین المللی فارس در جنگ جهانی اول نمایش پیوند
4 نقد و نقادی در اندیشه و عمل عبدالحسین زرین کوب 1397 آذر 1397 هفتمین همایش ملی نقد و نظریه ادبی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تأثیر انقلاب اسلامی بر وضعیت کشاورزی در ایران 1397 1397/11/09 همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه نظام جمهوری اسلامی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 بینش و روش تاریخنگاری رضا شعبانی 1397 1398/01/28 همایش ملی نقد تاریخنگاری و مطالعات تاریخی قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 راههای ارتباطی ایران و اروپا در دوره صفویه و موانع و مشکلات مسافرت در آنها 1398 1398/02/08 همایش بین المللی مطالعات صفوی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخنگری و تاریخنگاری دکتر عبدالحسین زرین‌کوب 1392 1000 انتشارات امیر کبیر نمایش پیوند
2 تاریخ تحلیلی اسلام 1394 2000 انتشارات پارسیان البرز نمایش پیوند
3 جامعه روستایی ایران در دوره قاجار زیر چاپ امیر کبیر نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق در تاریخ مهر 1391 خرداد 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
2 تاریخ ایران در دوره افشاریه و زندیه مهر 1394 بهمن 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
3 تاریخ ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت بهمن 1394 خرداد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
4 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار بهمن 1394 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
5 اقتصاد سیاسی بهمن 1394 خرداد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
6 تاریخ استعمار غرب و رشد سرمایه داری مهر 1395 بهمن 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
7 مبانی تاریخ اجتماعی ایران مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
8 مبانی حکومت و ساخت قدرتهای تاریخ ایران مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
9 تاریخ دیپلماسی ایران مهر 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
10 تاریخ اسلام از سقوط بغداد تا تاسیس دولت صفویه بهمن 1395 خرداد 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نمایش پیوند
11 تاریخ قاره آمریکا بهمن 1395 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
12 زبان انگلیسی تخصصی مهر 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نمایش پیوند
13 گاهشماری و تقویم بهمن 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
14 تاریخ عثمانی و خاورمیانه بهمن 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
15 تاریخ اروپا در قرون جدید بهمن 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
16 تاریخ روسیه و اتحاد شوروی مهر 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
17 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه مهر 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
18 تاریخ تشیع 2 مهر 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
19 تاریخ ایران در دوره صفویه مهر 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند
20 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن مهر 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تحولات جهانی در قرن بیستم مهر 1392 تا کنون دانشگاه البرز نمایش پیوند
2 روش تحقیق مهر 1392 تا کنون دانشگاه البرز نمایش پیوند
3 زبان تخصصی مهر 1392 خرداد 1395 دانشگاه البرز نمایش پیوند
4 شناخت مقایسه ای انقلاب اسلامی و انقلاب های جهان بهمن 1392 تا کنون دانشگاه البرز نمایش پیوند
5 رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران بهمن 1393 خرداد 1395 دانشگاه البرز نمایش پیوند
6 تحولای سیاسی ایران از 15 خرداد 1342 تا بهمن 1357 مهر 1396 تا کنون دانشگاه البرز نمایش پیوند
7 بررسی جنبشهای مردمی یکصد ساله اخیر ایران مهر 1396 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)- گروه تاریخ نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دانشجوی استعداد درخشان 1386 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 عضو بنیاد ملی نخبگان 1393 بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی اهداف و مواضع موافقان و مخالفان اصلاحات ارضی در ایران اسفند 1394 استاد راهنما دانشگاه البرز طیب رضایی فر نمایش پیوند
2 روابط ایران و ترکیه در دوره محمد رضا شاه خرداد 1395 استاد راهنما دانشگاه البرز نادیه خاطری نمایش پیوند
3 آیت الله مرعشی نجفی و انقلاب اسلامی مهر 1395 استاد راهنما دانشگاه البرز اسماعیل ملایی آتانی نمایش پیوند
4 نقش مردم قم در دفاع مقدس (1367- 1359) اسفند 1395 استاد راهنما دانشگاه البرز زهرا اللامی نمایش پیوند
5 بررسی وضعیت وقف در قزوین دوره پهلوی خرداد 1396 استاد راهنما دانشگاه البرز زهرا محمدعلی نمایش پیوند
6 بررسی نقش شعر و شعرای قزوین در انقلاب مشروطه تیر 1396 استاد راهنما دانشگاه البرز علی عباسی نمایش پیوند
7 بررسی بازتاب جنگ ایران و عراق در مطبوعات داخلی از شهریور 59 تا 3 خرداد 61 شهریور 1396 استاد راهنما دانشگاه البرز فرشته غلامی نمایش پیوند
8 بررسی مبانی فکری و ریشه‌های تاریخی پیداعش داعش آذر 1396 استاد راهنما دانشگاه البرز مسعود اسکندری نمایش پیوند
9 رویکرد آمریکا نسبت به تحولات ایران از پیروزی انقلاب تا ماجرای طبس مشاور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) شبنم علیرضالو نمایش پیوند
10 حیات سیاسی یوسف افتخاری مشاور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) جعفر سلیمی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تجارت خارجی ایران در سالهای 1333- 1330 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) زهرا طلایی حاتم نمایش پیوند