۲۵ آبان ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد/ریاضی محض/ هندسه و توپولوژی 1388 1390 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند
2 دکتری/ریاضی محض/ گرایش هندسه و توپولوژی 1390 1394 دانشگاه صنعتی امیرکبیر نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 ساختارهای ریاضی در فیزیک نظری یکسال دو سال نمایش پیوند
2 شارهای هندسی در مطالعه خواص منیفلدها یکسال دو سال نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Forces Unification in the Framework of Transitive Lie Algebroids 2014 2014 International Journal of Theoritical Physics نمایش پیوند
2 Graded Lie Algebroids: A Framework For Geometrization Of Matter And Forces Unification 2016 2016 Iranian Journal of Science and Technology, Transaction A نمایش پیوند
3 The Set of Zoll Metrics Is Not Preserved By Some Geometric Flows 2018 2019 Communication of Korean Mathematical Socity نمایش پیوند
4 Some geometric vector fields on five dimensional two-step homogeneous nilmanifolds 2018 2018 Under Reveiw نمایش پیوند
5 Semi-symmetric connection formalism for unification of gravity and electromagnetism‎ 2018 2018 Journal of Geometry and Physics نمایش پیوند
6 Geometry of left invariant Randers metric on the Heisenberg group 2018 2018 submitted نمایش پیوند
7 Ricci-Bourgoignon flow on Contact Manifolds 2018 2019 Journal of Mathematical Researches نمایش پیوند
8 Harnack Estimate For Positive Solutions to a nonlinear equarion under geometric flow 2018 2018 Under Reveiw نمایش پیوند
9 Three dimensional almost Kenmotsu Einstein Manifolds a Ricci Soliton 2018 2018 Cummunication of Korean Mathematical Society نمایش پیوند
10 Hamilton’s gradient estimate for fast diffusion equations under geometric flow 2018 2019 AIMS Journal of Mathematics  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 The Bakry-Emery Ricci tensor‎: ‎Application to mass distribution in space-time 2018 2019 Under Reveiw نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شار ریچی-بورگویگنون روی منیفلدهای سایا 1396 مرداد 96 نهمین سمینار هندسه و توپولوژی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کاربرد مترهای آفین در نظریه نسبیت 1396 مرداد 96 نهمین سمینار هندسه و توپولوژی نمایش پیوند
3 هندسی سازی جرم در یک نظریه وحدت نیروها 1396 دی 96 دومین سمینار فیزیک ریاضی ایران نمایش پیوند
4 Harnak Estimate For Positive Solutions to a Nonlinear Equation Under Geometric Flow 1397 شهریور 97 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 Hamilton’s gradient estimate for fast diffusion equations under geometric flow 1397 شهریور 97 چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 Geometry of left invariant Randers metric on the Heisenberg group 1397 دی ماه 97 سمینار بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در ریاضیات  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 Ricci rho-solitons with concurrent potential fields تیر 98 شهریور 98 پنجاهمین کنفرانس ریاضی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی هندسه بهمن 96 تیر 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 معادلات دیفرانسیل معمولی بهمن 96 تیر 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 ریاضی عمومی 2 بهمن 96 تیر 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 ریاضیات مهندسی مهر 96 دی 96 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 مبانی آنالیز ریاضی مهر 94 دی 94 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 هندسه جبری مقدماتی مهر 91 خرداد 92 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 ریاضی عمومی 1 مهر 94 دی 94 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
8 مبانی ریاضی مهر 97 دی 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی/گروه آمار نمایش پیوند
9 مبانی آنالیز ریاضی بهمن 97 خرداد 98 دانشکده علوم پایه/ گروه آمار نمایش پیوند
10 مبانی علوم ریاضی بهمن 97 خرداد 98 دانشکده علوم پایه/ گروه ریاضیات نمایش پیوند
11 مبانی هندسه بهمن 97 خرداد 98 دانشکده علوم پایه/گروه ریاضیات نمایش پیوند
12 ریاضی عمومی 2 بهمن 97 خرداد 98 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه برق  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 ریاضی مهندسی بهمن 97 تیر 98 دانشکده فنی و مهندسی/گروه متالوژی نمایش پیوند
14 هندسه دیفرانسیل موضعی مهر 98 بهمن 98 دانشکده علوم پایه/ گروه ریاضیات نمایش پیوند
15 مبانی علوم ریاضی مهر 98 بهمن 98 دانشکده علوم پایه/ گروه آمار نمایش پیوند
16 ریاضی عمومی 1 مهر 98 بهمن 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی/گروه برق  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 ریاضی مهندسی مهر 98 بهمن 98 دانشکده فنی و مهندسی/ گروه های مهندسی معدن و کامپیوتر  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هندسه منیفلد 1 مهر 98 بهمن 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 هندسه منیفلد 1 مهر 97 بهمن 97 دانشکده علوم پایه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تاریخ ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی شهریور 97 نسترن ابوطالبی/کارشناسی نمایش پیوند
2 کاربرد ریاضیات در زندگی و ارتباط دو سویه‌ی آن با سایر علوم دانشگاه بین المللی امام خمینی تیر 97 فائزه فانی/کارشناسی نمایش پیوند
3 نوشتن یک مقاله پژوهشی در ریاضیات دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 97 سکینه حاجی آقاسی/کارشناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 کاربرد ریاضیات در بیولوژی دانشگاه بین المللی امام خمینی بهمن 97 فاطمه بخشعلی پور/ کارشناسی نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نمونه سوالات آزمون نیم ترم ریاضی 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 نمونه سوالات آزمون پایانی درس ریاضی 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 نمونه سوالات درس ریاضی 1  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 تمرینات درس ریاضی 2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 جزوه درس ریاضی مهندسی 96-97 مهرماه گروه مکانیک  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 جزوه نیم ترم درس معادلات دیفرانسیل 96-97 مهرماه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 جمع بندی درس معادلات دیفرانسیل 96-97 مهرماه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخمین‌های گرادیان روی معادله‌ی حرارت p-لاپلاسین وزنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) غزل صادقی دواجی نمایش پیوند
2 شار اینشتینی و کیهان شناسی تیر ماه 98 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مهدیه گل بشمنی مقدم نمایش پیوند
3 گروه های ایزومتری منیفلدهایی با انحنای منفی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) سارا جعفری نمایش پیوند
4 فضای مداری خمینه های ریمانی تخت با نقص همگنی دو دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) مریم درویشوند نمایش پیوند