۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 01/09/1377
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 825
  • شماره تلفن دفتر : 028-33901625
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : m7.fayyaz37@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1357 1365 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1370 1373 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکتری 1376 1381 دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاثرات لفظی ومحتوایی مقامات حمیدی از مقامات حریری لسان مبین نمایش پیوند
2 عنصر روایی شخصیت در مکاشفات عرفانی فرهنگستان نمایش پیوند
3 برندق خجندی (از فرارود تا شبه قاره) فرهنگستان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل کیفیت اثرپذیری نفحات الانس جامی از آثار خوجه عبدالله انصاری ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 سیمای کودک در آیینه امثال و حکم فارسی ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ دانشگاه بین المللی نمایش پیوند
3 بررسی و شرح مکاتیب سنایی ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 بررسی تصویر امید به زندگی در اشعار شاعران برجسته نیمایی ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیوان برندق خجندی ، سروده بهائ الدین برندق بن نصرت خجندی مقدمه ، تصحیح انتقادی وتعلیقات ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 هجو . هزل و طنز در نظم و نثر دوره صفویه ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 توصیف ساختاری روایی انواع ادبی در ایران( از آغاز تا قرن نهم) ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تاثیر سبک هندی بر شعر نیما یوشیج و شاعران نیمایی ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند