۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
  • تاریخ تولد : 1356/11/4
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 645
  • شماره تلفن دفتر : 02833901338
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : s.a.hoseini@ISR.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دیپلم: علوم تجربی 1375 قزوین. دبیرستان شهیدی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد پیوسته: فقه و مبانی حقوق اسلامی 1385 تهران- دانشگاه امام صادق(ع) نمایش پیوند
3 دکتری: فقه و مبانی حقوق اسلامی، دورة تخصصی فقه پول و بانک 1395 تهران، دانشگاه امام صادق (ع). نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس فقه و اصول فقه کارشناسی 1386 تاکنون تهران، دانشگاه امام صادق (ع). نمایش پیوند
2 دروس اصول فقه، فقه مدنی،آشنایی با ادیان بزرگ، روش تحقیق،آیات الاحکام، متون حقوقی به زبان انگلیسی،زبان انگلیسی پیش نیاز، متون فقهی (دروس مکاسب). 1386 تاکنون دانشگاه قم نمایش پیوند
3 کارشناسی و کارشناسی ارشد: دروس تخصصی فقه و اصول فقه، تاریخ فقه و فقها، قواعد فقه، آیات الاحکام. دروس گروه معارف: انسان در اسلام، عرفان عملی در اسلام 1386 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تدریس آثار شهید مطهری 1386 تاکنون در مراکز فرهنگی و آموزشی مختلف نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 فقه و حقوق مدنی، فقه اقتصادی، فقه پول و بانک، عرفان واخلاق عملی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 «تدوین متون درسی» 1387 معاونت تدوین متون درسی سازمان آموزش و پرورش کشور نمایش پیوند
2 دوره «حدیث پژوهی» دانشکده علوم حدیث، قم. نمایش پیوند
3 دوره های ترجمه و مکالمه زبان عربی و انگلیسی دانشگاه امام صادق (ع) و جامعه المصطفی العالمیه قم. نمایش پیوند
4 شرکت در کارگاه آموزشی «آشنایی با تهدیدات، آسیب ها و فرصت ها در سفرهای خارجی» 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه با موضوع «سبک زندگی» 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
6 شرکت در طرح آموزشی با موضوع «اخلاق علمی حرفه ای سطح 2» 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
7 شرکت در طرح آموزشی ضیافت اندیشه با موضوع «غرب شناسی» 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جبران خسارت عدم النفع ناشی از تأخیرتأدیه در نظام بانکی دوره 25، شماره 94، تابستان 1397، صفحه 1- فصلنامه علمی پژوهشی فقه . تابستان 97 نمایش پیوند
2 ضابطة مخالفت با احکام شرعی در شروط قراردادی، مطالعة موردی: وجه التزام بانکی تابستان 1396 فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 امکان سنجی تعزیر مالی مدیون مماطل در نظام بانکداری اسلامی بهار 97 فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ضمان ناشی از اعطای مجوز به تولید محصولات تراریخته با رویکردی به فقه امامیه و حقوق ایران 97 پذیرش شده و در نوبت انتشار پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل نمایش پیوند
5 هماهنگی طبیعت و شریعت مبنای حق و عدالت زمستان 88 کاوشی نو در فقه  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول نظریه حقوق فطری زمستان 86 فقه اهل بیت (ع) نمایش پیوند
2 سیاست و حکومت در اسلام بهار 86 فقه اهل بیت (ع) نمایش پیوند
3 انقلاب اسلامی در نظرگاه تئوریسین انقلاب بهار 1388 سوره، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نمایش پیوند
4 «حق و عدالت در قرآن کریم» 1387 بیست و پنجمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم، سازمان حج و اوقاف، جلد دوم، بخش قرآن و اخلاق نمایش پیوند
5 «شخصیت و روش فقهی استاد مطهری» 1386 جشنواره حکمت مطهر نمایش پیوند
6 مبانی طبیعی حقوق اسلامی 1387 همایش اندیشه های قرآنی شهید مطهری، مجتمع آموزش عالی امام خمینی، قم نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی و نوآوری های فقهی شهید آیت الله مطهری» 1389 تهران- انتشارات صدرا نمایش پیوند
2 اندیشه های استاد مطهری: جلد اول: تکامل اجتماعی انسان 1394 پژوهشگاه بین المللی المصطفی- مرکز بین المللی ترجمه و نشر نمایش پیوند
3 اندیشه های استاد مطهری: جلد دوم: دین شناسی 1394 پژوهشگاه بین المللی المصطفی- مرکز بین المللی ترجمه و نشر نمایش پیوند
4 اندیشه های استاد مطهری: جلد سوم: اصول عقاید 1394 پژوهشگاه بین المللی المصطفی- مرکز بین المللی ترجمه و نشر نمایش پیوند
5 اندیشه های استاد مطهری: جلد چهارم: اخلاق و تعلیم و تربیت 1395 پژوهشگاه بین المللی المصطفی- مرکز بین المللی ترجمه و نشر نمایش پیوند
6 اندیشه های استاد مطهری: جلد پنجم: در مباحث اجتماعی 1395 پژوهشگاه بین المللی المصطفی- مرکز بین المللی ترجمه و نشر نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس فقه و اصول فقه کارشناسی. دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
2 دروس اصول فقه، فقه مدنی،آشنایی با ادیان بزرگ، روش تحقیق،آیات الاحکام، متون حقوقی به زبان انگلیسی،زبان انگلیسی پیش نیاز، متون فقهی (دروس مکاسب) قم نمایش پیوند
3 دروس تخصصی فقه و اصول فقه، تاریخ فقه و فقها، قواعد فقه، آیات الاحکام، انسان در اسلام، عرفان عملی در اسلام . دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تدریس آثار شهید مطهری مراکز فرهنگی و آموزشی مختلف نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس اصول فقه، فقه مدنی،آشنایی با ادیان بزرگ، روش تحقیق،آیات الاحکام، متون حقوقی به زبان انگلیسی،زبان انگلیسی پیش نیاز، متون فقهی (دروس مکاسب). قم نمایش پیوند
2 دروس تخصصی فقه و اصول فقه، تاریخ فقه و فقها، قواعد فقه، آیات الاحکام، انسان در اسلام، عرفان عملی در اسلام دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی مقررات بین المللی در زمینه حقوق مرتبط ( کنواسیون رم 1961- معاهده وایبر- معاهده پکن 2012) قم مهدی قادری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 مقایسه خسارت تاخیر تادیه با ربا قم حمید مهدی پورفرد مروی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 تعهد به نفع ثالث در حقوق ایران و ترکیه قم مهری هدایت خواه/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 بررسی رژیم حقوقی حاکم بر مالکیت منابع در قراردادهای نفتی قم علیرضا احمدی برزگر/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 ماهیت حقوقی تملک در مقام وفاء قم فاطمه نصری نژاد/ کارشناسی ارشذ نمایش پیوند
6 بررسی شرط تنصیف دارایی زوج قم اکرم توکلی زاده/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر گروه فقه و حقوق 1386 1393 پژوهشگاه بین المللی المصطفی (ص)، قم نمایش پیوند
2 کارشناس ارزیابی تدوین متون درسی 1386 1390 پزوهشگاه بین المللی جامعة المصطفی العالمیه قم نمایش پیوند
3 مدیر بخش پژوهش 1393 1396 بنیاد علمی و فرهنگی استاد شهید مطهری نمایش پیوند
4 عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق اسلامی 1396 کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دریافت لوح تقدیر «جایزه مطهر» از نهاد ریاست جمهوری و به دست رئیس جمهور به عنوان پژوهشگر برتر 1386 نهاد ریاست جمهوری. نمایش پیوند
2 دریافت تندیس و لوح تقدیر از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بابت رتبه نخست پایان نامه کارشناسی ارشد در سطح کشوری 1386 نهاد رهبری. اولین جشنواره حکمت مطهر نمایش پیوند
3 دریافت تندیس و لوح تقدیر از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها بابت رتبه دوم مقاله 1386 نهاد رهبری. اولین جشنواره حکمت مطهر نمایش پیوند
4 دریافت لوح سپاس و تندیس از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری بابت رتبه نخست مقاله و برگزاری میزگرد علمی 1388 نهاد رهبری. سومین جشنواره حکمت مطهر نمایش پیوند
5 دریافت لوح تقدیر وجایزه از ریاست محترم جامعة المصطفی (ص) العالمیه، به عنوان پژوهشگر برتر در نهمین جشنواره شیخ طوسی 1386 معاونت پژوهشی جامعة المصطفی العالمیة قم نمایش پیوند
6 دریافت لوح تقدیر وجایزه از ریاست محترم جامعة المصطفی (ص) العالمیه، به عنوان پژوهشگر برتر در دوازدهمین جشنواره شیخ طوسی 1388 معاونت پژوهشی جامعة المصطفی العالمیة قم نمایش پیوند
7 دریافت لوح تقدیر وجایزه از ریاست محترم جامعة المصطفی(ص) العالمیه به عنوان پژو هشگر برتر و ارائه مقاله در مراسم سی امین سالگرد استاد مطهری مجتمع آموزش عالی امام خمینی اردیبهشت 1388 معاونت پژوهشی نمایش پیوند
8 دانشجوی برگزیده پژوهشی دوره دکتری 1394 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند