۲۳ آذر ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 764
  • شماره تلفن دفتر : 1892
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sjd.esmaili@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

"إن التعّلم الصحیح والنشط یقتضی أن یبقى المتعلم یقظاً وإیجابیاً، فاعلاً ولیس منفعلاً، نشیطاً یعمل ویفکّر فی کل الاتجاهات، داخل الحجرة الصفیة وخارجها".

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 1385 1389 دانشگاه دولتی کاشان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد ادبیات عرب 1389 1391 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکترای زبان و ادبیات عرب 1391 1395 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران نمایش پیوند
3 کارشناسی مترجمی عربی 1396 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1396 تاکنون دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقد و بررسی کتاب «تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بها؛ النظریة والتطبیق» 1393 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نمایش پیوند
2 نقد و بررسی کتاب «تدریس فنون اللغة العربیة» تالیف احمد مدکور 1394 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نمایش پیوند
3 نقد و بررسی کتاب «تنمیة مهارات القراءة والکتابة» تالیف حاتم حسین البصیص 1397 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آموزش زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
2 سبک شناسی آماری (الآسلوبیه الاحصائیة) نمایش پیوند
3 آموزش متون بر اساس مهارتهای تفکر نقادانه نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آسیب شناسی ترجمه از عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی 1391 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 کارگاه اصول و فنون ترجمه متون دینی و مذهبی 1392 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
3 دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های علمی اطلاعاتی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی، تاریخ و علوم اسلامی 1391 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
4 کارگاه بررسی وضعیت و فرایند نقد کتب دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عربی 1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
5 کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی «خواندن، صحبت کردن» 11/1397 دانشگاه الزهراء تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی و نقد اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی 1391 مجله پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
2 میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان 1392 مجله جستارهای زبانی نمایش پیوند
3 آموزش «نهج البلاغه» در دانشگاه‌های تهران و ارائه‌ راهکاری مناسب برای تدریس آن در مقطع کارشناسی 1392 مجله پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
4 تحلیل محتوی کتب قواعد اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة و آدابها فی ضوء معاییر الجودة. 1392 مجله بحوث فی اللغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
5 نقد و بررسی سرفصل درس متون نظم و نثر در مقطع کارشناسی رشته‌ی زبان و ادبیات عربی و ضرروت بازنگری در آن 1393 مجله پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
6 آسیب شناسی سرفصل درسی رشته زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص های تجاری سازی 1394 مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
7 ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی 1394 مجله انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
8 مدی استخدام مهارات التفکیر الناقد فی تدریس النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة اللیسانس بالجامعات الحکومیة الإیرانیة 1395 مجله العلوم الانسانیة نمایش پیوند
9 بررسی تأثیر مهارت‌های تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران 1395 مجله جستارهای زبانی نمایش پیوند
10 آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی 1393 مجله پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
11 مدی استخدام إستراتیجیّات التدریس المتقدّمة لتدریس مادّة البلاغة العربیّة فی أقسام اللغة العربیّة وآدابها بالجامعات الإیرانیّة الحکومیّة فی ضوء آراء الأساتذة والطلبة 1395 مجلة دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وآدابها، نمایش پیوند
12 بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی 1393 مجله پژوهش های زبان وادبیات تطبییقی نمایش پیوند
13 جمالیة الوصف فی روایة «الثلج یأتی من النافذه» لحنا مینة 1391 مجله علمی- پژوهشی دانشگاه ابن رشد هلند نمایش پیوند
14 بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر نادر نادرپور و احمد عبد المعطی حجازی 1391 فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی کرمانشاه نمایش پیوند
15 مقاربة أسلوبیة دلالیة فی خطبة الجهاد (دراسة فی المستوی المعجمی و الصوتی و الصرفی) 1393 مجله «اللغة العربیة وآدابها» نمایش پیوند
16 درون‌مایه‌های مقاومت در شعر جواد جمیل با تاکید بر دفتر شعری «أشیاء حذفتها الرقابه» مجله ادبیات پایداری کرمان نمایش پیوند
17 بررسی زیبایی شناسی قصیده‌ی «العام السادس عشر» احمد عبد المعطی حجازی، با تاکید بر نقد فرمالیسم 1394 پژوهشنامه نقد زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
18 دراسة تحلیلیة لمحتوى کتاب "تدریس فنون اللغة العربیة" فی ضوء مؤشرات الجودة للکتب التعلیمیة 1397 پژوهشنامه انتقادی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دلالة الأصوات فی القرآن الکریم «سوره القیامه و النازعات نموذجا» 1391 مجموعه مقالات کنفرانس خارجی قرآن کریم، دانشگاه مالایا مالزی نمایش پیوند
2 بینامتنی قرآنی در «کتاب التوهم» حارث محاسبی 1390 مجموعه مقالات همایش ملی قرآن کریم و ادبیات عربی دانشگاه کردستان نمایش پیوند
3 نقش شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی در رشته زبان و ادبیات عربی 1396 همایش بین المللی عربی نویسان و عربی سرایان ایرانی زبان. دانشگاه شیراز نمایش پیوند
4 سنجشگرانه اندیشی؛ رویکردی جدید برای تدریس متون ادبی عربی 1398 المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة نمایش پیوند
5 بررسی و نقد مجموعه آموزشی «العربیة للعالم» بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی 1398 المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقدنامه گروه زبان و ادبیات عربی (3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 نقدنامه گروه زبان و ادبیات عربی (4) پژوهشگاه علوم انسانی نمایش پیوند
3 ترازوی نقد؛ گزارش تحلیلی-انتقادی کتب درسی رشته زبان و ادبیات عربی 1397 بوکا- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گفت و شنود (1 تا 3) دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 آزمایشگاه (1 تا 3) دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 متون نظم و نثر دوره عباسی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 علوم بلاغی (1) نمایش پیوند
5 علوم بلاغی (3) 1397 دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 ترجمه شفاهی (1) 1396 دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ترجمه شفاهی (2) 1397 دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 ترجمه از فارسی به عربی 1397 دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق (کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی) 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 روش تدریس (کارشناسی ارشد ادبیات عربی) 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طرح ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس 1396 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر اجرایی گروه زبان و ادبیات عربی شورای بررسی متون 1393 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 1394 بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند