۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات عربی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 310
  • شماره تلفن دفتر : 1924
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : esmaili@HUM.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

"إن التعّلم الصحیح والنشط یقتضی أن یبقى المتعلم یقظاً وإیجابیاً، فاعلاً ولیس منفعلاً، نشیطاً یعمل ویفکّر فی کل الاتجاهات، داخل الصف وخارجه".

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات عرب 1385 1389 دانشگاه دولتی کاشان نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد ادبیات عرب 1389 1391 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکترای زبان و ادبیات عرب 1391 1395 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 کارشناسی مترجمی عربی 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 کارشناسی زبان و ادبیات عربی 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 کارشناسی ارشد 1399 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقد و بررسی کتاب «تنمیة مهارات القراءة والکتابة» تالیف حاتم حسین البصیص 1397 1397 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نمایش پیوند
2 نقد و بررسی کتاب «تعلیم العربیة عبر الشاشة» 1398 1398 شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی نمایش پیوند
3 داوری ترجمه کتاب «و تو چه دانی علی (ع) کیست؟» 1399 1399 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 آموزش زبان عربی نمایش پیوند
2 آموزش بر اساس مهارتهای تفکر نقادانه نمایش پیوند
3 پژوهش های زبانی در حوزه داستان نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارگاه آسیب شناسی ترجمه از عربی به فارسی با تکیه بر متون داستانی 1391 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 کارگاه اصول و فنون ترجمه متون دینی و مذهبی 1392 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
3 دوره آموزشی آشنایی با پایگاه های علمی اطلاعاتی مرتبط با رشته زبان و ادبیات عربی، تاریخ و علوم اسلامی 1391 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
4 کارگاه بررسی وضعیت و فرایند نقد کتب دانشگاهی رشته زبان و ادبیات عربی 1395 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
5 کارگاه آموزش مهارت های زبان عربی «خواندن، صحبت کردن» 1397 دانشگاه الزهراء تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی و نقد اجرای راهبردهای تدریس متون شعری در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی 1391 پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی نمایش پیوند
2 میزان اجرای روش ها و فنون تدریس قواعد در مقطع کارشناسی رشته ی زبان و ادبیات عربی از نظر استادان و دانشجویان 1392 جستارهای زبانی نمایش پیوند
3 تحلیل محتوی کتب قواعد اللغة العربیة فی مرحلة البکالوریوس لفرع اللغة العربیة و آدابها فی ضوء معاییر الجودة. 1392 بحوث فی اللغة العربیة و آدابها نمایش پیوند
4 آسیب شناسی سرفصل درسی رشته زبان و ادبیات عربی بر اساس شاخص های تجاری سازی 1394 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
5 آسیب‌شناسی روش‌های تدریس درس آزمایشگاه زبان از نظر استادان و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی 1393 پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
6 مدی استخدام إستراتیجیّات التدریس المتقدّمة لتدریس مادّة البلاغة العربیّة فی أقسام اللغة العربیّة وآدابها بالجامعات الإیرانیّة الحکومیّة فی ضوء آراء الأساتذة والطلبة 1395 دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وآدابها نمایش پیوند
7 ارزیابی جایگاه مهارت‌های تفکر نقادانه در کتاب‌های آموزشی ادبیات عربی در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات عربی 1394 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
8 بررسی تأثیر مهارت‌های تفکر نقادانه بر مهارت درک مطلب متون ادبی دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در ایران 1395 جستارهای زبانی نمایش پیوند
9 مدی استخدام مهارات التفکیر الناقد فی تدریس النصوص الأدبیة العربیة فی مرحلة اللیسانس بالجامعات الحکومیة الإیرانیة 1395 العلوم الانسانیة نمایش پیوند
10 دراسة تحلیلیة لمحتوى کتاب "تدریس فنون اللغة العربیة" فی ضوء مؤشرات الجودة للکتب التعلیمیة 1397 پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی نمایش پیوند
11 تجلّیات الکرونوتوب (الزمکانیة) فی روایة "الثلج یأتی من النافذة" لحنّا مینة 1398 اللغة العربیة وآدابها نمایش پیوند
12 دراسة فاعلیة استخدام التفکیر الناقد فی تنمیة مهارة التحدّث لدى متعلمی اللغة العربیة 1399 دراسات فی تعلیم اللغة العربیة وتعلمها نمایش پیوند
13 فاعلیة إستراتیجیة العصف الذهنی فی تنمیة الکفاءة الأدبیة لدى متعلمی العربیة بمرحلة البکالوریوس 1399 انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
14 بایسته های کیفی محتوای آموزش مهارت شنیداری زبان عربی: تأملی در تعلم اللغة العربیة عبر الشاشة 1399 پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی نمایش پیوند
15 پدیدارشناسی چالش های شکل گیری محیط یادگیری مکالمه عربی از نگاه دانشجویان 1400 جستارهای زبانی نمایش پیوند
16 کاوشی در مؤلفه‌های فرهنگی ترجمه عربی رمان «خریدار عشق» بر اساس نظریه نیومارک 1400 پژوهش های ترجمه در زبان و ادبیات عربی نمایش پیوند
17 دراسة تقویمیة فی المصادر النظریة لمادة "أسالیب تدریس الاستماع والمحادثة" فی مرحلة ماجستیر تعلیم اللغة العربیة 1400 بحوث فی اللغة العربیة نمایش پیوند
18 واکاوی ابعاد هوش عاطفی در قصیده «حواریة العار» سمیح القاسم بر اساس مدل گلمن 1400 نقد ادب معاصر عربی نمایش پیوند
19 معیارهای توسعه پایدار در سازماندهی محتوای کتابهای عربی دوره متوسطه اول 1401 جستارهای زبانی نمایش پیوند
20 دراسة تمظهرات الأنا والآخر فی روایة "الربیع والخریف" لحنّا مینة 1401 الجمعیة الایرانیة للغة العربیة وآدابها نمایش پیوند
21 کاوشی آسیب شناسانه در محتوای کتاب «رحلة مع الفارسیة» بر اساس شاخص های تهیه محتوای آموزشی برای فارسی آموزان عرب زبان 1401 پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نمایش پیوند
22 دراسة مستوی استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة لفهم النص المسموع لدی متعلمی اللغة العربیة فی الجامعات الحکومیة الإیرانیة 1401 دراسات فی تعلیم اللغه العربیه و تعلمها نمایش پیوند
23 دراسة أسلوبیة وجمالیة فی وطنیات الصقلاوی (دیوان «وصایا قید الأرض» نموذجا) 1401 پژوهشنامه نقد ادب عربی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سنجشگرانه اندیشی؛ رویکردی جدید برای تدریس متون ادبی عربی 1398 المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة نمایش پیوند
2 بررسی و نقد مجموعه آموزشی «العربیة للعالم» بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی 1398 المؤتمر العالمی الأول لرؤساء أقسام اللغة العربیة نمایش پیوند
3 شاخص‌های تهیه محتوای آموزشی برای فارسی‌آموزان عرب‌زبان بر اساس مبانی آموزش زبان خارجی (تحلیل محتوای کتاب «رحلة مع الفارسیة») 1399 1399 آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان - دانشگاه بین المللی امام خمینی ره نمایش پیوند
4 جمالیة الصُّوَر الحسیّة فی تشبیهات ابن المعتز الشعریة 1399 1399 المؤتمر العلمی الدولی للاحتفاء باللغة العربیة (جامعة الکوفة- العراق) نمایش پیوند
5 تطویر منهج تعلیم اللغة العربیة وآدابها لمرحلة الإجازة بالجامعات الإیرانیة فی ضوء مهارات التفکیر الناقد 1400 1400 المؤتمر الدولی الأول للغة العربیة والحضارة الإسلامیة نمایش پیوند
6 هوش های چندگانه؛ رویکردی برای آموزش مهارت "خواندن" و "نوشتن" عربی 1400 1400 دومین همایش ملی دانش موضوعی تربیتی در آموزش زبان عربی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقدنامه گروه زبان و ادبیات عربی (3) پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 نقدنامه گروه زبان و ادبیات عربی (4) پژوهشگاه علوم انسانی نمایش پیوند
3 ترازوی نقد؛ گزارش تحلیلی-انتقادی کتب درسی رشته زبان و ادبیات عربی 1397 بوکا- پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 گفت و شنود (1 تا 3) 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 آزمایشگاه (1 تا 3) 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 متون نظم عباسی (2) 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 علوم بلاغی (3) 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 ترجمه شفاهی (1) 1396 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 ترجمه شفاهی (2) 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 ترجمه از فارسی به عربی 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 کاربرد زبانشناسی در ترجمه 1397 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
9 خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
10 تاریخ ادبیات و متون عباسی (2) 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق (کارشناسی ارشد آموزش زبان عربی) 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 روش تدریس (کارشناسی ارشد ادبیات عربی) 1395 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 تعریب متون سیاسی و دیپلماتیک 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 ادبیات داستانی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 طرح ارزیابی درونی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس 1396 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی و تحلیل نقش متون ادبی معاصر در تقویت توانش بینافرهنگی عربی‌آموزان بین المللی امام خمینی (ره) 1400/12/28 حدیثه هاشمی نمایش پیوند
2 ترجمه کتاب تعلیم اللغة اتصالیاً بین المناهج و الاستراتیجیات با مقدمه تحلیلی بر آن بین المللی امام خمینی (ره) 1401/2/26 محمدرضا کشاورز نمایش پیوند
3 ترجمه رمان «القناص» اثر زهران القاسمی، به همراه مقدمه تحلیلی بین المللی امام خمینی (ره) 1401/06/30 حدیث حیدریان نمایش پیوند
4 ترجمه کتاب «مفاهیم التدریس فی العصر الحدیث» به همراه مقدمه تحلیلی بر آن (صفحات ۱ تا 164) بین المللی امام خمینی (ره) زهرا خزاعی نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیر و عضو گروه عربی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی 1393 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
2 مدیر داخلی مجله نقدنامه زبان و ادبیات عربی 1399 تاکنون پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نمایش پیوند
3 استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مترجمی عربی 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1400 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان 1394 بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ترجمه کتاب «زوجة احمد » به همراه مقدمه تحلیلی 1399 مشاوره بین المللی امام خمینی (ره) رحمان یاری قلی نمایش پیوند
2 ترجمه رمان « الحقیقة_ارید ان اری الشمس» اثر: (یعقوب مراد) به همراه مقدمه تحلیلی 1399 مشاوره بین المللی امام خمینی (ره) مرضیه خلیلی نمایش پیوند
3 ترجمه رمان وراء الستار اثر یوسف السباعی و مقدمه تحلیلی 1400 (مشاور) بین المللی امام خمینی (ره) سارا کرمی نمایش پیوند
4 بررسی عنصر زمان و مکان در رمان البلد الجمیل 1401 (مشاور) بین المللی امام خمینی (ره) امیرمسعود درایشی نمایش پیوند
5 تحلیل و بررسی عاشقانه ها در شعر معاصر عربی و فارسی (مطالعه موردی اشعار غاده السمان و مریم جعفری آذرمانی) 1401 (مشاور) بین المللی امام خمینی (ره) آرزو سلمانی نمایش پیوند