۲ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حسابداری
  • تاریخ تولد : 1363
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 764
  • شماره تلفن دفتر : 1892
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : Dr.seyedalavi@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری- اولین فارغ التحصیل 1392 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- نفر اول و استعداد درخشان 1387 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 کارشناسی-نفر اول و دانشجوی ممتاز 1383 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد- مباحث جاری حسابداری 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد- تئوری های حسابرسی 1397 1397 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد- حسابداری برای مدیران-MBA 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 اصول حسابداری 1394 1394 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
5 اصول حسابرسی 1394 1395 دانشگاه امام صادق(ع) نمایش پیوند
6 اصول حسابرسی 2 1393 1395 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
7 اصول حسابرسی 2 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
8 حسابداری میانه 1 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 حسابرسی نمایش پیوند
2 کمیته حسابرسی نمایش پیوند
3 حسابرسی داخلی نمایش پیوند
4 ابزارهای مالی نمایش پیوند
5 حسابداری مالی نمایش پیوند
6 IFRS نمایش پیوند
7 مدیریت سرمایه گذاری نمایش پیوند
8 بازار سرمایه نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش حسابرسان معتمد نمایش پیوند
2 راهبری شرکتی نمایش پیوند
3 حسابداری ابزارهای مالی نمایش پیوند
4 کاربرد اکسل در حسابرسی نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه بین ویژگیهای کمیتههای حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی 1398 1398 پژوهشهای تجربی حسابداری نمایش پیوند
2 آسیبشناسی حسابرسی داخلی 1397 1397 فصلنامه بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
3 آسیب شناسی کمیته های حسابرسی 1396 1396 دانش حسابرسی نمایش پیوند
4 بررسی تاثیر فعالیت‌های کمیته های حسابرسی بر گزارشگری مالی 1396 1396 پژوهش های کاربردی در گزارشگری مالی نمایش پیوند
5 شفافیت اطلاعات و نقدشوندگی سهام 1393 1393 پژوهش های تجربی حسابداری مالی نمایش پیوند
6 بررسی رابطه بین شفافیت سود حسابداری و بازده غیرعادی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1392 1392 پژوهش های حسابداری مالی نمایش پیوند
7 تاثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطه سود- بازده غیرعادی 1391 1391 فصلنامه بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
8 The relationship between earnings transparency and future excess return in business environment 2012 2012 African Journal of Business Management نمایش پیوند
9 رابطه بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد 1391 1391 فصلنامه حسابداری مدیریت نمایش پیوند
10 بررسی شفافیت سود حسابداری بر هزینه سرمایه سهام عادی 1391 1391 فصلنامه بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
11 نقش در حال تغییر کمیته های حسابرسی 1396 1396 نشریه تحلیل مالی نمایش پیوند
12 نقد مفهوم اندازه گیری در حسابداری مالی 1394 1394 مجله حسابرس نمایش پیوند
13 نقش آموزش در پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی 1394 1394 مجله حسابدار رسمی نمایش پیوند
14 نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت بخش عمومی 1393 1393 مجله حسابرسان داخلی نمایش پیوند
15 بکارگیری مدل سیستماتیک حسابرسی عملیاتی در بخش دولتی 1392 1392 مجله مدیریت نمایش پیوند
16 ریسک تجاری و اطلاعات مالی آتی 1391 1391 مجله حسابدار رسمی نمایش پیوند
17 تاثیر بیانیه 34 هیئت استانداردهای حسابداری دولتی امریکا بر بکارگیری فنون حسابداری مدیریت در بخش دولتی 1389 1389 مجله حسابدار نمایش پیوند
18 تجزیه و تحلیل بحران مالی از دیدگاه حسابداری 1390 1390 مجله حسابرس نمایش پیوند
19 چالشها و مخاطرات حرفه ای و آموزشی حسابداری 1390 1390 مجله حسابرس نمایش پیوند
20 گزارشگری اطلاعات مالی آتی 1389 1389 مجله حسابرس نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش شفافیت و افشای داوطلبانه در گزارشگری مالی 1389 1389 سومین کنفرانس سالانه حسابداری دانشجویی ایران نمایش پیوند
2 آسیب شناسی ارکان حاکمیت شرکتی:کمیته حسابرسی 1394 1394 دومین همایش ملی حاکمیت شرکتی نمایش پیوند
3 کمیته‌های حسابرسی: شناسایی چالش ها و بررسی آثار 1394 1394 همایش دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول حسابرسی 2 1393 1395 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 اصول حسابداری 1394 1394 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
3 اصول حسابرسی 1394 1395 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
4 حسابداری میانه 1 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
5 اصول حسابرسی 2 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 کنترل داخلی و راهبری شرکتی 1397 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 حسابداری میانه 2 1397 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تئوری های حسابرسی 1397 1397 دانشگاه علامه طباطبایی نمایش پیوند
2 مباحث جاری حسابداری 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 حسابداری برای مدیران-MBA 1397 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تدوین منشور کمیته حسابرسی 1390 1391 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
2 تدوین منشور حسابرسی داخلی 1390 1391 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
3 تدوین دستورالعمل کنترل های داخلی 1390 1391 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
4 ترجمه و مقایسه استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی و ایران 1395 1395 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند
5 تهیه ثبت های حسابداری اختیار معامله 1396 1396 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه بین ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی و هزینه سرمایه سهام عادی 1397 روشنک سعادتمند نمایش پیوند
2 توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارش مالی متقلبانه 1397 سپیده نادری نمایش پیوند
3 بررسی رابطه بین تقسیم سود، ارزش دارایی ها و ارزش بازار شرکت 1397 محسن قمی اویلی نمایش پیوند
4 بررسی ارتباط بین استقلال کمیته حسابرسی و محتوا اطلاعاتی سود 1397 هستی بالاوزیری نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حسابرس 1386 1388 سازمان حسابرسی نمایش پیوند
2 حسابرس 1388 1390 موسسه حسابرسی مفید راهبر نمایش پیوند
3 کارشناس بازار سرمایه 1390 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استعداد درخشان-کارشناسی ارشد 1390 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
2 فارغ التحصیل ممتاز-کارشناسی 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
3 نفر اول کارشناسی ارشد 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
4 نفر اول کارشناسی 1386 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند