۳۰ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مرمت و احیای بناهای تاریخی
  • تاریخ تولد : 27/1/1362
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 218
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : sajad_moazen_166@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی 1380 1385 دانشگاه تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد 1385 1388 دانشگاه علم و صنعت ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 دکتری 1391 1395 دانشگاه هنر اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برداشت از بناهای تاریخی، مقدمات طراحی معماری 1، مقدمات طراحی معماری 2، آشنایی با مرمت ابنیه 1390 1391 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 طرح باززنده سازی میراث معماری (طرح 1) 1397 1398 دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 آسیب شناسی بناها و بافت های تاریخی 1396 1397 دانشگاه شهید بهشتی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح سامان دهی مسجد جامع ساوه، مطالعات و مستندسازی مسجد عتیق شیراز 1387 1391 مشاور پارت بوم  دریافت فایل Download نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 طراحی مجموعه های زیارتی، مطالعه و مستندنگاری بافت های تاریخی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناخت و تحلیل کالبدی خانه های شهر نجف اشراف 1389 1390 هنرهای زیبا  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 ادب حضور در محضر اثر تاریخی 1393 1395 صفه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 حیات آثار تاریخی معماری ایرانی 1394 1395 پژوهش های معماری اسلامی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 دورهبندی تاریخی-کالبدی مسجد جامع ساوه 1392 1395 مرمت و معماری ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جستاری پیراموننقش مقیاس مصالح در کیفیت فضاهای شهری 1391 1392 مصالح، شهر، معماری  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 REVITALIZATION OF CISTERN (Ab-Anbar) 2012 2013 ATHENS INSTITUTE FOR EDUCATION AND RESEARCH  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برداشت از بناهای تاریخی، مقدمات طراحی معماری 1، مقدمات طراحی معماری 2، آشنایی با مرمت ابنیه 1390 1391 دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حکمت و هنر اسلامی، طرح معماری1، طرح معماری 2، سازه های سنتی 1393 1394 دانشگاه آزاد پیشابور  دریافت فایل Download نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مرمت و سامان دهی حرم مطهر کاظمین 1386 1390 کاظمین نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 مرمت و سامان دهی حرم مطهر عسکرین در شهر سامرا 1394 ادامه دارد سامرا نمایش پیوند