۳۱ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1365
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 851
  • شماره تلفن دفتر : 02833901651
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : habibramzani@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1388 1390 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 دکتری حقوق خصوصی 1391 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی نیابتی پلیس در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا 1394 1396 پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و انتظامی ناجا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حال شدن دین مسؤولین اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولین در حقوق ایران و آمریکا 1390 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
2 ورشکستگی چند تن از مسئولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا 1391 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
3 مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه درشرکتهای تجاری (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران) 1392 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
4 بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری 1393 فصلنامه حقوق (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
5 مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات 1394 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
6 قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) 1394 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
7 6. «ارتقای موفقیت شرکت»؛ وظیفه ای برای مدیران (مطالعه در حقوق انگلیس و ایران) 1394 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
8 گردش اسناد تجاری در دوران قبل از توقف، توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی 1395 فصلنامه مطالعات حقوقی نمایش پیوند
9 برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی 1395 نشریه حقوق خصوصی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
10 نظریه تعمیق ناتوانی در پرداخت دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران 1396 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
11 مسئولیت مدنی نیابتی سازمان پلیس: چالش‌ها و ضرورت‌ها 1396 فصلنامه مطالعات حقوقی-انتظامی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق تجارت یک نمایش پیوند
2 حقوق تجارت دو نمایش پیوند
3 حقوق تجارت سه نمایش پیوند
4 حقوق تجارت چهار نمایش پیوند
5 حقوق تطبیقی نمایش پیوند
6 تحلیل اقتصادی حقوق نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق تجارت نمایش پیوند