۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : حقوق
  • تاریخ تولد : 1365
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 851
  • شماره تلفن دفتر : 02833901651
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : h.ramezani@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی ارشد حقوق خصوصی 1388 1390 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 دکتری حقوق خصوصی 1391 1396 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی نیابتی پلیس در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا 1394 1396 پژوهشگاه مطالعات اجتماعی و انتظامی ناجا نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حال شدن دین مسؤولین اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولین در حقوق ایران و آمریکا 1390 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
2 ورشکستگی چند تن از مسئولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا 1391 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
3 مفهوم و مسؤولیت مدیر سایه درشرکتهای تجاری (مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و ایران) 1392 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
4 بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیت تضامنی در شرکت‏های تجاری 1393 فصلنامه حقوق (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
5 مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات 1394 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
6 قاعده تعلیق یا توقف خودبه خودی تعقیب ورشکسته (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران) 1394 فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
7 6. «ارتقای موفقیت شرکت»؛ وظیفه ای برای مدیران (مطالعه در حقوق انگلیس و ایران) 1394 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
8 گردش اسناد تجاری در دوران قبل از توقف، توقف و پس از صدور حکم ورشکستگی 1395 فصلنامه مطالعات حقوقی نمایش پیوند
9 برائت از دیون مازاد بر دارایی در مدیریت ورشکستگی 1395 نشریه حقوق خصوصی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
10 نظریه تعمیق ناتوانی در پرداخت دین؛ مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران 1396 پژوهشهای حقوق تطبیقی (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
11 مسئولیت مدنی نیابتی سازمان پلیس: چالش‌ها و ضرورت‌ها 1396 فصلنامه مطالعات حقوقی-انتظامی نمایش پیوند
12 نقش حقوق ورشکستگی در احیای بنگاههای اقتصادی ورشکسته (مطالعه در حقوق ایران و آمریکا) 1399 مجله پژوهشهای حقوق تطبیقی نمایش پیوند
13 هدف حقوق ورشکستگی 1399 مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران نمایش پیوند
14 نقش تقنینی و تفسیری شکل گرایی در اسناد تجارتی 1400 مطالعات حقوقی نمایش پیوند
15 امکان سنجی اعطای شخصیت حقوقی به دارایی ورشکسته (مطالعه در حقوق ایران و آمریکا) 1400 1401 پژوهشهای حقوق تطبیقی نمایش پیوند
16 ضمانت اجراهای مدنی تضمین کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها 1401 درنوبت چاپ مطالعات فقه اقتصادی نمایش پیوند
17 مطالعه تطبیقی آثار تصاحب شرکتها بر سهامداران و مدیران در حقوق انگلستان و ایران 1401 درنوبت چاپ دانشنامه حقوق اقتصادی نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقدی بر طبقات طلب ممتاز: رجحان با مرجح عدالت 1398 کنفرانس بین المللی حقوق و علوم سیاسی نمایش پیوند
2 ارزیابی نهاد فقهی افلاس با سنجه ارزش های حقوق ورشکستگی نوین 1399 کنگره ملی پژوهش های نوین در ایران نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق تجارت یک نمایش پیوند
2 حقوق تجارت دو نمایش پیوند
3 حقوق تجارت سه نمایش پیوند
4 حقوق تجارت چهار نمایش پیوند
5 حقوق تطبیقی نمایش پیوند
6 تحلیل اقتصادی حقوق نمایش پیوند
7 منطق حقوق نمایش پیوند
8 مقدمه علم حقوق دانشگاه خوارزمی نمایش پیوند
9 حقوق دریایی نمایش پیوند
10 حقوق تجارت الکترونیکی نمایش پیوند
11 حقوق خانواده نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حقوق تجارت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 حقوق تجارت تطبیقی (کارشناسی ارشد) گروه مجازی دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 حقوق تجارت دوره دکتری مدرسه عالی و دانشگاه شهید مطهری نمایش پیوند
4 فلسفه حقوق تجارت دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر امور حقوقی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 دبیر شورای انضباطی دانشجویی 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
3 رییس هیأت حل اختلاف دانشجویی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 عضو هیأت اجرایی منابع انسانی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
5 عضو کمیته اخلاق در پژوهش 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیل اقتصادی قواعد شرکتهای سهامی در برقراری تعادل بین منافع ذی نفعان بین المللی امام خمینی (ره) بهزاد ملک محمدی نمایش پیوند
2 نقش حقوق تجارت در حفظ بنگاه های اقتصادی ورشکسته ( با نگاهی به لایحه تجارت 1391 ) بین المللی امام خمینی (ره) فرامرز کاکوند نمایش پیوند
3 نقش عقد صلح در حل و فصل دعاوی ورشکستگی بین المللی امام خمینی (ره) مرضیه نطاق بافکر نمایش پیوند
4 بررسی حقوق مالی زوجه در ورشکستگی زوج با نگاهی به لایحه جدید قانون تجارت 1391 بین المللی امام خمینی (ره) نگار خانی نمایش پیوند
5 بررسی آثار و احکام ورشکستگی مجدد بین المللی امام خمینی (ره) فرامرز عزیزآبادی فراهانی نمایش پیوند
6 تأثیرات قوانین و مقررات بورس اوراق بهادار بر مقررات شرکت‌های سهامی عام تربیت مدرس محمد حامد قنبری نمایش پیوند
7 ضمانت از قرارداد ارفاقی بین المللی امام خمینی (ره) شیوا جعفری نمایش پیوند
8 بررسی اصل نسبی بودن رای و آثار آن در داوری داخلی بین المللی امام خمینی (ره) داور گل پرور اجیرلو نمایش پیوند
9 جنبه های حقوقی نظارت بانک مرکزی بر موسسات مالی و اعتباری و بانکها بین المللی امام خمینی (ره) مرتضی رم شناس کامل نمایش پیوند
10 مسئولیت مدنی مدیران در ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری بین المللی امام خمینی (ره) آیدین چهارراهی نمایش پیوند