۲۹ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معماری
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : alehashemi@arc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری معماری- معماری منظر ۱۳۸۹ ۱۳۹۴ دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد معماری منظر ۱۳۸۶ ۱۳۸۹ دانشگاه تهران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معماری منظر نمایش پیوند
2 زیرساخت‌های آبی - پیوندهای شهر و سیستم های آبی نمایش پیوند
3 زیرساخت‌های شهری- رویکرد منظرین به زیرساخت های شهری نمایش پیوند
4 مبانی نظری و فلسفه منظر نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Landscape; a Shifting Concept; The Evolution of the Concept of Landscape 2018 2018 Journal of Bagh-e-Nazar نمایش پیوند
2 زیرساخت شهری و لزوم تغییر نگاه در تعریف و برنامه‌ریزی آن؛ زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت‌های شهری1 قرن بیست و یک، ۱۳۹۵ ۱۳۹۵ مجله علمی پژوهشی باغ نظر نمایش پیوند
3 سیستم آبی بخارا به عنوان زیرساخت منظرین شهر: مروری بر ظهور و انحطاط یک شبکه منظرین درون شهر 1393 1393 مجله علمی پژوهشی باغ نظر نمایش پیوند
4 کاربری‌های فضای باز در مجتمع های مسکونی بزرگ مقیاس شهر تهران ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ نشریه علمی پژوهشی معماری و شهرسازی آرمانشهر نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دبیراجرایی ۱۳۹۷ ۱۳۹۷ کارگاه بین المللی آب و شهر:سیستم های آبی و ساختارهای شهری- دانشگاه یزد و دانشگاه پاریس شرق نمایش پیوند
2 عضو هیئت مدیره ۱۳۹۵ ۱۳۹۹ انجمن علمی معماری منظر ایران نمایش پیوند