۲ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : خرداد 67
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 352
  • شماره تلفن دفتر : 1497 3390 (028)
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی آب 1385 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد - مهندسی آبیاری و زهکشی 1389 1391 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری - مهندسی آبیاری و زهکشی 1391 1396 دانشگاه تهران نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شبیه سازی حرکت آب و املاح در محیط متخلخل با نرم افزار HYDRUS 1396 موسسه آب دانشگاه تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Conjunctive Effects of Supplemental Irrigation and Planting Date on Rainfed Lentil in Qazvin Plain, Iran 2015 2015 Journal of Irrigation and Drainage Engineering نمایش پیوند
2 Numerical Evaluation of the Effects of Increasing Ratio of Cropped to Uncropped Width on Dry Drainage Efficiency in Salty Soils 2017 2017 Irrigation and Drainage نمایش پیوند
3 اثز توامان تاریخ کاشت و زمان تک آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم 1391 1391 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
4 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری 1392 1392 مجله مدیریت آب و آبیاری نمایش پیوند
5 اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک 1396 1396 مجله تحقیقات آب و خاک ایران نمایش پیوند
6 کاربرد نرم‏ افزار HYDRUS-2D برای شبیه‏ سازی سامانه زهکشی خشک 1396 1396 مجله پژوهش آب در کشاورزی نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محاسبات عددی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 نقشه برداری مقدماتی و تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 آب های زیرزمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 خاکشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
6 رسم فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
7 مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
8 کاربرد GIS و عکس های هوایی (مقدماتی) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 برآورد تبخیر و تعرق احتمالاتی برای الگوی کشت غالب دشت قزوین 1391 1392 شرکت آب منطقه ای استان قروین - وزارت نیرو - طرح سرباز نخبگی نمایش پیوند