۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد : خرداد 67
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 352
  • شماره تلفن دفتر : 1497 3390 (028)
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه :
  • نسخه انگلیسی (English)

تشنگان ار آب جویند از جهان

                             آب هم جوید ز عالم تشنگان

آب کم جو تشنگی آور بدست

                  تا بجوشد آبت از بالا و پست

            *********   

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی - مهندسی آب 1385 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 کارشناسی ارشد - مهندسی آبیاری و زهکشی 1389 1391 دانشگاه تهران ---
3 دکتری - مهندسی آبیاری و زهکشی 1391 1396 دانشگاه تهران ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شبیه سازی حرکت آب و املاح در محیط متخلخل با نرم افزار HYDRUS 1396 1396 موسسه آب دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 شبیه سازی حرکت آب و املاح در محیط متخلخل با نرم افزار HYDRUS 1398 1398 موسسه آب دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 طراحی و ترسیم سه بعدی اجسام صلب در فضای کاری 3D modeling - AutoCad 1398 1398 دانشگاه بین المللی امام خمیمی (ره) ---
4 شبیه سازی حرکت آب به سمت زهکش های زیرزمینی کم عمق در کشت برنج 1398 1398 دانشگاه علوم و کشاورزی ساری ---
5 AutoCAD 2D/3D - آشنایی با نرم افزار، طراحی پلان دو بعدی و اجسام سه بعدی 1400 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Conjunctive Effects of Supplemental Irrigation and Planting Date on Rainfed Lentil in Qazvin Plain, Iran 2015 2015 Journal of Irrigation and Drainage Engineering ---
2 Numerical Evaluation of the Effects of Increasing Ratio of Cropped to Uncropped Width on Dry Drainage Efficiency in Salty Soils 2017 2017 Irrigation and Drainage ---
3 اثز توامان تاریخ کاشت و زمان تک آبیاری بر بهره وری آب عدس در شرایط دیم 1391 1391 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
4 تعیین زمان مناسب کاشت و آبیاری تکمیلی برای عدس دیم در دشت قزوین با استفاده از مدل کامپیوتری 1392 1392 مجله مدیریت آب و آبیاری ---
5 اثر نسبت عرض نوار کاشت به عرض نوار نکاشت بر شوری ناحیه ریشه در زهکشی خشک 1396 1396 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
6 کاربرد نرم‏ افزار HYDRUS-2D برای شبیه‏ سازی سامانه زهکشی خشک 1396 1396 مجله پژوهش آب در کشاورزی ---
7 تأثیر اعمال سطوح متفاوت شوری بر عملکرد ذرت، در مراحل مختلف رشد 1397 1398 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
8 شبیه سازی تداخل آب شور و شیرین در ناحیه اشباع و غیر اشباع خاک با استفاده از مدل فیزیکی و عددی HYDRUS-2D 1399 1399 مجله اکو هیدرولوژی ---
9 مطالعه آزمایشگاهی تداخل آب شور و شیرین کم عمق بر توزیع شوری در ناحیه اشباع و غیراشباع با استفاده از مدل فیزیکی 1399 1399 مجله آبیاری و زهکشی ---
10 بررسی اثر تبخیر بر سطح ایستابی و ضریب زهکشی با استفاده از نرم افزار HYDRUS-2D (مطالعه موردی: زهکش حائل دشت قزوین) 1399 1399 مجله هیدروژئولوژی ---
11 تاثیر عمق کارگذاری قطره چکان بر افزایش راندمان جذب ریشه گیاه ذرت در سه نوع بافت خاک 1399 1399 مجله تحقیقات آب و خاک ایران ---
12 بررسی و مقایسه روش های جلوگیری از پیشروی آب شور در نواحی با سطح ایستابی کم عمق 1399 1399 تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) ---
13 شبیه سازی پیشروی شوری در بالادست زهکش حائل شوره زار دشت قزوین در شرایط برداشت بی رویه آب زیرزمینی 1400 1400 اکو هیدرولوژی ---
14 برآورد پارامترهای هیدرولیکی و انتقال املاح خاک به روش حل معکوس با استفاده از HYDRUS-2D (مطالعه موردی: زهکش حائل دشت قزوین) 1400 1400 مجله علوم و مهندسی آبیاری ---
15 شبیه سازی حرکت آب و شوری در آبیاری قطره ای نواری در کشت ذرت با استفاده از نرم افزار HYDRUS-2D 1400 1400 مجله دانش آب و خاک ---
16 شبیه سازی تعیین عمق کارگذاری ستون شن در سه بافت خاک برای سامانه آبیاری قطره ای درخت سیب 1400 1400 مجله مدیریت آب و آبیاری ---
17 شبیه سازی اثر بلند مدت آبیاری نواری سطحی و زیرسطحی بر توزیع نمک در خاک با استفاده از HYDRUS-2D 1400 1400 مجله مدیریت آب و آبیاری ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 محاسبات عددی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 نقشه برداری مقدماتی و تکمیلی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 آب های زیرزمینی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 خاکشناسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 رسم فنی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 کاربرد GIS و عکس های هوایی (مقدماتی) دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مکانیک خاک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ریاضیات مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 آبیاری بارانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 برآورد تبخیر و تعرق احتمالاتی برای الگوی کشت غالب دشت قزوین 1391 1392 شرکت آب منطقه ای استان قروین - وزارت نیرو - طرح سرباز نخبگی نمایش پیوند