۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی برق - مخابرات
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 485
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mhbibalan[at]ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای تخصصی مهندسی برق-مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک) نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد مهندسی برق- مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی شریف نمایش پیوند
3 کارشناسی مهندسی برق-الکترونیک دانشگاه گیلان نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 پردازش سیگنال آماری ---
2 تئوری تخمین و آشکارسازی ---
3 پردازش تصویر دیجیتال ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Full-duplex overlay cognitive wireless powered communication network using RF energy harvesting 2022 Wireless Networks نمایش پیوند
2 Achievable Rates and Resource Allocation for CDMA-Based Overlay Cognitive Radio With RF Energy Harvesting 2022 IEEE Systems Journal نمایش پیوند
3 Entropy Based Parameter Estimation of 2D Gaussian Filter for Image Speckle Noise Removal 2021 AUT Journal of Electrical Engineering نمایش پیوند
4 یک روش کارا برای غربالگری اولیه بیماری گلوکوم بر اساس محاسبه‌ نسبت کاپ به دیسک نوری با استفاده از شبکه‌های عصبی کانولوشنی 1400 ماشین بینایی و پردازش تصویر نمایش پیوند
5 Sum‐throughput maximization for overlay cognitive wireless powered network with energy harvesting capability 2020 Transactions on Emerging Telecommunications Technologies نمایش پیوند
6 Characteristic function based parameter estimation of skewed alpha-stable distribution: An analytical approach 2017 Signal Processing نمایش پیوند
7 Non-Gaussian amplitude PDF modeling of ultrasound images based on a novel generalized Cauchy-Rayleigh mixture 2016 EURASIP Journal on Image and video Processing نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Instantaneous Blind Audio Source Separation Using Characteristic Function of Heavy-Tailed Distibutions IEEE Indexed 2022 2022 30th International Conference on Electrical Engineering (ICEE) نمایش پیوند
2 Instantaneous Blind Audio Source Separation Using Characteristic Function of Heavy-Tailed Distibutions IEEE Indexed 2022 2022 30th International Conference on Electrical Engineering (ICEE) نمایش پیوند
3 Displacement Estimation for Ultrasound Elastography Based on a Robust Uniform Stretching Method IEEE Indexed 2022 2022 30th International Conference on Electrical Engineering (ICEE) نمایش پیوند
4 Window-Based Strain Estimation Using Weighted Displacement Obtained From Normalized Cross-Correlation IEEE Indexed 2021 2021 5th International Conference on Pattern Recognition and Image Analysis (IPRIA) نمایش پیوند
5 Three-Component Mixture Approximation for Standard Symmetric Alpha-Stable Distribution IEEE Indexed 2020 2020 6th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS) نمایش پیوند
6 A Robust Glaucoma Screening Method for Fundus Images Using Deep Learning Technique IEEE Indexed 2020 2020 27th National and 5th International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) نمایش پیوند
7 A Novel Phase-Domain Speech Watermarking Method using Perceptual Orthogonal Matching Pursuit IEEE Indexed 2019 5th Iranian Conference on Signal Processing and Intelligent Systems (ICSPIS) نمایش پیوند
8 B-mode ultrasonic images quality enhancement using an intelligent 5∗5 pixels window averaging IEEE Indexed 2018 8th Conference of AI & Robotics and 10th RoboCup Iranopen International Symposium (IRANOPEN) نمایش پیوند
9 Speckle Noise Reduction Of Ultrasound Images Based On Neighbor Pixels Averaging IEEE Indexed 2018 25th National and 3rd International Iranian Conference on Biomedical Engineering (ICBME) نمایش پیوند
10 On parameter estimation of symmetric alpha-stable distribution IEEE Indexed 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) نمایش پیوند
11 A new alpha and gamma based mixture approximation for heavy-tailed Rayleigh distribution IEEE Indexed 2015 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 الکترونیک 1 ---
2 اصول سیستم های مخابراتی ---
3 مخابرات دیجیتال ---
4 پردازش سیگنال دیجیتال ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرآیندهای تصادفی ---
2 تئوری پیشرفته مخابرات ---
3 پردازش تصویردیجیتال ---
4 پردازش سیگنال دیجیتال پیشرفته ---
5 تئوری تخمین و آشکارسازی ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه اول دوره کارشناسی ---
2 عضو بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند
3 برگزیده مرحله اول و دوم المپیاد دانشجویی مهندسی برق 1386 ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخمین موقعیت کاربران دسترسی چندگانه غیرمتعامد در شبکه ی بی سیم مجهز به پهپاد 1400/11/30 مهدی حمامی ---
2 تخمین آماری پارامترهای کانال موج میلیمتری همبسته چند ورودی چند خروجی 1400/11/30 مازیار کاکاوند ---
3 بکارگیری توزیع گوسی تعمیم یافته برای تخمین ظرفیت کانال های چند مسیری دارای محوشدگی 1400/10/22 مهران کاکاوند ---
4 تکنیک تطبیقی CFAR برای آشکارسازی اهداف دارای تموج در حضور کلاتر 1400/06/31 رامین مولایی ---
5 ارائه یک تقریب تحلیلی سه مولفه ای برای توزیع احتمال سیگنال های آلفا-پایدار متقارن 1400/06/24 روزبه تنها ---
6 جدا سازی کور منابع با استفاده از تابع مشخصه ی توزیع های دنباله سنگین 1399/11/30 کامران رجبی ---
7 نهان‌نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از مدل ترکیب کوشی-گوسی 1399/06/29 رسول مهین رعیم ---
8 تشخیص گلوکوم مبتنی بر پردازش تصویر شبکیه و روشهای یادگیری عمیق 1398/11/30 فاطمه معادی ---
9 جداسازی منابع صوتی با فرض ترکیب های شامل طنین 1398/11/28 مهدیه السادات حسینی گنجارودی ---
10 نهان نگاری اصوات با استفاده از الگوریتم های قرار دادن فاز 1398/06/31 نسرین منتظری ---
11 طراحی گیرنده برای سیستم های مخابراتی در حضور نویز غیر گوسی 1398/03/05 فاطمه آتشگران ---
12 افزایش بهره وری طیفی سیستم های مخابرات بی سیم 5G چند آنتنی 1398/01/19 مصطفی جعفری ---