۱۳ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 66/01/01
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 307
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : k.fazlollah@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی/ادبیات داستانی 1384 1388 دانشگاه خوارزمی البرز نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد/زبان و ادبیات فارسی 1389 1391 دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
3 دکتری/زبان و ادبیات فارسی 1393 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برگزاری کارگاه روایت شناسی در ادبیات داستانی 95/2/20 95/2/21 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 برگزاری کارگاه انواع راوی در ادبیات داستانی 94/4/22 94/4/22 حوزه هنری استان همدان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 برگزاری کارگاه ساختارگرایی در ادبیات داستانی 92/7/8 92/8/7 حوزه هنری خراسان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 مدرس دورۀ قصه نویسی و بررسی عناصر قصه (رده سنی نوجوانان) 94/7/1 95/7/1 فرهنگسرای بانو حضرت زهرا (س) قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 برگزاری کارگاه آشنایی با مقاله نویسی در نقد ادبی 98/9/14 98/9/14 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)/کتابخانه مرکزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توصیف ساختار روایی انواع ادبی در ایران (از آغاز تا قرن نهم) 95/7/1 97/11/30 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)/ رساله دکتری/دفاع با نمره20 نمایش پیوند
2 تحلیل ساختاری -روایی ادبیات پایداری (از آغاز تا دوران دفاع مقدس) 97/4/16 98/11/2 دانشگاه افسری امام علی (ع)/پروژه جایگزین خدمت سربازی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 گونه های روایت در رمان های دفاع مقدس 95/5/12 96/8/6 حوزه هنری استان قزوین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 از خاطره تا داستان(بررسی ساختار روایت در دو قالب خاطره و داستان) 94/6/1 94/9/1 حوزه هنری استان اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 روایت شناسی- ساختارگرایی- نقد ادبی- ادبیات داستانی- تحقیق در حوزه انواع ادبی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روایت شناسی (دوره اول) 91/10/1 91/10/3 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان/ باغ غدیر اصفهان/استاد دوره: دکتر علی عباسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 روایت شناسی (دوره دوم) 92/9/1 92/9/3 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان/ باغ غدیر اصفهان/استاد دوره: دکتر علی عباسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 شخصیت پردازی در ادبیات داستانی 92/8/16 92/8/18 مرکز آفرینش های ادبی قلمستان/ باغ غدیر اصفهان/استاد دوره: محمد رضا گودرزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 اصول مقاله نویسی در مجلات ISI و علمی- پژوهشی 93/9/24 93/9/25 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تبیین تفاوت های متن روایی و غیر روایی 95/11/12 متن پژوهی ادبی دانشگاه علامه طباطبایی تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 معمای ریاضی وار داستانی از تاریخ هرودوت(با تکیه بر نظریه تزوتان تودوروف) 96/8/17 ادبیات معاصر جهان دانشگاه تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ بررسی دستور زبان روایت در رمان تاریخی 95/4/12 جستارهای تاریخی پژوهشگاه علوم انسانی(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 چندگونگی سازه های فاصله ای راوی از روایت در ادبیات داستانی (با تکیه بر نظریه شلومیث ریمون کنان) 94/11/21 پژوهش های معاصر ادبیات جهان دانشگاه تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 گوتیک در ادبیات داستانی 91/3/22 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصر خسرو بر اساس نظریه ژپ لینت ولت 92/7/27 متن پژوهی ادبی دانشگاه اصفهان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی مولفه ها و ابعاد شناختی راوی همه چیزدان در ادبیات داستانی 93/11/22 ادبیات پارسی معاصر پژوهشگاه علوم انسانی تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 پژوهشی بر رابطۀ راوی با روایت شنو، رویدادها و شخصیت ها در ادبیات داستانی 93/11/19 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دانشگاه تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 از تاریخ تا داستان(بررسی عناصر مشترک بین تاریخ و داستان) 91/10/4 پژوهش های تاریخی دانشگاه اصفهان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 مقایسه ساختار داستان در دو اثر عطار با تکیه بر دو الگوی جدید ساختارگرای داستان نویسی 91/10/12 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 بررسی ارتباط ساختاری بین سبک پیکارسک و نوع ادبی مقامه 92/8/20 ادبیات تطبیقی دانشگاه شهید باهنر کرمان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 بررسی وجوه روایی در داستان های حماسی زبان بنیاد و مصور بر اساس نظریه میک بال 91/7/22 پژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 عناصر ساختاری و معیارهای بازشناسی بی اعتباری راوی در روایتگری 96/2/7 روایت شناسی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 بررسی رابطه رشد شناختی و درک روایی در ادبیات داستانی کودک و نوجوان(بر اساس نظریه ماریا نیکولایوا) 98/10/18 مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 بررسی و تحلیل عناصر ساختاری گروتسک در برخی داستان های فارسی و خارجی 92/8/28 مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی(علمی تخصصی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 رویکرد گفتمان کنشی القایی در ادبیات داستانی 97/8/5 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 شکل شناسی و بررسی ساختار روایی در رمان تاریخی 92/4/23 پژوهش های علوم تاریخی دانشگاه تهران(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 تصویر سازی و توصیف در داستان های بیژن نجدی 96/6/6 پژوهش های علوم انسانی نقش جهان/ دانشگاه اصفهان(علمی تخصصی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
19 تحلیل فرایند تعلیق به واسطۀ رمزگان هرمنوتیکی– معمایی در روایت پیش رونده (مطالعۀ موردی روایت پلیسی- جنایی) 99/02/03 مجله روایت شناسی/دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
20 سازه ها و عناصر روایت دَوَرانی در سینما و ادبیات داستانی 1400/09/09/ مطالعات رسانه ای(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
21 تفاوت دستور زبان داستان در دو روایت مختلف از داستان افشین و بودلف 1394/02/10 فصلنامه تخصصی مطالعات داستانی(علمی تخصصی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
22 ساختار چندگانه پیرنگ در اسرارنامه عطار 1399/09/09 مطالعات عرفانی دانشگاه کاشان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
23 بررسی و تحلیل تعامل تنشی-شَوِشی در گفتمان نفثه المصدور 1399/10/05 جستارهای زبانی دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
24 تحلیل ساختار ادبیات پایداری در ژانرهای تعلیمی و مقاومت 1399/11/01 مجله ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر کرمان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 پژوهشی در تحولات صوری- معنایی چند واژه از تاریخ بیهقی در گویش محلی شهرستان تایباد 1399/11/14 مجله زبانشناسی و گویش های خراسان/ دانشگاه فردوسی مشهد(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 روش های تغییر پیرنگ به قصد ایجاد معانی متفاوت در ژانر عرفانی 1400/10/26 ادبیات عرفانی/ دانشگاه الزهرا(علمی-پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 نقش پاد گفتمان‌ها در مجاب سازی مخاطب در قابوس‌نامه 1400/11/4 جستارهای زبانی/دانشگاه تربیت مدرس(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
28 تحلیل مختصات ساختاری و انواع روایت در مثنوی‌های گفت‌وگو محور 1401/01/18 مجله ادبیات دانشگاه تبریز (علمی پژوهشی) نمایش پیوند
29 تحلیل فرایند بسط معنایی گفتمان در مخزن‌الاسرار نظامی (با تکیه‌بر نظریۀ روش سازی معنایی ونسان ژوو) 1400/06/27 مجله زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 مقایسه تطبیقی عنصر پیرنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان دو کاج 1400/11/10 پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت//دانشگاه تهران(علمی- پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 تحلیل ابعاد«زمان ساخت» روایی در ادبیات داستانی 1400/11/23 پژوهش معاصر ادبیات جهان/ دانشگاه تهران(علمی-پژوهشی) نمایش پیوند
32 نگاهی جامعه شناسانه به خودکامگی پادشاهان عصر غزنوی تا مغول با تکیه بر بسامد القاب و عناوین در مقدمه متون منثور قرن چهارم تا هفتم 1401/01/17 فصلنامه جامعه شناسی هنر و ادبیات، دانشگاه تهران(علمی -پژوهشی). نمایش پیوند
33 بسط نظریه جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت های داستانی 1401/2/29 مجله مطالعات زبان و ترجمه/ دانشگاه فردوسی مشهد(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 پژوهشی در باب کاف مکسور، الف میانجی و مصدر جعلی در گویش خراسان 1401/07/28 فصلنامه ادبیات و زبان های محلی ایران زمین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
35 دگردیسی نوع نگاه به حیوانات از ترحم گذشته نگر تا تفضل معضل گونۀ امروزی 1401/07/26 اسلام و علوم اجتماعی(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
36 ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم 1401/10/26 مجله ادب فارسی(دانشگاه تهران/ علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
37 تبیین تمایزهای ساختاری- روایی دو قالب داستان و خاطره- داستان 1402/02/17 ادبیات پایداری کرمان(علمی پژوهشی)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
38 فرایند زایش معنا در قصیده دماوندیه بهار 1402/02/20 ادب فارسی- دانشگاه تهران نمایش پیوند
39 رویکردهای تربیتی نوین در قابوس نامه 1402/02/30 اندیشه های نوین تربیتی(علمی -پژوهشی/دانشگاه الزهرا) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی جنگ و ابعاد آن در ادبیات پایداری ایران و فلسطین 95/3/5 همایش ملی ادبیات پایداری/ دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 نقد یکسان پنداری روایت و داستان با تکیه برگونه های ادبی مختلف 92/12/12 سومین همایش نقد ادبی با عنوان نقد ادبیات داستانی/پژوهشگاه علوم انسانی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 ساختار داستان مینیمال در بهارستان جامی 95/5/27 همایش بین المللی خاتم الشعرا عبدالرحمن جامی/دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 دستور زبان روایت و انسجام سه گانه در سبک داستانی گوتیک 94/6/4 دهمین همایش بین المللی ترویج زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تجلی تفاوت روایت و داستان در گونه ادبی ضرب المثل با تکیه بر نظریه سیمور چتمن 94/2/17 چهارمین همایش ملی نقد ادبی دانشگاه گیلان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 بررسی تطبیقی سازه های روایی در الامتاع والموانسه اثر ابوحیان توحیدی و هزار و یک شب 97/9/14 هفتمین همایش ملی نقد ادبی /دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 مشترک و مختلف(تاریخ و داستان) 93/6/5 نهمین همایش بین المللی ترویج ربان و ادبیات فارسی/ دانشگاه پیام نورخراسان شمالی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 تحلیل سطوح ارتباطی راوی با روایت شنو آرمانی در متون داستانی 99/10/20 دهمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 بازتاب ترس و اضطراب بشر در عرفان و فلسفه (با تکیه‌ بر نگاه مولانا و کافکا) 1400/09/01 همایش بین المللی ادبیات و تفکر بینافرهنگی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 طرح شناسی حکایت هایی با محوریت روباه در ادبیات عامیانه 1400/09/28 دهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی- فرهنگ، هنر و ادبیات عامه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 عناصر و اسباب ایجاد طنز در گویش تایبادی 1401/05/02 پژوهش های نشر معاصر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 نقش زبان شناسی روایت درگسترش آگاهی فارسی آموزان خارجی 1401/11/10 پنجمین همایش ملی آموزش زبان فارسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فرهنگ توصیفی اصطلاحات روایت شناسی 1397 1500 سوره مهر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بوطیقای روایت در ادبیات داستانی کودک و نوجوان 1398 50 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 بررسی ساختار پیرنگ در چند رمان دفاع مقدس 1396 1200 سوره مهر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 سوار اسب ابری(زندگی نامه داستانی شهید قربانعلی قربانی) 1398چاپ دوم 1000 شاهدان البرز وابسته به حوزه هنری استان البرز  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 طلایی تر از سپیده(زندگی نامه داستانی شهید حسین حدادی) 99/3/24 1000 صریر  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فارسی عمومی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 آشنایی با ادبیات معاصر ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 آشنایی با متون داستانی- ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 تاریخ ادبیات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 آشنایی با ادبیات معاصر بعد از انقلاب دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 سبک های ناشناختۀ ادبیات داستانی (گوتیک، گروتسک، پیکارسک) 97/4/16 حوزه هنری تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 خوانش هایی نو از متون کهن 1400/09/28 1401/06/30 حوزه هنری استان البرز نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داور مجله علمی پژوهشی تفکر و کودک 99/5/2 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 داور مجله علمی پژوهشی متن شناسی ادب فارسی 1399/08/01 دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 مدیر داخلی نشریه پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 99/11/05 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو بنیاد ملی نخبگان نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی طرح واره عاطفی گفتمان در رمان چشم هایش اثر بزرگ علوی و عشق سال های وبا اثر مارکز بین المللی امام خمینی(ره) گلاره گنجی زاده نمایش پیوند
2 نشانه شناسی روایی «مکان ساخت» هندوستان در شعر فارسی بین المللی امام خمینی ره جزایری نمایش پیوند
3 جامعه شناسی روایت در چند داستان مدرسه به قلم معلمان داستان نویس بین المللی امام خمینی ره نوری نمایش پیوند
4 تحلیل گفتمان روایی متن هایی با موضوع رها کردن کودک در ادبیات فارسی مریم عزیزیان نمایش پیوند