۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : تاریخ
  • تاریخ تولد : 11 /6/ 1362
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 828
  • شماره تلفن دفتر : 02833901662
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : salmangh1362@gmail.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ 1380 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد تاریخ 1384 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 دکتری تاریخ ایران دوران اسلامی 1389 1393 دانشگاه اصفهان نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فرهنگ و تمدن 1391 1397 دانشگاه پیام نور مرکز قم نمایش پیوند
2 دروس کارشناسی تاریخ ایران دوره باستان و دوره اسلامی 1398 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح امکانسنجی تبدیل جزیره تنب و ابوموسی به مراکز غیر نظامی 1391 1392 وزارت دفاع-مرکز مطالعات راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی نمایش پیوند
2 طرح تاریخ شفاهی صنعت نفت ایران 1386 1387 موسسه مطالعات بین المللی انرژی نمایش پیوند
3 طرح گردآوری اسناد و مدارک تاریخ صنعت نفت ایران 1387 1388 موسسه مطالعات بین المللی انرژی نمایش پیوند
4 دانشنامه خلیج فارس 1388 1393 بنیاد دانشنامه نگاری ایران نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ حوزه اقیانوس هند و خلیج فارس نمایش پیوند
2 تاریخ بنادر و جزایر جنوبی ایران در دوران باستان و دوره اسلامی نمایش پیوند
3 تاریخ ایران دوره باستان نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روند شکل گیری مساله جزایر سه گانه 1390 پژوهش های ایران شناسی نمایش پیوند
2 تحلیلی بر سنت های دیوانسالاری ایران در خلیج فارس(امام مسقط و اجاره داری بندرعباس) 1393 مجله پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
3 بررسی منازعه نفتی ایران و انگلیس 1932-1933 1390 پیام بهارستان نمایش پیوند
4 انگلستان و موقعیت ژئوپلتیک جزایر سه گانه در آغاز قرن بیستم در دست چاپ مجله پژوهشی های جغرافیایی دانشگاه تهران نمایش پیوند
5 پیش زمینه تسلط غرب بر منابع نفت خلیج فارس 1387 فصل نامه مدیریت و منابع انسانی نمایش پیوند
6 پریپلوس خلیج فارس 1386 خلیج فارس درحدیث دیگران نمایش پیوند
7 روند زوال وسقوط امپراطوری پرتغال در خلیج فارس 1386 خلیج فارس درحدیث دیگران نمایش پیوند
8 قرار داد 1820(در ارتباط با حضور انگلستان در خلیج فارس وشکل گیری شیخ نشین های عربی) 1387 مجموعه مقالات همایش دوسالانه دانشگاه تهران نمایش پیوند
9 زمینه های قطع روابط سیاسی ایران و انگلیس در آغاز ملی شدن صنعت نفت 1387 ویژه نامه جنبش ملی شدن صنعت نفت نمایش پیوند
10 قبیله بنی یاس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
11 شیخ نشین شارجه 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
12 شیخ سلطان بن سلیم 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
13 شیخ سلطان بن صقر 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
14 استان ظاهره 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
15 عتوبیان 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
16 شیخ نشین عجمان 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
17 شیخ نشین راس الخیمه 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
18 شیخ نشین فجیره 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
19 شهرهای خلیج فارس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
20 قشم 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
21 قواسم 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
22 قضایای ایران (امور ایران) 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
23 قراردادهای صلح عمومی در خلیج فارس 1835-1913 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
24 هند شرقی و خلیج فارس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
25 وقایع نگاری روزانه سفر به فارس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
26 تنگه هرمز 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
27 شش ماه در ایران 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
28 سفرنامه باکینگهام 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
29 سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
30 شرکت نفت ایران و انگلیس 1393 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
31 راه آهن در جهان عرب 1393 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
32 محمد بیرم خامس 1395 دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
33 عمر طوسون پاشا دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
34 توفیق ریاض پاشا دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
35 محمد رضا شبیبی دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
36 Muscat, Zanzibar and Persian Gulf social and Economical connection in the nineteenth century 2014 International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences November 2014, Vol. 4, No. 11 نمایش پیوند
37 اهداف انگلستان از منع تجارت برده در خلیج فارس 1391 تاریخ در آیینه پژوهش نمایش پیوند
38 نقدی بر مباحث تاریخی «الجزر الثلاث المحتله لدوله الامارات العربیه المتحده» 1392 پژوهشنامه خلیج فارس-خانه کتاب نمایش پیوند
39 نقش قرارداد 1820 در تسلط انگلستان بر سواحل خلیج فارس 1391 پژوهشنامه خلیج فارس نمایش پیوند
40 زمینه های تاریخی واگرایی فرهنگی عناصر ایرانی و عرب در خلیج فارس 1390 فصل نامه علمی-پژوهشی انجمن ایرانی تاریخ نمایش پیوند
41 ال خلیفه در بحرین 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
42 آل ثانی در قطر دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
43 آل سعود در عربستان 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
44 آل نهیان در ابوظبی دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
45 آل مکتوم در دبی 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
46 آل صباح در کویت 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
47 قرارداد صلح عمومی 1235ق دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
48 احسا 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
49 روزنامه سفر هیات سرجان ملکم به دربار ایران 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
50 منازعات مرزی در شبه جزیره عربستان 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
51 جنگ نفتکش ها 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
52 ازمسکو تا خلیج فارس(سفرنامه) 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
53 تیمورتاش و خلیج فارس 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
54 سفرهایی به شهر خلفا 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج1 نمایش پیوند
55 قاسم بن محمد آل ثانی 1394 دانشنامه خلیج فارس، ج2 نمایش پیوند
56 بررسی نقش دیوان‌سالاری ایران در صید و تجارت مروارید در خلیج فارس 1401 1401 مجله تاریخ اسلام و ایران- دانشگاه سیستان و بلوچستان نمایش پیوند
57 جایگاه صنعت مروارید در همگرایی ساحل نشینان سواحل جنوبی و شمالی خلیج فارس( سده 13ق/19م) 1400 1400 مجله پژوهش های تاریخی- دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
58 حروب راس الخیمه مفتاح لاستیلاء البریطانی علی الخیلج الفارسی (1809- 1819م) 1399 1400 مجله دراسات فی العلوم الانسانیه- دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
59 مام جلال طالبانی 1400 پذیرش دانشنامه جهان اسلام نمایش پیوند
60 The colonial roots of the eight-year Iran-Iraq war Case study: Geographical location of Kuwait 1400 1401 نشریه مطالعات معاصر انقلاب اسلامی ،دانشگاه تهران نمایش پیوند
61 بررسی تأثیرات اجتماعی و اقتصادی ظهور استعمار بر شیعیان سواحل جنوبی خلیج فارس در عصر صفوی (سده 10 و 11 هـ . ق) 1400 1401 فصلنامه تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی نمایش پیوند
62 بررسی نقش اجتماعی نهاد حسبه در بحرین عصر صفوی 1400 1401 بنیاد ایران شناسی- فصلنامه مطالعات خلیج فارس نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش قرارداد 1820. در تسلط انگلستان بر سواحل جنوبی خلیج فارس 1387 همایش دو سالانه خلیج فارس- فرهنگ و تمدن( دانشگاه تهران) نمایش پیوند
2 نقش و جایگاه بندر لیان در قدرت دریایی ایلامی ها در دوره باستان 1385 همایش خلیج فارس- استانداری بندرعباس نمایش پیوند
3 منازعات هیناوی -غافری و نقش آن در شکل گیری امارات متحده عربی 1393 همایش خلیج فارس-بنیاد ایران شناسی نمایش پیوند
4 بررسی مبانی و بسترهای برپایی تمدن نوین براساس تجربه‌های تاریخی 1400 پذیرش شده بازنمایی گفتمان انقلاب اسلامی مبتنی بر بیانیه گام دوم نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سرنگونی مصدق (بر اساس اسناد سازمان سیا) 1389 انتشارات دانش نگار نمایش پیوند
2 تاریخ زتدگانی ائمه معصومین 1394 دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
3 جزایر سه گانه در گذر تاریخ 1392 پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی نمایش پیوند
4 اقتصاد سیاسی نفت در ایران 1400 انتشارات پیام نورمرکز نمایش پیوند
5 شیخ نشین های خلیج فارس و هویت تاریخی 1399 مرکز نشر کتاب نمایش پیوند
6 نفت، اقتصاد و سیاست؛ مسائل و رویکردها 1401 انتشارات پیام نورمرکز نمایش پیوند
7 تاریخ اجتماعی و فرهنگی شیعیان مناطق جنوبی خلیج فارس در حال چاپ پژوهشکاه علوم و فرهنگ اسلامی نمایش پیوند
8 تاریخ روابط تمدنی اروپا و جهان اسلام در حال چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناخت ونقد منابع ایران پیش ازاسلام 1398 تا کنون دانشگاه بین الملل امام خمینی نمایش پیوند
2 شناخت ونقدمنابع ایران دوره اسلامی - - نمایش پیوند
3 ادیان ایران باستان - - نمایش پیوند
4 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه - - - نمایش پیوند
5 تاریخ تمدن های مشرق زمین - - - نمایش پیوند
6 تاریخ ایران در دوران ساسانیان - - - نمایش پیوند
7 تاریخ ایران از ایلامی ها تا پایان هخامنشیان - - - نمایش پیوند
8 تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار - - - نمایش پیوند
9 تاریخ استعمار و رشد سرمایه داری - 1399 - نمایش پیوند
10 روش تحقیق در تاریخ 1391 1397 دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
11 شناخت ونقدمنابع ایران پیش ازاسلام - - دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
12 تاریخ ایران از ایلامی ها تا پایان هخامنشیان - - - نمایش پیوند
13 تاریخ خلیج فارس و ممالک همجوار - - - نمایش پیوند
14 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه - - - نمایش پیوند
15 تاریخ ایران در دوران سلوکیان و اشکانیان - - - نمایش پیوند
16 تاریخ ایران در دوره قاجار - - - نمایش پیوند
17 تاریخ ایران در دوره صفویان - - - نمایش پیوند
18 متون تاریخی به زبان انگلیسی 1و 2 - - - نمایش پیوند
19 متون تاریخی به زبان عربی - - - نمایش پیوند
20 تاریخ تحولات ایران از پایان قاجاریه تا کودتای 28 مرداد - - - نمایش پیوند
21 تاریخ تحولات ایران از مشروطیت تا پایان دوره قاجار - - - نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 روش تحقیق در تاریخ 1392 1397 دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
2 شناخت و نقد منابع - - - نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 تاریخ اجتماعی شیعیان سواحل جنوبی خلیج فارس از عصر صفوی تا انقلاب اسلامی 1398 پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی نمایش پیوند
2 تاریخ تعاملات تمدنی جهان اسلام و اروپا 1398 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رتبه یک کنکور ارشد در گرایش تاریخ ایرن اسلامی 1384 سازمان سنجش نمایش پیوند
2 رتبه یک کنکور ارشد در گرایش تاریخ اسلام 1384 سازمان سنجش نمایش پیوند
3 رتبه یک کنکور ارشد در گرایش تاریخ جهان 1384 سازمان سنجش نمایش پیوند
4 دانشجوی نمونه دانشگاه تهران 1387 دانشگاه تهران نمایش پیوند
5 دانشجوی نمونه کشوری 1388 وزارت علوم تحقیقات و فناوری نمایش پیوند
6 پژوهشگر نمونه در نقد کتاب (حوزه خلیج فارس) 1391 خانه کتاب نمایش پیوند
7 رتبه یک کنکور ارشد در گرایش تاریخ ایرن باستان 1384 سازمان سنجش نمایش پیوند
8 عضو سازمان ملی نخبگان 1390 نمایش پیوند