۱۶ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : جامعه شناسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 866
  • شماره تلفن دفتر : ٠٢٨٣٣٩٠١٦٧٣
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : l.alavi@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مقطع کارشناسی - آمار دانشگاه تبریز نمایش پیوند
2 مقطع کارشناسی ارشد- پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا- تهران نمایش پیوند
3 مقطع دکتری - جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس تخصصی جامعه شناسی دانشگاه تبریز نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی رابطه عمل در حوزه عمومی و میزان تجربه حس شرم به مثابه اخلاق اجتماعی در دانشجویان 1390 دانشنامه علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 گفتمانی بدیل برای توسعه: رویکردی انسان شناختی به مفهوم توسعه 1391 فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 تأثیر مداخله ای نگرش مسئولانه زیست محیطی بر رابطه بین دلبستگی مکانی و رفتار مسئولانه زیست محیطی 1395 فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
4 ساخت و اعتباریابی مقیاس سنجش سازه دلبستگی مکانی در میان شهروندان شهر تبریز (پژوهشی در حوزه جامعه شناسی شهری). 1395 فصلنامه مطالعات جامعه شناختی شهری نمایش پیوند
5 مدل یابی ساختاری تأثیر تجربه زیست محیطی و نگرش زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی 1395 مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد نمایش پیوند
6 بررسی پدیده سرریز رفتار مسئولانه زیست محیطی از حوزه خصوصی به حوزه عمومی در شهروندان شهر تبریز 1395 فصلنامه محیط شناسی دانشگاه تهران نمایش پیوند
7 شکاف جنسیتی در کنشگری زیست محیطی: یک تحلیل جامعه شناختی 1399 فصلنامه محیط شناسی دانشگاه تهران نمایش پیوند
8 تفسیری نو از رفتار زیست محیطی زنان: ورود مفهوم نابرابری جنسیتی 1400 دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه تبریز نمایش پیوند
9 دوگانگی اجتماعی نگرش- رفتار زیست محیطی، حلقه مفقوده در جامعه شناسی محیط زیست: مروری بر رویکردها 1398 فصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
10 فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم: یک پژوهش کیفی پدیدارشناختی 1400 فصلنامه راهبرد فرهنگ نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آسیب شناسی انسان شناختی گفتمان بدیل توسعه انقلاب اسلامی ایران (با محوریت اقتصاد مقاومتی) 1394 کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی – اسلامی و تأکید بر پژوهش های نوین نمایش پیوند
2 بررسی جامعه شناختی حس شرم و رابطه ی آن با سبک زندگی دانشجویان دختر 1391 کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
3 بررسی رابطه عمل در حوزه عمومی و تجربه حس شرم مثبت دانشجویان 1390 همایش ملی بهداشت روانی دانشجویان. قوچان نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی (نرم افزار SPSS)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 نظریه های جامعه شناسی (1)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سرپرستی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تبریز 1396 1399 مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر تبریز نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برگزیده شده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 93-92 نمایش پیوند
2 برگزیده شده به عنوان دانشجوی نمونه دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 94-93 نمایش پیوند
3 فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری رشته جامعه شناسی دانشگاه تبریز نمایش پیوند
4 فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
5 برگزیده شده به عنوان پژوهشگر برتر بخش ویژه جشنواره صدا و سیما در سال 95 نمایش پیوند