۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
  • تاریخ تولد : 1352
  • نشانی : -
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 028-33902230
  • وبگاه شخصی : -
  • رایانامه : s.m.hosseini@hum.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

از خدا جوییم توفیق ادب      بی ادب محروم شد از لطف رب 

 

تخصصها و گرایشهای آموزشی و پژوهشی:

نثر عرفانی فارسی؛

 نگارش و ویرایش ؛

آموزش زبان فارسی.

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی شهریور ماه 1374 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی شهریور ماه 1377 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 دکتری زبان و ادبیات فارسی آبان ماه 1383 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تدریس دروس تخصصی رشته زبان وادبیات فارسی (زبان تخصصی ، کشف الاسرار ، تاریخ زبان فارسی ، سبک شناسی نثر ، کشف المحجوب (ارشد)آیین نگارش، مرصادالعبادو غیره ) 1378 1398 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
2 تدریس فارسی وآیین نگارش مقطع کارشناسی ارشد 1380 1383 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 تدریس زبان تخصصی و مکالمه و خواندن فارسی ، مقطع کارشناسی ارشد زبان وادبیات فارسی (ویژه دانشجویان غیر ایرانی ) 1381 1383 تربیت مدرس نمایش پیوند
4 تدریس فارسی عمومی 1382 1384 دانشگاه امام صادق (ع) نمایش پیوند
5 تدریس در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد 1386 1398 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
6 تدریس زبان فارسی به دانشجویان و طلبه های غیر ایرانی 1391 1395 جامعه المصطفی العالمیه نمایش پیوند
7 تدریس زبان و ادبیات فارسی 1390 1392 دانشگاه های گرجستان نمایش پیوند
8 تدریس دروس تخصصی رشته زبان و ادبیات فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی 1397 تا کنون دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی ویژگی های زبان گفتاری فارسی از حمله مغول تا مشروطیت (مجری طرح) 1383 1383 ز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما نمایش پیوند
2 بررسی نیازهای زبانی نسل جوان و راهبردهای پاسخگویی به این نیازها در برنامه های صدا وسیما (مجری طرح) 1385 1385 مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما نمایش پیوند
3 چشم انداز ادبیات انقلاب اسلامی ؛ چالش ها و فرصت های پیش رو (مجری طرح) 1386 1386 مرکز تحقیقات مطالعات وسنجش برنامه ای صدا وسیما نمایش پیوند
4 آسیب شناسی درس نگارش فارسی و ارائه راهبرد مناسب در تدریس آن (مجری طرح) 1388 1388 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
5 پیشینه ادب فارسی در گرجستان (مجری طرح) 1395 1395 صندوق حمایت از فناوران و پژوهشگران کشور نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ماهیت شعر از دیدگاه منتقدان ادبی اروپا 1382 پژوهش های ادبی نمایش پیوند
2 بررسی جنبه های زیبا شناختی معارف از دیدگاه صورتگرایی 1384 پژوهش های ادبی نمایش پیوند
3 بررسی سبک نثر شاعرانه در عبهر العاشقین 1385 پژوهش‌های زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
4 ضرورت بازسازی زبان گفتاری در نمایش های تاریخی 1385 فصلنامه پژوهش و سنجش نمایش پیوند
5 بازسازی زبان گفتاری فارسی در نمایش های تاریخی 1385 پژوهش های ارتباطی نمایش پیوند
6 مولوی و وحدت جهانی 1386 مجموعه مقالات همایش ملی مولوی شناسی دانشگاه کردستان نمایش پیوند
7 بازتاب اسطوره آفرینش در آثار مولوی 1386 مجموعه مقالات همایش ملی مولوی دانشگاه کردستان نمایش پیوند
8 سیمای پیامبر اعظم در آثار روزبهان بقلی شیرازی 1387 مجموعه مقالات رسول مهر (دانشگاه لرستان) نمایش پیوند
9 سه گونه نثر هنری ؛ نثر ادبی ، شعر منثور ونثر شاعرانه 1387 مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی نمایش پیوند
10 مناسبات بینا متنی بهاءولد و مثنوی معنوی از منظر داستان پردازی 1387 پژوهش های ادبی نمایش پیوند
11 نقش و اهمیت شاهنامه فردوسی در فرهنگ گرجستان 1392 پزوهش های ادبی نمایش پیوند
12 آسیب شناسی درس نگارش فارسی 1393 مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
13 فراز و فرود سی سال شعر کودک در ایران 1393 مجموعه مقالات نهمین همایش انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
14 بررسی عنصر سبکی تناقض در رمانهای پسامدرن فارسی 1394 پژوهش های ادبی نمایش پیوند
15 برشهای درون مصراعی در شعر شفیعی کدکنی 1394 بوستان ادب نمایش پیوند
16 بررسی و تحلیل کیفیّت پوشاک در آیین های اساطیری و عرفانی 1394 ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی نمایش پیوند
17 بررسی و تحلیل مبحث رویت و مشاهده در ادب فارسی 1394 فصلنامه عرفانیات در ادب فارسی نمایش پیوند
18 بررسی گفتمان نقد ادبی حاکم بر محافل ادبی عصر مشروطه 1394 مجموعه مقالات هشتمین همایش پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
19 بررسی و تحلیل تجلّی زمان و مکان مقدّس اساطیر در عرفان 1395 فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی نمایش پیوند
20 مقدمه ای بر پیشینه ادب فارسی در گرجستان 1395 فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
21 بازتاب ادبیات تعلیمی فارسی در ادبیات گرجی 1395 فصلنامه علمی –پژوهشی ادبیات تعلیمی نمایش پیوند
22 بررسی تطبیقی درون مایه اعتراض در شعر احمد مطر و علیرضا قزوه 1395 فصلنامه علمی_ پژوهشی مطالعات تطبیقی فارسی و عربی،دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
23 تحلیل و تطبیق سه اصطلاح تمثّل،التباس و منازله در نظام فکری عین‌القضات همدانی، روزبهان بقلی، و محی‌الدین ابن عربی 1396 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی گوهر گویا نمایش پیوند
24 روایتی گرجی از داستان بیژن و منیژه 1396 فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ و ادب عامه نمایش پیوند
25 جریان‌شناسی نظریه عشق الهی در متون عرفانی فارسی(از آغاز تا قرن نهم هجری) 1396 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
26 مهم ترین کارکردهای عرفانی داستان لیلی و مجنون 1397 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های ادب عرفانی نمایش پیوند
27 انواع و مراتب صبر در متون منثور عرفانی 1397 فصلنامه علمی پژوهشی عرفان اسلامی نمایش پیوند
28 بررسی رویکردهای عرفانی به داستان حضرت موسی 1397 فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ادب عرفانی گوهر گویا نمایش پیوند
29 تلقی های بوطیقایی فروغ و سیمین 1398 فصلنامه علمی پژوهشی بوستان ادب نمایش پیوند
30 تحلیل کارکرد تعلیمی خوشه های تصویری در مرصادالعباد 1398 پژوهشنامه ادبیات تعلیمی(علمی پژوهشی) نمایش پیوند
31 بازتاب مضمون اعتذار ابلیس در رمان فارسی با تاکید بر رمانهای یکلیا و تنهایی او و ملکوت 1398 فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهشهای ادبی نمایش پیوند
32 تحلیل سرسپردگی به پیر در رمانهای شهرنوش پارسی پور (مطالعه موردی سگ و زمستان بلند طوبی و معنای شب) 1398 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی دانشگاه الزهرا نمایش پیوند
33 تحلیل بازتاب داستان شیخ صنعان در برخی رمانهای برگزیده فارسی 1398 فصلنامه علمی پژوهش زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
34 رویکرد عاشقانه (شاعرانه) به داستان حضرت موسی در آثار عرفانی قرن پنجم تا هفتم هجری 1399 فصلنامه علمی عرفان اسلامی نمایش پیوند
35 ازتاب آیینی اسطوره ای در متون عرفانی نقشبندیه 1399 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی نمایش پیوند
36 بررسی و مقایسه سفر با روح در کتاب سرخ یونگ و معاررف بها ولد 1399 فصلنامه علمی پژوهشی ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی نمایش پیوند
37 رموز اسطوره ای اعداد در عرفان 1400 فصلنامه علمی -پژوهشی عرفان اسلامی دانشگاه ازاد اسلامی زنجان نمایش پیوند
38 بیست سال مطالعات داستانی در دانشگاه ادبیات داستانی نمایش پیوند
39 فیه مافیه وارزش‌های گوناگون آن مجله رشد زبان وادب فارسی نمایش پیوند
40 بررسی و تحلیل کیفیّت مراحل گذر و سلوک و تشرّف در اسطوره و عرفان فصلنامه تخصصی عرفانیات در ادب فارسی ،دانشگاه آزاد همدان نمایش پیوند
41 جریانشناسی نظریة عشق الهی در متون عرفانی فارسی (از آغاز تا قرن نهم هجری) نمایش پیوند
42 پیوند موسیقی و عاطفه در شعر شفیعی کدکنی (با تاکید بر موسیقی بیرونی هزارهی دوم آهوی کوهی) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 انجمن‌های ادبی ایران از مشروطه تا انقلاب 1380 اولین همایش های پژوهش‌های زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
2 جلوه های ادب پایداری در شعر شاعران کرد 1394 همایش ملی ادب و هنر مقاومت دانشگاه قم نمایش پیوند
3 بازتاب فرهنگ غدیرو معارف علوی در کتاب های درسی دبیرستان 1395 هفتمین کنگره بین المللی دکترین جهانی دهه غدیر نمایش پیوند
4 بررسی شیوه حدیث نفس در شیار 143 1395 همایش ملی ادبیات پایداری دانشگاه گیلان نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 فارسی عمومی سبحان نمایش پیوند
2 مجموعه مقالات همایش رسول مهر انتشارات دانشگاه لرستان نمایش پیوند
3 چکیده مقالات نخستین هم اندیش هویت ایرانی مفاهیم مؤلفه‌ها و راهبرد‌ها مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
4 کتاب‌شناسی هویت ایرانی مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
5 از هویت ایرانی سوره مهر نمایش پیوند
6 چشم انداز ادبیات انقلاب اسلامی مرکز تحقیقات صدا و سیما نمایش پیوند
7 حبل المتین ، مجموعه مقالات همایش ملی اتحاد ملی و انسجام اسلامی انتشارات دانشگاه لرستان نمایش پیوند
8 بررسی ویژگی های زبان گفتاری فارسی از حمله مغول تا مشروطیت تهران مرکز تحقیقات صدا و سیما نمایش پیوند
9 زبان جوانان مرکز تحقیقات صدا و سیما نمایش پیوند
10 مکالمه فارسی ویژه فارسی آموزان غیر ایرانی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تفلیس نمایش پیوند
11 منتخب شعر فارسی به همراه ترجمه گرجی انتشارات اونیورسال نمایش پیوند
12 منتخبات فارسی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی ادبیات مقاومت ایران وفلسطین لرستان 1387 محبوبه محمدی روزبهانی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
2 عادت ستیزی معنایی در نثر عرفانی فارسی لرستان 1387 نرگس گنجی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
3 بررسی صور خیال در شعر مهرداد اوستا آزاد اسلامی واحد بروجرد 1387 خانم چگینی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
4 تاثیر شاهنامه درفرهنگ مردم لر آزاد اسلامی واحد بروجرد 1387 خانم رشیدی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
5 کاربرد هنری آیات قرآنی در نثر عرفانی فارسی لرستان 1388 آقای دارابی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 بررسی موسیقی در شعر م. سرشک با تأکید بر هزاره‌ی دوم آهوی کوهی تربیت معلم تهران 1388 معصومه فرج پور/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
7 نقد و بررسی شعر کودک در ایران ( از 1357 تا 1387 ) آزاد اسلامی واحد کرج 1389 وجیهه علی بابایی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
8 تجلی آیین های اسطوره ای در نثر عرفانی فارسی لرستان 1390 کوروش گودرزی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
9 تحلیل موضوعی نوحه های حماسی هشت سال دفاع مقدس لرستان 1394 آرش احمدی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
10 بررسی ادب اعتراض در شعر احمد مطر و علیرضا قزوه لرستان 1394 سید احمد نجات/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
11 بررسی ظرفیت های نمایش زبان اسرار التوحید لرستان 1395 حدیث بصیری/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
12 بررسی تک گویی در هفت رمان دفاع مقدس لرستان 1395 شیلان اویهنگی/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
13 بررسی محتوایی،ساختاری و بلاغی وصیت نامه های شهدای خرمشهر لرستان 1395 سلیمه مطوریان/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 جایگاه متنبی در نثر عرفانی فارسی با تاکید بر مهمترین آثار عرفانی تا قرن نهم لرستان 1396 بهروز عبدیان/کارشناسی ارشد نمایش پیوند
15 بررسی تطبیقی کتاب های دا و جنگ چهره زنانه ندارد لرستان 1397 اکرم میر دریکوند/کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همکاری با گروه زبان و ادبیات فارسی 1375 1384 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
2 همکاری با مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی آغاز تأسیس 1385 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
3 همکاری با گروه اجرایی گسترش زبان فارسی 1377 1381 سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نمایش پیوند
4 همکاری موثر در برگزاری و اجرای همایش های دوسالانه پژوهش‌های زبان وادبیات فارسی انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 1380 1398 نمایش پیوند
5 راه اندازی آزمایشگاه زبان فارسی در رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکمستان 1380 1380 نمایش پیوند
6 معاونت مرکز تحقیقات زبان وادبیات فارسی 1382 1384 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
7 دبیر نخستین هم اندیشی هویت ایرانی ، مفاهیم مولفه ها و راهبردها 1383 1383 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
8 دبیر همایش ملی رسول مهر؛ بازشناسی سیمای پیامبر اعظم در آیینه ادب فارسی ، خرم آباد 1385 1385 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
9 دبیر همایش ملی اتحاد ملی و انسجام اسلامی خرم آباد 1386 1386 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
10 دبیر همایش های ملی سیره ی علوی .خرم آباد 1387 1389 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
11 دبیر هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی 1387 1390 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
12 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 1387 1389 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
13 معاونت آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388 1389 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
14 مدیر انتشارات دانشگاه لرستان 1386 1389 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
15 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه 1389 1390 دانشگاه لرستان نمایش پیوند
16 عضو هیات مدیره انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی 1395 تاکنون انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی نمایش پیوند
17 عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشهای ادبی 1395 تاکنون نمایش پیوند
18 رئیس مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) 1399 تاکنون مرکز آموزش زبان دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
19 مدیریت اجرایی وآموزشی بیش از بیست دوره دانش افزایی زبان وادبیات فارسی (ویژه دانشجویان غیر ایرانی ) دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
20 همکاری با فرهنگ ناموران معاصر ایران (نگارش مقاله و مدخل )حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی نمایش پیوند
21 همکاری موثردر طراحی سر فصل درسی کارشناسی ارشد و دکتری زبان وادبیات فارسی (ویژه دانشجویان غیر ایرانی ) دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند
22 همکاری فعال در راه اندازی وتأسیس انجمن علمی زبان وادبیات فارسی انجمن علمی زبان وادبیات فارسی نمایش پیوند
23 عضو هیات موسس و هیات مدیره انجمن علمی ویراستاری ایران انجمن علمی ویراستاری ایران نمایش پیوند