۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکتری مهندسی برق-کنترل دانشگاه امیرکبیر نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد برق- کنترل دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
3 کارشناسی برق- کنترل دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 سیستمهای چندعاملی (multi agent) نمایش پیوند
2 سیستمهای مرتبه کسری نمایش پیوند
3 سیستمهای آشوبگونه نمایش پیوند
4 کنترل تطبیقی و کنترل هوشمند نمایش پیوند
5 رباتیک نمایش پیوند
6 یادگیری ماشین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Robust cluster consensus of general fractional-order nonlinear multi agent systems via adaptive sliding mode controller 2020 Mathematics and Computers in Simulation نمایش پیوند
2 CONSENSUS TRACKING FOR NONLINEAR FRACTIONAL-ORDER MULTI-AGENT SYSTEMS USING ADAPTIVE SLIDING MODE CONTROLLER 2019 Mechatronic Systems and Control نمایش پیوند
3 Cluster consensus of general fractional-order nonlinear multi agent systems via adaptive sliding mode controller 2019 Archives of Control Sciences نمایش پیوند
4 Cluster Consensus for Nonlinear Multi-Agent Systems 2020 Journal of Intelligent & Robotic Systems نمایش پیوند
5 Cluster consensus of fractional-order non-linear multi-agent systems with switching topology and time-delays via impulsive control 2020 International Journal of Systems Science نمایش پیوند
6 ROBUST CLUSTER CONSENSUS OF GENERAL FRACTIONAL-ORDER NONLINEAR MULTI-AGENT SYSTEMS WITH DYNAMIC UNCERTAINTY 2020 Mechatron. Syst. Control. نمایش پیوند
7 ROBUST CLUSTER CONSENSUS OF HIGH FRACTIONAL-ORDER NONLINEAR MULTI-AGENT SYSTEMS WITH EXTERNAL DISTURBANCES 2020 Mechatronic Systems and Control نمایش پیوند
8 Energy reduction with anticontrol of chaos for nonholonomic mobile robot system 2012 Abstract and Applied Analysis نمایش پیوند
9 Phase and Antiphase Synchronization between 3-Cell CNN and Volta Fractional-Order Chaotic Systems via Active Control 2012 Mathematical Problems in Engineering نمایش پیوند
10 HYBRID NEURAL-NETWORK CONTROL OF MOBILE ROBOT SYSTEM VIA ANTI-CONTROL OF CHAOS 2021 Mechatronic Systems and Control نمایش پیوند
11 Control of a non-holonomic mobile robot system with parametric uncertainty 2019 Tehnički glasnik نمایش پیوند
12 Projective synchronization of a class of fractional-order chaotic systems 2011 Engineering and Technology نمایش پیوند
13 Inverted decoupler and PID controller design for MIMO processes with time delays 2011 Canadian Journal on Electrical and Electronics Engineering نمایش پیوند
14 Mobile robot control based on neural network and feedback error learning approach 2013 strategies نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Control of Non-holonomic Mobile Robot System via Feedback Linearization Controller and Anti-control of Chaos 2017 3rd conrefence on electrical and computer engineering technology نمایش پیوند
2 Anti-control of Chaos with Parametric Uncertainty for Nonholonomic Mobile Robot System via Feedback Linearization Controller 2017 2nd international conference on electrical engineering نمایش پیوند
3 Forecasting of Iran Electricity Market Indices with Least Squares Support Vector Machines 2013 21th Iranian Conference on Electric Engineering نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کنترل مشارکتی سیستمهای چندعاملی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 کنترل سیستم های چندعاملی دانشگاه بین المللی امام خمینی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه نویسی کامپیوتر دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
2 سیگنالها و سیستمها دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
3 الکترونیک1 دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
4 معماری کامپیوتر دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
5 ماشین الکتریکی دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
6 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
7 مبانی مهندسی برق1 دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
8 ریاضیات گسسته دانشگاه امام خمینی نمایش پیوند
9 ریزپردازنده دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
10 مدار منطقی دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث ویژه (یادگیری ماشین) دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند