۱۴ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
  • تاریخ تولد : 1360
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 486
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی : https://www.nastooh.com
  • رایانامه : nastooh@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

برخی از پروفایل های تخصصی

Google ScholarResearchGate profileLinkedin profile

 Orcid profileIEEE ProfileACM profileDBLP profile

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پسا دکتری، مهندسی کامپیوتر، یادگیری ماشین 1396 1398 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
2 دکتری، مهندسی کامپیوتر، شبکه های کامپیوتری 1389 1396 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد، مهندسی کامپیوتر، معماری کامپیوتر 1383 1385 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 سیستم عامل- کارشناسی 1392 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
2 امنیت اطلاعات- کارشناسی 1397 1399 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
3 برنامه سازی مقدماتی- کارشناسی 1385 1386 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر نمایش پیوند
4 شبکه های حسگر بی سیم- ارشد 1393 1393 دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) نمایش پیوند
5 امنیت شبکه- ارشد 1393 1393 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات نمایش پیوند
6 مهندسی اینترنت- کارشناسی 1390 1393 دانشگاه آزاد تهران شمال نمایش پیوند
7 شبکه های کامپیوتری، امنیت شبکه، مهندسی اینترنت 1388 1391 دانشگاه آزاد تهران شرق نمایش پیوند
8 دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر 1399 حال حاضر دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند
9 دروس تحصیلات تکمیلی مهندسی کامپیوتر 1399 حال حاضر دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 شبکه های کامپیوتری نمایش پیوند
2 امنیت شبکه نمایش پیوند
3 اینترنت اشیا نمایش پیوند
4 تئوری کدینگ شبکه نمایش پیوند
5 یادگیری ماشین نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Q-learning-based algorithms for dynamic transmission control in IoT equipment 2022 The Journal of Supercomputing, Springer  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 Adaptive Channel Hopping for IEEE 802.15. 4 TSCH-Based Networks: A Dynamic Bernoulli Bandit Approach 2021 IEEE Sensors Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 IEEE 802.15.4.e TSCH-Based Scheduling for Throughput Optimization: A Combinatorial Multi-Armed Bandit Approach 2020 IEEE Sensors journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 An optimal policy for joint compression and transmission control in delay-constrained energy harvesting IoT devices 2020 Computer Communications, Elsevier  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 To‐send‐or‐not‐to‐send: An optimal stopping approach to network coding in multi‐hop wireless networks 2018 Communication Systems, Wiley  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 To overhear or not to overhear: a dilemma between network coding gain and energy consumption in multi-hop wireless networks 2019 Wireless Networks, Springer  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 EDAP: An Efficient Data-Gathering Protocol for Wireless Sensor Networks 2011 International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Inderscience  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 Improving Energy Efficiency in MANETs by Multi-Path Routing 2013 International Journal of Wireless and Mobile Network نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Mobility Enhancement of Patients Body Monitoring based on WBAN with Multipath Routing 2014 The Second IEEE International Conference on Information and Communication Technology (ICoICT), Indonesia نمایش پیوند
2 Energy & Throughput Tradeoff in WSN with Network Coding 2013 International Conference on ICT Convergence (ICTC 2013), S. Korea نمایش پیوند
3 Increasing Coding Opportunities Using Maximum-Weight Clique 2013 Fifth Computer Science and Electronic Engineering Conference (CEEC 2013), UK نمایش پیوند
4 IZM-DSR: A New Zone-disjoint Multi-path Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks 2009 Third European Symposium on Computer Modeling and Simulation (EMS 2009), Athens, Greece نمایش پیوند
5 ZD-AOMDV: A New Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks 2009 Eighth IEEE ICIS 2009 (International Conference on Computer and Information Science), Shanghai, China نمایش پیوند
6 An Energy Efficient Load-Balanced Multi-Sink Routing Protocol for Wireless Sensor Networks 2009 Tenth IEEE International Conference on Telecommunications, (ConTel 2009), Zagreb, Croatia نمایش پیوند
7 Using Zone-Disjoint Multi-Path Routing Algorithm for Video Transmission over Ah-Hoc Networks 2009 Fourth International Conference on Computer Sciences and Convergence Information Technology (ICCIT 2009), Seoul, Korea نمایش پیوند
8 LBAODV: A New Load Balancing Multipath Routing Algorithm for Mobile Ad hoc Networks 2008 Sixth IEEE NCTT-MPC 2008, Malaysia نمایش پیوند
9 Reducing End To End Delay in Multi-Path Routing Algorithms for Mobile Ad Hoc Networks 2007 International Conference on Mobile Ad-Hoc and Sensor Networks (MSN 2007), China نمایش پیوند
10 Clustering Alexa Internet Data using Auto Encoder Network and Affinity Propagation Authors 2020 International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE) نمایش پیوند
11 Increasing Reliability for Video Streaming in Mobile Ad-hoc Networks 2012 Twentieth International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2012) نمایش پیوند
12 Self Stabilizing Clustering in wireless Sensor Networks 2012 Twentieth International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2012) نمایش پیوند
13 Improving Network Life Time using Energy Consumption Balancing in Mobile Ad-hoc Networks 2012 Seventeenth CSI Computer Conference (CSICC 2012) ---
14 A new Load Balancing Algorithm for Mobile Ad-hoc Networks 2012 Second National Conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT 2012) نمایش پیوند
15 Improving End-to-end Delay using On-demand Multi-path Routing 2012 Second National Conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT 2012) نمایش پیوند
16 Improving Quality of Video Streaming in Mobile Ad-hoc Networks 2012 Second National Conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT 2012) نمایش پیوند
17 A new Greedy Multi-path Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks 2010 Eighteenth International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2010) نمایش پیوند
18 A new Geocast Clustering based Routing Algorithm for Vehicular Ad-hoc Networks 2012 Second National Conference on Soft Computing and Information Technology (NCSCIT 2012) نمایش پیوند
19 Improving ZD-MPDSR for Mobile Ad-hoc Networks 2009 Seventeenth International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2009) نمایش پیوند
20 A new Proactive Multi-path Routing with Node-Disjoint Paths for Wireless Sensor Networks 2010 Fifteenth CSI Computer Conference (CSICC 2010) نمایش پیوند
21 A new Energy Aware Routing Algorithm for Multi-Sink Wireless Sensor Networks 2010 Fifteenth CSI Computer Conference (CSICC 2010) نمایش پیوند
22 Improving Network Life Time using Mobile-Sink Routing Algorithm in Wireless Sensor Networks 2010 Fifteenth CSI Computer Conference (CSICC 2010) نمایش پیوند
23 ODCP: A new Clustering Method for Energy Harvesting in Wireless Sensor Networks 2008 Thirteenth CSI Computer Conference (CSICC 2008) نمایش پیوند
24 ZD-MPDSR: A new Zone-Disjoint Multi-path Routing Protocol for Mobile Ad-hoc Networks 2007 Fifteenth International Conference on Electrical Engineering (ICEE 2007) نمایش پیوند
25 A new Multi-path Routing Protocol for Mobile Ad-hoc Networks 2008 twelfth CSI Computer Conference (CSICC 2008) نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 اصول طراحی سیستم های عامل 1386 پارسه نمایش پیوند
2 Book Chapter: Reducing End To End Delay in Multi-Path Routing Algorithms for Mobile Ad Hoc Networks 2007 Book Chapter in LNCS 4864, Springer Publication نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برنامه سازی مقدماتی 1399 دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند
2 امنیت اطلاعات 1399 دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند
3 مهندسی اینترنت 1399 دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مباحث ویژه در شبکه های سیار و بی سیم 1399 حال حاضر دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند
2 مباحث ویژه در امنیت شبکه های کامپیوتری 1399 حال حاضر دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند
3 شبکه های کامپیوتری پیشرفته 1399 حال حاضر دانشگاه امام خمینی قزوین نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 افزایش تحمل پذیری خطا در شبکه‌های سیار موردی بر اساس مسیریابی چندمسیری 1384 1385 مرکز تحقیقات مخابرات ایران (ITRC) نمایش پیوند
2 طرح پژوهشی با عنوان بررسی و ارزیابی دیواره های آتش موجود جهت انتخاب و به کارگیری در سازمان های کشور 1385 1386 پژوهشکدة امنیت اطلاعات و ارتباطات نمایش پیوند
3 ارائة یک متدولوژی جهت ارزیابی و رتبه بندی دیواره های آتش تولید شده در کشور جهت استفاده در سازمانها 1386 1388 پژوهشکدة امنیت اطلاعات و ارتباطات نمایش پیوند
4 طرح پژوهشی با عنوان ارائه یک الگوریتم مسیریابی چندمسیری جدید جهت توزیع بار و مصرف انرژی در شبکههای موردی سیار 1389 1389 دانشگاه آزاد- تهران شرق نمایش پیوند
5 طرح پژوهشی با عنوان افزایش طول عمر شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از کاهش مصرف انرژی در گره ها هنگام جمع آوری داده ها (به همراه پیاده سازی ایدة پیشنهادی در یک بستر واقعی) 1390 1390 دانشگاه آزاد تهران شرق نمایش پیوند
6 طرح پژوهشی با عنوان بهبود تاخیر انتها به انتها در شبکه های اقتضایی با استفاده از مسیرهای مجزا 1390 1390 دانشگاه آزاد تهران شرق نمایش پیوند
7 طرح پژوهشی با عنوان"بهبود کیفیت ارسال ویدئو در شبکه های سیار موردی با استفاده از مسیریابی چندمسیری 1391 1391 دانشگاه آزاد تهران شرق نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 پژوهشگر برتر اعضای هیات علمی 1389 دانشگاه آزاد- تهران شرق  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 پژوهشگر برتر اعضای هیات علمی 1390 دانشگاه آزاد- تهران شرق  دریافت فایل Download نمایش پیوند

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 برای دریافت جزوات به پیوند مشخص شده مراجعه کنید. بخش دانشجویان، جزوه نمایش پیوند