۱۵ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی رشته تاریخ 1383 1387 دانشگاه یزد نمایش پیوند
2 کارشناسی ارشد رشته تاریخ اسلام 1389 1391 دانشگاه شیراز نمایش پیوند
3 دکتری تاریخ اسلام بهمن 1392 1397 دانشگاه تربیت مدرس نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی تاریخ 1399 1400 دانشگاه علامه طباطبایی- گروه تاریخ نمایش پیوند
2 کارشناسی تاریخ 1398 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
3 کارشناسی جامعه شناسی 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه جامعه شناسی نمایش پیوند
4 کارشناسی ارشد تاریخ اسلام 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
5 کارشناسی ارشد ایران اسلامی 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
6 کارشناسی ارشد ایران‌شناسی 1400 1401 دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تشیّع در قرون نخستین هجری نمایش پیوند
2 تاریخ تشیّع در شبه قاره هند نمایش پیوند
3 تاریخ نگاری اسماعیلیان نمایش پیوند
4 تصحیح، ترجمه و تحقیق نسخ خطی نمایش پیوند
5 داوری مقالات در مجلات علمی- پژوهشی 1397 ادامه دارد نمایش پیوند
6 داور کتب و پایان نامه در جشنواره های علمی 1397 ادامه دارد نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 تاریخ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جهان اسلام نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایرانیان و نقش کوفه در تشیّع آنان 1391 شیعه شناسی (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
2 نقش قضات ایرانی در ترویج تشیّع در هند 1393 فرهنگ و تمدن اسلامی (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
3 شاخصه های تاریخ نگاری فاطمیان در گفتمان تاریخ نگاری اسلامی 1397 تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
4 تاریخ نگری اسماعیلیان: مؤلفه های فلسفه نظری تاریخ 1397 تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
5 عوامل مؤثر بر جایگاه تاریخ نگاری در ادبیات اسماعیلیان 1397 پژوهش های تاریخی ایران و اسلام (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
6 تاریخ گذاری یک رخداد: پیدایش شهر سلمیه در منابع اسماعیلی و غیراسماعیلی 1398 تاریخ اسلام و ایران (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
7 اعتبارسنجی گزارش های تاریخی کتاب استتار الامام 1400 مطالعات تاریخ فرهنگی (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
8 بازنگری در منابع: گونه‌شناسی مطالعات جدید اسماعیلی و ضرورت تحقیق در تاریخ‌نگاری آنان 1401 تاریخ نگری و تاریخ نگاری (علمی- پژوهشی) نمایش پیوند
9 نقدی بر تصحیح و تحقیق یک متن تاریخ‌نگارانه 1401 آینه میراث (علمی-پژوهشی) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارکردهای سیاسی مهدویت در شمال آفریقا 1397 1397 همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی ایران و آفریقا نمایش پیوند
2 مستشرقان و تصحیح نسخه‌های خطی اسماعیلیان ایران بررسی انتقادی: ولادیمیر الکسیویچ ایوانف 1400 1400 همایش بین المللی «ایرانشناسی: تجربه دیروز، وضعیت حال، نگاه به آینده نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ نگری و تاریخ نگاری اسماعیلیان 1398 300 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 استتار الامام و تفرّق الدعاة فی الجزائر لطلبه 1401 پژوهشکده تاریخ اسلام نمایش پیوند
3 اسنادی تاریخی دربارۀ ظهور فاطمیان 1401 500 انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تاریخ تحولات جهان اسلام از میلاد پیامبر(ص) تا سال 40 هجری 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
2 تاریخ تحولات جهان اسلام از سال 40 تا 227 هجری 1398 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
3 تاریخ تحولات جهان اسلام از سال 227 هجری تا سقوط بغداد 1398 ادامه دارد دانشگاه علامه طباطبایی-گروه تاریخ دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
4 تاریخ تحولات جهان اسلام از قرن 7 تا 10 هجری 1398 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
5 تاریخ تشیّع 2 1398 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
6 تاریخ تحلیلی زندگانی ائمه معصومین(ع) 1398 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
7 کلیّات جغرافیا 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
8 مبانی علم سیاست 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
9 تاریخ غوریان و خوارزمشاهیان 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
10 تاریخ ایران از ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
11 تاریخ تحولات ... در حمله مغول و ایلخانان 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
12 متون تخصصی تاریخ به زبان عربی 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
13 تاریخ تشیع 1 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
14 تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام بهمن 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه جامعه شناسی نمایش پیوند
15 اندیشۀ اجتماعی متفکران مسلمان بهمن 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه جامعه شناسی نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شناسایی و نقد منابع تاریخ معاصر ایران 1399 1400 دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
2 تاریخ اقتصادی ایران 1400 1401 دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
3 متون تخصصی به زبان عربی (گرایش تاریخ اسلام) 1400 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند
4 متون تخصصی به زبان عربی (گرایش ایران بعد از اسلام) 1401 ادامه دارد دانشگاه امام خمینی(ره)-گروه تاریخ نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کتاب سال استان قزوین در بخش تاریخ و جغرافیا دوم آذر 1400 تندیس، لوح تقدیر و جایزه نقدی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی سیر تحول منشآت نویسی در دوره صفویه (استاد مشاور) شهریور 1401 دانشگاه امام خمینی(ره) مهسا آزاده گلندوز نمایش پیوند
2 بررسی تطبیقی کارکرد فرهنگی _ عمرانی طولونیان و طاهریان (استاد مشاور) دانشگاه امام خمینی(ره) مهدی صالحی نمایش پیوند
3 تحول سیاسی جایگاه خلافت در امپراتوری عثمانی (استاد مشاور) دانشگاه امام خمینی(ره) حامد باقری نمایش پیوند
4 اعتبارسنجی روایات مقتل الارشاد شیخ مفید با مقاتل متقدم (استاد راهنما) دانشگاه امام خمینی(ره) سیدمحمدحسن موسوی مهر نمایش پیوند