۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : جامعه شناسی
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 302
  • شماره تلفن دفتر : 02833901673
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : z.taheri@soc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی علوم اجتماعی(پژوهشگری) دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
2 کارشناسی حقوق دانشگاه پیام نور اصفهان نمایش پیوند
3 کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
4 دکتری جامعه شناسی اقتصاد و توسعه دانشگاه اصفهان نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی جامعه شناسی-جمعیت و تنظیم خانواده-روش تحلیل جمعیت-کار تحقیقی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
2 کاربردکامپیوتر در علوم اجتماعی-جامعه شناسی صنعتی-جامعه شناسی رفاه و تامین اجتماعی-برنامه ریزی مسکن دانشگاه پیام نور نمایش پیوند
3 اصول علم سیاست-جامعه شناسی سیاسی-جامعه شناسی توسعه-جامعه شناسی ارتباطات-جامعه شناسی خانواده-کار تحقیقی دانشگاه غیرانتفاعی امین نمایش پیوند
4 مبانی جامعه شناسی- روان شناسی اجتماعی دانشگاه معارف قران و عترت اصفهان نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی 1388 1388 دفتر تحقیقات کاربردی نیروی انتظامی استان اصفهان نمایش پیوند
2 رضایت و نیاز سنجی کارکنان نیروگاه برق شهید منتظری اصفهان 1393 1393 نیروگاه شهید منتظری اصفهان نمایش پیوند
3 رضایت و نیاز سنجی کاربران برق شاهین شهر استان اصفهان 1393 1393 شرکت توزیع برق استان اصفهان نمایش پیوند
4 بررسی سبک زندگی و طلاق عاطفی در بین زوجین متأهل جوان(18-29ساله) استان اصفهان 1397 1397 دانشگاه پیام نور و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نمایش پیوند
5 گونه شناسی و تبیین سبک زندگی متاثر از فضای مجازی در بین جوانان استان اصفهان(سال1396) 1396 1396 دانشگاه اصفهان و اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نمایش پیوند
6 بررسی شیوه زندگی متاثر از فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394) 1394 1394 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی خرم آباد نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 خانواده-رسانه و فضای مجازی-امنیت- دین-هویت- سبک زندگی- شهر 6 ماه یکسال پرسشگر- کارشناس (دانش اموخته) علوم اجتماعی نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شرکت در کلاسهای مهارتهای پیشرفته و فوق پیشرفته روش تحقیق در علوم اجتماعی با تاکید بر نرم افزار spss 1392 1393 موسسه همراهان دانش زیر نظر وزارت تحقیقات علوم و فناوری نمایش پیوند
2 شرکت در کلاسهای مهارتهای نرم افزار Amos 1392 1393 موسسه همراهان دانش زیر نظر وزارت تحقیقات علوم و فناوری نمایش پیوند
3 شرکت در دوره های آموزش مربی«دوره تربیت کارشناس مسائل زنان و خانواده 1392 1392 کانون بسیج دانشجویی ،تهران نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تحلیلی بر علل اصلی شکل‌گیری مناطق حاشیه‌نشین در شهر اصفهان 1387 1388 مجله علمی-پژوهشی جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 تبیین جامعه‌شناختی وضعیت دینداری ساکنان شهر جدید بهارستان 1387 1388 دوفصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی در بین مردم کاشان 1389 1389 مجله علمی پژوهشی جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 بررسی علل مهاجرت معکوس و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی-اجتماعی 1390 1390 مجله علمی-پژوهشی پژوهش و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت  دریافت فایل Download نمایش پیوند
5 تبیین جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر نقش و حضور نیروی انتظامی در ایجاد احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی سال1388 1389 1390 مجله علمی-پژوهشی پژوهش های دانش انتظامی دانشگاه علوم انتظامی امین  دریافت فایل Download نمایش پیوند
6 رابطه نقش پلیس و احساس امنیت در شهر اصفهان سال1388 1390 1391 مجله علمی-پژوهشی پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی احساس امنیت در بین اقشار آسیب پذیر جامعه(مورد مطالعه: شهروندان اصفهانی) 1390 1391 مجله علمی-پژوهشی جامعه شناسی اقتصادی و توسعه  دریافت فایل Download نمایش پیوند
8 بررسی ارتباط بین عوامل اجتماعی اقتصادی و آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد 1392 1393 فصنامه علمی-پژوهشی مطالعات سیاسی دانشگاهی آزاد اسلامی نمایش پیوند
9 تبیین جامعه شناختی رفاه اجتماعی و تأثیر آن بر احساس امنیت 1392 1392 مجله علمی-پژوهشی برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
10 تأثیر تجربه جرم بر احساس امنیت 1395 1395 مجله علمی-پژوهشی فصلنامه علمی مطالعات امنیت اجتماعی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
11 واکاوی مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از دیدگاه زنان 1394 1395 مجله علمی پژوهشی فصلنامه جغرافیا و توسعه دانشگاه سیستان و بلوچستان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
12 ارزیابی رضایت مندی ساکنین از کیفیت زندگی محیطی سکونت گاه روستایی با تأکید بر مسکن(مطالعه موردی مقایسه دو بافت قدیم و جدید روستای حاجت آقا) 1392 1394 فصلنامه علمی -پژوهشی برنامه ریزی فضایی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
13 بررسی شیوه زندگی متاثر از فضای مجازی و تاثیر آن بر سلامت روان(مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در سال1394) 1394 1396 فصنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 تاثیر فناوری آموزشی و راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی بر پیشرفت تحصیلی و خودکارآمدی دانشجویان کشاورزی دانشگاه پیام نور لرستان 1394 1396 فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 رابطه میان استفاده از تکنولوژی آموزشی و پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری دانشگاه آزاد ابهر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 رابطه سرمایه اجتماعی و انواع قانون گریزی در بین کارکنان دولت در شهرخرم آباد پژوهشها و مطالعات علوم رفتاری دانشگاه آزاد ابهر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 نقش سرمایه اجتماعی در تأمین احساس امنیت دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه پیام نور خرم آباد سال1392) مطالعات پیشگیری از جرم  دریافت فایل Download نمایش پیوند
18 بررسی موانع ازدواج از دیدگاه دانشجویان دانشگاه ایلام در سال تحصیلی1395) فصلنامه علمی-ترویجی فرهنگ ایلام  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Management of Resources in Muslim Countries and Communities: Challenges and Prospects 2009 2009 مدیریت منابع اسلامی در کشورهای مسلمان-مالزی نمایش پیوند
2 مصرف رسانه ای و احساس امنیت(مورد مطالعه شهروندان اصفهانی 1391 1391 همایش ملی رسانه ها و مسادل اجتماعی ایران -دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
3 بررسی عوامل جامعه شناسی و حقوقی با ملی گرایی مصرفی با تاکید بر عامل سرمایه اجتماعی(مطالعه موردی مصرف کنندگان لوازم خانگی شهرستان خرم آباد1398) 1398 1398 سرمایه اجتماعی بر پایه های آموزه های اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند
4 ارتباط سرمایه اجتماعی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان 1398 1398 سرمایه اجتماعی بر پایه های آموزه های اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 جامعه شناسی امنیت و احساس امنیت 1395 جامعه شناسان - تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 درامدی بر نظریه رسانه و فضای مجازی 1397 جهاد دانشگاهی اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 سبک زندگی رسانه ای و شکل گرفتن خویشتن Media and the Formation of the Self: Jayne Raisborough 1398 جامعه شناسان- تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 ماکس وبر و کارل ماکس Max Weber and Karl Marx: Karl Lowith, Whit a new Preface by Bryan S.Tuner 1398 جامعه شناسان-تهران  دریافت فایل Download نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مردم شناسی ایران دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، گروه جامعه شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 جامعه شناسی سازمانها دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، گروه جامعه شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 جامعه شناسی روستایی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره).گروه جامعه شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
4 جامعه شناسی تامین و رفاه اجتماعی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، گروه جامعه شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 شناسایی روش های کاهش هزینه های جاری و عمرانی و افزایش درآمد شهرداری شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت استان چهارمحال و بختیاری 1400 1401 استان چهارمحال بختیاری- شهر طاقانک نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس سازمان های مردم نهاد 1394 1396 اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان نمایش پیوند
2 کارشناس اتباع و امور مهاجرین-کارشناس دفتر هماهنگی اموراقتصادی 1396 1399 استانداری اصفهان نمایش پیوند

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کسب رتبه اولی فارغ التحصیلی کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
2 کسب رتبه اولی فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان نمایش پیوند
3 کسب مقام پایان نامه دوم «بررسی عوامل اجتماعی موثر بر احساس امنیت در بین شهروندان اصفهانی جشنواره علمی نظم و امنیت- نیروی انتظامی-اصفهان نمایش پیوند
4 کسب مقام برتر مقاله تحلیلی بر علل اصلی شکل گیری مناطق حاشیه نشین شهر اصفهان جشنواره آثار پژوهشی موضوع شهر وشهرداری-اصفهان نمایش پیوند
5 کسب عنوان کتاب برترسال1398 انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان نمایش پیوند