۱۰ مهر ۱۳۹۹
جستجو در وبگاه

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مدیر گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) (با حفظ سمت)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای مهندسی کامپیوتر(علوم داده) 1388 1394 دانشگاه گلاسگو کالدونین، بریتانیا ---
2 کارشناسی ارشد کامپیوتر(علوم داده) 1378 1381 دانشگاه صنعتی شریف ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم داده و مهندسی نرم افزار 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم داده و مهندسی نرم افزار 1391 1394 دانشگاه گلاسگو کالدونین، بریتانیا ---
3 دروس کارشناسی مهندسی نرم افزار 1378 1382 دانشگاه شهید چمران اهواز ---
4 دروس کارشناسی مهندسی نرم افزار 1380 1381 دانشگاه خوارزمی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 علوم داده ---
2 داده کاوی ---
3 بازیابی اطلاعات ---
4 شبکه های حسگر بی سیم ---
5 یادگیری ماشین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شهر الکترونیک و نقش آن در مناسب سازی فعالیت های شهری 1385 هنرپژوه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 Energy Based Analytical Modelling of ANCH Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks 1395 International Journal on Advances in Networks and Services ---
3 Detecting the Minerals’ Ore Grade Using the Emotional Network and Image Processing Techniques 1397 Revista Publicando (ISI) ---
4 Fragmented opportunistic routing Algorithm in WSN 1397 Revista Publicando (ISI) ---
5 Pairwise document similarity measure based on present term set 1397 Journal of Big Data (Scopus) ---
6 An Overview of Language Models in Data Retrieval 1398 Data Science Letters (DSL) ---
7 Robust Hybrid Fractional Order Proportional Derivative Sliding Mode Controller for Robot Manipulator Based on Extended Grey Wolf Optimizer 1398 Robotica (ISI & Scopus) ---
8 Employing a Gaussian Particle Swarm Optimization method for tuning Multi Input Multi Output‐fuzzy system as an integrated controller of a micro‐grid with stability analysis 1398 Computational Intelligence (ISI & Scopus) ---
9 Applying computational classification methods to diagnose Congenital Hypothyroidism: A comparative study 1398 Informatics in Medicine Unlocked (Scopus) ---
10 Estimation of Wind Turbine Angular Velocity Remotely Found on Video Mining and Convolutional Neural Network 1399 Applied Sciences(ISI & Scopus) ---

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناسب سازی فعالیتهای شهری 1385 همایش ملی مناسب سازی محیط شهری-تهران-ایران ---
2 Anch: A new clustering algorithm for wireless sensor networks 1392 Barcelona, Spain, AINA-2013, IEEE ---
3 Activity-aware clustering algorithm for wireless sensor networks 1393 CSNDSP-2014, Manchester, UK, IEEE ---
4 A Survey on Centralised and Distributed Clustering Routing Algorithms for WSNs 1394 VTC2015-Spring, Glasgow, UK, IEEE ---
5 Analytical modelling of the A-ANCH clustering algorithm for WSNs 1394 ICUGN-2015, Sapporo, Japan, IEEE ---
6 Analytical Modelling of ANCH Clustering Algorithm for WSNs 1395 ICN-2014, Nice, France ---
7 مروری بر الگوریتم رشد الگوهای پرتکرار و نسخه های بهبود یافته ی آن 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
8 بهبود الگوریتم خوشه بندی ANCH در شبکه های حسگر بی سیم 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
9 چرا هوش تجاری برای سازماى ها اهمیت دارد 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
10 کاربرد روش های داده کاوی در حوزه بانک داری 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
11 پیش بینی شاخص های مدیریت موثر در سهولت انتقال اطلاعات بانک داری الکترونیک با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
12 مروری بر الگوریتم رشد الگوی مکرر در داده کاوی و روش های بهبود آن 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
13 تشخیص بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید در غربالگری بدو تولد نوزادان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات-مشهد-ایران ---
14 بهینه سازی مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازالگوریتم ازدحام پرندگان 1397 اولین کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر-ساری-ایران ---
15 مسئله بسته بندی مستطیل 1397 سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر-سمنان-ایران ---
16 روش های شناسایی متن در صحنه تصاویر واقعی در بازیابی اطلاعات 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها ---
17 بازیابی مقادیر مبتنی بر محتوا با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها ---
18 تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از تکنیک های داده کاوی بوسیله رویکرد آنسامبل 1397 چهارمین ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران ---
19 Implement and review the features of web crawler 1398 Sixth International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication, Tbilisi, Georgia ---
20 ارائه روشی کارا برای شناسایی کاربران دستگاه های دیجیتالی مختلف با استفاده از الگوریتم Xgboost بهبو د یافته 1398 هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
21 مشخصات نویسندگان مقاله پردازش تصاویر تشخیص وآسیب شناسی سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات PSO 1398 ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو ---
22 تشخیص سرطان سینه در زنان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات شبکه های عصبی و ارزیابی باروش منحنی ROC 1398 ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو ---
23 مروری بر معیارهای اندازه گیری میزان جالب بودن قوانین انجمنی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
24 تعیین عوامل موثر بر بیماری پرفشاری خون زنان باردار با استفاده از روش داده کاوی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
25 اهمیت و کاربرد داده کاوی در شبکه های اجتماعی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رایانش ابری از تئوری تا عمل 1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داده کاوی ---
2 بازیابی اطلاعات ---
3 مهندسی نرم افزار ---
4 سیستم های عامل ---
5 نظریه زبانها و ماشینها ---
6 اصول طراحی کامپایلر ---
7 زبانهای برنامه سازی ---
8 ساختمان داده ها ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داده کاوی پیشرفته ---
2 بازیابی اطلاعات ---
3 بازیابی اطلاعات پیشرفته ---
4 سیستم عامل پیشرفته ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (با حفظ سمت) بهمن 1398 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download ---
2 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهر 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 دبیر منطقه 4 مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بهمن 1397 تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
4 دبیر شورای صنفی اساتید دانشگاه اردیبهشت 1397 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر(سه دوره پیاپی) شهریور 1382 آبان 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 مسوول راه اندازی گروه مهندسی کامپیوتر اردیبهشت 1382 شهریور 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه دانشگاه اردیبهشت 1398 لوح تقدیر/هدیه نقدی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 بهترین مقاله کنفرانس 1393 دریافت تقدیرنامه IARIA ---
3 معافیت از خدمت سربازی به دلیل رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد 1382 معافیت از ادامه طرح سربازی معافیت نخبگان ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایجاد یک طبقه بندی موازی برای کاوش در مجموعه داده های بزرگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عهد شمسین ---
2 ارایه یک الگوریتم توزیع شده چند قدمی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جعفر غضبان ---
3 پیش بینی شاخص های مدیریت موثر در سهولت انتقال اطلاعات بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهدی سهندجامی ---
4 ارائه یک الگوریتم حریصانه برای مسئله بسته بندی مستطیل با بهره گیری از استراتژی خط مقدم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمد بزرگی پریجا ---
5 تشخیص کم کاری مادرزادی تیروئید در غربالگری بدو تولد نوزادان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیده سمیه زرین موسوی ---
6 ارائه‌ی روشی جدید جهت اندازه گیری شباهت بین اسناد در بازیابی اطلاعات 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مرضیه عقبایی ---
7 تعیین عوامل موثر در ابتلا به بیماری پرفشاری خون زنان باردار با استفاده از روش داده کاوی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شراره برهانی ---
8 راهبرد جدید تعیین سرخوشه های اولیه در الگوربیتم خوشه بندی K-میانگین 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فرزانه خراسانی محمدآبادی ---
9 ارائه یک روش جدید جهت تشخیص داده های ناهنجار در متن کاوی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهناز طالب سرشکی ---
10 پیش بینی طول عمر بیماران سرطان پستان با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معصومه قربانی ---
11 ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی ناهنجاری در داده متنی به کمک روش های بدون ناظر 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) الهام عمویی ---