• درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
  • تاریخ تولد : 1354/07/06
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر : 33901288
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mohammadim@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)