۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه

معاون توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای مهندسی کامپیوتر(علوم داده) 1388 1394 دانشگاه گلاسگو کالدونین، بریتانیا ---
2 کارشناسی ارشد کامپیوتر(علوم داده) 1378 1381 دانشگاه صنعتی شریف ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم داده و مهندسی نرم افزار 1382 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم داده و مهندسی نرم افزار 1391 1394 دانشگاه گلاسگو کالدونین، بریتانیا ---
3 دروس کارشناسی مهندسی نرم افزار 1378 1382 دانشگاه شهید چمران اهواز ---
4 دروس کارشناسی مهندسی نرم افزار 1380 1381 دانشگاه خوارزمی ---

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 علوم داده ---
2 داده کاوی ---
3 بازیابی اطلاعات ---
4 شبکه های حسگر بی سیم ---
5 یادگیری ماشین ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 شهر الکترونیک و نقش آن در مناسب سازی فعالیت های شهری 1385 هنرپژوه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 Energy Based Analytical Modelling of ANCH Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks 1395 International Journal on Advances in Networks and Services ---
3 Detecting the Minerals’ Ore Grade Using the Emotional Network and Image Processing Techniques 1397 Revista Publicando (ISI) ---
4 Fragmented opportunistic routing Algorithm in WSN 1397 Revista Publicando (ISI) ---
5 Pairwise document similarity measure based on present term set 1397 Journal of Big Data (ISI & Scopus) ---
6 An Overview of Language Models in Data Retrieval 1398 Data Science Letters (DSL) ---
7 Robust Hybrid Fractional Order Proportional Derivative Sliding Mode Controller for Robot Manipulator Based on Extended Grey Wolf Optimizer 1398 Robotica (ISI & Scopus) ---
8 Employing a Gaussian Particle Swarm Optimization method for tuning Multi Input Multi Output‐fuzzy system as an integrated controller of a micro‐grid with stability analysis 1398 Computational Intelligence (ISI & Scopus) ---
9 Applying computational classification methods to diagnose Congenital Hypothyroidism: A comparative study 1398 Informatics in Medicine Unlocked (Scopus) ---
10 Estimation of Wind Turbine Angular Velocity Remotely Found on Video Mining and Convolutional Neural Network 1399 Applied Sciences(ISI & Scopus) ---
11 DISTRIBUTED MULTI-HOP ROUTING ALGORITHM FOR WIRELESS SENSOR NETWORKS 1399 Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics (ISI) ---
12 A NEW ANOMALOUS TEXT DETECTION APPROACH USING UNSUPERVISED METHODS 1399 Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics (ISI) ---
13 DEVELOPING A PARALLEL CLASSIFIER FOR MINING IN BIG DATA SETS 1400 IIUM International Journal(ISI & Scopus)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
14 Using machine learning and computer vision to estimate the angular velocity of wind turbines in smart grids remotely 1400 Energy Reports (ISI & Scopus)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
15 A Time-Efficient and Exploratory Algorithm for the Rectangle Packing Problem 1400 Intelligent Automation and Soft Computing(ISI & Scopus)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
16 A Tradeoff Between Accuracy and Speed for K-Means Seed Determination 1400 Computer Systems Science and Engineering(ISI & Scopus)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
17 Bitcoin daily close price prediction using optimized grid search method 1401 Acta Univ. Sapientiae Informatica(ISI)  دریافت فایل Download نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 راهکارهای نوین فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناسب سازی فعالیتهای شهری 1385 همایش ملی مناسب سازی محیط شهری-تهران-ایران ---
2 Anch: A new clustering algorithm for wireless sensor networks 1392 Barcelona, Spain, AINA-2013, IEEE ---
3 Activity-aware clustering algorithm for wireless sensor networks 1393 CSNDSP-2014, Manchester, UK, IEEE ---
4 A Survey on Centralised and Distributed Clustering Routing Algorithms for WSNs 1394 VTC2015-Spring, Glasgow, UK, IEEE ---
5 Analytical modelling of the A-ANCH clustering algorithm for WSNs 1394 ICUGN-2015, Sapporo, Japan, IEEE ---
6 Analytical Modelling of ANCH Clustering Algorithm for WSNs 1395 ICN-2014, Nice, France ---
7 مروری بر الگوریتم رشد الگوهای پرتکرار و نسخه های بهبود یافته ی آن 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
8 بهبود الگوریتم خوشه بندی ANCH در شبکه های حسگر بی سیم 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
9 چرا هوش تجاری برای سازماى ها اهمیت دارد 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
10 کاربرد روش های داده کاوی در حوزه بانک داری 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
11 پیش بینی شاخص های مدیریت موثر در سهولت انتقال اطلاعات بانک داری الکترونیک با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
12 مروری بر الگوریتم رشد الگوی مکرر در داده کاوی و روش های بهبود آن 1396 دومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر-تهران-ایران ---
13 تشخیص بیماری کم کاری مادرزادی تیرویید در غربالگری بدو تولد نوزادان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 1396 چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات-مشهد-ایران ---
14 بهینه سازی مسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم با استفاده ازالگوریتم ازدحام پرندگان 1397 اولین کنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر-ساری-ایران ---
15 مسئله بسته بندی مستطیل 1397 سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر-سمنان-ایران ---
16 روش های شناسایی متن در صحنه تصاویر واقعی در بازیابی اطلاعات 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها ---
17 بازیابی مقادیر مبتنی بر محتوا با استفاده از موتورهای جستجوی تصاویر 1397 سومین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و پردازش داده ها ---
18 تشخیص بیماری سرطان سینه با استفاده از تکنیک های داده کاوی بوسیله رویکرد آنسامبل 1397 چهارمین ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و کامپیوتر و مکانیک ایران ---
19 Implement and review the features of web crawler 1398 Sixth International Conference on Information Technology, Computer and Telecommunication, Tbilisi, Georgia ---
20 ارائه روشی کارا برای شناسایی کاربران دستگاه های دیجیتالی مختلف با استفاده از الگوریتم Xgboost بهبو د یافته 1398 هفتمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
21 مشخصات نویسندگان مقاله پردازش تصاویر تشخیص وآسیب شناسی سرطان سینه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ذرات PSO 1398 ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو ---
22 تشخیص سرطان سینه در زنان به روش بهینه سازی ازدحام ذرات شبکه های عصبی و ارزیابی باروش منحنی ROC 1398 ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو ---
23 مروری بر معیارهای اندازه گیری میزان جالب بودن قوانین انجمنی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
24 تعیین عوامل موثر بر بیماری پرفشاری خون زنان باردار با استفاده از روش داده کاوی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
25 اهمیت و کاربرد داده کاوی در شبکه های اجتماعی 1398 ششمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات ---
26 مقایسه زمان اجرای الگوریتم خوشه بندی کا-میانگین با سه معیار فاصله اقلیدسی، منهتن و چبیشف 1400 هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران نمایش پیوند
27 همسان سازی آوایی به کمک الگوریتم Soundex و پیاده سازی عملی آن در قالب یک برنامه 1400 هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران نمایش پیوند
28 بهبود الگوریتم طبقه بندی نایوبیز در داده کاوی 1400 هشتمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران نمایش پیوند
29 بررسی چالش ها و بهبود های الگوریتم خوشه بندی کا-میانگین 1400 چهارمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 رایانش ابری از تئوری تا عمل 1398 500 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داده کاوی ---
2 بازیابی اطلاعات ---
3 مهندسی نرم افزار ---
4 سیستم های عامل ---
5 نظریه زبانها و ماشینها ---
6 اصول طراحی کامپایلر ---
7 زبانهای برنامه سازی ---
8 ساختمان داده ها ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 داده کاوی پیشرفته ---
2 بازیابی اطلاعات ---
3 بازیابی اطلاعات پیشرفته ---
4 سیستم عامل پیشرفته ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون توسعه، مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه دی 1400 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات مهر 1397 دی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 دبیر منطقه 4 مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور بهمن 1397 دی 1400 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ---
4 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر (با حفظ سمت) بهمن 1398 دی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download ---
5 رییس شورای صنفی اساتید دانشگاه اردیبهشت 1399 دی 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 دبیر شورای صنفی اساتید دانشگاه اردیبهشت 1397 اردیبهشت 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر(سه دوره پیاپی) شهریور 1382 آبان 1387 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 مسوول راه اندازی گروه مهندسی کامپیوتر اردیبهشت 1382 شهریور 1382 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 استاد نمونه دانشگاه 1399 لوح تقدیر/هدیه نقدی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 استاد نمونه دانشگاه 1398 لوح تقدیر/هدیه نقدی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)  دریافت فایل Download نمایش پیوند
3 بهترین مقاله کنفرانس 1393 دریافت تقدیرنامه IARIA ---
4 معافیت از خدمت سربازی به دلیل رتبه سوم کنکور کارشناسی ارشد 1382 معافیت از ادامه طرح سربازی معافیت نخبگان ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 ایجاد یک طبقه بندی موازی برای کاوش در مجموعه داده های بزرگ 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عهد شمسین ---
2 ارایه یک الگوریتم توزیع شده چند قدمی برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) جعفر غضبان ---
3 پیش بینی شاخص های مدیریت موثر در سهولت انتقال اطلاعات بانکداری الکترونیک با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهدی سهندجامی ---
4 ارائه یک الگوریتم حریصانه برای مسئله بسته بندی مستطیل با بهره گیری از استراتژی خط مقدم 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمد بزرگی پریجا ---
5 تشخیص کم کاری مادرزادی تیروئید در غربالگری بدو تولد نوزادان با استفاده از الگوریتم های داده کاوی 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیده سمیه زرین موسوی ---
6 ارائه‌ی روشی جدید جهت اندازه گیری شباهت بین اسناد در بازیابی اطلاعات 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مرضیه عقبایی ---
7 تعیین عوامل موثر در ابتلا به بیماری پرفشاری خون زنان باردار با استفاده از روش داده کاوی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) شراره برهانی ---
8 راهبرد جدید تعیین سرخوشه های اولیه در الگوربیتم خوشه بندی K-میانگین 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) فرزانه خراسانی محمدآبادی ---
9 ارائه یک روش جدید جهت تشخیص داده های ناهنجار در متن کاوی 1397 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهناز طالب سرشکی ---
10 پیش بینی طول عمر بیماران سرطان پستان با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معصومه قربانی ---
11 ارائه رویکردی نوین جهت شناسایی ناهنجاری در داده متنی به کمک روش های بدون ناظر 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) الهام عمویی ---
12 بهره وری انرژی و طول عمر شبکه حسگر با بهره گیری ترکیبی از الگوریتم های خوشه بندی کا-میانگین و الگوریتم ژنتیک 1399 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) رضا الفوادی ---
13 ارایه یک روش داده کاوی در اینترنت اشیا برای مراقبت از سالمندان در خانه های هوشمند 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سمیه قریشی ---
14 یافتن شباهت اسناد در بازیابی اطلاعات با استفاده از روش های تعبیه سازی کلمه 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمد عدالت فرد ---
15 داده کاوی و تحلیل داده‌های آزمایشگاهی مربوط به کووید 19 در ایران و استخراج قوانین انجمنی جالب از آنها 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) محمدرضا فرهنگی مهماندوست علیا ---
16 اندازه گیری بهینه شباهت ها بین اسناد فارسی در بازیابی اطلاعات 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) علیرضا دبیری ---
17 بهبود عملکرد شبکه ی عصبی در تشخیص داده ناهنجار در متن کاوی با استفاده از الگوریتم معلم دانش آموز 1400 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) سیدمحمد موسوی ---
18 تجزیه و تحلیل داده ها برای تشخیص بیماری های مختلف تیروئید با استفاده از تکنیک های داده کاوی 1401 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) مهدی قربانی پور ---