۲۷ مرداد ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 474
  • شماره تلفن دفتر : 0283390126
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : arasteh@eng.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی در رشته آبیاری 1366 1370 دانشگاه شیراز ---
2 کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 1371 1373 دانشگاه تبریز ---
3 دکتری در علوم ومهندسی آبیاری گرایش آبیاری و زهکشی 1377 1383 دانشگاه تربیت مدرس ---