۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث
  • تاریخ تولد : 1340/1/1
  • نشانی : 3415835353
  • شماره اتاق : 635
  • شماره تلفن دفتر : 1335
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : golajani@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای علوم قرآنی و حدیث 75 80 دانشگاه تربیت مدرس ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی و ارشد 71 97 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 علوم قرآنی، علوم حدیث، تفسیر نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 هر سوره بسان مجموعه ای منظم پاییز وزمستان79 دانشکده ی الهیات دانشگاه فردوسی مشهد- ---
2 معیارهای کشف اهداف حاکم بر سور قرانی بهارو تابستان 81 مجله ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران-بهارو تابستان 81 ---
3 نگرشی چند ساحتی به مقولات تمدنی در قرآن کریم 1386 مجله علوم انسانی دانشگاه امام حسین(ع)  دریافت فایل Download ---
4 چشم اندازی بر سبک بیانی قرآن پاییز81 مجله ی قرآن در آینه ی پژوهش-پاییز81 ---
5 مقایسه تطبیقی میان دو تفسیر المنار و پرتوی از قرآن بهار76 -مجله بینات-بهار76 ---
6 5- The relation of the metaphysics of language with rhetoric and unifying the contradictions 2009 METAPHYSICS 2009 ---
7 رویکرد تفسیری سیدقطب-مجله ی تخصصی مصباح آذرو دی 82 دانشگاه امام حسین(ع) ---
8 عدل و قسط و پیامدهای منفی فقدان آن دو در جامعه از دیدگاه قرآن کریم 1391 مطالعات قرآنی و روایی،پاییز و زمستان 91، سال اول، شماره2  دریافت فایل Download نمایش پیوند
9 تحلیل و نقد روش فهم هرمنونیکی تاریخی- فرهنگی ازقرآن کریم 1394 دومین همایش ملی قران کریم و زبان و ادب عربی نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نگرش سیستمی به سوره های قرآن 2000 نشر ماهرنگ 1384 ---

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 تخصصی علوم قرآنی- عمومی معارف 71 93 بین المللی امام خمینی(ره) قزوین ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 تحلیل روانشناسی شخصیت معاویه از نگاه امام علی(ع) بین المللی امام خمینی (ره) اسفند 88 رقیه قهرمانی ارشد ---
2 شیوه های نظارتی حکومت بر حوزۀ اقتصاد در سیرۀ علوی بین المللی امام خمینی (ره) اسفند88 اعظم زارع بیگی ارشد ---
3 اخلاق رهبری در سیرۀ علوی بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 88 روح الله کریمی ارشد ---
4 شیوه های احتجاج پیامبران اولوالعزم در قرآن بین المللی امام خمینی (ره) شهریور89 سیده محبوبه محبی- ارشد ---
5 اخلاق فردی و اجتماعی در سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 88 راضیه قناعتی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
6 سیرۀ امام علی(ع) در مقابله با جنگ روانی و تبلیغاتی بین المللی امام خمینی (ره) دی ماه89 شکوفه عبدی- ارشد ---
7 تحلیل هرمنوتیکی نقش متن و محیط در حوزۀ آیات حکمت عملی قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 89 فاطمه خامدا ارشد ---
8 بررسی تطبیقی مباحث اخلاقی در دو شرح معاصر نهج البلاغه بین المللی امام خمینی (ره) شهریور 90 فرشتۀ محمودی ارشد ---
9 بررسی روش های سبک بیان قرآن کریم در دعوت به تدبر بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 90 منظر نقی پور ارشد ---
10 بررسی انتقادی وجوه و نظایر در تفاسیر بین المللی امام خمینی (ره) مهر 90 اعظم خلخالی ارشد ---
11 بررسی انتقادی فهم جنسیتی از قرآن در حوزۀ حقوق و تکالیف بین المللی امام خمینی (ره) اسفند 90 اکرم بیات/ ارشد ---
12 به وحدت رساندن تضادی انسان متعالی در سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 90 معصومه مرتضوی نمایش پیوند
13 اخلاق قدرت در سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 90 امین رحیمی دینارعالی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
14 بررسی و تبیین تناسب آیات و سور سبع طوال بین المللی امام خمینی (ره) شهریور 91 مرضیه حسنقلی ارشد ---
15 مدیریت هیجان در قرآن و حدیث بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 91 رسول زمردی ارشد ---
16 انگیزه سازی قرآن در جهت هدایت انسان بین المللی امام خمینی (ره) پاییز91 مهین شریعتی شیری ارشد ---
17 مبانی انسان شناسی احکام روابط غیر مالی زوجین در قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) بهمن 91 محمد بهداری ارشد ---
18 اهداف و شیوه های اصلاح اجتماعی در قرآن بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 91 نشمین نژادی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 بررسی ارتباط های میان سیاق های درون سوره آل عمران بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 93 فاطمه نصیری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 بررسی تناسب سیاقی سور مسبحات بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 93 زهرا امیری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 قرآن و کارکردهای هدایتی زمان در متن بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 94 زهرا نشاط دوست زنجانی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 ارتباط حیات متعارف با حیات طیبه در قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 94 فریدون پاک سیرت/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 نقش امت (گروه مرجع) در شکل دهی به شخصیت انسان از دیدگاه قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 95 مرتضی کاظمی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 آسیب شناسی دینداری از منظر قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 95 بیتا میرزانیا/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 آسیب شناسی نقش وجایگاه زنان درخانواده وجامعه و راه حلهای مصونیت بخش قرآنی دراین دو حیطه بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 95 سهیلا رسولی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
26 راهکارهای قرآن در اخلاقی ساختن روابط قدرت بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 95 حسن مشاط زاده/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
27 ارتباط میان امکانات اخلاقی و عرفانی و تمایلات غریزی انسان در منظر قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 95 سیده مریم احمدی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
28 شیوه های استقرار عدالت اجتماعی (قسط) در نهج البلاغه بین المللی امام خمینی (ره) تابستان 96 سکینه خدایی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
29 تحلیل خشونت در قرآن از دیدگاه تفسیر المیزان بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 96 کوثر حلال خور/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
30 ریشه یابی مبانی نظری و عملی گروه های تکفیری در نهج البلاغه و سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 96 طاهره ملاحسن/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
31 بررسی شیوه های « تفسیر روز» در جهت کاربردی کردن قرآن در زندگی بین المللی امام خمینی (ره) پاییز 96 محمدهادی مقدم/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
32 شبکه ی ارتباطی معنایی سوره ماعون بین المللی امام خمینی (ره) زمستان 96 جواد غلامی آقابابایی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
33 مواجهه قرآن وحدیث با پدیده برده داری بین المللی امام خمینی (ره) بهار 97 سیده فهیمه رضوی کیارمنش نمایش پیوند
34 نقش ارتباط شناختی-عاطفی با امام حق در اخلاقی شدن شخصیت انسان در سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) منیژه مالجانی مهدیخان محله نمایش پیوند
35 شیوه های اخلاقی حضرت علی (ع) در مواجهه با ناکثین (عهد شکنان) بین المللی امام خمینی (ره) عصمت خمسه/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
36 شرایط پیدایش و رشد نفس راضیه در قرآن کریم بین المللی امام خمینی (ره) زهرا ابراهیمی/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
37 گونه شناسی لذتها ومدیریت آنها درجهت سعادت اخروی انسان از منظر سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) اشرف لشکری/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند
38 مدیریت آرزوها درجهت اخلاقی کردن انسان در قرآن و سیره علوی بین المللی امام خمینی (ره) لیلا گرمان/ کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مدیرگروه علوم قرآن و حدیث تابستان 97 تاکنون بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 معاون دانشجویی 68 70 دانشگاه سیستان و بلوچستان ---
3 مشاور رییس دانشگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 مدیر گروه علوم قرآنی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

راهنمایی و مشاوره پایان نامه کارشناسی ارشد

رج عنوان پایان نامه تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مشاوره / آرامش درونی در زندگی فردی و اجتماعی از دیدگاه امام علی(ع) با تاکید بر نهج البلاغه زمستان 88 بین المللی امام خمینی (ره) لیلا جنتی نمایش پیوند
2 مشاوره/ مورد صدور و نقش آن در تبیین دلالت حدیث زمستان 92 بین المللی امام خمینی (ره) صغری طاهرپور نمایش پیوند
3 مشاوره/ تحلیل جایگاه ،انواع و کارکردهای سیاق در تفسیر الکاشف زمستان 94 بین المللی امام خمینی (ره) فاطمه آقاخانی نمایش پیوند
4 مشاوره/ مبانی نقد روایات در تفسیر اطیب البیان فی تفسیر القرآن زمستان 94 بین المللی امام خمینی (ره) جلال مصطفایی اجلالیه نمایش پیوند
5 مشاوره/ جایگاه فلاح در هندسه هدایتی قرآن کریم تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) مجید ملکی دیزینی نمایش پیوند
6 مشاوره/ گونه شناسی نگاه در آموزه های قرآنی و روایی و نقش هر یک در زندگی فردی و اجتماعی تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) مریم ساریجالو نمایش پیوند
7 مشاوره/ "سبک شناسی سوره واقعه بر اساس تحلیل زبانی" تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) سهیلا نیکخواه نمایش پیوند
8 مشاوره/ بررسی جایگاه ذکر در رسالت حضرت مسیح بر اساس قرآن و انجیل تابستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) سیده سیما موسوی نمایش پیوند
9 مشاوره/ جایگاه و نقش رفق و مدارا در پیشبرد رسالت پیامبر اکرم (ص) از منظر قرآن و سنت نبوی زمستان 96 بین المللی امام خمینی (ره) شیما صادقی نمایش پیوند

راهنمایی و مشاوره رساله دکتری

رج عنوان رساله تاریخ دفاع نام دانشگاه نام دانشجو فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آینده پژوهی خانواده اسلامی-ایرانی از حیث ساختار و سبک زندگی در افق 1404 سهراب هاشمی نژاد نمایش پیوند