۳ شهریور ۱۳۹۸
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : مهندسی معدن
  • تاریخ تولد :
  • نشانی :
  • شماره اتاق :
  • شماره تلفن دفتر :
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : hemmati@ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

<p style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: Tahoma;">بازدید نقشه برداری معدنی مطابق برنامه،&nbsp;یکشنبه&nbsp;&nbsp;11/3/1393 برگزار می شود:</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: Tahoma;">اتوبوس راس ساعت 7 صبح&nbsp; از جلوی خوابگاه مرکزی حرکت می کند. لطفا به سایر دانشجویان</span></span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size: medium;"><span style="background-color: rgb(255, 255, 0);"><span style="font-family: Tahoma;"> مربوطه اطلاع دهید.</span></span></span></p> <p>&nbsp;</p>

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقشه برداری معدنی  دریافت فایل Download ---