• درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مهندسی شهرسازی
  • تاریخ تولد : 1334/07/25
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 213
  • شماره تلفن دفتر : 33901236
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : naser.barati2012@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای شهرسازی 1997 دانشگاه Heriot-Watt انگلستان ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 برنامه ریزی فضا های بازی کودکان در محلات شهری بر پایه نظریه رشد کودک: نمونه موردی محلات ناحیه مرکزی شهرکرد 30/8/1392 مهناز کرمی دهکردی-ارشد ---
2 مقایسه روشهای برنامه ریزی طرح جامع با برنامه توسعه استراتژیک شهری از نقطه نظر تحقق پذیری برنامه و طرح های توسعه شهری نمونه موردی شهر همدان 26/8/1392 نادر آذرگون- ارشد ---
3 بررسی روند تحقق پذیری طرح جامع زابل میعاد سلامتی-ارشد ---
4 تدوین برنامه راهبردی تجدید حیات بافت های فرسوده شهری نمونه موردی بافت میانی شهر قزوین 20/6/1392 سید محمد علمی ---
5 برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها با استفاده از مدل ANP نمونه موردی کلانشهر تبریز 12/6/1392 مجید عطاری گرگری ---
6 ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمند سازی ناموزون آنها در شهرستان رشت 25/9/1392 امین کیا احمدی دلیجانی-ارشد ---
7 بررسی و ارزیابی توزیع خدمات عمومی شهری با تاکید بر عدالت فضایی و ارائه راهکارهای پیشنهادی توزیع بهینه آنها. مورد مطالعه منطقه 2 و 3 شهر اهواز فرشاد برخان-ارشد ---
8 ارزیابی بازتاب های فضایی پتانسیل های جذب گردشگر بر کاربری زمین در شهر رامسر 252/1396 پویا رئوفی- ارشد ---
9 شناسایی توان های محیطی طرح آمایش سرزمین منطقه همدان با روش ارزیابی محیط زیستی استراتژیک SEA جهت دستیابی به توسعه پایدار منطقه ای 20/12/1392 مهسا سمرقندی- ارشد ---
10 توسعه و طراحی مجدد بخش مرکزی تاریخی شهر قزوین با رویکرد تقویت هویت و سرزندگی آن 17/11/1392 فاطمه قربانی- ارشد ---
11 ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تاکید برمعیارهای توسعه پایدار 19/06/1392 آرزو نادری فر-ارشد ---
12 برنامه ریزی اکوتوریسم منطقه نمونه گردشگری مارگون با هدف بررسی تلثیر آن بر توسعه استان فارس 17/12/1391 آسیه میر فخرایی-ارشد ---
13 بررسی نقش شهرهای میانی در مجموعه های شهری نمونه موردی شهر میاتنی الوند در مجموعه شهری قزوین 27/7/1391 محمد ذوالقدر-ارشد ---
14 بررسی رابطه بین تفکیک اراضی و کیفیت فضاهای شهری در توسعه های جدید شهری نمونه موردی زنجان 24/9/1390 مهران فرامرزی-ارشد ---
15 احیا و ساماندهی مرکز فرهنگی تجاری شهر تهران نمونه موردی محدوده چهار راه ولیعصر 22/6/1386 آرمین شفقت اردبیلی-ارشد ---
16 راهکارهای ایجاد منطقه الکترونیک با تاکید بر فروش محصولات کشاورزی 13/6/1392 هادی علی اکبری-ارشد ---
17 ارتقاء توریسم ورزشی با تمرکز بر اکولوژی منظر مطالعه موردی جزیره کیش 12/6/1392 سعید مهدیان-ارشد ---