۲۱ خرداد ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : شهرسازی
  • تاریخ تولد : 1334/07/25
  • نشانی :
  • شماره اتاق : 213
  • شماره تلفن دفتر : 33901236
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : naser.barati2012@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 دکترای شهرسازی 1997 دانشگاه Heriot-Watt انگلستان ---
2 کارشناسی ارشد شهرسازی(برنامه ریزی شهری و منطقه ای) 1367 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 کارشناسی علوم اجتماعی 1358 دانشگاه تهران (مدرسه عالی علوم اقتصادی و اجتماعی قزوین) نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی – دانشکده هنرهای زیبا- دانشگاه تهران 1368 1370 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 عضو هیئت علمی گروه معماری – دانشگاه بین المللی امام خمینی 1377 1380 نمایش پیوند
3 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی – دانشکده معماری و شهرسازی - دانشگاه بین المللی امام خمینی – 1380 تا کنون 1380 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی نمایش پیوند
4 تدریس دروس مختلف و کارگاه شهرسازی و راهنمایی یا مشاوره پایاننامه های دانشگاهی‌ در دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی – واحد قزوین و تهران مرکز – دانشگاه هنراصفهان – دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشگاه تربیت مدرس، 1380 تا کنون نمایش پیوند

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بررسی تطبیقی دوالگوی توسعه دانشگاه تهران: الف- توسعه در اطراف پردیس مرکزی؛ ب-انتقال به خارج شهر 1379 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 انجام پروژه تحقیقاتی"اجزاء و عناصر محیطی در زبان فارسی و مقایسه لغات نمونه در زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه"، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، 1380 1380 دانشگاه تهران نمایش پیوند
3 طرح پژوهشی تدوین راهبردهای ساماندهی نواحی اطراف ایستگاه های مترو، وزارت مسکن و شهرسازی، 1381 1381 وزارت مسکن وشهرسازی نمایش پیوند
4 8) تدوین ضوابط طراحی خانه – باغ های شهر زلزله زده بم، وزارت مسکن و شهرسازی، 1381 1381 وزارت مسکن و شهرسازی نمایش پیوند
5 9) انجام پروژه تحقیقاتی " ذهنیت انسان در مورد محیط زیست شهری: مطالعه موردی شهر قزوین"، دانشگاه بین المللی امام خمینی 9) انجام پروژه تحقیقاتی " ذهنیت انسان د دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
6 10) انجام پروژه تحقیقاتی "ورهنگ؛ کهن الگوی ایرانی – اسلامی، نمونه های موردی: میدان توپخانه، پارک لاله، میدان نقش جهان، باغ شاهزاده" ؛ 1393، معاونت پژوهشی دانشگاه بین المللی امام خمینی 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
7 11) پروژه تحقیقاتی " مطالعات مدیریتی حوزۀ اراضی بزرگراه تهران – گیلان "، مجری : معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی، 1394 1394 معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، کارفرما: وزارت راه و شهرسازی نمایش پیوند
8 طرح تدوین برنامه توسعه راهبردی و هوشمند شهر جدید هشتگرد 1395 در حال انجام وزارت راه و شهرسازی - شرکت عمزان شهر جدید هشتگرد نمایش پیوند
9 برنامه ریزی شهری و نقش شهروند در آن با نمونه موردی شهر تهران 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
10 تطبیق روش برنامه ریزی توسعه راهبردی شهری با شرایط خاص ایران 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
11 تدوین طرح اجرایی شهر ایرانی 1398 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Language and Organization of the Built Environment ( 1 ، در مجله Environments، از انتشارات دانشگاه واترلو، کانادا، ش.52، ‌1997 1376 نمایش پیوند
2 براتی، ناصر(1387)؛ در آمدی برنظریه نقش و جایگاه زبان های بومی در قر ائت و درک فضا و محیط زیست انسانی؛ با تاکید بر زبان فارسی، مجله باغ نظر، شماره ده، سال پنجم، شماره 10. 1387 نمایش پیوند
3 براتی، ناصر(1382)؛ "نگاهی نو به مفهوم شهر از نظرگاه زبان و فرهنگ فارسی"، مجله هنرهای زیبا، ش 13. 1382 نمایش پیوند
4 براتی، ناصر(1382)؛ جهان بینی کل نگر در برابر رویکرد جزء گرایانه در شهرسازی، مجله باغ نظر، ش. 1. 1382 نمایش پیوند
5 براتی، ناصر(1383)؛ باغ و باغ سازی در فرهنگ ایرانی و زبان فارسی، مجله باغ نظر، ش2 . 1383 نمایش پیوند
6 براتی، ناصر(1386)؛ " چالش های رودرروی شهرسازی در ایران در آستانه قرن 21"، مجله باغ نظر، ش. 6، سال سوم. 1386 نمایش پیوند
7 براتی، ناصر(1377)؛ توسعه فرهنگی پایدار، مجله برنامه و بودجه، ش. 12 1377 نمایش پیوند
8 براتی، ناصر(1382)؛ بازشناسی مفهوم خانه در زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، مجله خیال"، ش. 8 1382 نمایش پیوند
9 براتی، ناصر(1388)بازخوانی تجربیات طرح های بازسازی شهرهای جنگزده: شهر مهران، مجله صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران، ش. 12، 1388 1388 نمایش پیوند
10 تهیه 12 بولتن علمی در زمینه پروژه " تدوین برنامه توسعه راهبردی شهرقزوین"، انتشار محدود، معاونت طرح و برنامه شهرداری قزوین؛ 1385-1387 1385 نمایش پیوند
11 نگاه به شهر از بالا یا از درون 1389 هنر، محیط، منظر،شهر،معماری نمایش پیوند
12 ادراک محرک ها در محیط کنترل شده و تاثیر جنسیت بر آن. نمونه مورد مطالعه دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1390 باغ نظر نمایش پیوند
13 بررسی ارتباط مفهومی سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در محیط شهری نمونه مورد شهر جدید پردیس 1390 جامعه پژوهی فرهنگی نمایش پیوند
14 باغ یا پارک 1390 منظر نمایش پیوند
15 تاثیر شاخص های فرم شهری بر میزان استفاده از اتومبیل های شخصی و مصرف انرژی در مناطق شهر تهران 1392 باغ نظر نمایش پیوند
16 بازشناسی مفهوم راه از دیدگاه جهان زبانی - فرهنگی 1392 باغ نظر نمایش پیوند
17 سنجش تطبیقی تصویر ذهنی شهروند و شهرساز به مفهوم کیفیت محیط شهری 1392 باغ نظر نمایش پیوند
18 بررسی روند های موثر بر برنامه ریزی فرهنگی شده در جهان اسلام(رویکرد آینده پژوهی 1392 مطالعات سیاسی جهان اسلام نمایش پیوند
19 تدوین و اولویت بندی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها، با استفاده از مدل اس دبلیو او تی 1392 مطالعات شهری نمایش پیوند
20 ارزیابی تطبیقی کیفیت محیط سکونت شهری با تاکید بر تصویر ذهنی شهروندان 1392 هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی نمایش پیوند
21 مفهوم تفکیک اراضی در گسترش های جدید شهری 1392 باغ نظر نمایش پیوند
22 برنامه ریزی راهبردی توسع گردشگری، رهیافتی کارآمد جهت تحقق گردشگری پایدار (مطالعه موردی شهر یزد) 1393 هفت شهر نمایش پیوند
23 Evaluation of Architectural Creativity in Design of Existing Industrial Units (Case Study Industrial Units in Caspian Industrial Park Qazvin) 2015 INTERNATIONAL JOURNAL OF REVIEW IN LIFE SCIENCES (MSRT BLACKLIST) نمایش پیوند
24 recognition the principles of regeneration and preservation the values of historical arwa with emphasis for theories and international documents 2016 DAV INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE نمایش پیوند
25 تعریفی معناشناسانه فرهنگی از مکان مطالعه موردی زبان فارسی 1394 فصلنامه هنر و تمدن شرق نمایش پیوند
26 طراحی الگوی فرایندی نظام برنامه ریزی فرهنگی شده در شهر اسلامی- ایرانی با رویکرد آینده پژوهی 1394 مطالعات شهر ایرانی اسلامی نمایش پیوند
27 The feasibility study of establishing a passive defense system to reduce the vulnerability of the cities (A case study of the Shabarghan Town in Jozjan province of Afghanistan 1394 MITTEILUNGEN SAECHSISCHER ENTOMOLOGEN نمایش پیوند
28 ارزیابی سرمایه اجتماعی به عنوان عامل اساسی در ارتقا کیفیت زندگی در شهرهای جدید نمونه موردی شهر جدید پردیس 1394 معماری و شهرسازی آرمان شهر نمایش پیوند
29 The Early Islamic Centuries a Criterion for the Impact of Religious Beliefs on Architecture and Decoration of Iran 1395 TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF HISTORY CULTURE AND ART RESEARCH نمایش پیوند
30 کندوکاوی پدیدارشناسانه در راستای شناخت انگاره کهن در معماری ایرانی-اسلامی،نمونه های موردی میدان توپخانه تهران،میدان نقش جهان اصفهان،پارک لاله تهران،باغ شاهزاده کرمان 1395 باغ نظر نمایش پیوند
31 urban regeneration of mehdi-al- gadam neighborhood of urmia with emphasis for reinsting ethnic and religions 2016 JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY نمایش پیوند
32 ارزیابی تطبیقی ادراک فضای شهری از نظرگاه مخاطبین و متخصصین عرصه شهری (مطالعه موردی مجموعه شهری امامزاده صالح تجریش تهران) 1395 باغ نظر نمایش پیوند
33 ارزیابی نماد ورودی شهرها بر مبنای مولفه های کالبدی طراحی 1395 مطالعات شهری نمایش پیوند
34 ارزیابی دانش معماری ایران در زمینه مجموعه های صنعتی به منظور کشف چالش ها و ارائه راهبردهای توسعه 1395 باغ نظر نمایش پیوند
35 تبیین کارکردپذیری پیش الگوهای نخستین وقف در شهر کهن ایرانی 1395 مطالعات شهر ایرانی اسلامی نمایش پیوند
36 مدل مفهومی جدید از تفکیک اراضی شهری در توسعه های مسکونی با تاکید بر فضای باز (نمونه موردی شهر زنجان) 1396 باغ نظر نمایش پیوند
37 بررسی الگوی جدایی فضایی در مراکز تاریخی شهری با رویکردی اجتماعی-فضایی (نمونه موردی مرکز تاریخی تهران و کرمان) 1396 نشریه انجمن معماری و شهرسازی ایران نمایش پیوند
38 تبیینی اکتشافی از کارکردپذیری وقف در شهرهای دوره اسلامی(مطالعه موردی شهر ایرانی در قرون نخستین و میانی) 1396 مطالعات شهر ایرانی اسلامی نمایش پیوند
39 تاملی در مراتب وجودی محیط و تجلی آن در بستر فرهنگی ایرانی اسلامی (نمونه موردی حیاط) 1397 باغ نظر نمایش پیوند
40 ارائه شاخص های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح های توسعه راهبردی شهری (CDS) با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل 1397 معماری و شهرسازی آرمان شهر نمایش پیوند
41 بازاندیشی در چالش مفهومی بین «برنامه» و «طرح» در گفتمان توسعه شهری ایران: از آموزش تا عمل 1398 1398 دانش شهرسازی نمایش پیوند
42 نقش رویکرد منظرین در ارتقای رضایتمندی از محیط شهری 1398 1398 باغ نظر نمایش پیوند
43 به سوی فرایندی دموکراتیک در برنامه ریزی و طراحی شهری؛ ارزیابی وضعیت مداخله شهروندان در برنامه ها و پروژه های شهری ایران 1398 1398 باغ نظر نمایش پیوند
44 مبانی معماری مقابر امامزادگان در ایران 1397 1397 باغ نظر نمایش پیوند
45 تحلیلی بر مولّفه های تاریخی بنیادین دینی- فرهنگی شهر ایرانی اسلامی در قرون نخستین و قرون میانی 1397 1397 علوم اجتماعی نمایش پیوند
46 نسبت عکاسی با منظر شهر، نقش آفرینی عکس شهدا در زندگی شهری 1398 1398 منظر نمایش پیوند
47 هوش محیط زیستی، رویکرد کل گرایانه رابطه انسان-محیط 1399 1399 معماری و شهرسازی آرمان شهر نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 توسعه های جدید شهری و شهرهای جدید(هویتی جدید یا فقدان هویت) 1379 سمینار شهرهای جدید نمایش پیوند
2 اصلاح الگوی مصرف در برنامه ریزی شهری و نمود آن در توسعه پایدار 1388 سمینار تبیین راهکارهای اجرایی اصلاح الگوی مصرف در شهرداری ها نمایش پیوند
3 سنجش پایداری محله شهرآرای تهران (با بکار گیری تلفیقی از معیار های جهانی و نظرات مردم) 1389 همایش توسعه شهری پایدار نمایش پیوند
4 چالش ها و موانع تحقق توسعه پایدار شهری در ایران 1389 همایش توسعه شهری پایدار نمایش پیوند
5 بررسی مقایسه ای میزان مشارکت جویی شهروندان در اداره امور شهر محله خوب بخت و محله امیرآباد 1389 دومین همایش سالانه نوسازی بافت های فرسوده شهر تهران نمایش پیوند
6 شهرسازی و تصمیم گیری استراتزیک در شرایط تعدد و تضاد ذی نفعان و ذی نفوذان 1390 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک نمایش پیوند
7 شهرسازی و تصمیم گیری استراتژیک در شرایط تعدد و تضاد ذی نقعان و ذی نفوذان 1390 هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک نمایش پیوند
8 ارزیابی ایمنی و امنیت شهربا استفاده از شاخص های طراحی 1392 اولین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان نمایش پیوند
9 بررسی نقش و جایگاه شهرهای میانی در ایجاد سیستم شهری پایدار مطالعه موردی شهر میانه الوند در مجموعه شهری قزوین 1392 اولین همایش گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین نمایش پیوند
10 بررسی شاخص های کیفیت زندگی شهری جهت ارتقا پایدار سطح رضاین مندی شهروندان به روش مقایسه تطبیقی محلات مسکونی کلان شهرها و با استفاده از مدل ای ان پی. نمونه موردی کلان شهر تبریز 1392 اولین همایش معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار نمایش پیوند
11 تحلیل و اولویت بندی معیارها و شاخص های حوزه محیطی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلان شهرها، با استفاده از روش ای ان پی، نمونه موردی کلان شهر تبریز 1392 سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست نمایش پیوند
12 برنامه ریزی استراتژیک جهت ارتقا کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلان شهرها با استفاده از مدل تحلیل شبکه ایی ای ان پی . نمونه موردی کلان شهر تبریز 1392 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری نمایش پیوند
13 تحلیل و اولویت بندی شاخص های اجتماعی و اقتصادی بررسی کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی، در راستای توسعه پایدار کلان شهر ها، با استفاده از روش ای ان پی، نمونه موردی کلان شهر تبریز 1392 همایش ملی معماری و شهرسازی انسان گرا نمایش پیوند
14 برج آزادی تهران بهره گیری از فرصت ها برای حیات بخشی اجتماعی فضا های پیاده 1392 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری نمایش پیوند
15 evaluating the effects of enviromental renovation projects on behavioral pattern of users in space 2014 international conference on cilvil and urban engineering نمایش پیوند
16 بررسی الگوهای رفتاری با تاکید بر نقش ساختار فضایی، مطالعه موردی میدان انقلاب و ولایت فقیه در شهر ارومیه 1393 کنفرانس ملی نظریه های نوین در معماری و شهرسازی نمایش پیوند
17 باز آفرینی محله مهدی القدم شهر ارومیه با تاکید بر ابقا اقوام و ادیان 1394 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم مهندسی و تکنولوژی نمایش پیوند
18 شناسایی اصول بازآفرینی و حفاظت از ارزش های بافت تاریخی با تاکید بر نظریات اندیشمندان و اسناد بین المللی 2016 6th international conference on economics management and engineering sciences نمایش پیوند
19 ارزیابی و تحلیل حقوق و قوانین ناظر بر زندگی یک شهروند ایرانی (باتاکید بر بعد اقتصادی) 1397 1397 پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
20 بررسی مفهوم فلکه در شهر و لزوم بازطراحی آن، نمونه موردی فلکه همافر تبریز 1397 1397 پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان نمایش پیوند
21 بازآفرینی با تاکید بر توانمندسازی بافت های ناکارآمد شهری با رویکرد اجتماع محور(نمونه موردی محله دیمج قزوین) 1398 1398 کنفرانس ملی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه پایدار نمایش پیوند
22 سنجش اثرات فرم کالبدی بر سرزندگی محله های شهری 1399 1399 دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری نمایش پیوند
23 مطالعه اثرات فرم شهری بر پایداری محلات شهری 1399 1399 دومین کنفرانس ملی مدیریت شهری، شهرسازی و معماری نمایش پیوند

کتابهای چاپ شده

رج عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 1) کتاب" زبان، تفکر و فضا: پیش در آمدی بر نگره های بعد از مدرنیزم به محیط زیست"، انتشارات سازمان شهرداری های کشور 1382 نمایش پیوند
2 2) کتاب " برنامه توسعه راهبردی(استراتژیک) شهری: 2- برنامه توسعه راهبردی شهر قزوین تا سال 1410 "– 1388، نشر نوآوران 1388 نمایش پیوند
3 3) تالیف کتاب مشترک " آشنایی با برنامه ها و طرح های توسعه شهری در ایران" سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 1390 نمایش پیوند
4 4) تالیف کتاب مشترک "ملاحظاتی در رابطه زبان، فرهنگ، ادراک و محیط انسان ساخت"، چاپ انتشارات پرهام 1391 نمایش پیوند
5 تالیف مشترک کتاب "روش تحقیق در مطالعات محیطی "، انتشارات ساکو 1391 نمایش پیوند
6 1. ترجمه کتاب " برنامه توسعه راهبردی شهری: 1- برنامه توسعه راهبردی شهر ورشو تا سال 2020"، تهیه شده توسط شورای شهر ورشو، انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی- 1386 (چاپ اول)؛ 1393 ( چاپ دوم) 1386 نمایش پیوند
7 2. ترجمه مشترک کتاب " برنامه توسعه راهبردی (استراتژیک) شهری: 3- برنامه توسعه راهبردی شهر سیدنی تا سال 2030، انتشارات شورای شهر سیدنی، انشارات جهاد دانشگاهی, 1389 1389 نمایش پیوند
8 3. ترجمه مشترک کتاب " برنامه توسعه عمومی و فراگیر لس آنجلس"، انتشارات ساکو، 1391، 1391 نمایش پیوند
9 ملاحظاتی دررابطه بازبان ، فرهنگ، ادراک و محیط انسان ساخت 1392 نمایش پیوند

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 برنامه ریزی فضا های بازی کودکان در محلات شهری بر پایه نظریه رشد کودک: نمونه موردی محلات ناحیه مرکزی شهرکرد 30/8/1392 مهناز کرمی دهکردی-ارشد ---
2 مقایسه روشهای برنامه ریزی طرح جامع با برنامه توسعه استراتژیک شهری از نقطه نظر تحقق پذیری برنامه و طرح های توسعه شهری نمونه موردی شهر همدان 26/8/1392 نادر آذرگون- ارشد ---
3 بررسی روند تحقق پذیری طرح جامع زابل میعاد سلامتی-ارشد ---
4 تدوین برنامه راهبردی تجدید حیات بافت های فرسوده شهری نمونه موردی بافت میانی شهر قزوین 20/6/1392 سید محمد علمی ---
5 برنامه ریزی استراتژیک به منظور ارتقاء کیفیت زندگی شهری در محلات مسکونی کلانشهرها با استفاده از مدل ANP نمونه موردی کلانشهر تبریز 12/6/1392 مجید عطاری گرگری ---
6 ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی و اقدامات توانمند سازی ناموزون آنها در شهرستان رشت 25/9/1392 امین کیا احمدی دلیجانی-ارشد ---
7 بررسی و ارزیابی توزیع خدمات عمومی شهری با تاکید بر عدالت فضایی و ارائه راهکارهای پیشنهادی توزیع بهینه آنها. مورد مطالعه منطقه 2 و 3 شهر اهواز فرشاد برخان-ارشد ---
8 ارزیابی بازتاب های فضایی پتانسیل های جذب گردشگر بر کاربری زمین در شهر رامسر 252/1396 پویا رئوفی- ارشد ---
9 شناسایی توان های محیطی طرح آمایش سرزمین منطقه همدان با روش ارزیابی محیط زیستی استراتژیک SEA جهت دستیابی به توسعه پایدار منطقه ای 20/12/1392 مهسا سمرقندی- ارشد ---
10 توسعه و طراحی مجدد بخش مرکزی تاریخی شهر قزوین با رویکرد تقویت هویت و سرزندگی آن 17/11/1392 فاطمه قربانی- ارشد ---
11 ارزیابی توسعه کالبدی شهر آستانه اشرفیه با تاکید برمعیارهای توسعه پایدار 19/06/1392 آرزو نادری فر-ارشد ---
12 برنامه ریزی اکوتوریسم منطقه نمونه گردشگری مارگون با هدف بررسی تلثیر آن بر توسعه استان فارس 17/12/1391 آسیه میر فخرایی-ارشد ---
13 بررسی نقش شهرهای میانی در مجموعه های شهری نمونه موردی شهر میاتنی الوند در مجموعه شهری قزوین 27/7/1391 محمد ذوالقدر-ارشد ---
14 بررسی رابطه بین تفکیک اراضی و کیفیت فضاهای شهری در توسعه های جدید شهری نمونه موردی زنجان 24/9/1390 مهران فرامرزی-ارشد ---
15 احیا و ساماندهی مرکز فرهنگی تجاری شهر تهران نمونه موردی محدوده چهار راه ولیعصر 22/6/1386 آرمین شفقت اردبیلی-ارشد ---
16 راهکارهای ایجاد منطقه الکترونیک با تاکید بر فروش محصولات کشاورزی 13/6/1392 هادی علی اکبری-ارشد ---
17 ارتقاء توریسم ورزشی با تمرکز بر اکولوژی منظر مطالعه موردی جزیره کیش 12/6/1392 سعید مهدیان-ارشد ---
18 طراحی شهری ساختار محله ی بازار سر شهر بهنمیر با رویکرد بازآفرینی اعزی پاشاکلایی مهسا / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
19 طراحی مجدد بلوار 45 متری عماریاسر شهر قم براساس قرارگاه ها و الگوهای رفتاری خاص فاطمی نسب محمدجعفر / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
20 سنجش و ارزیابی طرح ساماندهی میدان امام خمینی‌(ره) (توپخانه سابق) تهران با رویکرد سرزندگی و حیات مدنی مصدقی احمد / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
21 واکاوی رویکرد انرژی مبنا در برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، نمونه موردی شهر اردبیل قلعه اصل حامد / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
22 بررسی علل عدم انطباق عرضه و تقاضا در بخش مسکن شهری در ایران نمونه موردی هشتگرد جدید نوروزی ابی بیگلو رضا / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
23 برنامه ریزی مرکز شهر جدید سهند با تأکید بر شاخص های شهر همه شمول ترکمانی قره ورن علی / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
24 کاربست اقتصاد رفتاری در جهت بهبود سیاست گذاری در حوزه برنامه ریزی شهری کتمان کیسمی شینا / کارشناسی ارشد نمایش پیوند
25 طراحی فضای شهری هوشمند برای شهرهای آینده(نمونه موردی محدوده مرکزی تهران) یکه دار مونا / کارشناسی ارشد نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 عضو دفتر فنی جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا 1364 1370 دانشگاه تهران نمایش پیوند
2 فعالیت در پروژه های مختلف(حدود سی مورد) شهرسازی ، طرح هادی روستایی، طرح هادی شهری، طرح توسعه ناحیه ای،طرح جامع (تهران)-گام اول، برنامه توسعه راهبردی شمال شهرمشهد، طرح آماده سازی زمینهای تعاونی پنجگانه شرق زرند (طرح مسکن مهر) و چندین برنامه و طرح دیگر نمایش پیوند
3 عضو کمیته اجرایی برنامه ها و طرح های توسعه شهر تهران-معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، 1379 1382 نمایش پیوند
4 مدیر پروژه طرح بازسازی شهر جنگزده مهران، دفتر فنی وزارت کشور، ( طرح بازسازی برگزیده در سمینار بازسازی شهرهای جنگ زده در دانشگاه تهران 1371 1374 نمایش پیوند
5 مدیریت پروژه تدوین برنامه توسعه راهبردی (C.D.S) شهر قزوین شهرداری و استانداری قزوین 1385 1387 نمایش پیوند
6 مدیر پروژه طرح آماده سازی زمینهای شرق زرند – تعاونی های 5 گانه (در چارچوب طرح مسکن مهر)، معرفی شده بعنوان طرح برتر از استان کرمان، طرح مشترک وزارت خانه های تعاون و مسکن و شهرسازی 1388 نمایش پیوند
7 مدیر پروژه "ساماندهی منطقه نمونه گردشگری تنگه واشی" (در شهرستان فیروزکوه)، مهندسین مشاور پلمیر 1390 نمایش پیوند
8 مشاور عالی پروژه "برنامه توسعه راهبردی منطقه 22 تهران"، مهندسان مشاور آرمانشهر 1390 1391 نمایش پیوند
9 مدیر واحد شهرسازی دفترفنی جهاددانشگاهی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1369 1370 نمایش پیوند
10 مدیر گروه شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی 1383 1384 نمایش پیوند
11 عضو کمیته اجرایی تهیه و تصویب برنامه ها و طرح های توسعه شهرتهران – معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران 1378 1382 نمایش پیوند
12 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین المللی امام خمینی 1385 نمایش پیوند
13 رئیس مرکز مدیریت پژوهشهای شهری و روستایی- سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 1381 1383 نمایش پیوند
14 معاونت پزوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1392 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند
15 معاونت پزوهشی دانشکده معماری و شهرسازی 1397 تا کنون دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) نمایش پیوند