۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : دانشیار
  • گروه آموزشی : مرمت و احیای بناهای تاریخی
  • تاریخ تولد : 1346
  • نشانی : 288
  • شماره اتاق : 205
  • شماره تلفن دفتر : 33780072
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : shekari@arc.ikiu.ac.ir
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناسی باستان شناسی و تاریخ هنر 1364 1368 دانشگاه تهران ---
2 کارشناسی ارشد باستان شناسی : گرایش دوره اسلامی(هنر و معماری اسلامی) 1368 1371 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 دکتری باستان شناسی گرایش دوره اسلامی 1377 1383 دانشگاه تربیت مدرس  دریافت فایل Download ---

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معماری ایران در دوران قبل ازاسلام 1381 1382 سازمان ایرانگدی و جهان گردی ---
2 معماری ایران در دوره اسلامی 1381 1382 سازمان ایرانگردی و جهانگردی ---

سوابق پژوهشی و تحقیقاتی

رج عنوان تحقیقاتی / پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 همکاری در پروژه تعیین حریم و کاووش شهر پارسه و تخت جمشید 1368 1369 پ|وهشکده سازمان میراث فرهنگی کشور ---
2 پروژه کاووش و تعیین حریم شهر سلطانیه ، ویر داشکسن ، گنبد سلطانیه 1368 1370 پژوهشکده سازمان میراث سازمان میراث فرهنگی کشور ---
3 بررسی قلاع تاریخی ایران در دوران اسلامی 1372 1373 دانشگاه تربیت مدرس ---
4 سمینارهای علمی 1367 1368 جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران ---
5 بررسی و شناسایی، جهت ثبت آثار تاریخی استان اردبیل 1372 1372 سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل ---
6 هنر و معماری مصر باستان در عصر فراعنه پژوهشکده دانشگاه تربیت مدرس ---
7 مستند سازی آثار معماری منطقه قزوین سازمان صدا و سیمای استان قزوین نمایش پیوند

زمینه های پژوهشی

رج عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل طرح پژوهشی پیوند مرتبط
1 معماری صخره ای در ایران ---
2 شهرها ودژهای زیر زمینی دوران تاریخی ایران ---
3 مرمت آثار تاریخی و مرمت در دوران تاریخی ---
4 معماری دروران قبل از اسلام ایران ---
5 معماری ایران در دوره اسلامی ---
6 معماری تاریخی جهان اسلام ---
7 مراکز علمی آموزشی دوران تاریخی (قبل از اسلام و دوران اسلامی) ---

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آموزش عکاسی 1364 1364 شهر رامسر ---
2 مرمت وتاریخ معماری 1373 1374 دانشگاه تهران ---

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 بناهای آرامگاهی با پلان نیم هشت در گستره‌ فرهنگی ایران 1392 1392 اندیشه معماری  دریافت فایل Download ---
2 یافته هایی از طرح شنب غازان پدیده شهری عصر ایلخانی 1383 1384 هنرهای زیبا  دریافت فایل Download ---
3 Maraghe Observatori and an Effort Towards Retrieval of Architectural Design of Astronomical units 1390 1392 Space Ontology International Journal  دریافت فایل Download ---
4 معماری صخره ای در آذر بایجان و زنجان 1372 1372 مجله علمی معماری و شهر سازی  دریافت فایل Download ---
5 دهکده صخره ای اباذر 1373 1375 مجله اثر  دریافت فایل Download ---
6 آذر گشنسب (شهر شیز) مجموعهای با عملکرد علمی و دینی 1387 1388 مجله مطالعات ایرانی  دریافت فایل Download ---
7 امامزاده معصوم ورجوی مراغه معبد مهر پرستی ایرانی و نشانها در معابد اروپایی 1384 1385 مجله مطالعات ایرانی ، دانشگاه شهید با هنر کرمان  دریافت فایل Download ---
8 کاشی قاجار ی ابداعی نوین هنرهای کاربردی در معماری 1386 1387 مجله مطالعات ایرانی ، دانشگاه شهید با هنر کرمان  دریافت فایل Download ---
9 لوکسور لاس وگاس، معماری و هنر مصر کهن د‌ر طراحی هتل موزة نوین، 1384 1385 مجله معماری و فرهنگ  دریافت فایل Download ---
10 جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر ایران 1382 1382 فصلنامه مدرس هنر (دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس)  دریافت فایل Download ---
11 سوابق مراکز علمی، آموزشی و مذهبی در ایران کهن 1383 1384 مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی (دانشگاه شهید چمران اهواز)  دریافت فایل Download ---
12 بازیابی اوراق مفقود وقفنامه ربع رشیدی 1382 1383 دوفصلنامه نامه بهارستان  دریافت فایل Download ---
13 حرفه ی نقشبندی، فرقه ی نقشبندیه، ‏ (نقشبندان عارف،عارفان نقشیند) 1385 1385 هنر کتاب ماه  دریافت فایل Download ---
14 مرمت و حفاظت در دهکده زاغه 1386 1387 معماری و فرهنگ  دریافت فایل Download ---
15 معماری صخره‏ای در فرهنگ و تمدن اسلامی ایران ( مسجد سنگی داراب) 1372 1373 مجله علمی معماری و شهرسازی  دریافت فایل Download ---
16 خانه امام جمعه (شهیدی) آمیزه ای از اعتقاد ،هنر و معماری اسلامی، 1380 1381 فصلنامه دروازه بهشت ---
17 آیا«نریز»همان شهر نیز فعلی است 1381 1381 فصلنامه دار الارشاد اردبیل  دریافت فایل Download ---
18 دژهای صخره ای مستحکم ترین بناهای دفاعی (دژهای کوفتو و اشکفت فرهاد) 1373 1374 مجله علمی مطالعات بسیج ---
19 معرفی چهار اثر باستانی ناشناخته در شهرستان نیر 1378 1378 باستان شناسی و هنر  دریافت فایل Download ---
20 مجموعه ربع رشیدی اولین شهرک دانشگاهی ایران 1382 1383 خبرنامه دانشگاه تربیت مدرس  دریافت فایل Download ---
21 عرفان نظری و نقوش هنرهای کاربردی در معماری اسلامی ایران 1384 1385 مجله کتاب ماه هنر  دریافت فایل Download ---
22 تجلی عرفان و تصوف در بقعه شیخ امین الدین جبراییل دارالارشاد اردبیل 1391 1393 مجله مطالعات ایرانی دانشگاه شهید باهنر کرمان  دریافت فایل Download ---
23 کنکاش در بقایای رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین المللی علمی پژوهشی عصر ایلخانی 1383 1385 مجله تاریخ و علوم اجتماعی (دانشگاه سیستان)  دریافت فایل Download ---
24 تعیین عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه 1386 1394 مطالعات باستان شناسی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
25 Review of the City of Khiva: Manifestation of Iranian Culture and Civilization in the Region of Khwarezm 2014 2017 Space Ontology International Journal  دریافت فایل Download نمایش پیوند
26 An Inquiry into Maragheh Observatory: The First International Scientific-Research Foundation of the Ilkhanid Era 1396 1397 THE INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES  دریافت فایل Download نمایش پیوند
27 مرمت و احیا گرمابه ی اتحادیه ی ارومیه با رویکرد معاصرسازی 1393 هنر و فن نمایش پیوند
28 Maraghe Observatori and an Effort Towards Retrieval of Architectural Design of Astronomical units 1394 Space Ontology International Journal نمایش پیوند
29 بازشناسی طرح معماری وکاربری واحدهای نجومی رصدخانه مراغه 1395 مطالعات باستان شناسی نمایش پیوند
30 Review of the City of Khiva Manifestation of Iranian Culture and Civilization in the Region of Khwarezm 1396 Space Ontology International Journal نمایش پیوند
31 An Inquiry into Maragheh Observatory: The First International Scientific-Research Foundation of the Ilkhanid Era 1397 the international journal of humanities of the islamic republic of iran نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 احیای طرح شهرکهای اقماری شنب غازان و ربع رشیدی تبریز قرن هفتم شهریور 1385 شهریور 1385 نخستین کنگره بین المللی طراحی شهری ،اصفهان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
2 آیا«نریز»همان شهر نیز فعلی است؟ مهر1380 خرداد 1381 نخستین همایش ملی ایران‏شناسی  دریافت فایل Download ---
3 دژبوینی یوعون یا دژنیر خرداد 1381 نخستین همایش ملی ایران‏شناسی  دریافت فایل Download ---
4 هنر مدیریتی و مدیریت هنری خواجه رشیدالدین فضل اللّه 1382 1383 اولین هم اندیشی مدیریت هنری  دریافت فایل Download ---
5 جایگاه رنگ در فرهنگ و هنر اسلامی ایران 1382 اولین همایش هنر اسلامی ---
6 قلعه رشیدی و ربع رشیدی دو مقوله متفاوتی هستند 1382 ،اردیبهشت 1384 کنگره طرح واحیای ربع رشیدی  دریافت فایل Download نمایش پیوند
7 بررسی ما ندگاری شهرسازی دوره اسلامی در ارگ بم 1391 1392 نخستین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
8 نقش معماری بقاع متبرکه و امامزاده ها در تجلی شهر اسلامی(نمونه موردی کاشان) 1390 1392 انخستین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
9 تحلیلی برعلم و معرفت شناسی طریقت صفوی براساس مضامین کتیبه های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی 1392 1392 نخستین همایش علمی بین المللی شیخ العارفین سید صفی الدین اردبیلی  دریافت فایل Download ---
10 10. ترسیم پلان روضه ی ربع رشیدی بر اساس وقفنامه 1382 1384 کنگره طرح واحیای ربع رشیدی و...  دریافت فایل Download ---
11 11. تختگاه قزوین ، سرآغازی در انتشار گسترده ی هنر صفوی در هند 1386 1386 کنگره بین المللی قزوین عصر صفوی  دریافت فایل Download ---
12 معراج حضرت محمد (ص) از نگاه تصویرگران عصر مغول 1385 1385 همایش بین المللی هنر نبوی  دریافت فایل Download ---
13 زمینه های تاثیر و تاثر هنری ومعماری حوزه های تمدنی افریقا و ایران در طول تاریخ هخامنشی 1380 1381 اولین همایش روابط فرهنگی ایران و افریقا  دریافت فایل Download ---
14 دهکده ها و دژها و مساجد و معابد صخره ای آدر بایجان و زنجان زنجان 1375 1375 اولین سمینار مشترک معماری و شهرسازی و ابنیه تاریخی ---
15 تبیین ویژگیهای معماری و هنر قدسی مساحد دوران اسلامی 1376 1376 نخستین همایش معماری مسجد ---
16 شناختی از میراث مدارس اسلامی در حوزه فرهنگی ایران، 1386 1386 پنجمین همایش مدرسه ایرانی  دریافت فایل Download ---
17 ارزشهای اعتقادی و مفاهیم توحیدی در معماری اسلامی ایران 1387 1387 دومین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران  دریافت فایل Download ---
18 روند شکل یابی و پیشرفت معماری سنگی در ایران 1384 1384 نخستین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران، سازمان میراث فزهنگی  دریافت فایل Download ---
19 نقش دانشگاه آزاد در زمینه رشد تفکر علمی و توسعه اقتصادی و اجتماغی کشور 1387 1387 نقش دانشگاه آزاد در گسترش و تولید علمی در کشور ---
20 خیوه ،شهری با جلوه های معماری مدارس ایرانی 1394/3/30 25/8/1394 سومین همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان  دریافت فایل Download ---
21 معماری امامزادگان، فضاهای مولد آرامش روانی وتجلی شهر اسلامی ضرورت حفاظت از تهدیدات: آبان ماه 1393 28/9/1394 همایش ملی فرهنگ،کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی  دریافت فایل Download ---
22 تجلی بنای شمس العماره در مجموعه کاخ گلستان 1390 1391 نخستین همایش ملی پژوهشی کاخ گلستان  دریافت فایل Download ---
23 تجلی شاخص های پایداری در معماری اقلیم گرم و خشک ایران ( نمونه موردی خانه مس کاشان) 1391 1393 دومین همایش ملی افقهای نوین در توانمند سازی و توسعه معماری و عمران گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی  دریافت فایل Download ---
24 انسانگرایی در طراحی بازارهای ایران دوره اسلامی 1391 1392/9/9 همایش معماری و شهرسازی انسانگرا  دریافت فایل Download ---
25 راهکارها و ضرورت های حفاظت سایتهای باستان شناسی پس از کاوش: 1393 1393 یازدهمین همایش حفاظت و مرمت اشیاء تاریخی-فرهنگی و تزیینات وابسته به معماری ---
26 حکایات متون تاریخی و گنبد سلطانیه از اقدامات مخرب علیشاه گیلانی 1383 1384 کنگره طرح و احیای ربع رشیدی و فرهنگ و تمدن ایران عصر ایلخانی  دریافت فایل Download ---
27 سوابق مراکز علمی آموزشی در ایران باستان 1382 1382 نخستین همایش ملی جندی شاپور ---
28 طرح باز سازی واحدهای نجومی رصدخانه مراغه نخستین بنیاد بین المللی علمی پژوهشی عهد ایلخانی 1386 1387 گردهمایی مکتب هنری تبریز در دوره ایلخانی و آل‌جلایر ---
29 خیوه شهری با جلوه های معماری مدارس ایرانی 1390 1393 سومین همایش ملی معماری و شهر سازی در گذر زمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
30 نقش و جایگاه بناهای تاریخی مذهبی در توسعه گردشگری شهرستان مشگین شهر 1390 1392 اولین همایش ملی توسعه گردشگری در مشگین شهر  دریافت فایل Download نمایش پیوند
31 ویژگی های معماری و عناصر تزئینی بقعه شیخ امین الدین جبراییل اردبیل 1389 1391 همایش ملی باستان شناسی ایران  دریافت فایل Download نمایش پیوند
32 «چشمه عمارت» فرایند تکاملی معماری پردیس های ایرانی 1397 1397-08-28 "پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان"  دریافت فایل Download نمایش پیوند
33 سیری در معماری مدارس مکتب قزوین و گستره حوزه فرهنگی ایران 1366 1367 پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان  دریافت فایل Download نمایش پیوند
34 سیری در معماری مدارس مکتب قزوین و گستره حوزه فرهنگی ایران 1397 "پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان" نمایش پیوند
35 «چشمه عمارت» فرایند تکاملی معماری پردیس های ایرانی (نمونه موردی ایل گلی تبریز با مقایسه) 1397 "پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان" نمایش پیوند
36 خانه های تاریخی ، هویت میراث شهری 1397 "پنجمین همایش ملی معماری و شهرسازی در گذر زمان" نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با معماری اسلامی 1372 1391 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی و گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ---
2 آشنایی با معماری جهان 1373 1391 گروه معماری و مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران پیش از اسلام 1383 1391 گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 آشنایی با مرمت ابنیه 1378 1391 گروه معماری و مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی وگروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین ---
5 آشنایی با هنر و تمدن فرهنگهای همجوار 1383 1391 گروه مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مطالعه و شناخت بناهای تاریخی ایران دوره اسلامی 1 و2 1384 1391 مرمت دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
7 برداشت از بناهای تاریخی 1375 1391 گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی،وگروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
8 سیر هنر در تاریخ 1372 1374 دانشکده هنر استاد قانع ---
9 آموزش عکاسی پایه 1372 1374 گروه معماری دانشگاه بین المللی و گروه گرافیک دانشکده هنراستاد قانع ---
10 تاریخ هنر اسلامی 1 1376 1378 گروه الیات تاریخ تمدن اسلامی ---
11 تاریخ هنر اسلامی 2 1376 1380 گروه الیات تاریخ تمدن اسلامی ---
12 هنر در تاریخ 1389 گروه طراحی منظر ---

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 حکمت هنر 1384 1391 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی- دانشکده معماری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ---
2 طرح مرمت 1372 1375 گروه معماری دانشگاه بین المللی املم خمینی(ره) ---
3 مبانی نظری مرمت 1373 1375 گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ---
4 تاریخ هنر اسلامی گروه الهیات ، تاریخ تمدن اسلامی ---
5 مطالعه و شناخت بناها و بافتهای تاریخی 1393 1394 گروه مرمت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 بررسی معماری اسلامی هند 137 137 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
2 بازیابی طرح واحدهای نجومی رصد خانه مراغه 1385 1385 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 شناسایی آثار تاریخی منطقه نیر 1379 1379 سازمان میراث فرهنگی استان اردبیل ---
4 مستند سازی آثار معماری منطقه قزوین 1386 1386 صداو سیمای جمهوری اسلامی ---
5 بررسی اهمیت معماری مدارس در حوزه فرهنگی ایران دوره اسلامی 1393 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) دانشکده معماری ، گروه مرمت ---

راهنمایی پایان نامه

رج عنوان پایان نامه نام دانشگاه تاریخ دفاع نام دانشجو / مقطع فایل چکیده و فهرست پیوند مرتبط
1 طرح مرمت واحیائ کاروانسرای حسین خانی 1385 1385 سپیده لباف ---
2 طرح مرمت واحیای خانه فاضلی ها 1387 1387 مریم احمدی شورکایی ---
3 طرح مرمت واحیای حمام اتحادیه ارومیه 1390 1390 رقیه صفری ---
4 طرح مرمت واحیائ مسجد جامع سوریان شهرستان بوانات 1390 1390 اسماعیل حسامپور ---
5 بررسی فرایند فرسایش اشیائ مفرغی لرستان با توجه به اقلیم منطقه 1388 1389 اعظم کاظمی جیر دهی ارشد ---
6 ساختار معماری و ترکیب هنری آثار دوره زندیه در شیراز 1389 1389 مهدی پور کیانی - ارشد ---
7 تاثیر نقاشیهای اروپا بر نقاشیهای دوره صفویه 1389 1389 صدیقه محبی - ارشد ---
8 بررسی ویزگیهای باغهای دوره اسلامی شیراز 1387 1388 عبدالحسین رضا زاده- ارشد ---
9 بررسی آثار صفویه در کازرون 1377 1388 طاهر حسام الدینی - ارشد ---
10 طرح مرمت خانه مصدقی 1389 1390 معصومه بختیار ---
11 طرح مرمت و احیای حمام صفوی ماکو 1391 1392 مینا رضازاده ---
12 طرح مرمت و احیای گرمابه تاریخی اتحادیه ارومیه 1390 1391 رقیه صفری ---
13 طرح مرمت و احیای آب انبار حاج کاظم 1391 1392 فاطمه مردعلی ---
14 طرح ساماندهی و احیای بقعه قیدار نبی 1391 1392 آسیه افشاری ---
15 شناساسی و معرفی عناصر سازه ای و آمودی معماری دوره قاجار 1387 مجید یزدان پرست ارشد ---
16 آموزش درعصر هخامشی با استناد به شواهد باستان شناسی 1388 فرزاد مجلسی- ارشد مشاور ---
17 شهر دیدار(عشق-عقل عرفان)(پژوهشکده عرفان و فلسفه) زهر ترابی-استاد مشاور ---
18 بر رسی ریخت شناسی مساجد ارگ بم و مقایسه آنها با هم فهیمه موسوی -ارشد ---
19 طرح مجموعه فرهنگی گردشگری در اتصال با مجموعه شیخ صفی الدین توحید حاتمی خانقایی-ارشد مشاور ---
20 مجتمع اقامتی وپذیرایی تخت سلیمان بیت اله صادق پور -ارش مشاور ---
21 مرکز اقامتی-تحقیقاتی الموت فرزانه خدامی خسرو شاهی - ارشد مشاور ---
22 موزه هنرهای تجسمی ایران افسانه عباسی -ارشد مشاور ---
23 طرح مرمت و احیای خانه شکوهی قزوین 1393 -1394 احسان سنگین آبدی - کارشناسی ---
24 طرح مرمت و احیای کاروانسرای گنجعلی خان در بازار کرمان 1393 1393 زینب مراد زاده -کارشناسی ---
25 طرح ساماندهی و احیای مجموعه کاخ باغچه جوق ماکو 1393 1394 بهنام کریم نژاد ---
26 بررسی نقوش گیاهی بنای مسجدالنبی قزوین در دوره قاجاریه 1393 1394 داود نوروزی- ارشد ---

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون مدیرکل آموزشی دانشگاه 1374 1378 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 رییس اداره چاپ و انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی 1383 1388 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 مدیر گروه :رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی 1388 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 معاون آموزشی پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1389 1391 دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 معاون پژوهشی دانشکده معماری و شهر سازی 1391 1392 دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 عضو کمیسیون تخصصی گروه هنر و معماری دانشگاه 1386 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره). ---
7 عضو هیئت تحریریه مجله تخصصی "اندیشه معماری " 1390 1397 دانشکده معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

پاداش ها و جوایز علمی

رج عنوان جایزه / پاداش تاریخ دریافت میزان جایزه اهدا کننده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 لوح تقدیر وزارتی 1384 بهار آزادی وزیر علوم ---
2 پژوهشگر برتر دانشکده معماری 1387 لوح تقدیر ، سکه رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مقاله برتر گنگره ربع رشیدی 1382 لوح تقدیر، مدال نقره کنگره رییس دانشگاه تبریز ---
4 پزوهشگر برتر 1389 لوح تقدیر و سکه بهار آزادی رییس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---

جزوات درسی و نمونه سئوال

رج عنوان جزوه / سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 آشنایی با معماری اسلامی 1373 رشته معماری ---
2 آشنایی با معماری جهان 1383 رشته معماری و رشته مرمت ---
3 مبانی نظری مرمت 1374 رشته معماری ارشد پیوسته ---
4 آشنایی با بافتها و محوطه تاریخی 1377 گروه مرمت ---
5 آشنایی با فرهنگ و هنر تمدن های همجوار 1387-1397 دوم دانشجویان گروه مرمت و احیای بناهای تاریخی نمایش پیوند