۱۰ فروردین ۱۴۰۲
جستجو در وبگاه
  • درجه علمی : استادیار
  • گروه آموزشی : معماری
  • تاریخ تولد : 1341
  • نشانی : 3414669996
  • شماره اتاق : 101
  • شماره تلفن دفتر : 33780036
  • وبگاه شخصی :
  • رایانامه : mehdisenemari@yahoo.com
  • نسخه انگلیسی (English)

مدارک و رشته تحصیلی

رج عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 کارشناس ارشد 1346 1372 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند
2 دانشوری 1379 1382 دانشگاه شهید بهشتی نمایش پیوند

سوابق تدریس دوره های علمی

رج عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 مبانی نظری معماری 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 طراحی فنی 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
3 طرح یک معماری 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 برداشت از بناهای تاریخی 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 اصول طراحی معماری و شهرسازی 1375 تاکنون دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دوره های تخصصی

رج عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 Certificate 2003-03-02 2003-03-15 Gothenburg, Sweden نمایش پیوند

مقالات چاپ شده در نشریات

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 نقش نانو تکنولوژی در تحقق معماری پایدار 1389 1389 فصلنامه علمی - تخصصی معماری شهرسازی و هنر نمایش پیوند
2 بررسی نظریه پنج روان شناس در حوزه علوم رفتاری 1391 1391 آرمان شهر نمایش پیوند
3 شاخصه های کیفیت محیطی در شناسایی اولویت های مداخله در محدوده بافت فرسوده شهر بندرلنگه 1391 1391 نشریه باغ نظر نمایش پیوند
4 فرآیند حصول تغییرات در فضای مصنوع 1394 1394 نشریه باغ نظر نمایش پیوند
5 درآمدی بر مطالعه نور در ادیان زرتشت و اسلام 1385 1385 هنر پژوه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

مقالات ارائه شده در کنگره و کنفرانس ها

رج عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 یکی شدن عینیت و ذهنیت در منظر شهری 1394/8/25 1394 قزوین نمایش پیوند
2 تحلیل و بررسی الگوی حیاط مرکزی در بناهای معاصر ایران نمونه موردی در تهران 1394 1394 قزوین نمایش پیوند

دروس کارشناسی

رج عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طرح یک معماری 1375 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مبانی نظری معماری 1375 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

دروس دوره تکمیلی

رج عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 طراحی فنی 1375 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
2 مبانی نظری معماری 1375 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

پروژه های انجام شده

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 موزه شهرداری قزوین 1377 1378 قزوین نمایش پیوند
2 المان میدان شهید حسن پور 1375 1375 قزوین نمایش پیوند
3 مجتمع تجاری نور 1388 1392 قزوین نمایش پیوند

پروژه های در دست انجام

رج عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل گزارش پروژه پیوند مرتبط
1 پروژه های عمرانی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) 1392 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند

سوابق مدیریتی و اجرایی

رج عنوان سمت اجرایی از تاریخ تا تاریخ نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط پیوند مرتبط
1 معاون شهرداری و عمران شهرداری قزوین 1375 1382 شهرداری قزوین نمایش پیوند
2 مشاور و مسئول دفتر فنی سازمان حج و زیارت 1386 1394 سازمان حج و زیارت نمایش پیوند
3 مدیر گروه معماری 1382 1384 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
4 مشاور رفاهی رییس دانشگاه و دبیر شورای رفاهی دانشگاه 1395 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند
5 معاون عمرانی دانشگاه 1392 1396 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) نمایش پیوند